Ještě jedno upřesnění k Surowieckého Moudrosti davů

14. 9. 2009 / Jan Čulík

Jak na to poukázal v emailu Britským listům František Koukolík, Surowieckého kniha The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few (Moudrost davů: Proč je mnoho lidí chytřejších než několik) má vlastně zavádějící název. Výraz "moudrost davů" totiž nepřímo navozuje dojem davové sugesce či davové hysterie, chování "jako ovce"; přitom Surowieckého kniha popisuje jev, který je přímým opakem davové sugesce.

Surowiecki svou knihou dokladuje obrovský význam kognitivní diverzity. V případech, kdy posuzuje fakta či činí na základě dosavadních zkušeností úsudky o budoucích výsledcích velký počet nezávislých jednotlivců, kteří spolu navzájem nekomunikují, nejsou navzájem ovlivňováni svými úsudky ani úsudkem případné vedoucí osobnosti v kolektivu a pokud je možnost tyto jejich úsudky agregovat, získané informace jsou nesmírně přesnou analýzou, často mnohem přesnější, než je analýza odborníků či jednotlivců.

Důležité jsou rozrůzněnost a individuální úsudek jednotlivých posuzovatelů. Jak výstižně shrnul náš čtenář Jiří Tůma: Více měření (dílčích odhadů) zmenšuje chybu agregovaného výsledku.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.9. 2009