6. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2007

Zavedení přímé demokracie by byl důvod k emigraci

Realita staré athénské demokracie slouží spíše jako protiargument proti přímé demokracii. Je pravda, že většina antických autorů, např. Thúkydídés, Xenofón nebo Platón, byla protidemokraticky naladěna, a tak vydávají poněkud zkreslené svědectví. Ale např. Aristofanés, který představoval jakousi tresť athénské přímé demokracie, může být dobrým zdrojem informací (který ostatně podporuje např. Thúkydídův obraz Athén). Aristofanovy hry čpí davem, konzervativní průměrností, odporem k čemukoli výjimečnému.

Před něčím podobným varoval už Tocqueville, a to psal o demokracii americké, bytostně nepřímé. Athéňané nechali popravit Sókrata a vyhnali Anaxagora kvůli jejich údajnému protináboženskému působení (o tom, jak Sókrata vnímali Athéňané, lze najít výmluvné svědectví v Aristofanově hře OBLAKY), uplatňovali imperialistickou politiku (výmluvným příkladem může být osudný pokus o invazi na Sicílii), se spojenci v Námořním spolku zacházeli jako s vazaly a během střetu se Spartou v Peloponnéské válce se chovali zcela cynicky a krutě (např. genocida, tuším na ostrově Samu)

Není tedy dobré si Athény idealizovat, ačkoli - realisticky vzato - to byl jeden z nejúžasnějších politických a kulturních projektů v antické historii. Moderní doba však chápe demokracii jinak. Chápe ji ne tak moc jako "vládu lidu", spíše jde v moderní demokracii o vládu svobody a důstojnosti lidské osoby (základní lidská práva starověk pochopitelně neznal). Demokracie, jak ji známe dnes (a může mít silné přímé prvky, jako např. ve Švýcarsku), vyrostla z křesťanského pojetí lidského jedince jako někoho, na kom nekonečně záleží. Odtud humanismus a reformace, Grotiovo "přirozené právo" a slavná La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Někteří autoři (jako např. Burke) potom vidí kontinuitu se středověkem v získávání svobod (např. Magna Charta Libertatum), které, jakmile jsou uděleny, jsou nedotknutelné. Taková demokracie je potom spíše vládou práva ve jménu svobody než vládou lidu (to je model britský a vlastně anglosaský vůbec). Kontinentální pohled, ovlivněný Francouzskou revolucí a Napoleonem, vidí spíše silnou diskontinuitu: svržení starého řádu a nastolení nového. Společnost je v kontinentální demokracii, velmi mladé oproti demokracii anglosaské, konstruována abstraktně, shora, podle idejí - jde potom spíše o vládu byrokracie (soudy lze v napoleonském právu chápat jako byrokracii) ve jménu celkem liberálně definovaného dobra. V žádném případě však nelze moderní demokracii chápat jako nějaké pokračování demokracie athénské, které by bylo dovedeno do dokonalosti zavedením "přímosti". To máme víc společného s republikánským římským právem (římská republika není athénská demokracie, je spíše jejím opakem, je jakýmsi korporativistickým, třídně definovaným státem s velkým vlivem lidu).

Já osobně jsem velkým příznivcem obecného zákonu o referendu (i když jsem proti referendům o bezpečnostních otázkách), ale pouze jako doplňku k demokracii parlamentní. Přímé demokracie athénského typu se děsím a považoval bych její zavedení za důvod k emigraci.

                 
Obsah vydání       6. 11. 2007
6. 11. 2007 Obsedantní potřeba žáka Nečase Bohumil  Kartous
6. 11. 2007 Zbigniew Brzezinski: Útok proti Íránu by ponořil USA na dvacet let do bažiny Greg  Evans
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy
6. 11. 2007 Mušarraf brutálně potlačuje opozici, Západ požaduje zrušení výjimečného stavu, ale ne moc silně
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"
6. 11. 2007 Hřeb drží podkovu...
6. 11. 2007 Itálie bude deportovat Rumuny
6. 11. 2007 Tři roky po absolutoriu vysoké školy mají ženy o 1000 liber nižší plat než muži
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Desátý listopad a jeho aktéři Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 11. 2007 Zavedení přímé demokracie by byl důvod k emigraci Boris  Cvek
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Kauza Králík Markéta  Sulovská
6. 11. 2007 Letní filmová škola: plivat netřeba Ondřej  Čapek
6. 11. 2007 Králík není ochoten přiznat svou odpovědnost
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
6. 11. 2007 Paulczyňski se ozval: vzpoura velkého bílého hňupa proti neprávem preferovaným černým menšinám Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Je či není Jiří Lábus kolaborant? A kontext americké zahraniční politiky Petr  Nachtmann, Martin  Benc
6. 11. 2007 Major Zeman a epizoda "Mimikry"
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 'Můj milostivý pane a otče!'
6. 11. 2007 O smrti a živote potom Karol  Dučák jr.
6. 11. 2007 Buďme sexuálně hodní Sandra  Wain
6. 11. 2007 Všeobecný základní příjem jako zdanění kapitalismu Martin  Brabec
6. 11. 2007 Nemusí na sobě nechat dříví štípat
6. 11. 2007 Taky budu důchodcem
6. 11. 2007 O týraných dětech
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová
5. 11. 2007 My, lid a sedmdesát procent Jindřich  Kalous
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007