7. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 3. 2008

Financování nemocnic a jejich personální situace

Motto: "Nemocnici nemocnicí nedělá barák, ale jeho personál - lékaři a sestry."

Most, Žatec, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Pardubice, Brandýs nad Labem, Český Brod, Nymburk, Klatovy... - jména měst, ve kterých v posledních měsících měly a mají nemocnice problémy - personální, finanční. Příčin těchto jevů, které můžeme v poslední době pozorovat v těchto a v řadě dalších nemocnic, je několik.

Ano, až v první řadě jde samozřejmě o peníze. Základními položkami ve financování nemocnic jsou, jak známo, příjmy a výdaje. PŘÍJMY byly a jsou od počátku neodpovídající - podfinancované, regulované ceny výkonu, neodpovídající reálným nákladům - viz např. známý článek Prof. Pafka o svatbě na operačním sále...., výkonů, realizovatelných jen díky nízké, regulované ceně práce personálu. VÝDAJE (kromě mzdových) byly a jsou však v odpovídajících cenách, mnohdy i tzv. světových (přístroje, léky), prakticky neregulované a neregulovatelné.

Zcela zákonitě tak docházelo a dochází k rozevírání oněch pomyslných nůžek - špitály si na sebe prostě nemohou vydělat, dostávaly se a dostávají do větších či menších dluhů, které byly čas od času "zalepovány" nějakými těmi státními dotacemi.

Tyto dluhy ovšem před několika lety narostly do značné výše a vládnoucí garnitura tehdy hledala cestu, jak z té "šlamastyky" ven. Přišla na "geniální" nápad - převod nemocnic pod kraje. Tím "zabila několik much jednou ranou" - zbavila se odpovědnosti za dluhy, starosti přesunula na kraje, tehdy z větší části ovládané opozicí.... Kraje začaly v nemocnicích hospodařit.

Opozici se na vládě podařilo dodatečně vymoci alespoň částečnou úhradu dluhu, finanční napětí v nemocnicích se na čas zmírnilo, zaměstnanci vlastně přechod pod kraje ani příliš nepocítili, nepoznali.... JENŽE, časem se opět začaly projevovat důsledky neřešených příčin výše uvedené nerovnováhy mezi příjmy a výdaji.

Příčiny nárůstu dluhů však byly, zcela mylně (možná záměrně) spatřovány především v nárůstu nákladů. Ano, jejich nárůst opravdu nebylo možno přehlédnout. Při analýze výdajů bylo záhy zjištěno, že s cenami, objemem materiálu a služeb se prakticky nedá příliš hnout a zbývá jediná, pravda, největší, výdajová položka, kterou lze nadto "ovlivnit" - mzdové náklady. JENŽE, diky "tabulkám" se s nimi také nedalo příliš hnout.

I přichází další "geniální" nápad, jak vylepšit finanční bilanci nemocnic - změnit systém odměňování. Jak na to? No, přece převodem nemocnic pod obchodní společnosti!!! A tak se také dělo a děje. Personálu jsou sníženy platy, finanční bilance špitálu se zlepší - důkaz správnosti změny...

JENŽE, zlepšení bilance je pouze přechodné. Ostatní náklady totiž rostou dále, brzy vyrovnají "úspory" získané na úkor mzdových nákladů, nadto, diky nespokojenosti personálu s poklesem platů, začíná jejich odchod do dosud "státních" nemocnic s "tabulkovými" platy, do zahraničí... (do privátu, jak známo, to dnes tak snadné není:-((). Odchodem personálu však dochazí k poklesu výkonnosti nemocnic, klesají příjmy.... nůžky se začínají opět dramaticky rozevírat.....

Převodem nemocnic pod kraje ovšem došlo k další, velmi podstatné změně. Nemocnice se převodem pod kraje staly ze "státních" zdravotnických zařízení "nestátními".

JENŽE, personální a technické zařízení nestátních zdravotnických zařízení schvalovala ČLK. Dokud ČLK "hlídala" náležité "personální" vybavení ambulancí a několika málo privátních nemocnic, nikomu to příliš nevadilo - "doktoři honili doktory". Když vsak začala ČLK vstupovat do schvalování personálního a technického vybavení nově ustanovených "nestátních" nemocnic, nastaly problémy.

Již tehdy totiž začalo být zřejmé, co bylo už léta tušené. Že zejména personální vybavení nemocnic neodpovídá požadavkům. Činnost ČLK začala být pro kraje nepříjemnou. Co následovalo? Odstranění personálních nedostatků? Ó, to nikoli! ČLK byla pravomoc posuzovat personální, věcné a technické vybaveni nestátních ZZ odebrána a předána na krajům.... Problém s personálními nedostatky tak byl na čas "zažehnán". JENŽE, časem, v důsledku neřešení příjmové stránky rozpočtu při nepřetržitém nárůstu výdajů, došlo k situaci, kdy se, v důsledku odchodu řady lékařů a sester a tím poklesu výkonnosti nemocnic, začala ještě zhoršovat příjmová stránka rozpočtu....

A role ředitelů nemocnic? Dříve na ředitelích příliš nezáleželo. Neměli valné pravomoci, vše bylo řízeno z OÚNZu, nemocnice si běžely, pakliže neměl ředitel přílišné ambice "řídit" a tím překážet, "svým životem" - lékaři a sestry konali svoji práci, ředitelé se střídali bez valného vlivu na chod nemocnice.

V letech po tzv. revoluci se ovšem situace dramaticky změnila, zanikly OÚNZy, nemocnice se "osamostatnily", ředitelé se stali prakticky neomezenými pány. Jejich vůle se ovšem, u nelékařských ředitelů, začala projevovat zvláště v investičních akcích - "zvelebovali chalupu".

