20. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 8. 2008

Současná česká politická realita

z pozice žurnalistické filosofie

Zdeněk Vyšohlíd

Roky s osmičkou prý bývají převratné, revoluční. V osmačtyřicátém jsem se narodil, žádný zvrat jsem nepocítil. Zato rodiče ano. Osmašedesátý jsem pocítil na vlastní kůži. Nula-osmý pociťuji s nelibostí, jak dává na frak zbytkům národní hrdosti ve mně. Až se tomu nechce věřit, tak neskutečné se zdají výsledky právních jednání, ve vyšetřování trestních kauz, soudních přích i arbitrážních řízeních.

Kroky podnikatelů i vládních představitelů uvádějí občana v úžas: Šťáva, Bojar, Stráský, Kalvoda, úředníci beze jména, morálky a zodpovědnosti...

I

Miliardy za privátní televizi jsme zaplatili ze dne na den. Odškodnění za kšefty s krví se už kradmo zčásti vyplatilo, zčásti vyplatí. Budou to nikoli odměny či odškodnění bezplatným dárcům, ale prachy za právnické kotrmelce právníkům a podnikateli, který si dělá nárok za výkup krve z odběrů víceméně státně organizovaných akcí solidarity. V jistém smyslu: je to kšeft z humanity. A jde při tom o tak velké částky, jaké by postavily na nohy nejeden z resortů.

Občan se ptá: Mohou lidé s podivnou minulostí být dobrými politiky? A z dobrého politika aby se po odchodu z politiky stal člověk nikoli dobrý, respekt budící člověk? Vzpomínám na matematika, logika a filosofa A. N. Whiteheada, který napsal pěkné úvahy o osobní identitě, bez které by nebyl možný život ve společnosti, spravedlnost a fungování práva, obchod a vůbec. Tahle identita prostě patří k našemu životu – „Týž člověk je posílán do vězení, který se dopustil loupeže.“ Ano, téhož člověka postihne trest, i když byl z vraždy usvědčen až dvacet let po jejím spáchání. Za tu dobu se obměnila podstatná část buněk v jeho těle, ale smyčku na krk prý dává kat témuž jedinci.

Kam až sahá integrita společnosti, státu? Kam až tahle nestydatost může dojít? Nerozbije integritu našeho státu, ano, i národa, na jehož povahu jsme byli před osmnácti lety tak hrdí, nerozbije ji zlo, jemuž se naše společnost a stát staly rámcem? Jestli ne, pak jak obojí od onoho zla rozlišit?

II

S převratnými obdobími, ať už šlo o třídní boj, sametové nebo jiné majetkové poměry, souviselo, že totéž slovo „filosofický“ bývalo módní v různých zvratech a poměrech. O své filosofii mluví politici i aktivisté jakéhokoliv ražení. Ohánějí se filosofií a slovní čeledí odvozenou, mají svou filosofii trhu i politického vývoje, obrany, policii i kšeftu. Tuší, že radikální změny se týkají věci od kořenů (radix) nebo od základu, a radikální nebo fundamentální tázání a pohled, jak známo, se připisuje filosofii.

Druhá fáze bývá realističtější. Jde o to, jak to udělat. Nastupují technokraté, ti, co to umějí. Na filosofický pohled na to, co vlastně umějí, se zapomíná. Není na něj čas, nejsou na něj peníze. Otázky smyslu, dobra, věčnosti, nekonečna se nehodí do účetnictví. Přesto se všeobecně žádá, aby lidé chtěli zachovat poměry, považované za dobré, resp. nejlepší možné, aby věřili tomu, že jinak to nejde nebo na zlepšení že se pracuje.

Ano, člověk musí něčemu věřit, musí něco brát vážně. A také musí něco chtít, také chtít měnit – a tak ve třetí fázi po závažných společenských změnách by měla přijít filosofická reflexe. Ta napovídá, mluvím tu jen za sebe, ale věřím, že říkám něco obecně platného: „víra se nikdy nejeví jako bezprostřední zkušenost, nýbrž vždycky jako zkušenost artikulovaná v mluvě“, tvrdí Paul Ricoeur. (Ž..., s. 253)

Věřit tedy mohu jen řečenému. Že v občanském životě, a to i v politickém světě, je třeba věci řádně pojmenovat, je nepopiratelné. Teprve potom lze věci měnit, vědomě nebo chcete-li cílevědomě a smysluplně je přetvářet, nikoli jen přijmout, akceptovat, co na nás někdo nebo něco nakládá; nikoli jen plnit, vykonávat, fungovat, ale v pravém slova smyslu jednat. Překonávat danost, přetvářet poměry – to patří k dějinnému bytí člověka, jemuž Karel Kosík říkal praxe. Praxe je skutečností možného.

