25. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2007

Česká média:

Nesmysly a lži kolem referenda aneb jsou USA sexy?

Náhodou jsem zahlédl na internetu bojovou agitku Vladimíra Bystrova "Nesmysly a lži kolem referenda" (16. července 2007, Lidové noviny) a zaujala mě tím, kolik logických chyb je možné vtěsnat do tak krátkého textu. Agitku tu opakuji celou a tím jí dělám volens nolens reklamu.

Žádost pětapadesáti občanů zaslaná vrcholným ústavním činitelům, aby o umístění americké radarové základny na území České republiky rozhodlo celonárodní referendum, se tváří jako vyjádření názoru... Ve skutečnosti však nejde o názor, ale o politickou demagogii, která účelově manipuluje se zjednodušenými argumenty a bezohledným působením na pudy a city se snaží z občanských postojů demokratické společnosti vytěsnit ještě nepříliš vkořeněné logické a racionální uvažování.

Musíme se smířit s tím, že také politická demagogie je názor.

Doufám, že jestli někdo dočte mou kritiku, dojde k názoru, že spíše pan Bystrov než pětapadesát občanů se snaží svým pajánem vytěsnit z občanských postojů demokratické společnosti ještě nepříliš vkořeněné logické a racionální uvažování.

Už sám požadavek celonárodního referenda o způsobu zajištění bezpečnosti státu je nesmysl. Takové referendum by totiž znamenalo sejmout ručení za osud země a jejích občanů z konkrétní přesně známé množiny jmenovitě známých poslanců a senátorů s přehlednou kvalifikací a přenést tuto povinnost na množinu předem neznámého počtu nikomu neodpovědných anonymů neznámé kvalifikace. I kdyby se takového referenda zúčastnilo všech osm a půl milionu českých voličů, vždycky bychom získali pouze sumu nijak příliš koherentních úsudků motivovaných různými individuálními zkušenostmi či zájmy nepojmenovaných respondentů a nikdy by nešlo o kvalifikované objektivní rozhodnutí. Když zklamou pověření politici, mohou být vyhozeni a nahrazeni jinými, když však zklame vágní masa spoluobčanů, můžeme si pouze zoufat nebo emigrovat k protinožcům. To zaprvé.

Filosofoval by propagandista Bystrov stejně, kdyby u moci byli teď prezident, vláda a parlament, jejichž postoj k umístění US vojenské základny v Česku by se mu nezamlouval? A kdyby čeští husité byli válečně naladění (a warlike tribe -- Hurá na Teherán!), odhodlaní šířit víru Husovu v Asii, a milovali by USA nezřízeně? Jestli by pak tlachal jinak, tak jakou víru může člověk přikládat tomuto  jeho výkladu?

Někteří filosofové trpí názorem, že něco je jaksi objektivně, nezávisle na názoru. Neviděl jsem zatím nikde, že by se to vztahovalo také na (lidská) rozhodnutí. Nic takového jako objektivní rozhodnutí se nemůže dít. Asi i Bůh se rozhoduje subjektivně -- rozhoduje se podle víry a názoru věřících --

Vágní masa spoluobčanů je odpovědná sobě a svým potomkům -- když se rozhodne nějak nevýhodně, tak, že to vede k neúspěchu v přežití, odskáče si to sama a její děti. Politici (a soudci) v pokročilé západní demokracii naopak nejsou odpovědní nijak a nikomu. Jak se říká --

Il est responsable, mais pas coupable.

Když politik rozhodne nějak tak, že se to obci hrubě nelíbí, pokročilá západní demokracie mu zaručuje, že se může v úřadě poděkovat a podržet si vše, čím se ve správě obce obohatil.

Poslední věta kritizovaného odstavce je logicky chybná: když zklamou pověření politici a nastane škodlivý následek jejich rozhodnutí, nepomůže vyhodit je a Bystrov si může pouze zoufat nebo emigrovat k protinožcům, stejně jako kdyby zklamala vágní masa.

Nadávat zastáncům referenda o umístění US radaru v Česku do pudově manipulované vágní masy anonymů je věru výtečný způsob, jak si je přátelsky naklonit pro svou argumentaci.

