14. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 10. 2008

Hlas chudobných

Písal sa rok 1968 a ako všade na svete aj v Latinskej Amerike situácia vrela. Na sneme katolíckych biskupov v kolumbijskom Medelíne prebehla "revolúcia". Neznamenalo to síce, že by biskupi upreli Vatikánu právomoc nominovať hodnostárov a presadili v cirkvi demokratické voľby, ale napriek tom nastala radikálna zmena. Do centra cirkevnej pozornosti sa totiž dostávajú utláčaní a chudobní. Tento dátum a udalosť sa stávajú historickým medzníkom vzniku hnutia teológie oslobodenia. Lenže ako to už s historickými medzníkmi býva, so skutočnosťou sa často rozchádzajú.

Hnutie teológie oslobodenia totiž začalo vznikať už o desať rokov skôr. Práve vtedy chudobní bezzemkovia a obyvatelia slumov začali v Latinskej Amerike vytvárať komunity – obce, v ktorých spoločne hľadali východisko a riešenie svojej bezútešnej situácie. Keď sa dá dokopy zopár nešťastníkov, aby si navzájom pomáhali, a vytvoria spoločenstvo, nevzbudí to, samozrejme, nijakú pozornosť. Nemajú totiž nijakú moc, preto nepredstavujú ohrozenie pre systém.

Po niekoľkých rokoch sa však jednotlivé komunity začali spájať a vytvárať sieť, ktorá už formulovala jasné požiadavky. A tak si toto rodiace sa hnutie začala všímať nielen politická a ekonomická moc, ale aj cirkev. Požiadavky chudobných sa totiž rodili z čítania Biblie, na ktorú si katolícka cirkev uzurpovala absolútne právo. Na tvrdú intervenciu zo strany cirkvi bol už v šesťdesiatych rokoch 20. storočia najvyšší čas, pretože Biblia sa čítala a interpretovala radikálne iným spôsobom a táto interpretácia nachádzala vďačných čitateľov aj medzi kňazmi, ba dokonca aj medzi biskupmi.

Vykúpenie tu a teraz

Teológia oslobodenia ako ucelený myšlienkový systém však nečerpala len zo skúsenosti najutláčanejších. Veľkú časť pojmového aparátu, ale aj smerovanie aktivity jej totiž poskytol druhý vatikánsky koncil, ktorý sa konal na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia a patril k najrevolučnejším koncilom v dejinách katolíckej cirkvi. Posolstvo otvorenia cirkvi svetu a predovšetkým snaha o redefiníciu trojčlenného vzťahu Boh – duchovenstvo – veriaci s požiadavkou na väčšie zapojenie laikov otvorilo teológii oslobodenia možnosť postaviť do centra pozornosti skúsenosť chudobných a prostredníctvom nej čítať a interpretovať Bibliu.

Problém sa objavil vtedy, keď sa na základe nového spôsobu interpretácie začalo meniť aj chápanie kľúčových pojmov a najmä centrálny pojem vykúpenia. Klasický ortodoxný prístup chápal vykúpenie v čisto duchovnom význame ako oslobodenie človeka spod jarma hriechu a pokrivenosti jeho prirodzenosti. Lenže skúsenosť biednych v Latinskej Amerike jasne hovorila o útlaku zo strany spoločnosti. Práve preto sa vykúpenie ako vyslobodenie spod jarma začína spájať so zmenami spoločnosti v oblasti ekonómie, politiky i kultúry.

Zahalený marxizmus

Radikálnosť požiadaviek na zmenu sa zvyšovala paralelne so stupňovaním spoločenského útlaku. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa v Latinskej Amerike dostávajú takmer v každej krajine k moci diktátori podporovaní Spojenými štátmi americkými. Brutálnosť moci naberá na intenzite a životné podmienky sa zhoršujú. Radikalizácia a zapojenie duchovenstva vyvolali odozvu Vatikánu, ktorý sa snažil o dobré vzťahy s mocou, čo nevyhnutne prinieslo snahu o likvidáciu hnutia.

