Server iHned hrubě zkreslil a zneužil naše prohlášení

15. 5. 2009

Vyjádření SK RVŠ k článku na serveru iHned.cz "Vysokoškoláci se bouří: Zápisné pět tisíc za rok studia platit nechceme"

Praha 15. května 2009

Studentská komora Rady vysokých škol, národní reprezentace studujících českých VŠ, byla oslovena serverem iHNed,cz, aby se vyjádřila k návrhům Univerzity Karlovy zveřejněným na tiskové konferenci dne 14.5.2009. Následný článek poskytnuté vyjádření předsednictva SK RVŠ hrubě zkreslil a zneužil. SK RVŠ se zásadně distancuje od zavádějícího vyznění titulku článku, který je navíc doprovázen fotografií z demonstrace, která s tématem článku nemá nic společného.

Smyslem vyjádření SK RVŠ bylo jednak kladné hodnocení "Námětů pro novelizaci zákona o vysokých školách", které prezentovali zástupci Univerzity Karlovy na tiskové konferenci, jednak nesouhlas se smazáním rozdílu mezi administrativně-motivačním poplatkem v podobě zápisného a skutečným zpoplatněním samotné vzdělávací činnosti v podobě školného. K němu by podle názoru SK RVŠ mohlo vést formulování alternativ zpoplatnění studia uvedených ve druhém materiálu nazvaném "Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství". Proto SK RVŠ ve svém vyjádření uvedla, že považuje zavedení zápisného v podobě, kterou uvádí UK ve svém koncepčním dokumentu k perspektivám reformy VŠ, za jednu z forem zpoplatnění studia, které odmítá z principu jako nepřijatelnou degradaci vzdělání na předmět obchodu. To ovšem rozhodně neznamená, že ztotožňuje zápisné se školným v několikanásobné výši (byť v odložené formě), jak jej plánuje Bílá kniha terciárního vzdělávání.

Článek uveřejněný na serveru iHNed.cz jednotlivé části vyjádření SK RVŠ vytrhal z kontextu a zjednodušil tak, aby vzbudil dojem, že SK RVŠ je především ve sporu s UK, zatímco dosud byla údajně "na její straně". Tvrzení, že "až dosud studenti drželi se svou alma mater", ale nyní "se situace obrací", je nejen zavádějící, ale především zcela nesmyslné. SK RVŠ je nezávislou studentskou reprezentací vysokých škol v ČR a není svázána s žádnou konkrétní "alma mater". Článek tedy nejen svévolně nakládá s poskytnutým vyjádřením, ale účelově poškozuje nejen SK RVŠ a UK, ale samotnou diskusi o reformě vysokého školství.

SK RVŠ oceňuje, že v tištěné verzi Hospodářských novin byl článek publikován v upravené, podstatně méně zavádějící podobě. Přesto i v něm opět došlo k posunutí výkladu. SK RVŠ se nestaví proti diskusi o zápisném, ale "zápisné" v podobě formulované ve výše uvedeném materiálu UK odmítá jako formu sice omezeného, přesto v zásadě přímého zpoplatnění studia.

SK RVŠ nicméně dlouhodobě zdůrazňuje, že problematika zpoplatnění studia je pouze dílčí částí reformy vysokých škol a (jak přiznávají i autoři Bílé knihy) rozhodně nepředstavuje jediné řešení nepříznivé situace ve vysokém školství. Omezování a zjednodušování problematiky reformy vysokých škol na otázku plateb za studium pouze znemožňuje vážnou a komplexní diskusi o budoucnosti vysokého školství v ČR.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 15.5. 2009