Takové referendum by současně znamenalo imobilizaci české společnosti uprostřed globálních vývojových tendencí okolního světa. Stát by nemohl pohotově reagovat na akutní nebezpečí a aktuální ohrožení a čekáním na rozhodnutí, jak se zachovat až na občanský plebiscit, by se stal absolutně bezbrannou hříčkou událostí. Představa, jak jsou občané svoláváni k urnám, aby hlasovali o tom, zda se máme nebo nemáme bránit raketám právě někde odpáleným a mířícím směrem k nám či už rovnou dopadajícím na naše domovy, je až hororově absurdní. Znamenalo by to s úsměvem idiota kráčet vstříc sebezkáze. To zadruhé.

Jak se říká, kdo připravuje obranu, ten už předem prohrál. Kdo chce žít v míru, ten se musí chystat k útočné válce -- představme si státy jako opičáky škádlící se v opičí tlupě. Vskutku by pomohlo veřejně odhalit strategické plány alfa-opičáka USA -- a jakou roli v nich hraje předposlední opičátko, hravé Česko.

Kritizovaný odstavec účelově manipuluje se záměnou dvou situací, aby tím bezohledně působil na pudy. Nikdo přece nežádá referendum v situaci, ve které odpálené rakety míří k nám a už rovnou dopadají na naše domovy.

Jde o referendum v situaci strategického plánování pro vzdálený čas světové atomové války o vyčerpané zdroje Zeměkoule, jak ji asi plánují USA.

Takové referendum by pouze stavělo proti sobě racionální a neracionální uvažování. Představa, že všichni teroristé, co jich je na světě, všichni vládcové nevypočitatelných režimů na zbytku zeměkoule směrem na východ by napříště mohli vědět, že je nechceme provokovat tím, že budeme dávat najevo své odhodlání stavět se jim na odpor, nechceme jim klást překážky, kvůli nimž by museli být zlí, je totiž vpravdě výplod potřeštěného mozku. Namlouvat občanům, že můžeme na základě celonárodního hlasování uzavřít s teroristy "handl", aby si vybírali mezi lidmi, na které budou útočit a na které nikoliv, je iracionalita a obyčejná lež. To zatřetí.

Úvaha tohoto odstavce popisuje historku: potřeštěné mozky zastánců referenda namlouvají občanům tu iracionalitu a obyčejnou lež, že můžeme uzavřít s teroristy "handl". Chyba je v tom, že zastánci referenda tak neargumentují -- Bystrov jim ten argument podstrkuje.

Promotéři US vojenské základny v Česku přinášejí mnoho znamenitých důvodů, proč ta základna může být v Česku, nic proti tomu -- a nepřinášejí žádné důvody, proč ta základna musí být v Česku.

Nepochybuji o tom, že kdyby váleční plánovači přišli s důvodem, proč ta základna musí být v Česku a nemůže být nikde jinde, díval by se na to rozšafný český lid jinak.

Také nepochybuji o tom, že jestli se perské vojenské voje dostanou do Uher a Rakouska, budou to brát jako sapér Vodička po řadě, vinnej nevinnej -- Morava, Čechy, Polsko, Sasko, Bavory, ...

Argument proti Bystrovovi je jasný: jestli to má být takhle, tak proč se tu vůbec otravovat s nějakým radarem, který beztak může být bůhvíkde?

Referendum by navíc bylo naprosto neproduktivní. Ať už by jeho účastníci rozhodli, že není třeba budovat obranu Česka, nijak by je tím nevymanili z geopolitických souvislostí. Na to, aby zabránilo existenci protiraketového štítu někde na dohled od našich hranic v některé sousední zemi, jejíž politická reprezentace vidí bezpečnostní situaci jinak, by bylo takové referendum krátké. To začtvrté.
Odstavec nemá smysl. Tvrdí snad někdo že referendum by bylo produktivní tehdy a jen tehdy, kdyby zabránilo existenci protiraketového štítu někde na dohled od našich hranic v některé sousední zemi?

Rozhodli by jeho účastníci, že není třeba budovat obranu Česka? Vskutku si Bystrov představuje, že otázka v referendu by zněla tak?