Dokud byly nemocnice rozpočtovými organizacemi a zaměstnanci měli výši svých platů alespoň trochu "chráněnu" tabulkami, byli ředitelé nemocnic tímto faktem ve svých aktivitách "poněkud bržděni". Po přechodu pod a.s. a změně odměňování personálu se však ředitelům uvolnily ruce....

Ano, vzhledem k výše uvedeným příčinám nerovnováhy mezi příjmy a výdaji těžko může ředitel dát svému personálu odpovídající mzdy, i kdyby chtěl. Na jeho osobě však velmi záleží, jak dlouho je, za těchto okolností, schopen personál "chlácholit", udržet na jeho místech.... Ředitel, který to nedokáže, který se dokonce za této situace chová k personálu arogantně, odmítá s nimi jednat... si jen koleduje o to, co musí zákonitě přijít, o naprostý personální rozklad nemocnice. Jsem přesvědčen, že právě v těch nemocnicích, které byly v těchto souvislostech v poslední době zmiňovány v tisku, managementy naprosto nezvládly "práci s lidmi".

Ne, v těch nemocnicích, kde je ještě relativní klid, není samozřejmě vše v pořádku, vedení těchto nemocnic však se zaměstnanci alespoň jedná, informuje je o situaci, žádá je o pochopení, nepodniká neuvážené investiční akce, snaží se personálu dávat najevo, že mu na něm záleží....

Obávám se však, že ony výše uvedené neřešené příčiny nepoměru mezi příjmy a výdaji časem "dostihnou" i managementy těchto nemocnic a navzdory jejich přístupu k zaměstnancům dojde k personální krizi i v těchto nemocnicích .... Je totiž zcela nepochybné, že v důsledku personálních krizí v nemocnicích dochází a ještě dojde ke snížení kvantity i zhoršení kvality péče o nemocné. Snažím se stále doufat, že to není záměrem těch, kteří po léta problémy zdravotnictví, ač by měli, neřešili a neřeší.

Závěrem jen poznámka k roli pojišťoven. Proč by měly tlačit na zlepšení personální situace nemocnic, když při poklesu výkonnosti nemocnic v důsledku chybění personálu dojde ke snížení plateb nemocnicím a tím ke snížení výdajů ZP? Mají snad tyto zájem své výdaje zvyšovat? Přesto, že plynulost, ba i nárůst příjmu mají zajištěn?

                 
Obsah vydání       7. 3. 2008
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
7. 3. 2008 V Norsku musí být 40 procent osob ve správních radách podniků ženského pohlaví
7. 3. 2008 Francouzky "asertivně vyhledávají sex"
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
7. 3. 2008 Jak vypadá "komunistický" režim v Číně
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Nevzniklo nic
7. 3. 2008 Ministerstvo obrany: O jurisdikci pro americké vojáky v ČR jsme se ještě nedohodli
7. 3. 2008 Američané na své základně v ČR nebudou podléhat českým soudům
7. 3. 2008 Já ten radar nechci, protože ho nechci František  Řezáč
7. 3. 2008 Španělsko nepostaví před soud osoby z Guantánama
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
6. 3. 2008 CVVM: Dvě třetiny občanů stále nesouhlasí s radarem v ČR
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
7. 3. 2008 Proč si (ne)posvítit na reklamu? Petr  Hajn
7. 3. 2008 K 7. březnu ale i předvelikonočně : Věřil TGM v Boha? Miloš  Dokulil
7. 3. 2008 Michael  Marčák
7. 3. 2008 Nemám na brýle
7. 3. 2008 Jak nakupovat na volném trhu (nejen brýle) Petr  Frish
7. 3. 2008 Ne všechny brýle jsou drahé
7. 3. 2008 Platím si nechtěné dobro maďarské reklamštiny Jiří  Škuba
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!
7. 3. 2008 Keltská kytara Michala Hromka Libor  Martinek
7. 3. 2008 Oteplování a klimatické změny nám nehrozí Wenzel  Lischka
7. 3. 2008 Posílení koruny neohrozilo hospodářský růst v ČR
7. 3. 2008 Vysokou korunu způsobují nereálně nízké platy v ČR
6. 3. 2008 O problému příliš drahé české koruny
7. 3. 2008 USA: Tahle země nebude pro lidi
6. 3. 2008 Co to je za zvrhlost? Beno  Trávníček
7. 3. 2008 Zelení nabídli komunistům za podporu Švejnara shození církevních restitucí Vlastimil  Balín
7. 3. 2008 Ruský bombardér opět nad Nimitzem
7. 3. 2008 Radarový občasník v hodině dvanácté
6. 3. 2008 San Francisco: nový model v americkém zdravotnictví?
6. 3. 2008 Kapitalistická racionalita Milan  Valach
5. 3. 2008 Zpráva o stavu demokracie v Evropě a okolí Egon T. Lánský
6. 3. 2008 Tvrdost "demokratického" státu (ČR) vůči cizincům Právo a Lidovky nezajímá Milan  Daniel
6. 3. 2008 Vděčný fanoušek pop-totalitního dědictví Bohumil  Kartous
5. 3. 2008 Survival: Kanadská zkušenost Miloš  Kaláb
5. 3. 2008 New York Times: Neregistrujte si doménu v USA, mohli byste o ni přijít
5. 3. 2008 Financování nemocnic a jejich personální situace Jiří  Wicherek
5. 3. 2008 Diktátoři -- a zločinní vládci Ondřej  Slačálek
4. 3. 2008 Dobrý film, ale zaujatá organizace Daniel  Veselý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme