27. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Důchodce
27. 2. 2008

ASOCIÁLNÍ POLITIKA PRAŽSKÉ RADNICE

Ponížená suplika důchodců císaři pánu

Až neuvěřitelný pro počátek 21. století je příběh ponížení desítek seniorů, bydlících v domovech-penzionech pro důchodce při Domově důchodců Praha -- 8 Bohnice, Domově důchodců Praha 10 -- Malešice a Domově důchodců Ďáblice. Důsledkem asociálního rozhodnutí pražských radních se z desítek seniorů (s průměrným věkem 75 let) mohou stát škrtem úřednického pera bezdomovci. Nelidský stav by měl napravit primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém (ODS) na řádném zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy ve čtvrtek dne 28. února 2008. Zoufalí senioři už píší i prezidentovi. Jenže Václav Klaus (ODS) není Tomáš Garrique Masaryk.

Rada zastupitelstva hl.m.Prahy (ODS) svým usnesením č. 1514 ze dne 9. 10. 2007 jim dosavadní bydlení na dobu neurčitou změnila na dobu určitou. Kdo nově navrhovanou "Smlouvu o nájmu bytu pro seniory na dobu určitou" nepodepíše, může být vystěhován do 3 let bez nároku na náhradní byt. Pokud však novou smlouvu podepíše, může být za 2+7 let vystěhován rovněž bez nároku na náhradní byt. Ve skutečnosti, vzhledem k platnosti nového zákona od 14. března 2006, je doba vystěhování podle otevřeného dopisu prezidentu Klausovi podstatně kratší.

Dopis publikujeme v plném znění.

Vážený pane prezidente,

poprvé ve svém životě se na Vás obracíme se žádostí o pomoc. Jsme obyvatelé domovů-penzionů pro důchodce při Domově důchodců Praha – 8 Bohnice, Domově důchodců Praha 10 – Malešice a Domově důchodců Ďáblice. Správním rozhodnutím nám byly přiděleny malometrážní byty v penzionu na dobu neurčitou. Mnozí z nás, předtím než nám byly tyto byty přiděleny, jsme dosavadní vlastní byty odevzdali zpět obvodním úřadům či Magistrátu hl.m.Prahy.

Do penzionů pro důchodce jsme šli proto, že soubory Domova důchodců byly stavěny a používány tak, že Domovy poskytovaly veškeré služby zdravotní a opravářské pro penziony. Do penzionů byli přijímáni důchodci, kteří se mohli ještě o sebe starat a bylo k tomu potřeba vyjádření lékaře. Účelem bylo ušetřit náklady na provoz vlastního Domova důchodců, kam byli umístění obyvatelé, kteří se již nemohli sami o sebe postarat. Předpokládalo se, že v pokročilém stáří uvolníme bytové jednotky v penzionech a půjdeme do Domova důchodců, který tvořil spolu s penziony jeden funkční celek.

Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 ze dne 14. března 2006 a zejména jeho aplikace v praxi vše změnil. Ačkoli i po přijetí zákona šlo při dobré vůli zachovat dosavadní stav /jako např. „Integrační centrum“/ který plně vyhovoval a snižoval náklady státu tím, že soběstační důchodci se o sebe sami postarali a tam, kde již nemohli, využívali služeb Domova důchodců.

Rada hl.m.Prahy svým usnesením č. 1514 ze dne 9. 10. 2007 /Příloha č. 1/ však šla ještě dále. Podle tohoto usnesení, bod 5, je nám dosavadní bydlení na dobu neurčitou změněno na dobu určitou. Kdo nově navrhovanou „Smlouvu o nájmu bytu pro seniory na dobu určitou“ /Příloha č. 2/ nepodepíše, pak podle Přílohy č. 6 tohoto usnesení může být vystěhován do 3 let bez nároku na náhradní byt. Pokud však novou smlouvu podepíše, může být za 2+7 let vystěhován rovněž bez nároku na náhradní byt. Ve skutečnosti, vzhledem k platnosti nového zákona od 14. března 2006, je doba vystěhování podstatně kratší.

Jednotliví obyvatelé penzionů se obraceli písemně, ať již formou petic, dopisy či osobně, na všechny možné představitele státu či samosprávy, počínaje primátorem hl. m Prahy a jeho radním pro sociální oblast, poslance, legislativní radu vlády, ministerstvo práce a sociálních věcí. Výsledkem všech těchto aktivit je, že počátkem března máme podepsat na návrh Magistrátu novou, nevýhodnou smlouvu. Tato smlouva není pouze nevýhodná. Prakticky ohrožuje existenčně i zdravotně všechny dosavadní obyvatele penzionů.

Rozhodli jsme se proto písemně požádat primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma /Příloha č. 3/ , aby nám na řádném zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy ve čtvrtek dne 28. února 2008 umožnil vystoupit na zasedání Zastupitelstva a osobně vysvětlit pražským zastupitelům, že důchodcům nelze svévolně měnit bydlení z doby neurčité na dobu určitou a požádat zastupitele o změnu usnesení Rady č. 1514 ze dne 9. 10. 2007.

Chceme vlastně pouze zachovat dosavadní stav, to je

  • smlouvu na bydlení na dobu neurčitou.

