Nezloběj se, rebe, ale i v demokracii jsou jistý hranice. Vocamcaď pocamcaď.

29. 6. 2009 / Štěpán Kotrba

Jiří Drašnar se Vladimíra Stwory pro trestné činy podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu "je zcela neakceptovatelné". Proč? Protože si pan Stwora myslí, že jsou on a další autoři a diskutéři Zvědavce, popírající holocaust a zcela zřetelně hlásající rasistické a antisemitské názory, právně nepostižitelní ? Právníci české Ligy proti antisemitismu si myslí pravý opak. Každý vydavatel, Britské listy nevyjímaje, by měl znát právní prostor, ve kterém se pohybuje a měl by vědět, že existují zákony, které omezují (ve většině "vyspělých" a "demokratických" zemí) "absolutní" chápání svobody slova. V Kanadě je popírání holocaustu trestné. V Česku též. Svoboda Vladimíra Stwory hlásat lži a vzbuzovat nenávist je omezena. Zákony.

K právu vydavatele patří i odpovědnost za vydávaný obsah. Britské listy se hned na počátku své činnosti přihlásily k této odpovědnosti tím, že se dobrovolně podřídily české jurisdikci tím, že se registrovaly jako periodická publikace - deník u ministerstva kultury. Tím pádem se samy rozhodly, že se na ně bude vztahovat český tiskový zákon i další právní předpisy a bude se na ně pohlížet jako na kterékoliv jiné profesionální periodikum. Stwora má holt problém, že si v souladu s americkými popírači holocaustu a neonacisty představuje svobodu slova "po americku" - neomezenou ničím, ani realitou.

Jinak by na serveru Zvědavec nemohly vycházet články, jako jsou ty, na základě kterých po něm chce vysvětlení česká policie:

V "politicky nekorektním" webu Stwory je ale problematických textů daleko více. Otevřená podpora všem antisemitským, anticiganistickým, antislamistickým názorům udržuje ideu "bílé Evropy" při životě. Podpora "svobody slova" pomateného popírače holocaustu Ernsta Zündela, Davida Irvinga a dalších revizionistů vylučuje u Stwory náhodu. Stwora dokonce napal kanadskému premiérovi Paulu Martinovi Otevřený dopis. Autorovy aktivistické postoje a extrémní názory jsou z uvedených článků víc než zřejmé. A tak je Stwora při příjezdu do Česka stejně jako americký hlasatel rasismu a bývalý vůdce jedné z frakcí Ku-klux-klanu David Duke nejspíš pod drobnohledem kontrarozvědky. Protože jinak by jej nejspíše nedostihli den před Štědrým dnem s obsílkou s modrým pruhem kdesi v Česku.

Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Až na tři léta pak, spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Tolik § 198a českého trestního zákona. Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. Až osm let "dostane" pachatel, spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem. Tolik § 260 téhož zákona. A kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. A vtipné je, že vydavatel dokonce obsahově odpovídá i za diskuzi čtenářů na svém serveru.

Náckové všeho druhu a zbarvení, rasisti a xenofobové se budou rozčilovat, ale takový je právní řád České republiky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 29.6. 2009