Výzkum: Evropští muslimové jsou loajální k zemím, v nichž žijí

8. 5. 2009

KD│Evropští muslimové pociťují mnohem větší loajalitu k zemím, v nichž žijí, než jakou jim připisuje převládající přesvědčení. Ukázal to výzkum Gallupova ústavu a nadace Coexist Foundation, o němž informovala BBC.

Až 77% britských muslimů se identifikuje s Británií, zatímco v běžné populaci dosahuje tato identifikace jen 50%. Podobné zjištění přineslo i šetření mezi německými muslimy.

Autoři upozorňují, že jejich zpráva odporuje obecně rozšířenému názoru, že opatření v boji proti militantnímu islámu mohla vést mezi evropskými muslimy k nárůstu odcizení. Místo toho se ukazuje, že si muslimové přejí začlenit se do širší společnosti a přinášet jí větší prospěch.

Po útocích z 11. září 2001 američtí komentátoři opakovaně zpochybňovali loajalitu evropských muslimů, proto se výsledek výzkumu zaměřeného zejména na muslimy v Británii, Francii a Německu jeví jako překvapující. Výzkumníci se dotazovali zhruba pěti set muslimů z každé země a srovnávali výsledky s tisícovkou příslušníků většinové populace v dané zemi.

Více než tři čtvrtiny britských muslimů se identifikují se zemí a jejími institucemi, a 82% si myslí, že byli loajálními občany. Přesto je však většinová populace vůči nim podezřívavá.

V Německu se se zemí identifikuje 40% muslimů a 32% ostatních občanů. Muslimové více věří spolkové vládě, soudnímu systému, finančním institucím a spravedlivosti voleb, mnohem méně než běžní Němci však věří médiím.

Ve Francii se se zemí identifikuje 52% muslimů, ale 55% většinových Francouzů. Francouzští muslimové však mnohem méně důvěřují institucím včetně policie.

Podle studie se evropští muslimové cítí mnohem izolovanější než ti, kteří žijí v USA nebo Kanadě.

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.5. 2009