Ministerstvo obrany blokuje přístupy na "nevhodné" stránky:

Američtí vojáci mají klapky na očích

12. 5. 2009 / William S. Lind

KD│Na vrcholu studené války velitel amerických jednotek v Evropě žádal informace o svém sovětském protějšku, veliteli sborů, které stály naproti za vnitroněmeckou hranicí. Všechny americké zpravodajské agentury pracující s utajeným materiálem toho poskytly velmi málo. Poté se velitel obrátil se svou otázkou na Chrise Donellyho, jenž vedl malý výzkumný institut věnovaný Sovětské armádě v Sandhurstu. Tento institut pracoval výhradně s otevřenými zdroji, to znamená s neutajovaným materiálem. Poslali americkému generálovi přes třicet centimetrů tlustou složku, se články napsanými jeho sovětským protějškem, články o něm, popisy cvičení která pořádal a tak dále.

To co platilo za studené války je v ještě větší míře platné dnes, tváří v tvář válce čtvrté generace. Jak jsme viděli při lovu na Usámu, naše zpravodajské agentury závislé na satelitních snímcích nám mnoho nepoví. Ale existuje ohromné množství materiálu vztahujícího se k válce čtvrté generace, který lze získat z otevřených zdrojů: Z webových stránek našich oponentů nebo pojednávajícími o nich, práce civilních akademiků, materiál think tanků, zprávy obchodníků, kteří cestovali po území, které nás zajímá - seznam je takřka nekonečný. Každý americký voják s přístupem k počítači může objevit téměř cokoliv co potřebuje. Většina toho je jak přesnější, tak i užitečnější než to, co k němu pronikne přes filtr struktur vojenského zpravodajství.

Nebo by přinejmenším mohla být. V posledních měsících mě totiž stále víc amerických důstojníků informuje o tom, že když se snaží otevřít stránku, kterou potřebují, zjistí, že počítače ministerstva obrany jim zablokují přístup. Dělá to snad al-Kájda v podlé snaze oslepit naše bojové jednotky?

Bohužel nikoliv. Dělá to ministerstvo obrany. Někdo tam nasazuje americkým vojákům klapky na oči.

Netuším, komu za tuto mimořádnou pitomost přičíst zásluhu. Mohou to být bezpečnostní šotci. Vždycky rádi omezují přístup k informacím, protože tak zvyšují svůj byrokratický vliv. Ukazuje na ně jeden z argumentů, konkrétně tvrzení, že druhá strana tím, že vidí, co hledáme, může získat důležité informace. To je jako tvrdit, že by naši vojáci neměli dostávat munici, aby v boji neprozrazovali svou pozici záblesky na ústí svých zbraní.

Dochází však i k blokování přístupů na stránky amerických organizací, jejichž názory se liší od názorů ministerstva obrany, a to může svědčit o lecčems. Ukazuje to na politický vliv. Proč je například blokována stránka Centra pro obranné informace (CDI)? CDI působí ve Washingtonu, ne v Hindúkuši. Jeho práce zahrnuje například novou knihu o vojenské reformě America's Defense Meltdown, která si na základně námořní pěchoty v Quanticu získala velkou pozornost.

Cílem těch, kdo blokují přístup k internetovým stránkám, je zřejmě odříznout americký vojenský personál od jakýchkoliv jiných názorů, než jaké zastává samo ministerstvo obrany. Jinak řečeno, blokovači se snaží vytvořit uzavřený systém. Pokud jde o uzavřené systémy, plukovník John Boyd toho měl spoustu co říci, a nebylo to nic příznivého.

Zpravodajští důstojníci se patrně mohou obracet na nejvyšší patra hierarchické pyramidy s žádostmi o povolení návštěvy blokované stránky; jejich požadavku pak je či není vyhověno. Ale to pouze zintenzívňuje problém, protože to dává zpravodajské komunitě monopol na informace. Přitom ve válce čtvrté generace má zásadní význam požadavek, aby se zpravodajstvím zabývali všichni, nejen několik málo specialistů. Každý vojín musí rozumět prostředí, v němž operuje. Mnoho webových stránek mu v tom může pomoci. Ale pokud se k nim pokusí připojit z počítačů ministerstva obrany, zjistí, že jsou blokovány. To ho vrací zpátky k pouhé kinetice, a takový návrat nás vede k porážce.

Nikdy nebylo možno s větším oprávněním říci, že jsme narazili na nepřítele, a byli jsme jím my sami. Lidé na naší straně oslepují vlastní vojáky. Někdo ve vysoké pozici by mohl s touto absurdní praxí skoncovat. Ministr Gates? Generál Petraeus? Jim Jones? Jistě všichni chápete, že nasazování klapek zrovna nepomáhá. Slyší mě někdo?

Jak jsem řekl, nevím, odkud tato šílená akce vzešla. Ať už je ale za ni odpovědný kdokoliv, měl by dostat Řád černého turbanu první třídy. Ohromně tím našim oponentům prospívá. (Turban této barvy nosí příslušníci Talibánu - KD.)

Rigidní kontrola informačních toků v procesu rozkouskovaném mezi jednotlivá oddělení a uspořádaném shora dolů je charakteristická pro válku druhé generace. Znovu vidíme, proč armáda druhé generace nemůže zvítězit v konfliktech generace čtvrté. Naše porážky jsou spíše než nepřítelem vyvolány tím, co si způsobujeme sami.

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.5. 2009