Dělají si, co chtějí?

Pražské zastupitelstvo na naši kritiku nereagovalo

15. 5. 2009

Níže zveřejňujeme otevřený dopis týkající se problematiky rušených přechodů v Praze, který Oživení a Pražské matky předaly na čtvrtečním jednání členům Výboru dopravy Zastupitelstva hlavního města Prahy. Tlumočily tam nesouhlasné stanovisko pražské laické i odborné veřejnosti i městských částí. Téma rušených přechodů Výbor dopravy zařadil jako bod k jednání na příští schůzi, která se má konat v červnu. K jejich vystoupení se nikdo z přítomných zastupitelů, ani radní pro dopravu Radovan Šteiner, bohužel nevyjádřil, píše Eva Šuchmanová za Oživení a Pražské matky, o.s.

Vážení členové Výboru dopravy,

odborná i laická veřejnost je velice znepokojena současnou situací, kdy se velkou rychlostí ruší přechody přes tramvajová tělesa, aby se vyhovělo znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., která přechod dovoluje pouze tam, kde je řízen SSZ.

Dosud bylo podle informací TSK zrušeno 79 přechodů, celkem normě nevyhovuje zhruba 300 přechodů v Praze. K rušení přechodů dochází bez jakékoli kompenzace a bez ohledu na návaznost pěších tras.

Pražané nemají o důvodu a smyslu rušení přechodů žádné informace, pěší i nadále využívají pro přecházení míst, kde byly přechody přes koleje "vymazány", a jsou současnou situací zděšeni a cítí se ohroženi. Zmateni jsou i řidiči, kteří byli zvyklí na pěší provoz v určitých částech komunikací. Na mnoha místech v Praze v délce několika set metrů není v současné době možné překonat komunikaci po přechodu. V praxi to znamená, že chodcům je odebírána bez náhrady možnost bezpečného a bezbariérového překonání komunikace, dokonce i v místech s hustým pěším provozem nebo s intenzivní automobilovou dopravou. Těmito opatřeními jsou nejvíce ohroženy děti, starší a handicapované osoby.

Naše legislativa sice umožňuje překonání komunikace mimo přechod, ale z hlediska všech účastníků provozu se jedná o nejméně bezpečnou variantu, která je zcela v rozporu s proklamovanou snahou města o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšování podmínek pro pěší (Programové prohlášení Rady na období r. 2006-2008, Strategický plán hl. m. Prahy a další dokumenty).

Na řadě míst v okolí škol byla realizována opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí, do nichž město investovalo nemalé prostředky v rámci programu Bezpečné cesty do školy a jimž hrozí odstranění kvůli nevyhovující vyhlášce. Odpovědná místa nemají žádnou ucelenou koncepci, jak tuto nebezpečnou situaci řešit, a ani nevyhovující vyhlášku při jejím utváření před více než rokem nepřipomínkovala. Na potřebu jednotného celoměstského metodického řešení situace upozorňuje řada městských částí, které považují rušení přechodů za nebezpečné a nákladné opatření (tímto způsobem se vyjádřily např. MČ Praha 2, 3, 6, 7).

Město dodnes nevyvinulo vůči Ministerstvu dopravy ČR účinnou legislativní iniciativu, která by nalezla takové řešení, jež neohrozí bezpečnost chodců a návaznost pěších tras (tím může být zrušení příslušné části vyhlášky, která vyznačení přechodu přes koleje bez světelné signalizace zakazuje, resp. jiná vhodná úprava). Vyhláška v této podobě je platná a účinná již téměř rok a půl.

S ohledem na výše uvedené žádáme, aby výbor dopravy zařadil problematiku rušení přechodů jako řádný bod k jednání nadcházejícího výboru dopravy a navrhujeme, aby:

1) doporučil odboru dopravy MHMP zastavení rušení přechodů přes tramvajové koleje, dokud nebude nalezen vhodný způsob řešení nastalé situace rozporu mezi stávajícím stavem přechodů a vyhláškou č. 30/2001 Sb.

2) požádal radního Šteinera o zajištění vypracování vhodné úpravy nevyhovující části §19 vyhlášky č. 30/2001, a projednání jejího zapracování s Ministerstvem dopravy ČR

3) požádal Technickou správu komunikací, úsek dopravního inženýrství, o vypracování metodiky řešení stávající situace pro městské části a další subjekty, včetně zapojení veřejnosti.

Věříme, že nám pomůžete!Petra Lukešová
za o.s. Oživení


Jarmila Johnová
za Pražské matky, o.s.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.5. 2009