K souboji dvou pastorálních mocí o intimní život Afričanů

2. 10. 2009 / Karel Dolejší

"Přijmi pravdu, ať pochází z jakéhokoliv zdroje."
Maimonides: Shemonah Peraqim

Foucaultův pojem pastorální moc se vztahuje na takový druh moci, která člověka uchopuje coby individuum se specifickými potřebami a o tyto potřeby se pak stará - neboť "přirozeně" ví lépe než předmětný objekt, co je pro něj dobré. V klasickém smyslu se pojem pastorální moc vztahoval na církevní techniky duchovní služby; v sekularizovaném světě postmoderního konzumu, kde se člověk redukuje na objekt slasti, hrají roli pastorální moci v různých kontextech specializovaní experti. Když dodržíte technologický postup příslušného rituálu - budete si správně čistit zuby, používat správný prací prášek, správně nasadíte správný kondom - docílíte zajisté toho, že budete mít zuby bez kazu, prádlo bez poskvrnky, nedostanete AIDS - a ještě ke všemu budete absolutně šťastni. Ovšem, stejně jako u starších pastoračních technik, ani zde, trhužel, nic nefunguje stoprocentně. Pokud přijdete o zuby, prádlo se v bubnu pračky rozšmelcuje na cucky a na tváři se vám objeví léze, pak jste nepochybně při výkonu rituálu něco zanedbali.

Spor katolické církve a lobby výrobců kondomů o intimní život Afričanů představuje příklad souboje dvou konkurenčních pastorálních mocí - jedné archaické, která tvrdí, že (post)moderní pastorační technika v případě africké epidemie AIDS nemá šanci problém vyřešit, a druhé technologicky expertní, která se cítí dotčena ve svých doposud převážně monopolních právech spravovat rozkoš konzumentů. Štefan Švec se v probíhajícím sporu o kondomy staví s jistou rezervou na stranu katolické církve. Jeho hlavní argumenty jsou přitom dva: "Technický" a "etický". Podle "technického" argumentu nelze v Africe o mnoho lépe než jinde, a spíše ještě hůře, garantovat, že kondomy budou správně použity a výrazně tak sníží pravděpodobnost přenosu viru HIV mezi partnery. "Etický" argument pak říká, že jakkoliv katolická církev často používá demagogických argumentů, v jednom má patrně pravdu: Propagace kondomů vede maximálně k tomu, že se katastrofa v podobě epidemie AIDS banalizuje až bagatelizuje.

Nestavím se do šiku zapřísáhlých příznivců ani jedné z obou pastorálních mocí bojujících o kontrolu nad našimi životy - v daném konkrétním případě však stejně jako Štefan Švec dávám spíše za pravdu katolíkům, a to zejména kvůli "etickému" argumentu. Tedy ne pro zapřísáhlý odpor k antikoncepci - ale protože přístup církve k epidemii AIDS koneckonců podporuje individuální zodpovědnost, byť tak podle mne činí značně pervertovanou formou. Afrika čelí obrovské a tragické výzvě, která se zcela vymyká z obvyklé škatulky technických problémů s banálním řešením. Vůbec si to přiznat je nutná, byť zajisté nikoliv postačující podmínka nápravy, pokud je tedy náprava ještě vůbec možná... A kus latexu ještě nikdy z nikoho neudělal bytost, která smí slibovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.10. 2009