Definitívne vytlačenie hnutia z katolíckej cirkvi sa podarilo dvojici Ján Pavol II. a kardinál Ratzinger, súčasný pápež Benedikt XVI. Táto vojna sa uskutočnila na dvoch frontoch. Politický front predstavoval vymenovanie nových cirkevných hodnostárov, ktorí reprezentovali konzervatívnu líniu a vyznačovali sa absolútnou oddanosťou a poslušnosťou Vatikánu. Teologický front spočíval v snahe o diskreditáciu teológie oslobodenia ako heretického a pomýleného spôsobu myslenia a viery. Asi najpresvedčivejším a zrejme aj najcitovanejším výrokom v tomto kontexte sú slová súčasného pápeža, že teológia oslobodenia je len marxizmus zahalený v kresťanstve.

Výsledkom tohto vývinu bola porážka teológie oslobodenia a postupné otupenie jej významu. Katolícka cirkev sa opätovne spojila s politickou a ekonomickou mocou a Latinská Amerika zostala na istý čas zakonzervovaná v totalitných režimoch. Súčasný vývin na tomto kontinente však jasne ukazuje, že celé toto hnutie malo napriek porážke veľký význam. A je možné, že jeho veľkosť a sila sa ešte neprejavila v plnej miere.

                 
Obsah vydání       14. 10. 2008
14. 10. 2008 Milan Kundera v zajetí imagologů Josef  Švéda
14. 10. 2008 Útok na Kunderu v Respektu je součástí reklamní kampaně ve snaze zvýšit náklad Jan  Čulík
14. 10. 2008 Otazníky nad jedním veřejným udáním Jaroslav  Kuba
14. 10. 2008 Jak to, že se nic nestalo té paní Militké?
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík
14. 10. 2008 "Kundera jezdí do ČR inkognito. Možná že z jiných důvodů, než jsme si dosud mysleli"
13. 10. 2008 Jak "naši historikové" pronásledují devětasedmdesátiletého autora
14. 10. 2008 Nelze nevolit Uwe  Ladwig
14. 10. 2008 NYT: Jak vytáhnout z rozpočtu na protiraketovou obranu 350 milionů dolarů
14. 10. 2008 Protiraketová obrana je dobrý obchod Boris  Valníček
14. 10. 2008 O vraždách a politice Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Boston Dynamics Big Dog Štěpán  Kotrba
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
14. 10. 2008 Drahota Eduard  Bass
13. 10. 2008 Anální vesmíry. A co je za nimi? Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Hořké propasti konzumní slasti Karel  Dolejší
14. 10. 2008 Teologie osvobození slaví čtyřicátiny Štěpán  Steiger
14. 10. 2008 Hlas chudobných Peter  Nedoroščík
13. 10. 2008 Je to Škoda Beno  Trávníček
14. 10. 2008 Bankovní akcie poklesly navzdory tomu, že byly banky znárodněny
14. 10. 2008 Ohňostroj nad Ruskem
14. 10. 2008 Jak "české" jsou české banky?
14. 10. 2008 Jak je tomu s bankovní krizí
14. 10. 2008 Nezměřitelné veličiny Jan  Mertl
13. 10. 2008 Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu Michal  Škop
13. 10. 2008 Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály Štěpán  Kotrba
13. 10. 2008 Gazprom bude ruským velvyslanectvím v jižní Americe
13. 10. 2008 Budu volit ODS Boris  Cvek
13. 10. 2008 Lidská práva: občanská, sociální, politická, ekonomická, kulturní a environmentální
13. 10. 2008 Francie: Průzkum ukázal, že 54% občanů žádá "radikální a hlubokou přeměnu kapitalismu" Karel  Košťál
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Krumlov, Kleť a Ekofilm František  Řezáč
13. 10. 2008 Řekněte ve volbách NE výpovědi z práce bez udání důvodu! Jan  Sova
13. 10. 2008 Radar u Prahy Ivan  Větvička
13. 10. 2008 Ramstein, závisle pohodové městečko Jan  Neoral
13. 10. 2008 Není "jen" krajská politika Milan  Daniel
13. 10. 2008 1945: Češi popravovali snad nejvíc z Evropanů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
11. 10. 2008 Volby 17. a 18. října budou referendem o radaru Jan  Tamáš
13. 10. 2008 Írán chce trestat odpadlictví od víry smrtí, Západu je to jedno
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008