30. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2007

Klvaňa - Člověk s komunikačními schopnostmi té nejvyšší úrovně

Dovolím si oponovat Václavu Duškovi a jeho tvrzení, že "vláda zcela amatérsky používá pro agitaci radaru nevhodné a neodborné osoby".

Jsem toho názoru, že naše vláda moc dobře ví, kolik vědomostí a vlastních názorů na americkou základnu občané mají. A ač to nedává najevo, má z toho hodně velký respekt, a proto se vybavila výbornými psychologickými zbraněmi.

Řeč je o páteční schůzi vládního lobbisty Tomáše Klvani a senátora za ODS Tomáše Töpfera se starosty a občany dvou obcí v Brdech. Nikoho lepšího na takový úkol totiž ani nebylo možné pověřit.

Tomáš Klvaňa je člověk s komunikačními schopnostmi té nejvyšší úrovně. Kdo viděl film Děkujeme, že kouříte, nebo četl něco o komunikaci jakožto disciplíně nebo psychologické dovednosti, moc dobře ví, že diskuse s takovým člověkem nemá smysl, protože díky svým schopnostem nad drtivou většinou lidí v diskusi zvítězí. Vítězstvím se zde myslí dosažení nějakého svého vytyčeného cíle. A to nemusí vždy znamenat přesvědčování někoho o pravosti nějakých argumentů nebo vyvracení nějakých fakt.

Ne náhodou je rovněž i pan Klvaňa zaměstnán v tabákové firmě, stejně jako hlavní postava zmíněného filmu. Tabákový průmysl je pro takové lidi to pravé uplatnění. To není negativní kritika pana Klvani. Snadno lze dohledat, že on má na tyto své schopnosti dokonce doktorský titul v oboru Speech-Communication z New York University in Prague.

Na základě toho je pak podle mého názoru velmi neférové a podlé poslat takového člověka účastnit se něčeho, čemu se dává název demokratická diskuse a navíc ho korunovat do role moderátora takové diskuse. Protože pokud oponentem nejsou lidé stejně komunikačně nadaní, výsledek diskuse je jasný -- Klvaňa vyhraje psychologicky. Což se mu podařilo a druhá strana se tak nezmohla na nic jiného než na výkřiky. To také neopomněl Klvaňa na závěr svého vystoupení v pátečních Událostech a komentářích triumfálně zdůraznit.

A pak Tomáš Töpfer. To je přece takový milý a hodný člověk, který přišel jenom sdělit svůj skromný osobní názor. Vůbec přece nehraje roli, že je členem vládní strany! Vždyť on je poctivý bojovník za dobrou věc, ta dobrota z něj přímo čiší, kdo si pamatuje seriál Život na zámku, má tento dojem z něj hluboko zafixován. Vůbec pak nevadí, že argumentuje ufňukaně tezemi dávno popřenými, jako například "jsme přece členové NATO, proto musíme vyjít USA vstříc". On je přece člověk dobrý, a tak i na jeho názoru musí být něco dobrého. To je podle mně jasný podtext toho, proč ODS vyslala právě jeho a nikoho jiného, jako dokonalý doplněk a svým způsobem i protiklad Klvani.

Bohužel, takto funguje vládní lobbismus všude ve světě. Měli bychom to brát na vědomí, líbít se nám to ale zdaleka nemusí. Komentátoři sice mohou rozebírat jednotlivé Klvaňovy teze a podrobovat je nelítostné detailní kritice, on ale jakoukoliv další diskusi opět vyhraje libovolnou jinou cestou. Jan Neoral snad ani nic lepšího, než diskusi s Klvaňou apriori odmítnout, nemůže učinit.

                 
Obsah vydání       30. 7. 2007
30. 7. 2007 Gordon Brown: "Svět má vůči USA dluh"
30. 7. 2007 České zdravotnictví: šetření na úkor pacientů
30. 7. 2007 Překvapení! Český tisk ignoruje Topolánkovo lhaní v parlamentě
30. 7. 2007 Chci se stát opavským Žibřidem Talmanem Petr  Nachtmann
30. 7. 2007 Zemřel Ingmar Bergman
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
29. 7. 2007 Když lže premiér v parlamentě, je to opravdu vážné
30. 7. 2007 Klvaňa - Člověk s komunikačními schopnostmi té nejvyšší úrovně Jan  Raszyk
30. 7. 2007 Prokletí komerčních televizí Štěpán  Kotrba
30. 7. 2007 J. S. Bach zdarma
30. 7. 2007 Sonet na pamiatku Vojtěch  Mihálik
30. 7. 2007 ČT porušuje zákon, tj. neslouží veřejnosti, když nevěnuje pozornost upadlé úrovni premiéra ČR Michal  Rusek
28. 7. 2007 Proč Česká televize bojuje za radar? Bohumil  Kartous
28. 7. 2007 Proč Britské listy bojují proti radaru?
30. 7. 2007 Neschovávejme své názory za referendum Jiří Š. Cieslar
30. 7. 2007 Kubiceho zpráva byla předem připravenou kampaní Pitra a ODS Jiří  Paroubek
30. 7. 2007 Německá vláda se rozhodla privatizovat železnici Richard  Seemann
30. 7. 2007 Tvrzení o znepokojivém stavu lidských práv v psychiatrických ústavech se neopírá o pravdivé údaje Ivan  David
30. 7. 2007 Záhumenský to ví
30. 7. 2007 Skrytý program za Plánem Biopaliv Bushovy exekutivy
29. 7. 2007 Jak britská rozvědka pomohla Američanům při zatýkání "teroristy"
30. 7. 2007 Soumrak utopií (prvá část) Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 7. 2007 Radar show Václav  Dušek
30. 7. 2007 Forum čtenářů MfDnes Josef  Vít
30. 7. 2007 Do USA bez víz: vděčnost není na místě! Jan  Beer
30. 7. 2007 Děti budou méně doma, podle zákona Bohumír  Tichánek
30. 7. 2007 Dopustilo se těch šest zdravotníků skutečně trestných činů?
30. 7. 2007 Oprava opravy o Wagnerovi
28. 7. 2007 Bush do buše, vlastně do Brd Pavel  Čámský
27. 7. 2007 Pane premiére, nepřeháníte to už více, než je únosné? Jan  Neoral
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus
29. 7. 2007 Další z obcí odmítla radar v referendu
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí
28. 7. 2007 Miroslav Šuta: Vymazal jsem Britské listy z oblíbených
29. 7. 2007 Jsem spíš pro základnu, ale budu i dál publikovat v Britských listech Boris  Cvek