29. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2008

Česko nebude mít sebemenší možnost ovlivnit zavlečení své země do války

Vojáci proti válce odmítají ratifikaci smlouvy o umístění základny protiraketové obrany USA na území ČR a související bilaterální smlouvy ČR-USA SOFA

tisková zpráva

Občanské sdružení Vojáci proti válce dlouhodobě odmítá existenci jakékoliv cizí vojenské základny na území ČR, stejně tak jako časově neomezený pobyt cizích vojenských jednotek se zvláštními výsadami na území ČR. Tím více to platí o radarové základně PRO USA, která v podstatě bude destabilizovat politicko-vojenskou situaci nejen v Evropě, velkou měrou ohrozí již tak nepevnou strategickou rovnováhu a vyprovokuje nové horečné kolo zbrojení s nepředvídatelnými důsledky. Vláda České republiky ve své zaslepenosti, servilnosti vůči mocnému příteli, ale nekompetentnosti v otázkách zajištění bezpečnosti svého, byť malého, ale strategicky důležitého státu se dává na dobrodružnou cestu nebezpečí a obrovských rizik pro vlastní stát a jeho občany.

Vláda České republiky dlouhodobě zcela ignoruje názory a stanoviska svých občanů, vyjadřované v peticích, prohlášeních, stanoviscích, memorandech i jiným způsobem občanskými sdruženími, profesními kluby a organizacemi, ale i demonstracemi občanů, které jednak odmítají existenci jakékoliv vojenské základny na území ČR a pobyt jakýkoliv cizích vojsk na území ČR a jednak požadují v této otázce oprávněně referendum, protože se jedná o otázku, která na několik generací ovlivní negativně všestranný vývoj České republiky a jejich občanů. Vláda České republiky zcela ignoruje i okolnost, že k těmto spontánním protestům proti základně PRO USA a rozmístění vojsk USA na území ČR se připojuje také intelektuální obec – umělci, vědci, a další. Ignoruje skutečnost, že v podstatě převážná část občanů ČR (stále téměř 70 %) nesouhlasí s postupem vlády a požaduje jiné řešení. Vláda svým postojem tuto převážnou část občanů staví do role nerovnoprávných občanů. Toto se týká i poslanců Parlamentu české republiky.

Občanské sdružení Vojáci proti válce prostudovalo obě smlouvy a Právní analýzu uvedených smluv, kterou má sdružení k dispozici. V řadě případů byly tyto smlouvy v jednotlivých článcích v rozporu. Na základě tohoto studia sdružení konstatuje:

  • Smlouvy o umístění základny PRO USA a o právním postavení ozbrojených sil USA na území ČR, (smlouva ČR – USA SOFA ) byly vládou ČR uzavřeny proti vůli převážné části občanů a proti jejich zájmům;
  • Právní analýza poukazuje na rozpory mezi některými články obou smluv a smlouvy NATO-SOFA;
  • Obě smlouvy potvrzují v jednotlivých článcích podřízenost ČR Spojeným státům včetně primárního použití práva USA před právem ČR včetně výkonu jurisdikce;
  • Obě smlouvy staví ČR do nerovnoprávného, závislého postavení, do pozice podřízenosti a USA do role protektora. ( Platí to např.o čl. X smlouvy o radaru a výhradním velení a řízení protiraketové obrany Spojenými státy. ČR nemá sebemenší možnost ovlivnit výhradní právo USA rozhodnout o nasazení systému protiraketové obrany USA a tím i o zavlečení ČR do ozbrojeného konfliktu;
  • V obou smlouvách se projevuje ve formulacích jednotlivých ustanovení možnost dvojího výkladu, zejména ve prospěch USA;
  • Některé články smluv ( např. čl.VII odst.1 smlouvy o radaru a čl.III odst.2 smlouvy ČR-USA SOFA) umožňují USA „ podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany“,čímž by se nepochybně měnil charakter a význam radarové základny ( včetně možnosti navyšování personálu,výstavbě a rozšiřování nových zařízení);
  • V řadě článků, týkajících se vízové oblasti, cel, zbraní a střeliva, daní, vozidel atd. se projevuje přílišná servilita a vstřícnost ČR vůči USA, ochota k neodůvodněným úlevám až po zrušení povinností ukládaných zákony ČR;
  • Existence základny je pro ČR vážným bezpečnostním rizikem. Připouští to i čl.II Smlouvy.
  • Formulace o „ odhodlání USA zajistit bezpečnost ČR (II odst. 3 a 4) jsou vágní a USA k ničemu nezavazují. Bezpečnost ČR nemůže být i s ohledem na členství ČR v NATO a EU, záležitostí „odhodlání USA“ na bázi dvoustranného ujednání. ČR se nemůže stavět do postavení vazala, jehož bezpečnost „jsou odhodlány“ zajišťovat USA.

Občanské sdružení Vojáci proti válce na základě uvedených skutečností, zastává názor, že přijetí obou smluv a jejich naplnění, tj. umístění základny pro USA a pobyt příslušníků jejich ozbrojených sil na území ČR vytvoří – proti vůli občanů – pro ČR nebývalé bezpečnostní riziko a ohrozí jejich životy, zdraví a majetek. Sdílí rovněž pochybnosti, vyjádřené řadou odpůrců základny, zda obě smlouvy jsou v souladu s Ústavou ČR. Proto by bylo plně na místě jejich posouzení Ústavním soudem ČR.

