26. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2008

Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci

Snahy krajní pravice o etablování svých struktur na evropské resp. unijní úrovni neustávají. Ačkoliv v listopadu minulého roku se v Evropském parlamentu v důsledku vnitřních sporů rozpadla krajně pravicová frakce ITS (Identita, tradice, suverenita), existující od 15. ledna 2007 (frakce měla 20 členů, z nichž nejvíce (7) reprezentovalo francouzskou Národní frontu, sjednocovací pokusy neustávají.

Koncem ledna se uskutečnilo ve Vídni "pracovní setkání" zástupců Národní fronty, belgického separatistického Vlámského zájmu, Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a bulharské extrémistické strany Ataka, které se zabývalo otázkami nadnárodní spolupráce - a to spolupráce na úrovni Evropské unie. Účastníci setkání se dohodli, že do konce tohoto roku zamýšlejí vytvořit společnou evropskou stranickou strukturu - tedy politickou tzv. eurostranu, kterou lze definovat jako "organizaci s evropskou působností, jež sdružuje politické strany z několika zemí EU a případně i dalších evropských zemí; tyto strany jsou si ideově blízké a společně prosazují své zájmy".

Krajní pravice tak, podobně jako jiné politické směry, hodlá využít toho, že Evropská unie uznává a finančně podporuje nadnárodní stranickopolitické subjekty (obecně ve jménu podpory "supranárodní politické kultury". Právní vymezení politických stran a evropské (unijní) úrovni je obsaženo v Nařízení Rady a Evropského parlamentu č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni. Podmínkou vzniku takového subjektu je v současnosti členství politických stran z nejméně sedmi členských států EU: podle výše uvedeného nařízení musí být politická strana na evropské úrovni alespoň v jedné čtvrtině členských států EU zastoupena členy EP nebo v celostátních parlamentech či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních; nebo obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do EP. (Připomeňme, že k nadnárodním politickým stranám patří například konzervativní Evropská lidová strana, Evropská sociálnědemokratická strana či Strana evropské levice).

Pokud jde o název chystané nadnárodní strany evropských pravicových extrémistů, zvažována jsou údajně jména jako Evropská svobodná strana či Evropská patriotická strana.

Je třeba však připomenout, že k integračním snahám na krajně pravicovém křídle evropské politické scény docházelo už v minulosti, a že tyto snahy zatím vždy ztroskotaly na - lze říci - strukturálních a ideologických problémech. Buď se předáci národních politických stran nedokázali dohodnout, kdo z nich je "větší šéf", nebo partikulární stranické politické a ideové zájmy převážily nad společným postupem (viz například ztroskotání parlamentní frakce ITS v důsledku nacionalistických sporů mezi Italy a Rumuny).

Chystaný nadnárodní krajně pravicový subjekt může pro tuto dobu počítat se čtyřmi subjekty: jsou jimi FPÖ (Rakousko), Národní fronta (Francie), Ataka (Bulharsko) a Vlámský zájem (Belgie). Jak uvedl šéf FPÖ Hans-Christian Strache, připravovány jsou rozhovory se subjekty v Holansku, Dánsku, Itálii, Řecku, Velké Británii, na Kypru a na Slovensku. K vytvoření nadnárodní strany by podle představ pravicových extrémistů mělo dojít do 15. listopadu 2008 - cílem je koordinace společného postupu při volbách do Evropského parlamentu, konaných v roce 2009.

Za "motor" integračních snah krajní pravice je pokládán poslanec Evropského parlamentu Andreas Mölzer, zvolený do EP za Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ). Čeští čtenáři a zájemci o dění v evropských institucích se s tímto jménem mohli nedávno setkat: Mölzer totiž vydal v polovině ledna tohoto roku písemné prohlášení, napadající (opět a znovu v EP) tzv. Benešovy dekrety a požadující jejich zrušení.

A právě v této souvislosti, tj. ve vazbě na tématiku, která je vlastní zejména Sudetoněmeckému landmanšaftu a podobným krajně pravicovým organizacím "sui generis", budiž uvedeno, že rovněž ony činí kroky k vytvoření nadnárodní sítě. Dne 1. prosince 2007 došlo v Terstu k založení Evropské unie uprchlíků a vyhnanců. K zakládajícím členům této střechové organizace patří mimo jiné Sudetoněmecký landsmanšaft Rakouska, Východopruský landsmanšaft a Slezský landsmanšaft. Tato organizace, jejímž prezidentem se stal mluvčí Východopruského landsmanšaftu Wilhelm von Gottberg, usiluje o přiznání statutu nevládní organizace a plánuje otevření svého zastoupení v Bruselu.

                 
Obsah vydání       26. 2. 2008
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
26. 2. 2008 Všechny deště Inka  Machulková
26. 2. 2008 Těsná většina a netěsná menšina Milan  Daniel
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
26. 2. 2008 Topopes
26. 2. 2008 Podle šéfa izraelské armády bude brzy válka
26. 2. 2008 Plomby a propaganda strachu Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Alternativa pro radar a antirakety v Británii?
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem
26. 2. 2008 Protesters Against US Radar in Czech Republic to Greet Czech Prime Minister at the White House
26. 2. 2008 Mějme sílu a odvahu myslet...
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
26. 2. 2008 Bursíkúv mail Kaťušce dešifrován Vladislav  Černík
26. 2. 2008 Bojujme za socialismus
26. 2. 2008 Bojujme proti komunismu
26. 2. 2008 Strany jsou pro straníky, mlčící většina pro všechny Jan  Piegl st.
26. 2. 2008 Dohoda o povolební spolupráci pro volební období 2004 -- 2008 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
26. 2. 2008 Je McCain "čestný člověk", "fanatický militarista" - nebo obojí? Greg  Evans
26. 2. 2008 Únor - rozporné dědictví Milan  Valach
26. 2. 2008 Vůle lidu a Vítězný únor Boris  Cvek
26. 2. 2008 Přímou demokracii? Jak? Milan  Daniel
25. 2. 2008 Důkaz získaný mučením je bezcenný Aleš  Uhlíř
26. 2. 2008 Já také válčil v pařížských menzách Karel  Košťál
26. 2. 2008 Velcí a mocní mají více vlivu než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit Egon T. Lánský
26. 2. 2008 Drsné varování z Kosova
26. 2. 2008 Čína: Hrozby, které samy o sobě nezmizí
26. 2. 2008 A odsouzen byl odborář Josef  Vít
26. 2. 2008 Rusové přicházejí! Oskar  Krejčí
26. 2. 2008 Převzatá propaganda?
25. 2. 2008 Racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
25. 2. 2008 Česká televize a výročí Února 1948 František  Řezáč
25. 2. 2008 Léta 1945 - 1948: Partaje se skutečně chovaly podobně jako dneska
25. 2. 2008 Devět poznámek o deprivantech František  Koukolík
25. 2. 2008 Je možné, že by některá média informovala na principu ordálu? Jaroslav  Boudný
25. 2. 2008 Nokia, kapitál a jiné mobility Petr  Schnur
25. 2. 2008 Český umělec vyvolal v Bostonu "mediální smršť" Milan  Kohout
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008