Důvodem netolerance vůči Romům je nedostatek informací

19. 5. 2009

Domnívám se, ze zatím nedošlo k nastolení novodobého romského apartheidu ani česká společnost nedospěla do stavu obecného rasismu, avšak došlo ke značnému stupni generalizace našeho pohledu na romskou komunitu, kdy jednotlivce posuzujeme podle zjednodušených obecných měřítek. Tato měřítka jsme si vytvořili na základě několika negativních zkušeností a přirozené tendenci ke klasifikaci, tedy ke "škatulkování", píše Radek Letko.

Takto jsme si celou romskou komunitu zaklasifikovali jako sociálně nepřizpůsobivou a parazitující na produktech naší společné práce. To se samozřejmě zpětně projevuje na našem chování a celá romská komunita se dostává do stále větší izolace. K našemu pohledu jistě velmi přispěl též extrémní přístup prosazovaný komunistiskou ideologií.

Vztah panující mezi českou a romskou komunitou můžeme snadno nazvat "vzájemný rozpor". Ze znalosti chování systémů víme, že rozporuplné a chaotické stavy vždy souvisejí s nedostatkem informace. V našem případě by velmi pomohlo, kdybychom se dozvěděli co nejvíce informací o romské historii a původu, o jejich kulturních principech, o jejich cestě která je přivedla do naší krajiny a o tom, jak a proč se vyvíjel jejich způsob života. Především by to však mohlo přispět k poznání možností a způsobů, jak mohou Romové tvůrčím způsobem přispívat do našeho systému.

A o to jde především. Romové jsou vnímáni jako paraziti na naší společné práci a to je hlavní důvod obecně snížené tolerance vůči nim. Pochopení jejich kultury a následně nalezení tvůrčího přínosu Romů do naší společnosti pomůže překonat rozpory a zároveň Romům dodá potřebnou sebedůvěru a možnost vlastní identifikace v rámci širšího okolí.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.5. 2009