7. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2008

DOKUMENT

Zelení nabídli komunistům za podporu Švejnara shození církevních restitucí

Balín: Kdy KSČM zkrotí své krokodýly?

otevřený dopis komunistického senátora a předsedy OV KSČM Most RSDr. Vlastimila Balína médiím

Docela dlouho jsem váhal, zda říci svůj pohled na volbu prezidenta ČR. Po veskrze pozitivním hodnocení chování vedení KSČM a poslaneckého klubu při volbě prezidenta na posledním zasedání 18. zasedání ÚV KSČM 16. 2. 2008. Chtěl jsem tak učinit, protože jsem byl delegován na jednání OK KSČM v Litoměřicích a nemohl jsem oficiálnímu stanovisku oponovat na uvedeném zasedání. Pak jsem si řekl, proč stále chodit hlavou proti zdi? Nech to plavat, za hlupáka jsi spolu s ostatními tak jako tak. Leč, po přečtení jednoho z řady tendenčních, manipulačních, polopravd plných literárních počinů bývalého předsedy ÚV KSČM a stále ještě poslance PČR M. Grebeníčka v Haló novinách dne 5. 3. 2008 pod názvem „Krokodýlí slzy špiček ČSSD“, se nakonec k volbě prezidenta ČR vrátit musím.

Ač se mi hrubě nelíbí ataky předsedy ČSSD na adresu KSČM či přímo V. Filipa, jsou bohužel oprávněné. Naše vystoupení při volbě prezidenta ČR bylo tristní, nesrozumitelné, vyvolávající řadu pochyb a dohadů, proč takové bylo, nerespektující drtivě většinový názor členů a sympatizantů (cca 70 % chtělo, abychom volili přes „všechna proti“ profesora J. Švejnara). Ale postupně, po pořádku.

Ať dělám, co dělám, nemohu se ubránit dojmu, který jsem řekl na zasedání VV ÚV KSČM spolu s řadou jiných myšlenek a argumentů, že osoba J. Švejnara byla z celé oné, celkem bohaté řady jmen vygenerována, a to napříč politickým spektrem, z důvodu co nejsnazšího zvolení V. Klause do funkce prezidenta na další volební období. Vývoj v obou volbách a toho, co se na Pražském hradě dělo při obou volbách, mě v tomto dojmu jen utvrzovalo. Nic na tom nemění do omrzení obehrávaná písnička, že KSČM přeci již od října 2007 nabízela jednání představitelů parlamentních stran, měla údajně své vlastní kandidáty k této diskusi. Jen neznalý může tvrdit, že takové skutečně měla. Vždy se operovalo se jmény, která den, dva před tím v nějaké souvislosti zazněla v médiích a „vyjednávači“ KSČM si je osvojili. Bylo to tak i s těmi, kteří deklarovali, že takové ambice nemají nebo že nepůjdou proti J. Švejnarovi. A chování typu malého chlapečka, ležícího na chodníku, kopajícího zuřivě nožičkami, hrozícího ručičkami a křičícího:„A budete se mnou mluvit a budete se mnou jednat nebo...“, bylo prostě neúčinné. Nebo.... nebylo a my nedokázali naplnit ani další náš požadavek a slib, že když se ostatní strany dohodnou na společném kandidátovi, tak jej KSČM podpoří. Nepodpořila. Navíc přišla s „Bobo“ (europoslankyní Janou Bobošíkovou), v podstatě  pravicovou kandidátkou, bývalou externí poradkyní V. Klause, kritičkou sociálního státu aj. a sehrála s ní dost trapné divadlo, které ve spojení s textem M. Ransdorfa v Haló novinách, kde označil Paroubka za řidiče fekálního vozu, udělaly své. Nemohla pomoci a také nepomohla její „inaugurační řeč“, která by jinak s ohledem na rukopis M. Grebeníčka a V. Filipa slušela kterémukoliv standardnímu mítinku KSČM.