O skutečnosti platí, že si ji vždy nějak zpřístupníme, vyložíme, otevřeme. Nějakým příběhem, nápadem, návrhem, textem básnickým, biblickým, politickým, někdy i filosofickým. Nějakou zvěstí, něčím řečeným. Však také Paul Ricoeur říká: „Skutečnost otevřená v lůnu každodennosti je jinou skutečností, totiž skutečností možného.“ (S. 252) Proto je třeba věci pojmenovat. Správně a výstižně pojmenovat, o svinstvu mluvit jako o svinstvu, o hlouposti jako o hlouposti.

Člověk se řídí něčím řečeným. Něčím, co chce a čemu věří, tedy vztahuje platnost řečeného na sebe a svět, v němž žije. Tím si otevírá skutečnost a tak to je také rozumné. Samozřejmě může někdo někdy chtít i to, co je pravdivé a čemu je nasnadě věřit, zastřít, vyvrátit, zakázat. Je to možné, ale není to rozumné. Takovéto právní poměry a nepoměry mohou být realizovány dočasně: jen dočasně mohou hrát roli skutečně platných pořádků – protože nejsou rozumné. Jen dočasně se může někdo domnívat, že to nakonec „vypadá logicky“ a že je rozumné připustit, že jen tak se nakonec všechno vyřeší. Dějiny to dosvědčují, svůj čas v nich našla podpora protižidovských opatření hitlerismu, mocenských kroků stalinismu i sny o blahobytu dosaženém pětiletými vědecky odůvodněnými kroky v policejních holínkách.

III

Ve skutečnosti – aspoň evropské myšlení tak věřilo – se nakonec prosadí rozum, protože skutečnost je rozumná. Co je rozumné, je skutečné, a co je skutečné, je rozumné, říkal Hegel, fanatik myšlenky a filosof snad nejtěžší z těžkých.

S ohledem na politickou realitu si troufám tvrdit, že je nejvyšší čas odvrátit se od iracionalit právního provozu v našem státě, v politice i veřejné sféře.

Jako občan nemohu pochybovat o dobrém stavu spravedlnosti v našem státě. Je-li státem právním, pak by měl nejspíš být prohlášen za nesvéprávný. To je paradox mé vlasti. Ale co jiného si má o ní občan myslet, když autobus plný právníků není schopen v Africe vyžádat stíhaného člověka – a navíc nikdo neřekne, proč jich tam bylo tolik. Ne proto, že by o Krejčíře neuměl požádat byť dvoučlenný tým právníků, ale protože celý autobus je nesmyslné obviňovat. Proč se nejvyšší představitelé našeho politického života tváří, že potřebujeme v čele vlády politiky, jejichž nevina je spíš politicky vhodná a takticky zapotřebí - byť jejich osobní integrita v očích spoluobčanů utrpěla ošklivé šrámy?

Už bylo řečeno, že revoluční doby tuší potřebu fundamentálních změn a protežují „filosofii“, byť leckdy jen zdánlivě. Tento text chtěl ukázat, že je nejvyšší čas vrátit se k rozumu, k tomu, co lze říct, pojmenovat – a čemu lze věřit. Dění na současné politické scéně věřit nelze. Není rozumné. Je plné intrik, tvrdosti, bezohlednosti, lží – je to spíš vyčůrané než rozumné.

Můžeme jen věřit, že co je rozumné, se nakonec prosadí. Že trocha filosofické hloubky už by měla spláchnout hloupost, špínu a nerozum z politické reality našich dnešních dní.

