14. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 10. 2008

O vraždách a politice

Média přitahuje vražda, která se stala na křtu knihy pana Paroubka. Je to proto, že okolo ní mohou bez velkého talentu a úsilí rozvíjet nejrůznější zámotky dohadů a spekulací, které jsou zajímavé hlavně proto, že zůstanou nezodpovězeny. Je škoda, že akce neskončila následným zadostiučiněním poškozené strany. Vyřešilo by se tak zároveň mnoho problémů spojených s justičním procesem a dalšími souvisejícími společenskými rituály. Mám dokonce tušení, že kdyby se jim podařilo zabít se navzájem, pravděpodobně by to bylo důsledkem daleko kratšího života další mediálně politické zrůdičky, která se vbelhává před veřejné mínění, aby svým invalidním způsobem znázornila "špinavost politiky" v jejím propojení s těmito ctihodnými kruhy.

Ono se to má trochu jinak než dramatický nedonošenec zrozený z pitky a střelby ukazuje. Celá tahle společnost, to není několik různých světů, některých špinavých a některých čistých, jak předkládají skutečnost média, to je hezky prorostlá tkáň s "vůdčí" generací dnešních čtyřicátníků a padesátníků, vykovaných ve výhni rudé záře jakožto etického i estetického maxima utváření jejich názorových hranic.

Je to z hlediska vývoje ochuzená generace, která se po letech zanedbávání dočkala "svobody", aby se následně chopila moci. Protože svoboda je zároveň moc a nesvoboda bezmoc, jak spolu mohou reagovat dvě tak odlišné sloučeniny, jako je vyprchání vědomě vylhané rudé záře a její střet s "neomezenou" potencí modrého nebe...

Představme si, co se stane s retardovaným jedincem, který je odmala ve svém prožívání omezený a navyklý vykonávat určité stereotypní úkony, což mu vlastně umožňuje přežít. Pokud bude chtít přežívat dál, bude se držet svých pevných stereotypů (obrysů svého světa), této životní jistoty v podivně se proměňujícím světě. Opakování je matka moudrosti, krásná a jednoduchá definice mýtu, která se hezky ujala jako vzdělávací imperativ. Opakování může být také pěstounem, pěstounem poněkud despotickým, který vychovává pokřivený charakter s patologickými rysy osobnosti, přehrávající pokřivený obraz zrcadla na své okolí.

Dnes tito synové despotického pěstouna, osvobození z jeho spárů a bezmocně se stále dokola vracející pod jeho kuratelu, vládnou společnosti. Nevím přesně, co je rozdělilo na ty (podle mediálního hlasu) méně špinavé, tedy politiky, a více špinavé, tedy podnikatelskou sféru. Určitě to ale nebyly pohnutky morálního charakteru.

Nechci zobecňovat a vím, že na obou stranách mocenského světa jsou lidé na nejrůznějších hodnotových úrovních, od primitivů mocenského pojetí života, často natolik zabředlých do této sítě, že z ní v podstatě nemohou vypadnout, přes prosté, průměrné, leč sociálně vysoce přizpůsobivé jedince, šťastné ze svého dobrého bydla, až po naivní revolucionářky dozrávající do podoby konformních a "státotvorných" politických zaměstnanců, kteří prostě hezky zapadají do onoho pokleslého stavu, který měla revoluce smést.

A samozřejmě jsou tu taky dobří politici, kteří skutečně cítí velkou odpovědnost za to, co činí, a snaží se s tímto vědomím i jednat. A pak jsou tu podnikatelé, které by bylo možné rozvrstvit podobným způsobem, s mírně "špinavějšími" charakteristikami.

Netroufám si říct, kolik je těch dobrých, často to vůbec nemusí být poznat, protože mediální pracka uplácá velmi svérázný obraz skutečnosti, něco amplifikuje, něco potlačí, aby výsledné dílo oplývalo co nejpoutavější plastičností. Proto všechny ty moralistní otázky nad primitivní vraždou, která je z hlediska zásadních etických otázek "pouhým" aktem animální agrese, není ničím významnějším. Pozastavování se nad tím je pro mnoho komentátorů skvělou vatou k vyplnění nedostatečnosti rozumu, což čtenář často nevidí a bere tuto z nouze ctnost za skutečnost.