Co naplat, že byla jistě věcně správná i usnesení ze společného jednání VV ÚV KSČM, poslanců a senátorů za KSČM či samotného VV. Byla jednoznačná minimálně ve dvou bodech – podpořit veřejnou volbu, nepodporovat a nevolit V. Klause, což bylo formálně naplněno. Ovšem vývoj událostí a občané většinově požadovali jiný, rozhodnější přístup pro nezvolení V. Klause na druhé volební období a zastavení vzestupu ODS. A tím byla jednoznačně podpora J. Švejnara všemi 29 hlasy zákonodárců za KSČM. Jako senátoři jsme se tak zachovali a vytvořili podmínky proto, aby s námi jako s KSČM ještě někdo před druhou volbou vůbec jednal. Nepochopitelné bylo usnesení tzv. do půlnoci, kde jsme spíše „vyhrožovali“ ostatním politickým stranám, abychom je, bláhově se domnívaje, donutili vlastním kandidátem k jednání, což nebral původně VV ÚV KSČM vážně a k ničemu takovému, jímž bylo reálné předložení J. Bobošíkové jako kandidátky na prezidenta ČR, nedal výslovný souhlas. Tento krok jde plně na vrub a  tíži svědomí uvedených 17 poslanců za KSČM, kteří tak nakonec učinili. Marně jsem argumentoval, že první část usnesení tzv. do půlnoci bude medializovaná a již nebudeme moci následně den, dva poté vylepšovat náš negativní obraz ve veřejnosti a u partnerů pro jednání. Další vývoj mi dal za pravdu. Nic nepomohlo, že jsme druhý den nesměle přišli s druhou částí usnesení, tzv. po půlnoci, které bylo o tom, že KSČM podpoří J. Švejnara za splnění tří podmínek, které nakonec ČSSD verbálně plně akceptovala.

Reálný výsledek jakéhosi neformálního vítěze prvé volby za splnění postupných cílů nezvolit Klause a vyvolat druhé volby, jsme prostě dokázali během necelého týdne a při samotné druhé volbě totálně promrhat. Musím trvat na svém vyjádření, že KSČM ve třetím kole prvé volby prezidenta ČR neodpustitelně propásla vlastní vinou šanci zbavit se jednou provždy balastu minulosti a vydat svědectví o opravdu míněné snaze stát se ještě více suverénní součástí české politickospolečenské scény. Leč, zázrak se nekonal. Košile se ukázala být opět bližší kabátu a řada lidí z vedení strany, včetně předsedy V. Filipa, podlehla předsjezdové atmosféře - nenaštvat si část členské základny a zejména funkcionářů „lebedících“ si v současné vnitrostranické situaci spojené pupeční šňůrou s předlistopadovou dobou a ambicemi na alespoň nějaké osobní pozice při volbách do PČR či zastupitelstev krajů, obcí a měst. Nepomohla dokonce ani ochota představitelů Strany zelených k jednání před třetím kolem druhé volby, kdy, čtenáři, posaď se, nabídla, že za podporu J. Švejnara se zasadí o zrušení rozhodnutí koaliční vlády na restituce církevního majetku. Ani na to zřejmě hluché uši řady zákonodárců za KSČM neslyšely. Včetně nabídky ČSSD na uzavírání povolebních koalic po volbách na úrovni krajů.

Čtenář nechť se proto nediví, že mi doslova vadí a je proti srsti číst polopravdy, jinotaje a náznaky čehosi nekalého od bývalého předsedy M. Grebeníčka, výmluvy V. Filipa či koktavá vyjadřování se dalších protagonistů ospravedlňující chování většiny zákonodárců za KSČM nebo nepochopitelný smířlivý postoj členů ÚV KSČM.

Ano, nesmazatelný podíl na zvolení V. Klause je na straně tří přeběhlíků z řad ČSSD či nepřítomnosti poslankyně SZ paní Zubové (evidentně s pozadím ruského vlivu. A není od věci, že právě Rusko má s ohledem na své velmocenské zájmy v Evropě velký zájem na setrvání V. Klause ve funkci prezidenta.), ale KSČM tomu mohla rozhodnějším, transparentnějším jednáním, které by nebylo mimo rámec přijatého usnesení VV ÚV KSČM zabránit. V tom mají, bohužel, kritici z řad ČSSD pravdu. A věřte, že mě to pranic netěší. Spolu s klasikem se mi chce říci: „Řekl jsem, ale nevím, zda jsem spasil svoji duši.“ Spíše ne, ale nalil jsem alespoň k té bramboračce Made in KSCM trochu čistého vína.

