příprava na squating - Apolinářská ulice, 2008

Nakolik je squatting méně veřejným zájmem než výstavba dálnice ?

13. 9. 2009 / Vítězslav "Vitex" Dvořák

Dům na rohu Apolinářské ulice a ulice Na Slupi v Praze byl již zhruba před rokem v rámci akce "Jdi a daruj život všem mrtvým domům" označen transparentem stejného názvu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by majitel vzal toto "varování" na vědomí. Od té doby se víceméně nic nezměnilo než to, že dům je o rok starší a v přiměřeně horším stavu. Je tedy ve stavu, kdy leží ladem. Tou samou dobou nám v parlamentu zahlceném schvalováním těch nejpotřebnějších zákonů ku prospěchu této země a lidí této země bublala debata, že tou dobou již přes rok schválený vyvlastňovací zákon se nedá použít na jeden konkrétní případ a bude potřeba jej trochou toho znovelizováním přiostřit.

Nuže a já se ptám: Nakolik je je squatting méně veřejným zájmem než výstavba dálnice ?

Jak se vlastně dá měřit takový "veřejný zájem"? Nakolik je pro mladé lidi bez šance na důstojné bydlení důležitější mít kde žít své životy v porovnání s pár minutami ušetřenými jízdou po R35? Jenomže za squatery nestojí žádný velký kapitál ani právnické kanceláře. Bylo by jistě zajímavé udělat srovnání kolik lidí v této zemi potřebuje nové dálnice a kolik nové bydlení. I když bude jistě námitka, že někdo, kdo nemá automobil nemá do budování dálnic co mluvit. A co ten kdo nemá kde bydlet? Má nárok na vyřešení svého problému?

Napíšu na rovinu, že se mi nelíbí onen stav kdy je na jedné straně osobní vlastnictví bráno jako jakási nedotknutelná svátost a při tom je současně popíráno institutem vyvlastnění. A to nejen v případě dálnic, ale i třeba když si na vás bezdůvodně zasedne exekutor a provede vám exekuci půjčených věcí nebo ještě lépe v domě rodičů, kde nežijete již deset let ...

Hodnota dálnice se dá zhruba načrtnout počtem vozidel, která projedou za hodinu. Podle čeho ale pozná hodnota squattu ? Jaká byla hodnota Milady, když tam byl 3x týdně koncert, divadlo, workshop nebo jiná akce? Jaká je cena dálnice na kterou se smí pouze s nálepkou (aby se stavba zaplatila) v porovnání s Truhlářskou, kam se smí zdarma a ještě vám tam daji najíst a opraví kolo?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.9. 2009