Českou Akademii věd nezaložili komunisti

10. 9. 2009

Akademie věd ČR (dále jen Akademie) k nám nespadla ze Sovětského svazu, jak se často lživě tvrdí. Její počátky spadají do 2. poloviny 18. století, kdy vznikla Královská česká společnost nauk. Koncepci vytvoření české samosprávné neuniverzitní vědecké instituce, která by sdružovala vědecké ústavy reprezentující hlavní obory tehdejší vědy, navrhl světoznámý český přírodovědec Jan Evangelista Purkyně, pod jehož vlivem došlo v roce 1890 k založení České akademie věd a umění. Úkolem této instituce byla podpora vědy a literatury pěstované v českém jazyce a českého umění, přičemž nejvýznačnějším polem její působnosti byla činnost publikační. Purkyněho realizovaná myšlenka instituce věnující se interdisciplinárnímu výzkumu je velmi blízká koncepci a struktuře dnešní Akademie věd, píše biogeochemik Jan Borovička.

Málokdo ví, že Česká akademie věd a umění byla založena především díky mimořádné finanční podpoře českého podnikatele, architekta a stavitele Josefa Hlávky. Všimněte si, že zatímco dnes vystupují někteří lobbisté a průmyslníci, jmenovitě Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR, proti Akademii, dříve instituce jejího typu zakládali a podporovali.

Kompletní článek ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.9. 2009