26. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2008

DOPIS POSLANCI EP LIBORU ROUČKOVI

Velcí a mocní mají více vlivu než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit

Vážený pane poslanče Roučku,

Chtěl bych vám připomenout, že vy i 23 vašich českých kolegů v Europarlamentu (EP) -- bez ohledu na to, jakou politickou skupinu kdo z Vás reprezentuje - jste do svých funkcí byli zvoleni občany ČR. Osobně jsem volil právě vás, ale kdo koho v ČR volil, či nevolil do EP, na tom v souvislosti s předmětem mého dopisu vlastně nezáleží. ODS i KSČM mají od počátku k zahraniční politice EU zásadní výhrady, ČSSD je sice údajně nemá, ale nejnovější zahraničně-politické stanovisko EU odmítá, zbylé hrstce je to, myslím, celkem jedno. Neznám také v ČR žádnou politickou entitu, jež by neproklamovala jakýsi druh solidarity se Slovenskem. To je (nikoli samo) zásadně proti stanovisku EU v otázce k níž se zde vyjadřuji.

Kosovo, přesněji jeho svévolné vytržení ze Srbska, jež, jako nástupnický stát Jugoslávie, je zakládajícím členem OSN, je předmětem tohoto mého dopisu.

K údajnému odtržení Kosova a tím k jakémusi vytvoření nového státu v Evropě došlo svévolným způsobem a z vrchnostenského rozhodnutí vlády Spojených států severoamerických, spolu s vůlí (především) čtyř nejmocnějších členských zemí EU -- Německa, Spojeného království, Francie a Itálie. Vlády jmenovaných zemí krátce po aktu vyhlášení kosovské samostatnosti skupinou tamních občanů Srbska, 'samostatný` kosovský stát také uznaly. Ve skutečnosti jde o flagrantní porušení rezoluce RB OSN č. 1244 z roku 1999 ale také Helsinského závěrečného protokolu z roku 1975, podepsaného všemi evropskými vládami s výjimkou Albánie Envera Hodži a navíc vládami USA a Kanady. Jedná se prostě o arogantní pošlapání zásad mezinárodního práva, o to horší, že se ho dopouští skupina států, které před 'zbytkem světa` vystupují jako jacísi mravokárci ve jménu demokracie a svobody.

Nemíním se zde zabývat analýzou a argumentací ve prospěch - nikoli pouze mého - zamítavého stanoviska k uvedenému aktu. To jsem učinil v poslední době několikrát ve svých příspěvcích, zveřejněných v internetovém deníku Britské listy.

BL 10.12.2007 ANALÝZA Egon T. Lánský : Kosovská evropská republika? ZDE

28.1.2008 Egon T. Lánský : Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. ZDE

Obdržel jsem řadu ohlasů, včetně několika z ciziny, ale žádný negativní. Máte-li zájem, jsou vám mé názory k dispozici a bude-li to potřebné jsem připraven zveřejnit další argumenty.

Zatím bych vás ale chtěl požádat, abyste jako můj volený zástupce mé stanovisko podpořil svým jednáním v EP a tlumočil ho vašim českým i nečeským kolegům. Jak už jsem zmínil, jde o postoj, který podporuje velká skupina českých voličů. Požádal jsem při veřejném protestu proti vytržení Kosova ze srbského státu vaše i mé spoluobčany, aby se, podobně jako já, obrátili na poslance v českém i evropském parlamentu a aby jim připomněli, že brzo budou volby a že nedají svůj hlas tomu, kdo bude ignorovat názory svých voličů. Já jsem voličem i ve Slovenské republice a ve Švédském království a obrátil jsem se na poslance také tam. Ve všech uvedených zemích jsem se také pokusil zajistit tomuto textu publicitu.

Vystupování a vyjadřování zřejmého nepolitika a českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, jenž se o okolnostech vzniku tzv. Kosovského státu a o jeho případném uznání Českou republikou vyjadřuje, jakoby šlo o jeho soukromé rozhodnutí, snad ani není třeba komentovat -- až na jednu "maličkost". Tou je jeho vyslovený názor, že pokud Česko 'Kosovo` neuzná, ztratí jakoukoli možnost vývoj ovlivňovat. Jestli si to totiž český ministr zahraničí (a snad i vláda, jíž je členem) skutečně myslí, pak žije v jiném než svobodném světě a určitě ne ve světě západní civilizace. Opak je totiž pravdou.