Vyzývá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení odmítnout ratifikaci obou smluv předložených vládou České republiky Poslanecké sněmovně ke schválení a prokázat vůli respektovat přání převážné části občanů České republiky. Vyzývá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby k rozhodování o této pro ČR a její občany životně důležité otázce přistupovali bez ideologických předsudků, v souladu se svým svědomím a s vědomím, že rozhodují o osudu ČR a jejích občanů na časově neomezenou dobu, že rozhodují o mírovém nebo konfliktním životě nejen občanů ČR, ale do značné míry i celé Evropy.

Na základě svých profesních znalostí a zkušeností, ale i historických zkušeností, připomínáme s plnou odpovědností Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a občanům ČR, že souhlas se základnou PRO USA a pobytem jednotek USA na území ČR podle smlouvy ČR – USA SOFA bude tou nejhorší zahraničně –politickou volbou od vzniku ČR.

Tato výzva bude předána poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mediím s celorepublikovou působností, organizacím a sdružením v ČR vystupujícím na obranu míru, sekretariátu Světové rady míru a jejím členským organizacím, Evropskému mírovému fóru a jeho členským organizacím a Evropskému parlamentu.

podepsáni:

plk.v.v. Prof. ing. Bohumil Svoboda DrSc., matematik a bývalý vedoucí katedry letištního technického zabezpečení Vysoké vojenské letecké školy v Košicích
český kosmonaut plk.v.z. Ing. Vladimír Remek, dnes poslanec Evropského parlamentu
člen rady VPV genpor. v. v. Oskar Marek
předseda VPV plk.v.v. Jiří Bureš
člen rady VPV plk.v.v. Ing. Bohumil Novák,

                 
Obsah vydání       29. 10. 2008
29. 10. 2008 BBC: Gruzie v srpnu "spáchala válečné zločiny", Saakašvili to popírá
29. 10. 2008 Společnost lidských bytostí a společnost idiotů Tomáš  Koloc
29. 10. 2008 O prázdných rukou na špičce civilizace Hana  Tomšů
29. 10. 2008 Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením
29. 10. 2008 Jak by interpretoval Klausovo chování před volbami Ústavní soud? Václav  Chyský
29. 10. 2008 Je prezident Klaus proti radaru? Bohumil  Kartous
29. 10. 2008 Poslední podraz ODS Libuše  Pojerová
29. 10. 2008 Česko nebude mít sebemenší možnost ovlivnit zavlečení své země do války
29. 10. 2008 Obama vede při amerických volbách o 19 procent
29. 10. 2008 Země není plochá, ale ... Michal  Vimmer
28. 10. 2008 Nemístná euforie nad vítězstvím spektáklu Karel  Dolejší
28. 10. 2008 Loga věcí veřejných a Přehlídka impotence 2008 Bohumil  Kartous
27. 10. 2008 Kvůli třiceti korunám? Lubomír  Novotný
29. 10. 2008 Podnět Radě ČRo: Radiožurnál propaguje fašismus Bohumil  Kartous
29. 10. 2008 Vicky Cristina Barcelona -- únik do vysněného ráje Darina  Martykánová
29. 10. 2008 Ztrátová spekulace, neboli zisky, které zmátly burziány Uwe  Ladwig
28. 10. 2008 Evropa je na pokraji naprostého měnového rozkladu
28. 10. 2008 Pozapomenutá válka Daniel  Veselý
28. 10. 2008 Někteří "staří" krmí "mladé" moudry, která jsou oběma stranám k ničemu Karel  Dolejší
29. 10. 2008 Proč jsou ceny ropy tak nízké?
29. 10. 2008 Jsme svědky tichého převratu?
29. 10. 2008 Klamavá reklama hnutí Ne základnám Ivan  Větvička
28. 10. 2008 Protestujeme proti záměru ODS schválit na poslední chvíli v Senátu smlouvy o radaru
29. 10. 2008 Mladí nemají důvod volit? Darina  Martykánová
29. 10. 2008 Kdo měl jít k volbám
29. 10. 2008 Cesty šokové a šokovější Pavel  Urban
29. 10. 2008 Potřebují veřejná média svůj "TOP-TEN" žebříček témat? Michal  Rusek
28. 10. 2008 Bobek: začneme posluchače kádrovat, jestli jsou pro "budoucnost národa" perspektivní? Štěpán  Kotrba
28. 10. 2008 Armáda ČR proti radaru
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
27. 10. 2008 Festival v Jihlavě pro filmové profesionály Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
29. 10. 2008 Trestní oznámení na film, který jsme neviděli? Michal  Vimmer
26. 10. 2008 Tajemství obrazu a vacátkovská Bathory Jan  Stern
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
29. 10. 2008 ČSSD: "Bezvízový styk s USA zaveden nebyl"
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008
29. 10. 2008 Umělci reagují na skandální výrok programového ředitele Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba