23. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2008

Má věda v regionech právo na existenci?

Pod tímto názvem uspořádalo Biologické centrum AV ČR 16. června 2008 v Českých Budějovicích tiskovou konferenci, na níž představilo výsledky současných výzkumných projektů a záměry do roku 2013, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Podnětem k ní byl článek zveřejněný 26. 5. 2008 v Hospodářských novinách -- "Průzkum pro HN: kteří vědci by nejvíce zbohatli". Uvádí se v něm, které školy a ústavy by si finančně polepšily, kdyby již teď byla aplikována nová pravidla rozdělování státních peněz, která nabudou platnosti od roku 2010. Noviny vycházely z údajů Marka Blažky, sekretáře Rady pro výzkum a vývoj, z hodnocení VaV Radou vlády za období 2003 -- 2007.

Rada vlády pro vědu a výzkum hodnotí pracoviště za posledních pět let výhradně podle počtu publikací v impaktovaných časopisech a patentů realizovaných během pěti let od podání. Každému výstupu je přiřazen určitý počet bodů a jejich součet má určit výši financování. Nová metodika má pomoci vědcům, jejichž výsledky dosahují mezinárodní úrovně. Vědci, kteří žádné výsledky nevykazují, naopak o peníze přijdou. Mezi těmi, kdo by teď na nové metodice nejvíce prodělali, bylo zmíněno Biologické centrum AV ČR, v.v.i (BC), v Českých Budějovicích.

Doc. J. Bříza, místopředseda Dozorčí rady BC, považuje údaj v Hospodářských novinách za zavádějící, protože BC vzniklo v roce 2007, takže mu byly přičteny pouze výstupy za rok 2007, hodnocené jako pětileté. Do hodnocení nebyly zahrnuty výstupy z předchozích čtyř let, které byly publikovány pod hlavičkami ústavů, které nyní tvoří BC (Entomologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin, Parazitologický ústav, Hydrobiologický ústav a Ústav půdní biologie). Je 175 publikací, 230 konferenčních příspěvků a 5 knih za rok 2007 dostatečným příspěvkem BC k rozvoji světového poznání při řešení 139 aktivních výzkumných projektů, na nichž se podílelo 487 zaměstnanců?

Je namístě označit takové pracoviště za regionální, když je navíc těsně propojeno s Jihočeskou univerzitou (JU) s více než 10 000 studenty? Už proto je záhodno se ptát, jaký je podíl tak kvalitního lidského kapitálu BC a JU na technologickém a výrobním potenciálu nejen Jihočeského kraje, ale celé republiky, zejména v oblasti biologických věd. Vždyť kromě řešení teoretických otázek jsou některé badatelské výstupy zaměřeny na praktické aplikace.

Jak jsou využívány teoretické znalosti získané základním výzkumem v oblasti genetiky, ekologie, studia vodních systémů, parazitárních infekcí, entomologie apod. pro zakládání nových spin-off firem, poloprovozů, získávání rizikového kapitálu ("venture capital")? Jsou studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci vedeni k získávaní praktických zkušeností, na jejichž základě by se mohli aktivně zapojit do řešení komerčních projektů? Jsou školeni v přípravě podnikatelských plánů, v manažerských dovednostech, ve výběru vhodného sektoru podnikání apod.? Jak se u nich rozvíjí kreativita, kritické myšlení a jiné takzvané měkké dovednosti?

S vědomím takového dluhu se vedení BC po dohodě s Jihočeskou univerzitou rozhodlo usilovat o vytvoření "Biologického institutu aplikované ekologie BIOEKO". Jeho základem má být stávající infrastruktura BC, jež dosáhne vyšší úrovně využitím objevů a poznatků základního výzkumu v praxi. Podobně se vyjádřil i předseda Grantové agentury ČR Josef Syka při udělování ceny předsedy GA: "Ocenění se zabývají základním výzkumem, tedy vlastně poznáním podstaty světa kolem nás, ale ukazuje se, že od něj nemusí být daleko k přímému využití v praxi."

