Ministr vnitra odsoudil politickou legitimizaci xenofobie

19. 5. 2009 / Bohumil Kartous

Ministr vnitra Martin Pecina (Otázky Václava Moravce, 17. 5. 2009)

"To nejdůležitější, co bychom měli udělat, a co se v posledních minimálně třech , ale i více letech nedělo, je přestat koketovat s myšlenou xenofobie v politickém nebo předvolebním boji (pozn.: zvýrazněno autorem), přestat používat nacistické výroky nebo nacistickou terminologii. To je vše, co společnost ovlivňuje a s čím by měla začít politická reprezentace od sebe."

Nový ministr vnitra uhodil hřebíček na hlavičku, žel ne úplně přímo. Přesto, pokud se budeme držet časového ohraničení, který svému výroku dal, dostaneme se zhruba do doby prudkého vzestupu pana Čunka, který svým primitivním a jistě zcela "křesťanským" "řešením" situace sociálně vyloučených obyvatel Vsetína získal v politickém boji velmi cenné body. Věřím, že ministr vnitra tímto odsoudil i podobně cynický politický kalkul paní Řápkové, která kvůli své politické kariéře neváhá prohloubit sociální krizi stovek lidí, kteří se už nyní ocitají na okraji společnosti.

V obou případech je jistě velmi dobré upozornit na to, že podobná plíživá legitimizace je velmi nebezpečná a že posouvá hodnotová kritéria společnosti směrem k nejrůznějším formám diskriminace a státem posvěceného násilí na minoritách. A že snaha vézt se na vlně xenofobie v okamžiku, kdy politické strany cítí z této strany hlasy ve volbách, a zároveň veřejně deklarovat kriminalizaci obskurních politických subjektů, které xenofobii hlásají jako svůj transparentní politický program (viz případ Dělnická strana), je ubohé a nepřípustné.

Mimochodem, citování výroků nacistických vůdců a hledání příměrů v této historické etapě působí vedle odstrašující legitimizační funkce jako vcelku nezávadná a na intelektuální úroveň mluvčího poukazující kuriozita...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.5. 2009