Změňte ústavu tak, aby vznikla přímá demokracie

14. 9. 2009 / Jiří Baťa

Ústava ČR byla vytvořena za zcela specifických podmínek, v žádném případě ne v prostředí a za situace, kdy se mohl tvořit tento, pro republiku a jeho občany fundamentální dokument, v ideálním prostředí, v klidu, s rozvahou, bez časové tísně a bez emocí. Budiž, byla taková doba a potřeba Ústavy ČR byla neodkladná. Tvůrci a autoři návrhu Ústavy, jistě v dobrém úmyslu, vytvořili podklady či návrh, který byl předložen parlamentu k projednání, připomínkovému řízení a samotnému schválení. Zde si již nejsem zcela jistý, zda připomínkové řízení a změny v návrhu ústavy a posléze schválení Ústavy byly vedeny vždy jen těmi nejčistšími a nejčestnějšími úmysly a jestli také vždy byl středobodem zájmu schvalujících (tehdejších) poslanců, občan České republiky. Lze o tom úspěšně pochybovat a důkazů pro to by se našla celá řada.

Ústava kromě jiného konstatuje, že Česká republika má statut demokratického státu s demokratickým státním zřízením. Uběhlo cca 20 let, které nejen prověřily, ale i odhalily skutečný stav demokracie u nás. Zkrátka, s demokracií jako takovou jsme pěkně na štíru. Tedy ne že by neexistovala, to ano, ale jak pro koho. V tomto momentě je znovu na místě otázka, jak dalece bylo v Ústavě pamatováno na občana, protože to, co v poslední době prožívá či prožívají občané, má do opravdové demokracie setsakra daleko. Je-li u nás špatná, či v lepším případě nedokonalá demokracie, pak není něco v pořádku s Ústavou. Tím ale nechci naznačovat, jestliže se V.Klaus vyjádřil, na základě rozhodnutí ÚS ke stížnosti M.Melčáka a následně zrušení předčasných voleb v říjnovém termínu, že se ztotožňuji s jeho stanoviskem o blízké potřebě se zabývat novou ústavní definicí pravomocí Ústavního soudu a tím i přepracování Ústavy ČR. Naopak, v souladu s názorem Petra Wagnera s tím hluboce nesouhlasím.

Ovšem, je tu jistá okolnost, kdy bych s přepracováním Ústavy souhlasil všemi deseti. To v případě, že by nová, respektive přepracovaná Ústava ČR doznala změn v duchu a intencích přímé demokracie . K takovému kroku však v současné době nepřistoupí jak vrcholné státní parlamentní orgány, tím více politické síly, které v dnešní době představují moc v zemi. A nebudu daleko pravdy, že by s touto společenskou změnou, kterou by nová (přepracovaná) Ústava přinesla, zcela zásadně, ale opravdu zcela zásadně nesouhlasil náš geniální všeználek, jeho veličenstvo prezident.

Ano, změna Ústavy je potřebná, neboť dosud veškerá moc (proti tvrzení Ústavy) není v rukou lidu této země, ale v rukou a peněženkách několika desítek či stovek privilegovaných (spíše profláknutých) politiků i nepolitiků, lobbyistů, poradců, tunelářů, monopolů a výsadních (upřednostňovaných) firem, vše provázané korupcí a mafiánským stylem vládnutí.

V ČR existuje poměrně silná skupina (či několik skupin) příznivců a podporovatelů přímé demokracie, které však chybí organizovanost na celostátní úrovni. Důvod? Finance. Jak jsem již uvedl, moc ve státě mají bohatí, kterým (zatím) tento styl demokratického vládnutí vyhovuje, proto se také odvracejí od všeho, co by jim mělo uškodit. To má také za následek, že zatím co solventní firmy jsou ochotny podporovat současnou politickou garnituru (vědí proč), pak nejsou ochotni jakkoliv přispět na podporu hnutí přímé demokracie. Prostě nejsou-li peníze, není ani dostatečně razantní činnost a organizovanost přímé demokracie. Bohužel.

Skromné příspěvky ani zdaleka nemohou pokrýt potřebu pro činnost a rozvoj PD a tím pádem se nemohou angažovat v republikovém měřítku a už vůbec na jako možná konkurence stávajícím politickým stranám a seskupením, byť některé svou úrovní nesahají PD ani po kotníky.

S tímto konstatováním uzavírám poznámku ke stanoviskům výše jmenovaných autorů článků v BL k názoru či potřebě změny Ústavy ČR. Naznačil-li prezident Klaus jakousi vizi potřebného zásahu do Ústavy za účelem změn pravomocí ÚS, pak by to byla zase jenom úprava, směřující k upevnění pozic a moci politických stran s tím, že by jistá odejmutá pravomoc ÚS vzala možnost rozhodovat jinak, než jak chtějí rozhodovat politické síly. Takže signál V.Kluse je špatný signál a čím méně jej budeme slyšet, tím lépe. Nebylo by ale od věci zabývat se spíše myšlenkou přehodnotit pravomoci samotného prezidenta. S tím už by se dalo rozhodně souhlasit.

O myšlence o potřebě úpravy Ústavy ČR na bázi přímé demokracie stojí za to i nadále usilovat a myšlenku nastolení PD co nejvíce mezi sebou podporovat, protože její uplatnění je jediné spravedlivé vládnutí samotného lidu v tomto státě. A věřím, že je to jen otázka času.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.9. 2009