25. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2009

...a přece je obnovitelná

Odpověď Ladislava Brzobohatého na mnou prezentované informace z oblasti obnovitelných zdrojů je exemplárním příkladem toho, jak se v České republice zametají pod stůl moderní, ale také pro mnohé nepohodlné a radikální směry rozvoje.

Samozřejmě ku škodě nás všech. Každý, kdo se rozhodne ke kritice by ale měl nejprve uvážit, jak věrohodné jsou prameny a organisace, které kritizuje. Měl by svou kritiku ostřit na základě skutečností a nikoliv představ. Firma JUWI GmbH http://www.juwi.de/ je jednou z předních projekčních skupin v BRD pro výstavbu obnovitelných zdrojů ve oblastech větru, sluneční energie a biomasy. Za deset let práce má JUWI na svém kontě množství projektů a pracuje v zemi která má čtyřikrát více procent obnovitelné elektřiny v síti než Česká republika. Odbýt projekt zavedené profesní firmy v zemi s největší ekonomikou Evropské unie a třetí nejsilnější světovou ekonomikou a to na základě několika trojčlenek bez dalších informací dostatečně nasvědčuje o kvalitách kritiky, bohorovné přezíravosti a sebestřednosti pisatele. Smutné je, že taková prostá a ničím nepodložená kritika si najde vždy své příznivce, protože my v Čechách jsme rádi se vším rychle hotovi a rádi máme černobílé vidění světa. Ale k realitě.

Jak má být v roce 2025 pokryto bioenergií 28% spotřeby Hesenska? Odpadním dřevem z lesů, jak kalkuluje oponent jistě ne. Klestí na upracovaných zádech babiček opravdu není soudobou energetickou biotechnologií. Ze 14% je pokryto výrobou elektřiny z bioplynu, jež se získá z energetických rostlin pěstovaných na 156.000 ha, tj. 17% celkové plochy zemědělské půdy v Hesensku - tak se vyrobí 3,9 TWh ročně. Dalších 2% elektřiny připadají na odpadní biomasu, plyn ze skládkových deponií a bioplyn z odpadního hospodářství s celkovým potenciálem 0.56 TWh, 10% elektřiny by bylo možné získat spalováním rychle rostoucích dřevin, které by bylo pro tento výkon bylo třeba pěstovat na cca 3% zemědělské plochy. A poslední 2% lze získat z další pevné a kapalné fáze paliv peletek a oleje, případně bioplynu v malých decentralizovaných zařízeních na úrovni mikrokogeneračních jednotek. Plochy potřebné pro potravinovou bezpečnost zůstávají k dispozici.

Domácí úroveň filipiky proti obnovitelným zdrojům je ale všude stejná. Na jedné z oponentur Pačesovy komise se jeden z autorů zprávy vyjádřil, že když neprolomíme limity a nebudeme stavět nové jaderné elektrárny, nakonec nám zbude pouze dřevo lesů České republiky. Jak hrůzný obraz mluvčí vykreslil, jak hluboce se otřásla duše všech (nepoučených) přítomných, když by naše krásné (alespoň některé) lesy padly vniveč na výrobu elektřiny a tepla. Jak manipulativní a lživé. Na Zemi dopadá nejméně 10000 krát více energie ze Slunce než kolik ji spotřebováváme ze soudobých fosilně jaderných zdrojů. Již v současné chvíli je podíl obnovitelné energie z celkové světové energetické spotřeby pětkrát vyšší než produkce z jaderné energie. Potenciál obnovitelných zdrojů je realistický a současně přináší další pozitivní aspekty: čisté životní prostředí, nerostoucí ceny energií, regionální přínosy, rozvoj venkovských oblastí, nová pracovní místa a pracovní příležitosti a především nový hospodářský rozvoj v rámci "new green deal".

Ještě něco k "neobnovitelné České republice". Všechno co je živé se obnovuje, všechno co se neobnovuje umírá.

celá zpráva firmy JUWI a web zabývající se budoucím 100% obnovitelným energetickým zásobováním, včetně již realizovaných příkladů naleznete ZDEZDE

                 
Obsah vydání       25. 3. 2009
25. 3. 2009 Vláda národní autodestrukce padla. Nastoupí vláda provizoria? Karel  Dolejší
25. 3. 2009 Washington Post: Česká vláda prohrála hlasování o důvěře
25. 3. 2009 Wall Street Journal: Česká vláda padla v důsledku vnitropolitického hašteření
24. 3. 2009 Daily Telegraph: Česká vláda obětí finanční krize
24. 3. 2009 BBC: Čeští poslanci donutili vládu k rezignaci
25. 3. 2009 Pád Topolánkovy vlády "vítězstvím demokracie"
25. 3. 2009 Proradarová vláda padla - jaké budou ty další?
25. 3. 2009 Malá domácí turbulence Parkanová
24. 3. 2009 Konečně sami... Ladislav  Žák
25. 3. 2009 Ruský ministr financí předpovídá novou vlnu problémů finančního sektoru
25. 3. 2009 Fast money podle Jona Stewarta
25. 3. 2009 Izraelská Strana práce vstoupí do Netanjahuovy vlády
24. 3. 2009 Vloni vykonáno 2 390 poprav, 72 procent lidí popravila Čína
25. 3. 2009 Chudé země jsou stále chudé, přestože jejich ekonomiky rychle rostly Martin  Janíčko
25. 3. 2009 Osud Smyrny jako model rozpadu Jugoslávie Karel  Dolejší
24. 3. 2009 Balkán -- hřiště čarodějnických učňů Bushka  Bryndová
25. 3. 2009 Dienstbier v ČT: Bombardování Jugoslávie bylo naprosto nesmyslné
25. 3. 2009 Proč nespoléhat na „zasvěcené“ komentátory
25. 3. 2009 Obrana proti marťanům Karel  Dolejší
25. 3. 2009 ...a přece je obnovitelná Milan  Smrž
25. 3. 2009 Nudný kolovrátek aktivismu snílků Štěpán  Kotrba
25. 3. 2009 Nemůžeme nebrat v úvahu svědectví Palestinců, "protože to jsou Palestinci" Jan  Čulík
25. 3. 2009 Svědectví z Guardianu má stejnou cenu jako papír, na kterém je vytištěno Štěpán  Kotrba
24. 3. 2009 Izraelci používali palestinské děti v Gaze jako lidské štíty
24. 3. 2009 Děti jako lidské štíty -- žádné "incidenty", ale zločinný systém Karel  Dolejší
24. 3. 2009 "Starý" a "mladý" pohled na současnou Českou republiku David  McCallum
24. 3. 2009 An "old" and a "young" view of the contemporary Czech Republic David  McCallum
24. 3. 2009 Špatná vláda, mizerná demokracie Václav  Novotný
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009