Pětapadesát našich spoluobčanů žádajících svěřit rozhodnutí o umístění radarové základny v České republice celonárodnímu referendu rovněž vypočítává údajně nepravdivé informace, které jsou veřejnosti poskytovány o zamýšleném protiraketovém štítu, a otázky, na něž prý není dávána odpověď.

Slova údajně a prý chtějí vyvolat svou politickou demagogií a účelovou manipulací mylný dojem, že někdo někdy někde už ukázal, že informace jsou pravdivé a na otázky je dávána odpověď. Tak to ale objektivně není.

A opět jde o účelovou eskamotáž snažící se odvést pozornost od podstaty věci ke snadněji manipulovatelným egoistickým postojům neohlížejícím se na žádné následky. Soustřeďováním pozornosti na hnidopišské problémy a zdůrazňováním lokálních zájmů se neblaze snaží oprostit českou společnost od vědomí spoluodpovědnosti za globální stav a vývoj světa.

Co je podstata věci ohlížející se na následky? Vědomí spoluodpovědnosti za globální stav a vývoj světa.

"... Jsme biti jako žito, kam se podíváme, a proto mě volají na vojnu. Já jim přece včera četl z novin, že drahou vlast vovinuly nějaké mraky."

"... paní Müllerová, já jsem až na ty nohy úplně zdravej kanónenfutr a v tý době, když je to s Rakouskem vošklivý, každej mrzák musí bejt na svým místě..."

Tuším, že odpůrcům US vojenské základny v Čechách ty jejich hnidopišské problémy a zdůrazňování lokálních zájmů by mohli promotéři umístění té základny v Čechách časem vymluvit -- a debata by se vskutku mohla smrsknout v iracionální hledání odpovědi v srdcích lidí na otázku

Souhlasíte s umístěním vojenské základny USA v Česku?

V tom se Bystrov nemýlí -- vlastně nejde o to, jestli paprsek záření může sežehnout nějakého rogallistu, jestli US soldáti znásilní a zmučí nějakou českou dívenku, jestli šrot spadne nějakém strýci do chalupy, ... Jde o to, jestli Češi dost milují moc USA, jestli dost věří jejich prezidentovi a válečným plánovačům, ...

Kdyby prezident USA byl gentleman, řekl by "Když vidím, jak jste se tam v té díře kvůli jedné prožluklé základně všichni rozhádali, tak já už vám ji vnucovat nechci. Poohlédnu se někde jinde, kde mají USA radši. Sorry, boys." Noblesse oblige --

V době narůstání nenávistné rivality mezi ať již dobrovolně či nedobrovolně různě rozvinutými národy a celými civilizačními okruhy, v době, kdy celý svět se pokouší čelit hrozbám nepředvídatelných fanatických islámských nebo severokorejských či jiných útočníků, tváří v tvář harašení zbraní výhrůžně zaznívajícího z nevypočitatelného ruského impéria, směska našich spoluobčanů, zaštiťující se jako nárazníky jmény sedmi známých umělců, nám navrhuje, pojďte, posadíme se a ještě se o tom společně poradíme. Je jim lhostejné, že nás tím činí bezbrannými a do jakého nebezpečí nás všechny ženou. Co tím sledují?

Ta zahnívající směska i se sedmi známými umělci, ztroskotanci a samozvanci, je přece v žoldu nepřítele, pane Bystrove, jak jinak? Vy jste to nepoznal?

Pokud celý svět se pokouší čelit hrozbám nepředvídatelných fanatických islámských nebo severokorejských či jiných útočníků, pak tito útočníci musejí přicházet z jiných světů --

Vyhrožují ti nepředvídatelní fanatičtí islámští nebo severokorejští či jiní útočníci Číně, Evropskému Svazu (European Union), Indii, Jižní Americe, Africe -- nebo jsou ve sporu jen se Spojenými státy a jejich atomovou letadlovou lodí Izrael? A nejsou výhrůžky Spojených států proti Afghánistánu, Iráku, Íránu, Sýrii a Severní Koreji silnější, ba někde už praktičtější? Nesvírá Spojené státy děs z toho, že Čína je přečká?