Ptát se po vraždách a po hrozbách z toho vyplývajících je prosté. Ptát se po limitech této společnosti z hlediska toho, co je v jejích reálných možnostech, je asi daleko skeptičtější a samozřejmě také daleko hůře jednoduchými rozumovými nástroji uchopitelné, než konkrétní krvavá scéna mesmerizující masy. Jenže skandály nepřinášejí řešení, jen vzrušení. Je to tak. Vraždy z afektu jsou přenašečem do reálií politiky, a politici považují za nutné stát se spisovateli. V podstatě jen to druhé je skutečným problémem k zamyšlení.

                 
Obsah vydání       14. 10. 2008
14. 10. 2008 Milan Kundera v zajetí imagologů Josef  Švéda
14. 10. 2008 Útok na Kunderu v Respektu je součástí reklamní kampaně ve snaze zvýšit náklad Jan  Čulík
14. 10. 2008 Otazníky nad jedním veřejným udáním Jaroslav  Kuba
14. 10. 2008 Jak to, že se nic nestalo té paní Militké?
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík
14. 10. 2008 "Kundera jezdí do ČR inkognito. Možná že z jiných důvodů, než jsme si dosud mysleli"
13. 10. 2008 Jak "naši historikové" pronásledují devětasedmdesátiletého autora
14. 10. 2008 Nelze nevolit Uwe  Ladwig
14. 10. 2008 NYT: Jak vytáhnout z rozpočtu na protiraketovou obranu 350 milionů dolarů
14. 10. 2008 Protiraketová obrana je dobrý obchod Boris  Valníček
14. 10. 2008 O vraždách a politice Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Boston Dynamics Big Dog Štěpán  Kotrba
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
14. 10. 2008 Drahota Eduard  Bass
13. 10. 2008 Anální vesmíry. A co je za nimi? Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Hořké propasti konzumní slasti Karel  Dolejší
14. 10. 2008 Teologie osvobození slaví čtyřicátiny Štěpán  Steiger
14. 10. 2008 Hlas chudobných Peter  Nedoroščík
13. 10. 2008 Je to Škoda Beno  Trávníček
14. 10. 2008 Bankovní akcie poklesly navzdory tomu, že byly banky znárodněny
14. 10. 2008 Ohňostroj nad Ruskem
14. 10. 2008 Jak "české" jsou české banky?
14. 10. 2008 Jak je tomu s bankovní krizí
14. 10. 2008 Nezměřitelné veličiny Jan  Mertl
13. 10. 2008 Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu Michal  Škop
13. 10. 2008 Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály Štěpán  Kotrba
13. 10. 2008 Gazprom bude ruským velvyslanectvím v jižní Americe
13. 10. 2008 Budu volit ODS Boris  Cvek
13. 10. 2008 Lidská práva: občanská, sociální, politická, ekonomická, kulturní a environmentální
13. 10. 2008 Francie: Průzkum ukázal, že 54% občanů žádá "radikální a hlubokou přeměnu kapitalismu" Karel  Košťál
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Krumlov, Kleť a Ekofilm František  Řezáč
13. 10. 2008 Řekněte ve volbách NE výpovědi z práce bez udání důvodu! Jan  Sova
13. 10. 2008 Radar u Prahy Ivan  Větvička
13. 10. 2008 Ramstein, závisle pohodové městečko Jan  Neoral
13. 10. 2008 Není "jen" krajská politika Milan  Daniel
13. 10. 2008 1945: Češi popravovali snad nejvíc z Evropanů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
11. 10. 2008 Volby 17. a 18. října budou referendem o radaru Jan  Tamáš
13. 10. 2008 Írán chce trestat odpadlictví od víry smrtí, Západu je to jedno
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008