Náklady na výstavbu nových kapacit, tj. na vybudování pětipodlažní budovy o celkové ploše 9000 m2 , úpravu dvou starších budov a přestavbu zvěřince pro práci s infekčními agens se plánují na 848 milionů a roční provozní výdaje se odhadují na 110 milionů. BC nedisponuje financemi v této výši a připravuje projekt Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a prioritní osy Evropská centra excelence. Vedení BC nejvíce trápí jak získat pro BIOEKO osmdesát výzkumných a akademických pracovníků. Řešení tohoto problému souvisí nejen s atraktivitou pracoviště, výškou platu apod., ale i s jeho místem (městem). Kreativní lidé a vědci spadají do této kategorie (nejsou to inovátoři!), tvoří specifický druh lidského kapitálu, který se soustřeďuje kolem elitních univerzit. (Otázka první -- je JU elitní univerzitou?)

Vzdělaní a kreativní jedinci se stěhují do tzv. kreativních měst s vysokým "bohémským indexem" tvořícím "kulturní zboží", jímž jsou divadla, koncertní síně, galerie apod. (Otázka druhá -- můžeme označit České Budějovice za kreativní město?) Proto se bez podílu města na vytváření takové infrastruktury bude BC stále potýkat s odlivem chytrých doktorandů, ale i absolventů VŠ. V Kodani vědí, že "Nové stavby zatraktivní město pro investory, přitáhnou zajímavé tvůrce všech oborů", ale co v Českých Budějovicích?

Na začátku bylo slovo a správně vyřčené slovo podepřené vizí a houževnatostí se snadno mění v čin.

                 
Obsah vydání       23. 6. 2008
23. 6. 2008 Postavte šéfy ropných společností před soud, požaduje čelný klimatolog
23. 6. 2008 Anglická nemoc
23. 6. 2008 Stávkokazi: Paroubek a jeho žirafa
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
23. 6. 2008 Kterak dva Římani pili jed Michal  Šanda
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie
23. 6. 2008 Přeběhlíci Boris  Cvek
23. 6. 2008 Pohrdám islamismem
21. 6. 2008 Zdánlivě banální příběh: zemřela Alexandra Berková Irena  Ryšánková
23. 6. 2008 Většina britské veřejnosti pochybuje, že globální oteplování způsobuje člověk
22. 6. 2008 Hutton: Budeme-li se spoléhat na volný trh, dojde ke katastrofě
21. 6. 2008 Británie neratifikovala Lisabonskou smlouvu
21. 6. 2008 Británie se rozhodla realizovat ekologickou revoluci
21. 6. 2008 Nejchudší kuřáci dostanou peníze, pokud přestanou kouřit
21. 6. 2008 Lisabonská smlouva jako test dospělosti Evropy i test odpovědnosti českých politiků Štěpán  Kotrba
23. 6. 2008 Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně Jan  Zeman
20. 6. 2008 Co na to ekofašisté ??? aneb české názory na jedné dálnici Pavel  Zoch
23. 6. 2008 Má věda v regionech právo na existenci? Michal  Giboda
23. 6. 2008 Anketa Eurobaromètre Gallupova ústavu hlásí výsledky irskeho hlasování Karel  Košťál
23. 6. 2008 Francie by dnes Lisabonskou smlouvu odmítla Karel  Košťál
23. 6. 2008 Relativita inflace
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
23. 6. 2008 Motorový hovadismus František  Řezáč
23. 6. 2008 Chudoba v blahobytné společnosti, aneb O nutnosti osvětově výchovné práce Uwe  Ladwig
22. 6. 2008 Vox populi Ladislav  Žák
23. 6. 2008 Rodina a víra, věci podezřelé
22. 6. 2008 Pohádky a mýty jsou stále s námi Jana  Ridvanová
23. 6. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. června 2008
23. 6. 2008 Válečný zločinec Ašner se objevil mezi chorvatskými fanoušky Richard  Seemann
21. 6. 2008 Mareš skončil s extremismem
20. 6. 2008 LN: Nalézání jednoduchých antisemitských receptů, aneb jaké otázky kladl redaktor Orientace Petr Zídek Alexandra  Štefanová
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
21. 6. 2008 Na úsvitu nové doby Ladislav  Žák
20. 6. 2008 Nová tvorba Jaroslava Hutky
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"
20. 6. 2008 ČR schválí zákon o nebezpečném pronásledování (stalking)
20. 6. 2008 Otevřený dopis Ondřeji Neffovi Jakub  Rolčík
20. 6. 2008 Meteorit z Murchisonu není kontaminován blízkou farmou
20. 6. 2008 "Poslední fáze" boje proti rakovině?
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008