Je možno vyřešit "zabedněnost mnohých Američanů", tím, že se "špatné" názory zakážou?

14. 9. 2009 / Jan Čulík

Karel Dolejší má samozřejmě pravdu, když píše, že v mnoha amerických státech mají venkované v důsledku nevzdělanosti často bigotní, hloupé a dokonce i fašizující názory. Jenže jaké je řešení: zakázat je? Argument, "podívejte se, jak dokonalou svobodu máte v té vaší Americe", je poněkud mimoběžný. Svoboda projevu nezpůsobuje, že lidé mají hloupé a bigotní názory; to způsobuje zabedněnost a nevědomost.

Jistě můžeme právem kritizovat nefunkčnost většiny mainstreamových amerických sdělovacích prostředků, které nepodrobují v zájmu demokracie tyto bigotní názory kritické, racionální veřejné diskusi. Těžko však z existence těchto názorů obviňovat svobodu projevu.

Absolutně nezastávám názor, který, jak se zdá, naznačuje Karel Dolejší, že kdyby se fašizující názory zakázaly, společnost by rázem byla zdravá. Žádný společenský problém se nedá vyřešit administrativním zákazem.

Něco jiného je samozřejmě situace v Policii ČR. Policie musí být nestranná a že v české policii mají vliv fašizující elementy, je skandál.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.9. 2009