Vážený pane prezidente, vzhledem k selhání zastupitelské demokracie v našem případě si Vás dovolujeme požádat o pomoc. Jste již jediný ústavní činitel, který nám může pomoci, abychom nežili s pocitem, že za to, že jsme celý život řádně pracovali, nemáme nyní zajištěnu ani střechu nad hlavou. Jednou z možností je i to, že by jste někoho delegoval na zasedání pražského zastupitelstva dne 28. února 2008, kde by vyjádřil Vaše stanovisko. Ideálním by bylo, kdyby se tohoto zasedání zúčastnila Vaše paní, která se dlouhodobě zabývá charitou.

S veškerou úctou

níže podepsaní obyvatelé domovů-penzionů pro důchodce Praze

Kontaktní adresa:
Věnceslava Stupková
Dvoudílná 535/37
190 00 Praha 9

Žádost o vystoupení na řádném zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 28. února 2008

Vážený pane primátore,

dovoluji si požádat, v souladu s Jednacím řádem ZHMP čl. 8. odst. 10 o vystoupení na zasedání dne 28. února 2008.

Usnesením Rady hl.m.Prahy č. 1514 ze dne 9.10.2007 byl bodě 5. změněn právní stav bydlení obyvatel domovů-penzionů při Domově důchodců Praha 8 – Bohnice, Domově důchodců Praha 10 – Malešice a Domově důchodců Ďáblice z doby neurčité na dobu určitou. Na stávající obyvatele domovů-penzionů je vyvíjen nátlak, aby již počátkem března 2008 podepsali „Smlouvu o nájmu bytu pro seniory na dobu určitou“ /viz Příloha/. Podpis takové smlouvy umožňuje vystěhovat stávající obyvatele – důchodce bez nároku na náhradní byt. Účelem mého vystoupení je osobně seznámit pražské zastupitele s předmětným usnesením a požádat je o nápravu.

Současně si dovoluji požádat, aby v souladu s Jednacím řádem ZHMP čl. 6, odst. 1 bylo toto moje vystoupení předřazeno na začátek jednání Zastupitelstva. Důvodem jsou zdravotní důvody moje i dalších důchodců- obyvatel penzionů, kteří se spolu se mnou jednání Zastupitelstva zúčastní.

Vážený pane primátore, děkuji předem za pochopení této mojí žádosti. Uvědomte si prosím, jak je těžké, pro nás ve věku 70 až 80 let takto vůbec bojovat o vlastní existenci. O pomoc požádám rovněž jednotlivé poslanecké kluby.

S úctou

Věnceslava Stupková

                 
Obsah vydání       27. 2. 2008
27. 2. 2008 Čtvrtek dnem boje proti bankovním poplatkům Bohumil  Kartous
27. 2. 2008 Nesouhlas s separátním vyjednáváním Topolánka s Američany o vízech i v Evropském parlamentu
27. 2. 2008 Sloučení škol v Unhošti je pohrdáním názorem občanů
27. 2. 2008 Kreslil Adolf Hitler Sněhurku a trpaslíky?
27. 2. 2008 Ponížená suplika důchodců císaři pánu
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
27. 2. 2008 Oscar Cotillardové: herečce, která se převtělila do Edith Piafové Josef  Brož
27. 2. 2008 Zahřej mé omrzlé ruce Miloš  Balabán
27. 2. 2008 Zoran Vujovič. 21 let. Čest jeho památce. Jaroslav  Foldyna
27. 2. 2008 Kdy přestanou lhát? Boris  Valníček
27. 2. 2008 Pracovník - největší nepřítel ekonomiky Sandra  Wain
27. 2. 2008 Michael  Marčák
26. 2. 2008 Bojujme proti komunismu
26. 2. 2008 Bojujme za socialismus
27. 2. 2008 Mučení Petr  Wagner
27. 2. 2008 Je mučení "pohyb vpřed"?
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
27. 2. 2008 Obětovat život nebo svobodu jednotlivce v zájmu nesmyslu je nesprávné vždy Tomáš  Stýblo
27. 2. 2008 Mučení: Zrádné je slovíčko "zjevně" Petr  Novotný
27. 2. 2008 Poněkud mimochodní odpověď
27. 2. 2008 Měli bychom být dvojnásobně citliví na to, co se naším jménem chystá František  Řezáč
27. 2. 2008 Byli by Češi ochotni zase skočit na špek levičákům a škodit své zemi cestou občanské neposlušnosti? Tomáš  Pečený
26. 2. 2008 Topopes
27. 2. 2008 Životopis Egona Lánského
27. 2. 2008 Agenti CIA konspirují na pražských WC Wenzel  Lischka
27. 2. 2008 Rozdíly a podobnosti mezi nacismem a komunismem Boris  Cvek
26. 2. 2008 Plomby a propaganda strachu Štěpán  Kotrba
27. 2. 2008 Seminář: Ruská zahraniční politika v 21. století
26. 2. 2008 Alternativa pro radar a antirakety v Británii?
26. 2. 2008 Podle šéfa izraelské armády bude brzy válka
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
26. 2. 2008 Bursíkúv mail Kaťušce dešifrován Vladislav  Černík
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
26. 2. 2008 Je McCain "čestný člověk", "fanatický militarista" - nebo obojí? Greg  Evans
26. 2. 2008 Velcí a mocní mají více vlivu než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit Egon T. Lánský
26. 2. 2008 Únor - rozporné dědictví Milan  Valach
26. 2. 2008 Těsná většina a netěsná menšina Milan  Daniel
26. 2. 2008 Přímou demokracii? Jak? Milan  Daniel
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008