Velcí a mocní mají sice více vlivu, než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit na fóru svobodných společností velkých i malých. To právo naše civilizace zaručuje lépe než většina ostatních. Před časem zamítavý výsledek referenda v malém Dánsku zabránil přijetí Maastrichtské smlouvy (zda to bylo pro Evropu dobré, či ne je v této souvislosti nepodstatné) a tehdejší Evropské společenství to muselo akceptovat až do doby, než se našlo východisko, jímž bylo schválení v opakovaném referendu v Dánsku. Totéž by se nyní mohlo stát s referendem o nové smlouvě o Evropě v malém Irsku. Odpor Španělska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Kypru a Řecka proti porušení mezinárodního práva v souvislosti s jakýmsi nuceným vytržením Kosova ze srbského státu EU také nebude moci ignorovat.

Pokud o tom český ministr zahraničí nic neví, měl by se radši věnovat svému hotelu ve Vídni a honitbě kolem Orlíka. Já chci věřit, že solidarita českého státu se Slovenskem a respekt pro principy mezinárodního práva nejsou jakýmisi předstíranými zástěrkami -- čeho...? A že tudíž b udou vláda a parlament ČR tyto zásady respektovat a bránit.

Přeji vám, pane poslanče Roučku zdraví, sílu a úspěch v prosazování nejen českých a už vůbec nejen mých zájmů v Evropě a ve světě.

Autor byl místopředsedou české vlády a senátorem za ČSSD

                 
Obsah vydání       26. 2. 2008
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
26. 2. 2008 Všechny deště Inka  Machulková
26. 2. 2008 Těsná většina a netěsná menšina Milan  Daniel
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
26. 2. 2008 Topopes
26. 2. 2008 Podle šéfa izraelské armády bude brzy válka
26. 2. 2008 Plomby a propaganda strachu Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Alternativa pro radar a antirakety v Británii?
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem
26. 2. 2008 Protesters Against US Radar in Czech Republic to Greet Czech Prime Minister at the White House
26. 2. 2008 Mějme sílu a odvahu myslet...
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
26. 2. 2008 Bursíkúv mail Kaťušce dešifrován Vladislav  Černík
26. 2. 2008 Bojujme za socialismus
26. 2. 2008 Bojujme proti komunismu
26. 2. 2008 Strany jsou pro straníky, mlčící většina pro všechny Jan  Piegl st.
26. 2. 2008 Dohoda o povolební spolupráci pro volební období 2004 -- 2008 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
26. 2. 2008 Je McCain "čestný člověk", "fanatický militarista" - nebo obojí? Greg  Evans
26. 2. 2008 Únor - rozporné dědictví Milan  Valach
26. 2. 2008 Vůle lidu a Vítězný únor Boris  Cvek
26. 2. 2008 Přímou demokracii? Jak? Milan  Daniel
25. 2. 2008 Důkaz získaný mučením je bezcenný Aleš  Uhlíř
26. 2. 2008 Já také válčil v pařížských menzách Karel  Košťál
26. 2. 2008 Velcí a mocní mají více vlivu než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit Egon T. Lánský
26. 2. 2008 Drsné varování z Kosova
26. 2. 2008 Čína: Hrozby, které samy o sobě nezmizí
26. 2. 2008 A odsouzen byl odborář Josef  Vít
26. 2. 2008 Rusové přicházejí! Oskar  Krejčí
26. 2. 2008 Převzatá propaganda?
25. 2. 2008 Racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
25. 2. 2008 Česká televize a výročí Února 1948 František  Řezáč
25. 2. 2008 Léta 1945 - 1948: Partaje se skutečně chovaly podobně jako dneska
25. 2. 2008 Devět poznámek o deprivantech František  Koukolík
25. 2. 2008 Je možné, že by některá média informovala na principu ordálu? Jaroslav  Boudný
25. 2. 2008 Nokia, kapitál a jiné mobility Petr  Schnur
25. 2. 2008 Český umělec vyvolal v Bostonu "mediální smršť" Milan  Kohout
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008