Skrytý fundamentalismus v srdci americké politické moci

1. 10. 2009 / Greg Evans

Jeff Sharlet, The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, New York, NY: Harper Perennial, 2009, ISBN: 978-0060560058, 464 str.

Skutečnost, že pro vládu Baracka Obamy je tak těžké přesvědčit Kongres -- v němž má jeho strana většinu --, aby schválil i jen velmi měkký návrh státního zdravotního pojištění, ukazuje, že pravice si v USA drží svou politickou moc, i když po katastrofě, jakou bylo vládnutí Bushe a Cheneyho, její popularita velmi klesla. A není to tím, že má silné "úderné oddíly", díky nimž v srpnu narušila sérii schůzek, na nichž Demokraté vysvětlovali svůj návrh. Hlavní moc a vliv tvrdé pravice stojí v zákulisí. Jeff Sharlet ve své nové knize The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power [Rodina: skrytý fundamentalismus v srdci americké politické moci] , vypráví o jedné z nejvlivnějších zákulisních skupin, evangelické skupině s názvem "The Family" (oficiálně Fellowship Foundation).

Podle Sharleta je The Family zároveň jednou z nejnebezpečnějších skupin, neboť vše, co dělá, prostupuje nezájem o demokracii, a to přesto, že mezi jejími členy najdeme vedoucí kongresmany, bývalé ministry a gubernátory. Smysl tohoto uskupení může být objasněn krátkým pohledem na jeho historii a ideologii. Skupina The Family byla založena ve 30. letech minulého století norským emigrantem jménem Abraham Vereide. Ten byl v roce 1935 přesvědčen, že křesťané se musí sdružit, aby bojovali proti satanským konspiracím ztělesněným odborovými svary a Rooseveltovým Novým údělem. Vereide kázal o tom, že "neviditelná ruka trhu" je ve skutečnosti rukou Boží, a že jakýkoli pokus ovlivnit nebo nazrušit volný trh -- např. různými předpisy, státním vlastnictvím koncernů, státní podporou chudých pod. -- je zásah do Boží vůle.

I když se tento "biblický kapitalismus" může zdát být extravagantní, není v Americe ničím neobvyklým: od počátku průmyslové revoluci mnozí misionáři "věřili v boha, který je prozřetelně a který vybudoval uspořádaný a logický vesmír. V nové průmyslové ekonomice proto spatřovali naplnění Božího plánu. Věřili, že volný trh je dokonale důmyslný nástroj, kterým je možné odměňovat." Budiž trhy: kapitalismus a křesťanští fundamentalisté v Americe Protidemokratické tendence The Family jsou spíše následkem jejich víry (na rozdíl od jiných pravicových křesťanských skupin), že člověk nemá moc a vliv proto, že je dobrý, ale proto, že je jedním z "nových vyvolených" -- tj. vyvolených bohem, nikoli lidmi. A že toto vyvolení znamená, že tito lidé jsou pověření k boji proti ďábelskému zlu (zejména ve formě vládních intervencí do tržní ekonomiky) a že je jim dovoleno páchat zločiny, aby toto ďábelské zlo porazil. Tato víra ovšem vyžaduje, aby byl Nový zákon interpretován novým způsobem: členové The Family tomuto učení říkají "totalitarismus pro Krista" a Nový zákon podle něj není o slabých a chudých, ale o získání moci malou elitou vyvolených.