                 
Obsah vydání       20. 8. 2008
20. 8. 2008 Spojené státy vážně varovaly Rusko
20. 8. 2008 Potvrzeno: Americký systém raketové obrany ve Střední Evropě je namířen proti Rusku Jakub  Rolčík
20. 8. 2008 Past amerického vůdcovství Fedor  Lukjanov
20. 8. 2008 Česká vláda odsouhlasila 150 milionů pro Gruzii. Pro Osetii ani korunu
20. 8. 2008 Le Monde: Taliban drží NATO v šachu
20. 8. 2008 Rašek a Balabán: koho chleba jíš... aneb americké pohledy na Pražské jaro Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 20. srpna 1940 : první transport smrti z okupované Francie Karel  Košťál
20. 8. 2008 Se Saakašvilim se člověk ani v klidu nenají... Petr  Nachtmann
19. 8. 2008 Našla se hlavice Točky. Zn.: Spadla z nebe na náměstí a je nepoškozená... Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti? Miloslav  Štěrba
20. 8. 2008 Kdo má právo na válku? Karel  Dolejší
20. 8. 2008 Jediot Achronot : Vojenský byznys mezi Gruzií a Izraelem rozjeli gruzínští židé
20. 8. 2008 Štětinu usvědčují ze lži i analytici Parlamentního institutu
20. 8. 2008 Ani Bursík, ani Obama nás před radarem nezachrání Michal  Vimmer
20. 8. 2008 Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany
20. 8. 2008 Pražské jaro v historickém nadhledu Miloš  Pick
20. 8. 2008 Osmašedesátý očima velitele StB: "Kdo zradil vlast" Jaroslav  Klíma
20. 8. 2008 1968 -- energie ztracené naděje Jiří  Dolejš
20. 8. 2008 "Duše Evropy" o Pražském jaru
20. 8. 2008 Nejabsurdnější nebyla okupace 21. srpna 1968
20. 8. 2008 Dnešek je lepší než rok 1968 Boris  Cvek
20. 8. 2008 Cvekovo dilema legitimizuje okupaci František  Řezáč
19. 8. 2008 Bělohradského "Hoře z hojnosti" v předvečer srpnového výročí Miloslav  Štěrba
20. 8. 2008 Současná česká politická realita Zdeněk  Vyšohlíd
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 8. 2008 Michael  Marčák
20. 8. 2008 Založte si vkladní knížku u České spořitelny
19. 8. 2008 Gruzie vystupuje ze SNS, Ukrajina zpochybňuje dohodu. Začíná rozpad Společenství?
19. 8. 2008 Budoucnost světa bez parlamentů i svobody začala spoluprací USA a Číny na vývoji nového mobilu Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Klaus je na tom stejně jako Ne základnám Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Téměř bez poplatků je mBanka
20. 8. 2008 Vklady v bankách jsou pojištěné
20. 8. 2008 Úroveň vysokoškolského studia určují studentky a studenti Milan  Šveřepa
20. 8. 2008 Rusku jde o existenci Michal  Mašín
20. 8. 2008 Olympiáda a zdravý rozum Jan  Chmelarčík
20. 8. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb Freude, Freude, vžycky na tě dojde
20. 8. 2008 Pro zapomnětlivé: Saakašvili ví že ho Západ kvůli jeho způsobu vlády přestane podporovat
20. 8. 2008 Vlajka Jan  Zeman
20. 8. 2008 Sousedský výprodej na Praze 3
19. 8. 2008 Mušarraf odišiel, prišiel Laškar. To je tvoja smrť, India
19. 8. 2008 FSB obviňuje Gruzii z přípravy teroristických útoků
20. 8. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 12. srpna 2008
19. 8. 2008 Špatná kniha o životě za komunismu Tomáš  Krček
19. 8. 2008 Tupeni a zrádcováni za příčinou tisíciletého trvání říše ruské
19. 8. 2008 Ukrajina v pohybu: Tymošenková pracuje v zájmu Moskvy ?!?
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
19. 8. 2008 Ministru Liškovi: Nevyhazujte peníze oknem Jan  Wagner
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Česká republika po 14 letech Jiří  Jírovec
19. 8. 2008 Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?! Václav  Novotný
19. 8. 2008 Občané, ztraťe se, nebo seďte doma Václav  Novotný
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky
19. 8. 2008 Idoly trhu John Michael Greer
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008