Jak je to doopravdy s inkluzí znevýhodněných v našem školství

7. 5. 2009

Ráda bych reagovala na článek "Inkluze znevýhodněných v českém školství?" od paní Blanky Hrudkové, který je plný polopravd, nepřesností i vyložených nesmyslů. Paní Hrudková je mimochodem bývalou ředitelkou odboru rovných příležitostí MŠMT, což v článku cudně zapomněla uvést, píše Michaela Marksová-Tominová, současná ředitelka odboru rovných příležitostí na MŠMT.

Program MŠMT, o kterém píše, se nazývá "Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním". Jeho účelem je navýšit v roce 2009 nenárokové složky platů a motivační složky mezd pro pedagogické pracovnice a pracovníky, kteří s těmito dětmi a žáky pracují a kteří je vzdělávají.

Program je zaměřen na základní a mateřské školy právě proto, že základní handicap vzniká na 1. stupni základní školy a na 2. stupni se pak dále prohlubuje. Děti, o jejichž podporu se v tomto programu jedná, naprosto nemají šanci se na žádnou střední školu dostat; kromě toho na podporu znevýhodněných středoškolských studentů má MŠMT jiný speciální program.

Z analýz, které MŠMT nechalo nedávno zpracovat (jedná se o studii "Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit -- sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí" vypracovanou společností GAC spol. s. r. o., a o studii "Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami" vypracovanou společností Člověk v tísni), vyplývá, že právě MŠ a ZŠ jsou pro další vzdělanostní trajektorii dětí naprosto klíčové. Kromě toho z nich lze vyvodit, že jen 1/3 ze zkoumaného reprezentativního vzorku základních škol je připravená pro práci začleňující sociálně znevýhodněné děti, tedy pro inkluzívní vzdělávání.

Informace, že na dotaci dosáhne minimum mateřských a základních škol, je naprosto nesmyslná: dokládá to už skutečnost, že jediná podmínka, kterou musí mateřská škola splnit, aby se mohla do programu přihlásit, je, že vzdělává minimálně 10% sociálně znevýhodněných dětí.

Kdo si chce tyto informace ověřit a rozšířit, nechť tak učiní ZDE

Michaela Marksová-Tominová, MŠMT, ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.5. 2009