Průzkumy veřejného mínění

19. 5. 2009 / Josef Vít

V televizi Prima byl pořad, ve kterém poslanci Ransdorf a Jacques diskutovali o politické situaci u nás. V diskuzi používali výsledky výzkumů CVVM, které rozhodně nebyly příznivé pro naše politiky. Základní otázka byla o spokojenosti našich občanů s polistopadovým vývojem. Jasné zklamání z "té naší" demokracie vyjadřoval počet nespokojených -- 66%.

Na otázku o hodnocení naší politické scény výzkum ze začátku dubna přinesl některým nemilé překvapení. "vyhráli" jasně poslanci - jen 11% občanů je hodnotilo kladně a 85% záporně. Lépe dopadla krajská správa -- přes 40% občanů vyjádřilo spokojenost s jejich prací. Dobře lidé hodnotili členy místních samospráv. 58% kladných a jen 23% záporných. V tomto případě se lidé krutě zmýlili. Neexistuje u nás zkorumpovanější skupina, než městští zastupitelé. Celou tu dobu je správa měst v rukou ODS a ti se činí. Korupce jen kvete. Nakonec o tom svědčí více než 200 soudních případů korupce na radnicích -- ve všech figurují politici ODS na předních místech. To číslo je už dost staré, protože taková čísla v poslední době už se nepublikují.

STEM hodnotil i kulturu práce politických stran. Nejhůře dopadli zelení -- 17% kladných posudků ku 74% nespokojených. Boj o koryta a rozdělení strany Bursíkem přinesl své plody. Sociální demokracie se umístila na druhém místě s poměrem 32 kladných ku 61% nespokojených. I lidovci mají větší důvěru než ODS s poměrem 23 ku 68%. ODS má poměr 20 ku 74%. To není žádná sláva. Odráží se na tom asociální politika této strany, která se rozhodla sloužit bohatým a odírat chudé. Nemilé překvapení pro hodně lidí přineslo vítězství komunistů. Kladně hodnotilo komunisty 35% dotázaných a jen 54% bylo nespokojených. Takové výsledky musí šokovat mnoho pravověrných voličů. Tři čtvrtiny občanů odmítají práci a postoje ODS a zelených. U komunistů jen asi polovina občanů s nimi není spokojená. Dvacet let po sametu to nejsou výsledky, s jakými by někdo dříve počítal. Zajímavé je, že před čtyřmi roky při podobném průzkumu vyhrála ODS skoro stejným poměrem jako dnes komunisté. Stačily 2 roky vlády ODS s lidovci a zelenými a lidé jich mají dost. Pak není překvapením, že od té doby si polepšila ČSSD.

Další průzkumy pak jen potvrzují mínění lidí

  • Přesvědčení, že se naše společnost ubírá špatným směrem -- 36% (STEM 6/08)
  • Nebo že stagnuje -- 34% (STEM 6/08)
  • Od toho je jen krok k nedůvěře našich občanů k soudům (72%)

Mnohem horší je však výsledek průzkumu (STEM 2/08) odhalující, že by bylo lépe, kdyby v naší zemi "vládla pevná ruka a někdo jasně určil, co se má dělat". Z tohoto průzkumu vyplývá jasné ohrožení demokracie u nás. Tu může ohrozit totalita nejen rudá, ale i nová forma fašismu. K tomu stačí dostatečně velké množství zklamaných a nespokojených a nedostatek těch, kteří by byli ochotni se postavit na obranu "naší demokracie". Za situace, kdy těch, kteří považují současný režim za lepší než ten předlistopadový, je sotva čtvrtina (STEM 1/09) ), potom dobře organizovaná skupina-organizace, svázaná ekonomickými zájmy se silnou podporou médií, má šanci se zmocnit vlády. O takové lidi není u nás nouze a prostředků mají dost.

Současná krize představuje ohrožení neoliberální politiky. Lidé už poznali, že snižování daní pro bohaté, zvyšování daní pro chudé formou zvyšování DPH, snižováním mezd a platů, nezaměstnanost a inflace, není to pravé ořechové. Potom při pokusu o revizi takové politiky by mohlo dojít k puči.

Od našich politiků lze v našich poměrech těžko očekávat účinnou obranu demokracie. Chybí jim důvěra i schopnosti. Zůstává otázkou, jak by se k podobným pokusům postavila občanská veřejnost. Jenže společnost je rozdělená a pasivní. Lidé se o politiku nezajímají. A to je příležitost pro nové hitlery. Nechci tvrdit, že je u nás stejná situace jako v Německu roku 1933, ale nebezpečí je velké. Ohrožený neoliberální kapitalismus se může o něco takového pokusit. Prostředky -- peníze i média -- na to má.

U nás je rozčeřená hladina veřejného mínění ohledně Lisabonské smlouvy. Je zajímavé, že proti Lisabonu je ODS i komunisté. Já sám jsem také proti Lisabonské smlouvě, ale z jiných důvodů než Václav Klaus. Mně nevadí hrátky okolo samostatnosti nebo možnosti přehlasování. Já jsem pro Spojené státy evropské s jedním prezidentem a jedním ministrem zahraničí. Ale jsem zásadně proti klausuli, aby jediný možný a uzákoněný ekonomický systém byl neoliberalismus. Současná finanční a ekonomická krize ukazuje, že právě neoliberalismus je její příčinou. V poslední televizní debatě na Primě odpovídali diváci na otázku. V podstatě 80% diváků vyjádřilo nesouhlas s Lisabonskou smlouvou. Možná i to je důvod, proč poslanci nechtějí přistoupit na referendum o této otázce. Ale rozhodně to je zase důvod, proč lidé nemají parlament v oblibě.

Co nám podobné výzkumy říkají? Předně vypovídají o hlubokém zklamání našich občanů z polistopadového vývoje. Takový vývoj si lidé, cinkající klíči na Letné, nepředstavovali. Ale uvědomíme-li si, že tenkrát jen 3% z nich (přiznal to Václav Klaus) si přálo návrat kapitalismu, nelze se divit. Český národ je levicový. A výsledky voleb to potvrzují. Stačí si uvědomit, že 30% hlasů pro ODS při poloviční účasti voličů představuje pouze 15% podporu. A těch 15% jsou ti, co si polepšili a přišli poděkovat těm, co jim to umožnili. Bohužel, zbytek občanů si nepolepšil a mnoho z nich si pohoršilo a to hodně. Bohužel, mnoho z nich k volbám nechodí, protože politikům nevěří, protože nevěří, že by se něco mohlo změnit k lepšímu. A mají pravdu. Bohužel, to je ta úrodná půda pro všelijaké kritiky slabé demokracie, volající po pevné ruce.

To je důsledkem toho, že u nás není v "demokratických" stranách dostatek politiků odolných proti korupci, proti aroganci moci. U nás chybí politici upřednostňující "službu vlasti a obci" před vlastními zájmy.

Potom se nelze divit, když těch, kteří by si přáli, aby se komunisté dostali k moci, je více než třetina -- je to však dost velké a překvapující množství lidí. Vzhledem k tomu, jak média masírují lidi proti komunistům, pro některé to může být šok.

Jenže - co s tím udělat, když máme na výběr buď vládu komunistů nebo nějakých novodobých fašistů? Co s tím udělají naši "demokratičtí" politici? Že by nějakou demokratickou diktaturu? ( pozor! -- to je vtip)

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.5. 2009