Čím se liší squateři od poslanců či policie?

16. 9. 2009

Jan Smolák si ve svém článku stěžuje na to, jak je naše společnost povrchní a netolerantní vůči rozvíjení alternativních kultur. To si rozhodně nemyslím, Alternativní kultura se v našich podmínkách prezentuje běžně. A to, jestli někoho osloví či nikoliv, už není otázka netolerantnosti, ale vkusu. Hlavní problém je jinde a nelze ho směšovat s kulturou. Ta v tomto případě slouží pouze jako zástěnka porušování zákona. Nikdo totiž nemůže protiprávně obsazovat cizí majetek, ať je v jakémkoliv stavu, upozorňuje Vladimír Šedivý.

"Pakliže je budova po určitou dobu v takto žalostném stavu -- nárok na její užívání má automaticky přejít na toho, kdo se o ni začne starat." Uvědomuje si vůbec autor, co vlastně říká?

Tak za prvé: Kdo a podle čeho posoudí, který dům je vhodný pro obsazování cizí osobou? Sqateři? Puberťáci? Milosrdné sestry? A kdeže je hranice beztrestného obsazování majetku, který mi nepatří? Když mu chybí střecha? Okna? Dveře? Nebo stačí, že majitel už dva roky nevymaloval předsíň?

Za druhé: Dojde protiprávním obsazením zchátralé nevyužívané budovy k nápravě jejího žalostného stavu? Jsou snad sqateři natolik výjimeční, že jsou ochotni zaplatit rekonstrukci nemovitosti, která jim nepatří, aby nepůsobila tak pohoršujícím dojmem?

A za třetí: Mnozí se v Britských listech pohoršují nad tím, jak poslanci nerespektují ústavu a dělají si, co chtějí. Jak se nedodržují předpisy na silnicích a řada řidičů si dělá, co chce. Jak policie nepostupuje podle zákonů a dělá si co chce. Ale, když zákon nerespektují squateři a dělají si co chtějí, tak najednou jsou špatní ti, co se o svá práva hlásí. Stále častěji se ozývá, že zákon musí být nadřazen jakýmkoliv zájmům. A najednou to neplatí? Neobhajuji způsob zákroku policie vůči sqaterům, protože jsem u něho nebyl. Je však s podivem sledovat, jak se každý tzv. squater vehementně dožaduje dodržování zákona vůči své osobě a současně protestuje proti tomu, že někdo jiný chce dodržování zákona od něho.

Není náhodou tohle ten pravý důvod, proč větší část veřejnosti souhlasí se zákrokem?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 16.9. 2009