Apropós, ať si vedení KSČM a poslaneckého klubu laskavě zdůvodní, třeba každý sám pro sebe, dle vlastního vědomí i svědomí, jak KSČM zabránila, chtěla-li to opravdu, znovuzvolení V. Klause prezidentem ČR. Omluvou nechť nejsou dopisy „alá samostatnost Kosova ano, ne“, v nichž se prezident Klaus jakoby ocitá na stejné lodi s názory KSČM, byť o pohnutkách pro tuto chvíli smlčím.

                 
Obsah vydání       7. 3. 2008
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
7. 3. 2008 V Norsku musí být 40 procent osob ve správních radách podniků ženského pohlaví
7. 3. 2008 Francouzky "asertivně vyhledávají sex"
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
7. 3. 2008 Jak vypadá "komunistický" režim v Číně
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Nevzniklo nic
7. 3. 2008 Ministerstvo obrany: O jurisdikci pro americké vojáky v ČR jsme se ještě nedohodli
7. 3. 2008 Američané na své základně v ČR nebudou podléhat českým soudům
7. 3. 2008 Já ten radar nechci, protože ho nechci František  Řezáč
7. 3. 2008 Španělsko nepostaví před soud osoby z Guantánama
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
6. 3. 2008 CVVM: Dvě třetiny občanů stále nesouhlasí s radarem v ČR
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
7. 3. 2008 Proč si (ne)posvítit na reklamu? Petr  Hajn
7. 3. 2008 K 7. březnu ale i předvelikonočně : Věřil TGM v Boha? Miloš  Dokulil
7. 3. 2008 Michael  Marčák
7. 3. 2008 Nemám na brýle
7. 3. 2008 Jak nakupovat na volném trhu (nejen brýle) Petr  Frish
7. 3. 2008 Ne všechny brýle jsou drahé
7. 3. 2008 Platím si nechtěné dobro maďarské reklamštiny Jiří  Škuba
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!
7. 3. 2008 Keltská kytara Michala Hromka Libor  Martinek
7. 3. 2008 Oteplování a klimatické změny nám nehrozí Wenzel  Lischka
7. 3. 2008 Posílení koruny neohrozilo hospodářský růst v ČR
7. 3. 2008 Vysokou korunu způsobují nereálně nízké platy v ČR
6. 3. 2008 O problému příliš drahé české koruny
7. 3. 2008 USA: Tahle země nebude pro lidi
6. 3. 2008 Co to je za zvrhlost? Beno  Trávníček
7. 3. 2008 Zelení nabídli komunistům za podporu Švejnara shození církevních restitucí Vlastimil  Balín
7. 3. 2008 Ruský bombardér opět nad Nimitzem
7. 3. 2008 Radarový občasník v hodině dvanácté
6. 3. 2008 San Francisco: nový model v americkém zdravotnictví?
6. 3. 2008 Kapitalistická racionalita Milan  Valach
5. 3. 2008 Zpráva o stavu demokracie v Evropě a okolí Egon T. Lánský
6. 3. 2008 Tvrdost "demokratického" státu (ČR) vůči cizincům Právo a Lidovky nezajímá Milan  Daniel
6. 3. 2008 Vděčný fanoušek pop-totalitního dědictví Bohumil  Kartous
5. 3. 2008 Survival: Kanadská zkušenost Miloš  Kaláb
5. 3. 2008 New York Times: Neregistrujte si doménu v USA, mohli byste o ni přijít
5. 3. 2008 Financování nemocnic a jejich personální situace Jiří  Wicherek
5. 3. 2008 Diktátoři -- a zločinní vládci Ondřej  Slačálek
4. 3. 2008 Dobrý film, ale zaujatá organizace Daniel  Veselý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme