Diskuse k diskusi a vypíjení "barů"

17. 9. 2009 / Milan Dubský

Lidé chtějí a mají volit. Ale nechtějí volby opakovat tak, aby zvolili stejné strany, stejné tváře, stejné politiky. Dosavadní političtí matadoři toho neudělali dost ke spokojenosti občanů. Proto nejde o opakování voleb, ale musí jít o volby nové, jiné, jež přinesou změnu na české politické scéně.

Jde ovšem i o nové programy a nejenom o zájmové tahání peněz ze státního rozpočtu, porcování medvědů, protože ani doposud stranami vyhlašované programy stejně nebyly naplňovány. Občané chtějí změnu. Když někdo chce změnu, musí ovšem také vědět jakou. Čím to kritizované a nevyhovující nahradit a legitimizovat.

A v tom je právě nemalá část našich nesnází a velká část celospolečenského problému. Staly se věci nevídané. Ty se stávaly i dříve. Ale my se musíme k nastalým jevům postavit a řešit ty problémové, které se udály nám občanům české kotliny v prvním desetiletí 21. století.

Naši politikové, partajní vůdcové, poslanecká sněmovna, senát i pan president se dostali do sporu se státem, v jehož čele stojí a řídí jeho vnitřní i zahraniční politiku. Ergo kladívko, dostali se do sporu s občany. Protože stát to jsou občané ve své různosti názorů, postavení ať majetkovém či ve společenském žebříčku, vzdělání a angažovanosti. Stát nejsou banky, ministerstva, noční kluby, kasina, sazka a další loterie, akciové společnosti a další a další instituce. Podstatou podstaty státu je skutečně občan, v souhrnu lidé. Mnozí si to pletou s pojmem státní aparát.

Ten je souhrnem státních orgánů a institucí, jež mají zabezpečovat fungování státu. A zde dochází k selhávání jejich výkonů. Jádrem státního aparátu je soustava volených zastupitelských sborů. A ty volí občané, lid. Proto je pravdivé, že základem a zdrojem veškeré moci je lid.

Počátky státu byly v dávné minulosti v komunách. To byly a jsou administrativní územní jednotky s určitou formou samosprávy. Dnešní státy jsou formou organizace lidské společnosti, sdružením obyvatel určitého území v právní celek. Území je věcným předpokladem a občané žijící na tomto území jeho osobním podkladem a tvářejícím prvkem. Své vnitřní i vnější záležitosti si každý stát má řešit sám. Zrodil se z vůle občanů, z touhy po samostatnosti, svébytnosti a nezávislosti. Jsou v dějinách, a známe to i jako současníci, případy, že státy, které vznikly a vznikají ne z vůle obyvatel žijících na daném území, ale z vůle, či spíše zlovůle, mocných, v daném čase u moci. Z novější historie i současnosti je dost příkladů.

Dva německé státy, dvě Koreje, Čína a Taiwan, Česko a Slovensko, Kosovo a našly by se i další. Koncem XX. století existovalo ca 200 nezávislých států.

Tolik malé odbočení od tématu, který jsem označil v nadpisu. Když čtu a slyším názory politiků a publicistů k současné situaci, jež jsou diskusí mnoha názorů a jejich nositelů a poté diskusi k této diskusi, připadá mi babylonská věž a její zmatky s jazyky téměř jednotou. A to je diskuse vedena v jedné stejné řeči. Ač někteří ji dobře neovládají. Je zcela přirozené, že lidé mají různé názory a tím i postoje.

Souvisí to s procesem poznání. A poznání je proces, jímž vnímáme skutečnost v našem myšlení. Měli bychom se našim myšlením této skutečnosti tj. k pravdě přibližovat. Shoda v pravdě bývá relativní a neúplná. Proto ty rozdíly. Zastánci stejného názoru nebo programu vytvářejí skupiny, tábory a strany. Ty pak své názory proklamují a hájí a stanou-li se většinou vítězí. Ve sporu, ve volbách a někdy i v boji. Že by to bylo veskrze demokratické je také diskutabilní. Protože názory a program menšiny by se neměly potlačovat. Někdy a často jsou potlačováni i jejich nositelé. Příkladů ze světa je dost.

Nyní v Česku máme problémy s volbami a vládou, zda má či nemá silný mandát, kterou chce a potřebuje do řádných voleb v květnu 2010 po právu mít. Diskutujme o nich a přicházejme s řešením. Již nyní je různých, kompetentních i méně kompetentních rádců dost. Vyberme to optimální. Mělo by být v nebojové shodě vícero názorů a tím bude kompromis. Musí být v souladu nejen zákonného a ústavního rámce, ale hlavně s principiálními potřebami, právy, ale i povinnostmi občanů této země.

Mezi turisty i obchodními cestujícími využívající ubytování v hotelích, jsou i takoví, že vypíjí bar v pokoji, v němž nocují a nezaplatí. My si nemůžeme vybrat ani hotel, ani pokoj ani zemi, v níž žijeme, natož vypíjet její "bary". Ale její rozmrhané, zcizené bohatství a škody zaplatíme v každém případě. A to i v případě většiny, která ten obsah pomyslného, alegorického baru neokusila a nespotřebovávala.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.9. 2009