26. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2008

Přímou demokracii? Jak?

Politický model stojící na pluralitě názorů ve společnosti se opírá o politické strany. Pokud jde o ty české, poučený volič nemá z čeho vybírat. Léta zvažuje, zda za těchto okolností vůbec k volbám chodit, a jde-li, vybírá obvykle nejmenší zlo. Proč tedy neoprášit systém starý jako lidstvo samo a nevolit přímo? Nejen hlasy straníků a jejich spřízněnců, ale všech občanů?

Povím vám proč: protože politické strany jsou organizovaná bratrstva stojící pevně na ekonomických zájmech svých členů. Málokdo vstupuje do strany z ideálních pohnutek. Členství přináší i na lokální úrovni podporu zájmů, jimž lze navíc navléci ušlechtilý háv. Přímá demokracie? Ta v této disciplíně nemá šanci. Síla bez motoru. Dvě třetiny z deseti milionů Čechů nechtějí radar, drtivá většina těchže odmítá uznání quasirepubliky Kosovo, lidé odmítají nezřídka i rozhodnutí "svých zástupců" na místní úrovni. Co to však pro demokraty opírající se o "pluralitní politický systém" znamená? Rejstřík je dost chudý: nic, nezájem, ignorance, v krajním případě vulgární odmítání. Mohou si to dovolit -- ta síla, zvaná občanská veřejnost, je dezorganizovaná a nemůže je ohrozit.

Ano, přímá demokracie má za určité konstelace šanci. Ale jen tehdy, když skutečnost potlačí reálné zájmy občanské většiny natolik, že jí nezbude jiná cesta, než se vzepřít. Revoluce přinese změnu... ...a nové politické strany, nové zájmové skupiny zastřešené vznešenými myšlenkami.

Dá se z tohoto kolotoče vystoupit? Lze na myšlence přímé demokracie stavět? Obávám se, že v čisté podobě je ta idea neprůchodná. Zkusme však přemýšlet o tom, jak zastupitelskou a přímou demokracii zkřížit, využít výhod obou a potlačit jejich nevýhody.

Zneužívání moci by například pomohla povinná rotace na místech funkcionářů, a to na všech úrovních. Někdo je zajisté schopný více, jiný méně, ale lidé s nedostatky jsou určitě blíž občanské společnosti, než pohlaváři přesvědčení o své nenahraditelnosti a genialitě. Zkusme si například představit takovou Stranu zelených, ve které by Bursík musel přepustit po půl roce své místo Kuchtové, ta Stropnickému, Stropnický... Že by to byl zmatek? Ale kdež! Byla by to cesta k tomu, jak zabránit tomu, aby předseda se svou volbou dostal volant, jehož by se nesměl nikdo dotknout. S vědomím toho, že strana není jeho pašalík by se musel dočasný předseda se svými straníky a příznivci radit daleko více, než je v kraji zvykem.

Nepřehlednost stranických programů by překonalo vytčení dvou tří -- ne více! - jasných priorit: například stát, který bere ohled na slabé, sebevědomá a nezávislá zahraniční politika.

Vůči tradičně organizovaným stranám, jež léta vedou stále stejní papaláši užívající moc v rozporu s reálnou legitimací, by byla taková sebeobranná partaj, jejíž dočasní funkcionáři by se z principu museli radit nejen se straníky, ale i nezávislými občany, v jednoznačné výhodě. Navíc by měli to, co institutu přímé demokracie chybí -- organizační zázemí.

Zmíněné myšlenky zajisté nejsou nové. Poznámky nicméně směřují k tomu, aby vyprovokovaly diskusi o tom, co by mohlo veřejnost dovést od její špatné nálady a neangažovanosti k opaku.

Občanská veřejnost má obrovský mocenský potenciál; je jako volně plynoucí řeka, jejíž energie se však nemá za normálních okolností šanci projevit jinak než revoluční záplavou. O vlastní síle se může v běžném toku času přesvědčit jen tak, že ji využije způsobem, který má smysl.

                 
Obsah vydání       26. 2. 2008
26. 2. 2008 EU varuje Topolánka před bezvízovým stykem s USA Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Vážné problémy při udílení grantů Hlavního města Prahy
26. 2. 2008 Je nejvyšší čas ukázat naši společnou vůli Soňa  Hromátková
26. 2. 2008 Všechny deště Inka  Machulková
26. 2. 2008 Těsná většina a netěsná menšina Milan  Daniel
26. 2. 2008 Mučení jako důkaz, aneb Jiří Křižan byl věštec Jan  Čulík, Boris  Cvek
26. 2. 2008 Topopes
26. 2. 2008 Podle šéfa izraelské armády bude brzy válka
26. 2. 2008 Plomby a propaganda strachu Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Alternativa pro radar a antirakety v Británii?
26. 2. 2008 Aktivisté proti americkému radaru v ČR přivítají českého premiéra před Bílým domem
26. 2. 2008 Protesters Against US Radar in Czech Republic to Greet Czech Prime Minister at the White House
26. 2. 2008 Mějme sílu a odvahu myslet...
26. 2. 2008 Krajní pravice a její snahy o nadnárodní spolupráci Daniel  Strož
26. 2. 2008 Bursíkúv mail Kaťušce dešifrován Vladislav  Černík
26. 2. 2008 Bojujme za socialismus
26. 2. 2008 Bojujme proti komunismu
26. 2. 2008 Strany jsou pro straníky, mlčící většina pro všechny Jan  Piegl st.
26. 2. 2008 Dohoda o povolební spolupráci pro volební období 2004 -- 2008 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
26. 2. 2008 Je McCain "čestný člověk", "fanatický militarista" - nebo obojí? Greg  Evans
26. 2. 2008 Únor - rozporné dědictví Milan  Valach
26. 2. 2008 Vůle lidu a Vítězný únor Boris  Cvek
26. 2. 2008 Přímou demokracii? Jak? Milan  Daniel
25. 2. 2008 Důkaz získaný mučením je bezcenný Aleš  Uhlíř
26. 2. 2008 Já také válčil v pařížských menzách Karel  Košťál
26. 2. 2008 Velcí a mocní mají více vlivu než malí a slabí. Ti mají ale svůj hlas a právo svůj názor hlasitě vyslovit Egon T. Lánský
26. 2. 2008 Drsné varování z Kosova
26. 2. 2008 Čína: Hrozby, které samy o sobě nezmizí
26. 2. 2008 A odsouzen byl odborář Josef  Vít
26. 2. 2008 Rusové přicházejí! Oskar  Krejčí
26. 2. 2008 Převzatá propaganda?
25. 2. 2008 Racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
25. 2. 2008 Česká televize a výročí Února 1948 František  Řezáč
25. 2. 2008 Léta 1945 - 1948: Partaje se skutečně chovaly podobně jako dneska
25. 2. 2008 Devět poznámek o deprivantech František  Koukolík
25. 2. 2008 Je možné, že by některá média informovala na principu ordálu? Jaroslav  Boudný
25. 2. 2008 Nokia, kapitál a jiné mobility Petr  Schnur
25. 2. 2008 Český umělec vyvolal v Bostonu "mediální smršť" Milan  Kohout
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008