Jejich důraz na politickou moc a odpor k demokracii je doložen výrokem současného vůdce skupiny Douga Coea, který nedávno tvrdil, že ve 20. století Novému zákonu nejlépe rozuměli tři muži: Hitler, Stalin a Mao, neboť nejlépe věděli, jak získat moc a "vybudovat nový národ". Coe ovšem mluvil pouze o jejich strategiích, a neboť žádný z nich nebyl křesťanem, The Family je k nim z ideologických důvodů kritická. V případě fašismu však nikoli příliš kritická: Vereide, zakladatel skupiny, ve 30. letech napsal, že jedinou chybou fašismu je kult osobnosti -- lidé mají ctít Ježíše, ale míto toho ctí Hitlera nebo Mussoliniho. Vztah The Family ke komunismu je poněkud jiný: ačkoliv obdivují strategie Stalina a Maoa, ideologie komunismu je podle nich vrcholem zla, neboť ruší svatý volný trh. Jejich víra vedla členy The Family také k tomu, že omlouvali extrémní projevy antikomunismu, za něž by se (alespoň můžeme doufat) zakladatelé Zrušme komunisty styděli. Např. když se v roce 1965 a 1966 generál Suharto stal po státním převratu tyranem Indonésie a zmasakroval skoro milion komunistů, aby vyřešil problém, jak potlačit komunistickou opozici, The Family ho v tom podporovala. Navíc tehdy využila svého velkého vlivu ve Washingtonu a přiměla tehdejšího ministra obrany a předsedu výboru náčelníků štábů, aby zařídil Suhartovi plnou podporu americké vlády.

Jejich nadšená podpora brutálních vojenských diktátorů také vrhá světlo na jedno z nejproblematičtějších spojenectví v současné americké politice: spojenectví mezi The Family a Officers' Christian Fellowship, které má členstvo čítající 15 tisíc vojenských důstojníků a bylo založeno s pomocí peněz a ideologické podpory The Family. Zároveň je však důležité poznamenat, že křesťanská pravice v USA není jednotná. Dalo by se předpokládat, že nadšení členů The Family pro Suhartovy znamé, téměř biblické "řeky krve", které byly následkem jeho hromadného masakru komunistů v polích a džunglích Indonesie, by mělo něco společného s popularitou série bestsellerů Left Behind (Ponecháni napospas), v nichž je vylíčena bitva u Armagedonu, kde se krev vojáků armády Antikrista (tj. nevěřících) "valí ve velkých vlnách, slévá se do řeky, která se rychle stává velkou bažinou." Americké bestsellery, Ježíš a zabíjení všech nevěřících Ale není tomu tak. Podle populistické "dolní třídy" evangelistů, jako jsou autoři a čtenáři knih Left Behind, se všichni nevěřící musí buď obrátit na víru v Ježíše, anebo se stanou nepřáteli; podle The Family však stačí, že nevěřící věří ve volný trh. Právě proto není např. silný vztah mezí Erikem Princem, vůdcem největší soukromé armády v USA, nebezbečné společnosti Blackwater, a The Family. Jak říká Sharlet: "Tady vidíme jiné strany křesťanské pravice. Prince je fanatik [chce zlikvidovat muslimy], The Family chce s muslimy naopak obchodovat." Nebo alespoň s těmi muslimy, kteří věří ve volný trh.

Zajímavou poznámkou na okraj je, že důraz, který The Family klade na elity, je podobný ideologickému přístupu neokonzervativců, další důležité (avšak sekulární) skupiny americké pravice. "Guru" neokonzervativců, filosof Leo Strauss, požadoval -- prý stejně jako Platón v Akademii --, aby jeho studenti změnili svět, ale nikoli přímo, nýbrž ze zákulisí (jako poradci, náměstci atd.), a bylo by podle něj "absurdní omezit volný tok moudrosti regulacemi; tudíž vláda moudrých musí být absolutní. Bylo by stejně absurdní omezit volný tok moudrosti kvůli nemoudrým přáním nemoudrých; proto moudří vládci nemají být odpovědní nemoudrým poddaným." Leo Strauss: guru neokonzervativců

Jediná veřejná událost, kterou The Family pořádá, nejen ilustruje, jak důležité jsou pro tuto organizaci vládní a obchodní elity, ale také potvrzuje, že k těmto elitám má The Family přístup a potažmo i vliv. Touto událostí je výroční "Celostátní modlitební snídaně", která se koná první čtvrtek v únoru a které se účastní více než 3,5 tisíce politických, obchodních a náboženských osobností z celého světa, včetně vládních ministrů, vůdců kongresu a prezidenta (od založení akce v 50. letech minulého století se jí zatím každý prezident zúčastnil).

Democracy Now interview with Jeff Sharlet

Harper's: Jesus killed Mohammed: The crusade for a Christian military by Jeff Sharlet

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.10. 2009