4. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2009

Vzniklo sdružení Nádraží nedáme! a expertní tým zasedl ihned po svém jmenování

tisková zpráva

Je sobota 28. února, nádražní restaurace v Ústí nad Orlicí je přeplněná k prasknutí. Těžký vzduch rozviřuje příchod Olgy Sommerové, senátora Jaromíra Štětiny, Eduarda Hrubeše, děkana PřF UK v Praze Pavla Kováře, proděkana Technické univerzity v Liberci prof. Jiřího Suchomela, historika z Univerzity Hradec Králové prof. Františka Musila a dalších hostů. Účastníků je na šest desítek a sjeli se sem z celé republiky. Tyto lidi spojila snaha o záchranu staniční budovy v Ústí nad Orlicí postavené roku 1874, která má ustoupit plánované výstavbě železničního koridoru.

Po formalitách spojených se založením sdružení, kdy předsedou byl zvolen Martin Kadrman, iniciátor petice, kterou k dnešnímu dni podepsalo 15140 občanů, statutární místopředsedkyní dokumentaristka Olga Sommerová a druhým místopředsedou prof. Pavel Kovář, byli přítomní seznámeni s realizačním plánem prof. Jiřího Suchomela. Ten již svůj návrh řešení, který počítá se zachováním budovy jako výpravní, předložil vedení Správy železniční dopravní cesty a nyní vzájemně vyjasňují detaily plánu.

V souladu s řečenou strategií sdružení Nádraží nedáme! byl jmenován expertní tým, jenž bude spolupracovat se zástupci MD, MK, SŽDC, ČD, Kraje, MěÚ Ústí nad Orlicí a dalšími orgány o dalším postupu v záchraně této budovy. Právě včera bylo Ministerstvo dopravy ČR pod vedením Petra Bendla (ODS), Ministerstvo kultury ČR pod vedením Václava Jehličky (KDU-ČSL), České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, s.o. občanským sdružením vyzváni, aby ze svých řad

Expertní tým ve složení:

Prof. Jiří Suchomel, arch. Mikuláš Mendlík, Prof. Pavel Kovář, Petr Šefl, Ing. Vladimír Kebrle, Ing. Karel Zeithammer, CSc., Jindřich Fiala a Fialová

Předsedou expertního týmu byl jmenován prof. Jiří Suchomel.

Ihned po svém jmenování, tedy po skončení oficiálního programu ustavující schůze expertní tým zasedl a vytyčil si priority. Primárním cílem expertního týmu je při jednání se zástupci ministerstva dopravy SŽDC a Českých drah, získat záruky, že budova skutečně nebude zdemolována, což naznačil při své návštěvě Ústí nad Orlicí ministr Petr Bendl, s tím spojené prohlášení budovy za kulturní památku a zachování budovy jako výpravní.

"Pan generální ředitel SŽDC Komárek nám sdělil, že existuje varianta, která počítá s tím, že by budova zůstala jako výpravní. Přivítáme možnost o této variantě pohovořit a zjistit, za jakých podmínek může být realizována", řekl předseda expertního týmu proděkan Suchomel.

Expertní tým prostřednictvím o.s. Nádraží nedáme! již v pondělí požádal jednotlivá ministerstva a další organizace o vyčlenění svého zástupce, se kterým bude spolupracovat a komunikovat.

o.s. Nádraží nedáme! se tedy připojuje ke slovům generálního ředitele SŽDC Jana Komárka pronesená 20.2.09, který sdělil, že "existuje varianta, která umožní zachování budovy i při zajištění maximální rychlosti 160km/h. Varianta, která počítá s budovou jako výpravní by zajistila průjezdní rychlost pro Pendolina 160km/h, pro standardní soupravy 130km/h. Další varianta počítá se zachováním této budovy jako budovy a vybudování nové, méně kapacitní budovy v jižní poloze. Při této variantě vzniká otázka, jak budovu využít, když nebude sloužit svému původnímu účelu."

Proto vyzýváme všechny, kteří veřejně hovoří o riziku prodlení v čerpání dotací z fondů EU, aby s tímto přestali.

Zasedání schůze probíhalo v přátelském a klidném duchu, který podpořil svými písněmi písničkář a rodák z Ústí Slávek Janoušek.

                 
Obsah vydání       4. 3. 2009
4. 3. 2009 Jim Rogers: Obamův a Brownův záchranný plán je "absurdní a šílený"
4. 3. 2009 Medveděv jednoduše odmítl stát se rukojmím Teheránu Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Medveděv odmítl "Obamovu nabídku" ohledně raketové obrany
3. 3. 2009 Obama nabídl Rusům, že zruší projekt raketové obrany
4. 3. 2009 Mediálny spin New York Times odmietli Obama i Medveděv
3. 3. 2009 Poradní orgán doporučil Kongresu opustit projekt brdského radaru Karel  Dolejší
3. 3. 2009 LEAP/E2020: Havraní soud nad moderní civilizací? Karel  Dolejší
4. 3. 2009 MŠMT pokračuje v neprůhledné přípravě školské reformy
4. 3. 2009 Demokratická výzva SZ chce více demokracie
4. 3. 2009 Kontrolní výbor Parlamentu vyslýchal Radu ČRo: porušuje zákon Štěpán  Kotrba
4. 3. 2009 Slavie: Polákům lístky neprodáváme
4. 3. 2009 Riskantní populismus
5. 3. 2009 Gazprom plánuje postavit v Německu plynové zásobníky pro EU
3. 3. 2009 Nová železná opona "rozdělí chudé a bohaté v EU"
3. 3. 2009 Hospodářský kolaps Východní Evropy by ohrozil i Západ
3. 3. 2009 Čeká nás první vlna ekonomické emigrace? Vít  Klíma
4. 3. 2009 Ekonomická krize -- pohled odborů II Jaroslav  Ungerman, Martin  Fassmann
3. 3. 2009 Miloš Pick: Vytáhne Obama svět z krize? Miloš  Pick
3. 3. 2009 Vondra, Schwarzenberg, Potěmkin Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
3. 3. 2009 Napomáhá česká kontrarozvědka ruským agentům? Štěpán  Kotrba
4. 3. 2009 V této zemi odjet na dovolenou, možná se dočkáte i defenestrace Milan  Kubek
4. 3. 2009 Kubek a srovnání pracovního nasazení šedých buněk mozkových Anna  Čurdová
4. 3. 2009 Kvalita práce není biologicky předurčena Linda  Sokačová
3. 3. 2009 Slaďování rodinného a profesního života: potřebujeme ženy na trhu práce?
4. 3. 2009 Dopady případného zrušení československých prezidentských dekretů na právní řád ČR Jaroslav  Kuba
3. 3. 2009 Zemřel spisovatel Jan Vladislav
4. 3. 2009 Vzniklo sdružení Nádraží nedáme! a expertní tým zasedl ihned po svém jmenování
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
3. 3. 2009 Nejmocnější a všemocný Jiří  Nezval
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009