Ruská federace už nemá impérium -- na rozdíl od USA. Rusko ví, že je sotva gama-opičák -- a přesto se nemůže na pošťuchování ze strany Spojených států jen převalit na záda a radostně vrnět --

Kde je blahobyt, bohatství a přebytek, tam jsou sociální a duchovní vztahy deformované -- konflikty jsou tlumené a řeší se v klidu, při hostině. Kde je bída, nedostatek a hlad, tam pán Bůh do konfliktů mocně dmýchá a tlačí.

                 
Obsah vydání       25. 7. 2007
25. 7. 2007 Vladimir Frolov: Hrozící konflikt o Arktidu
25. 7. 2007 Nesmysly a lži kolem referenda aneb jsou USA sexy? Michal  Kuklík
25. 7. 2007 Hospodářské noviny a bengázská šestka Petr  Wagner
25. 7. 2007 Buď free Jan  Smolák
25. 7. 2007 Buď svobodný! František  Řezáč
25. 7. 2007 YouTube/CNN vytvářejí nové paradigma Fabiano  Golgo
25. 7. 2007 YouTube a CNN - opravdu nový začátek?
25. 7. 2007 Utíkají z Castrova nebe... Fabiano  Golgo
25. 7. 2007 Osm amerických studentů získalo lékařské doktoráty na Kubě
25. 7. 2007 Referendum by se mělo vyjádřit k morálnímu aspektu radaru Jaroslav  Klíma
25. 7. 2007 MZV ČR nezná Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod
25. 7. 2007 George Tabori mrtev (1914 -- 2007) Richard  Seemann
25. 7. 2007 Více dětí, aneb Radostná zpráva, ale pro koho? Uwe  Ladwig
25. 7. 2007 Doping Petr  Wagner
25. 7. 2007 Topolánku, co nás ochrání před ruskými jadernými raketami? Josef  Vít
25. 7. 2007 Utrpení mladého Radara Ivan  Eckhardt
25. 7. 2007 Jak ví Přibáň, jaké jsou proti Lugovému důkazy?
25. 7. 2007 Jen čtyřnásobně větší emise CO2
24. 7. 2007 Jen tak mimochodem vyšlo najevo, že Spyra pracoval pro polskou rozvědku Štěpán  Kotrba
24. 7. 2007 Základna v Brdech: Čínský ohlas očima washingtonských analytiků Pavel  Barák
24. 7. 2007 Plug-in hybridní technologie pohřbena ČTK - neodbornost či záměr? Michal  Brož
24. 7. 2007 Exekuce vyžadují preciznější pravidla Miroslav  Uhlíř
24. 7. 2007 Informace nebo propaganda? -- MZV ČR informuje o webu www.radarbrdy.cz Michal  Rusek
24. 7. 2007 Továrny hrůzy: Made in America Nikola  Čech

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
25. 7. 2007 Referendum by se mělo vyjádřit k morálnímu aspektu radaru Jaroslav  Klíma
25. 7. 2007 Nesmysly a lži kolem referenda aneb jsou USA sexy? Michal  Kuklík
25. 7. 2007 Topolánku, co nás ochrání před ruskými jadernými raketami? Josef  Vít
24. 7. 2007 Továrny hrůzy: Made in America Nikola  Čech
24. 7. 2007 O použití radaru v Brdech budou rozhodovat Američané Zdeněk  Vopat
24. 7. 2007 Topolánku, co ochrání ČR před ruskými jadernými raketami? Josef  Vít
24. 7. 2007 Informace nebo propaganda? -- MZV ČR informuje o webu www.radarbrdy.cz Michal  Rusek
23. 7. 2007 Americký radar potřebujeme pro přežití   
20. 7. 2007 65 % občanů nesouhlasí s vybudováním radarové základny v ČR, nesouhlasí i 36% voličů ODS   
19. 7. 2007 Vytoužený, ale bohužel mylný pocit bezpečnosti, aneb Co můj tehdy pětiletý synovec věděl, zastánci základen možná ani netuší Uwe  Ladwig
19. 7. 2007 Odpovězte, prosím, proč ČT propaguje výstavbu amerického radaru Tomáš  Bodžár
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny   
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně   
16. 7. 2007 ČT -- opět bulvár Milan  Valach