Co milují francouzští školáci a co čeští školáci?

12. 5. 2009 / Miloslav Štěrba

Ve Francii podle zprávy AFP iniciovalo ministerstvo kultury anketu, aby zjistilo u školáků ve věku od osmi do čtrnácti let, jaké slovo považují za nejkrásnější ve svém mateřském jazyce. Dotázaných 6286 dětí uvedlo následující slova v pořadí:

 1. amour – láska (2629)
 2. liberté – svoboda (1280)
 3. amitié – přátelství (1193)
 4. paix – mír – (počet hlasů neuveden)
 5. égalité – rovnost ( počet hlasů neuveden)
 6. vie – život (653)
 7. joie – radost (532)
 8. bonheur – štěstí (521)
 9. fraternité – bratrství (516)
 10. nature – příroda (418)

Je zřejmé, že svůj podíl na výsledku má i významná složka francouzského školství, a tou je výchova k civilizačním hodnotám. Nicméně heslo francouzské revoluce: volnost, rovnost, bratrství bylo v době konání ankety na všech mincích a bankovkách. Slovo tak oblíbené u žáků – vacances (prázdniny) je podle ankety ve slovníčku nejkrásnějších slov francouzských školáků až na 32. místě. Slovo maman (maminka) se ocitlo na místě 11. a slova papa (otec) až na 25. místě.

Stejnou anketu jsme uskutečnili ve Zlíně s omezeným počtem žáků 7. Základní školy na Kvítkové ulici. Uvádím pořadí slov oblíbených u našich školáků:

 1. láska
 2. rodina
 3. přátelství
 4. rodiče
 5. maminka
 6. štěstí
 7. radost
 8. milovat
 9. miláček
 10. život

Sami si můžete porovnat hodnotové či jen emoční priority našich školáků s jejich zahraničními kolegy. Je zřejmé, že slova širší platnosti než odvozená od EGO (tj. Já) nejsou zastoupena. Je to zajisté symptomatické pro současný stav myšlení dětí a mládeže. A především, výzvou společnosti, aby se seriózně zabývala výchovou a vzděláním mladé generace. Egoismus v této míře je pro společnost doslova zhoubný a děti přesně reflektují hodnoty preferované svým okolím.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.5. 2009