25. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2009

Osud Smyrny jako model rozpadu Jugoslávie

Spory o to, zda, kdo a jak co zavinil během rozpadu Jugoslávie, jsou zřejmě nekonečné. K názornému přiblížení perspektivy, kterou zastávám - perspektivy, v níž neexistuje žádný výlučný viník událostí, ale kde je také jen málo zcela nevinných; kde nedominují dalekosáhlé spiklenecké plány, ale spíše nezamýšlené důsledky krátkozrakých, ba někdy až pitomých rozhodnutí - překládám recenzi knihy Gilese Miltona Ztracený ráj: Smyrna, 1922: Zničení města tolerantního islámu (Basic Books, New York, 2008), kterou pro březnové vydání dvouměsíčníku TRADOCu Military Review zpracoval podplukovník ve výslužbě Lester W. Grau. Předložený příběh umožňuje ve zmenšeném měřítku a zcizující perpektivě uchopit prakticky tytéž problémy, o nichž se na stránkách Britských listů v poslední době tolik diskutovalo.

Giles Milton, jeden z nejzábavnějších autorů v oblasti populární historie, napsal knihu, která je napínavá a současně čtivá. Paradise Lost: Smyrna, 1922: The Destruc­tion of Islam's City of Tolerance pojednává o zničení kosmopolitního města Smyrna (Izmir) a etnických a náboženských čistkách s tím spojených. Období po I. světové válce bylo plné zmatků, které se spoustou mezinárodních rozhodnutí a s nimi souvisejících mandátů nedařilo zklidnit. Impéria - německé, rakousko-uherské a osmanské - byla rozkouskována, menšinové národy získaly velkou autonomii a často nezávislost. Dobře míněných Čtrnáct bodů prezidenta Woodrowa Wilsona představovalo součást tohoto úsilí. Británie, Francie a Spojené státy nebyly pouze proponenty nového uspořádání, ale současně také "neutrály". Výsledek znamenal trauma, hluboké trauma, které je na Středním Východě a na Balkáně dosud patrné.

Smyrna byla opravdovým kosmopolitním městem obývaným Turky, Řeky, Armény, Židy, Araby a Evropany. Šlo o nejbohatší město Anatolie. Nicméně velké části Anatolie byly s tichým souhlasem Británie okupovány Řeckem. Když Mustafa Kemal zahájil úspěšnou protiofenzívu proti řecké armádě, Smyrna znovu připadla Turkům. Staré město bylo vypáleno a turecké nepravidelné jednotky se vrhly na řecké, arménské a židovské obyvatelstvo. Přišla krvavá odplata za předchozí řecké krutosti vůči Turkům. Spojenecké lodě byly uprostřed krveprolití až příliš často neutrálními pozorovateli. Zahynulo přes 100 000 lidí a nakonec došlo k nucené deportaci Řeků a Arménů z Turecka a Turků z Řecka. Obě strany prováděly masivní etnické a náboženské čistky. Právě tak vypadal zrod moderního Turecka. Revoluce jsou málokdy pěkné a události ve Smyrně tuto konkrétní rozhodně nevylepšily.

Milton sleduje události očima levantské elity - předních kupců a smyrenské vyšší třídy, po nichž zbyly deníky a detailní popisy té doby. Měli čas a sociální "povinnost" uchovat záznamy, a rozhovory s přeživšími rodinami poskytly autorovi velké množství informací... Pokud jde o vyléčení toho, co Řeky, Turky a Armény rozděluje, kniha nic nespraví, popisuje však komplikace plynoucí ze situace, kdy velmoci udělují radikální mandáty, aniž by zpracovaly důkladný plán s přísným vynucovacím režimem.

Knihu lze doporučit vojenským profesionálům, těm kdo se zajímají o mírové mise a mise zaměřené na vynucení míru, a také těm, jež zajímá oblast dějin, kterou má tato země sklon opomíjet.

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       25. 3. 2009
25. 3. 2009 Vláda národní autodestrukce padla. Nastoupí vláda provizoria? Karel  Dolejší
25. 3. 2009 Washington Post: Česká vláda prohrála hlasování o důvěře
25. 3. 2009 Wall Street Journal: Česká vláda padla v důsledku vnitropolitického hašteření
24. 3. 2009 Daily Telegraph: Česká vláda obětí finanční krize
24. 3. 2009 BBC: Čeští poslanci donutili vládu k rezignaci
25. 3. 2009 Pád Topolánkovy vlády "vítězstvím demokracie"
25. 3. 2009 Proradarová vláda padla - jaké budou ty další?
25. 3. 2009 Malá domácí turbulence Parkanová
24. 3. 2009 Konečně sami... Ladislav  Žák
25. 3. 2009 Ruský ministr financí předpovídá novou vlnu problémů finančního sektoru
25. 3. 2009 Fast money podle Jona Stewarta
25. 3. 2009 Izraelská Strana práce vstoupí do Netanjahuovy vlády
24. 3. 2009 Vloni vykonáno 2 390 poprav, 72 procent lidí popravila Čína
25. 3. 2009 Chudé země jsou stále chudé, přestože jejich ekonomiky rychle rostly Martin  Janíčko
25. 3. 2009 Osud Smyrny jako model rozpadu Jugoslávie Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Balkán -- hřiště čarodějnických učňů Bushka  Bryndová
25. 3. 2009 Dienstbier v ČT: Bombardování Jugoslávie bylo naprosto nesmyslné
25. 3. 2009 Proč nespoléhat na „zasvěcené“ komentátory
25. 3. 2009 Obrana proti marťanům Karel  Dolejší
25. 3. 2009 ...a přece je obnovitelná Milan  Smrž
25. 3. 2009 Nudný kolovrátek aktivismu snílků Štěpán  Kotrba
25. 3. 2009 Nemůžeme nebrat v úvahu svědectví Palestinců, "protože to jsou Palestinci" Jan  Čulík
25. 3. 2009 Svědectví z Guardianu má stejnou cenu jako papír, na kterém je vytištěno Štěpán  Kotrba
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
24. 3. 2009 "Starý" a "mladý" pohled na současnou Českou republiku David  McCallum
24. 3. 2009 An "old" and a "young" view of the contemporary Czech Republic David  McCallum
24. 3. 2009 Špatná vláda, mizerná demokracie Václav  Novotný
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Nezávislost Kosova RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2009 Osud Smyrny jako model rozpadu Jugoslávie Karel  Dolejší
15. 2. 2009 ČSSD si pozvala na sjezd "přítele z USA", válečného zločince Štěpán  Kotrba
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
9. 10. 2008 OSN: O nezávislosti Kosova má rozhodnout Mezinárodní soudní dvůr   
17. 9. 2008 Nelze diktovat vyhnancům Bohumil  Kartous
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova   
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"   
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba