17. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2007

Adekvátní obraz o svědectví evangelií

1. Za autora Janova evangelia je považován apoštol Jan, který Ježíše Krista osobně znal před jeho ukřižováním a který byl u drtivé většiny událostí, jež v evangeliu líčí. Jestliže tvrdí, že Marie Magdaléna viděla vzkříšeného Ježíše jako první, pak je to velmi závažné svědectví (mnohem závažnější než narrata refero synoptiků!). To, že Ježíš považoval za podstatné zjevit se učedníkům mezi dnem vzkříšení a letnicemi mnohokrát, lze při troše dobré vůle pochopit jako jeho přímý podíl na formování nové církve, které bylo završeno sesláním Ducha sv. (i když Jan o takovém seslání mluví hned po vzkříšení). Ježíšovi pochopitelně šlo také o to, aby učedníci správně pochopili velikonoční událost a povahu jeho vzkříšení i své (nové!) víry. Tak velice hluboké tajemství je ukryto v uvěření sv. Tomáše, který se nejprve chtěl přesvědčit taktilním vněmem, ale pak uvěřil tváří v tvář živému a vzkříšenému. Stejně tak bylo nutné zdůraznit, že Ježíš je vzkříšen v oslaveném těle a nikoli jen jako duch (proti doketistickým a manicheistickým tendencím).

Jan 20,1-18

1. Prvního dne týdne pak šla Marie Magdaléna za svítání k hrobu, když byla ještě tma, a spatřila kámen odvalený od hrobu.

2. Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Pána vzali z hrobu a nevíme, kam ho položili!"

3. Petr tedy vyšel, i ten druhý učedník a šli k hrobu.

4. A běželi oba spolu, ale ten druhý učedník Petra předběhl a přišel k hrobu první.

5. A když se naklonil dovnitř, spatřil ležící plátna, ale nevešel tam.

6. Tehdy přišel Šimon Petr, který šel za ním, vešel do hrobu a spatřil položená plátna

7. a roušku, která byla na jeho hlavě, položenou ne s plátny, ale zvlášť svinutou na jednom místě.

8. Potom tedy vešel i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první, a uviděl a uvěřil.

9. (Ještě totiž nepochopili Písmo, že Kristus musí vstát z mrtvých.)

10. A tak ti učedníci zase odešli k sobě domů.

11. Ale Marie stála venku u hrobu a plakala. A jak plakala, naklonila se do hrobu

12. a uviděla dva sedící anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou, tam, kde leželo Ježíšovo tělo.

13. Ti jí řekli: "Ženo, proč pláčeš?" Řekla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili."

14. A když to řekla, obrátila se zpátky a spatřila Ježíše, jak tam stojí, ale nevěděla, že je to Ježíš.

15. Ježíš jí řekl: "Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu."

16. Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se obrátila a řekla mu: "Rabboni!" (což znamená Učiteli).

17. Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci. Ale jdi k mým bratrům a řekni jim: 'Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'"

18. Marie Magdaléna pak přišla a oznámila učedníkům, že viděla Pána a že jí řekl tyto věci.

Základní info o Janu Evangelistovi: ZDE

2. Tvrdíte, že poutníci do Emauz jsou zmiňováni Janovým evangeliem. Nesmysl! Je to evangelium Lukášovo (Lukáš 24,13-31) a příběh nemá zásadní význam pro svědectví o tom, že došlo ke vzkříšení (jak vyplývá z celé 24. kapitoly). Příběh o cestě do Emauz je příběhem o slepotě a prohlédnutí - jakýmsi upozorněním pro věřící: víra není o tom, co vidí vnější zrak (ostatně srovnejte to s uvěřením Marie Magdalény!), nýbrž o tom, co vidí vnitřní zrak.

                 
Obsah vydání       17. 5. 2007
17. 5. 2007 Vede Rusko proti Estonsku kybernetickou válku?
17. 5. 2007 Jiří Payne: Američany jsem přesvědčil já, že ČR potřebuje jejich radar Jan  Neoral
17. 5. 2007 Je lehčí za princip bojovat, než se jím řídit Petr  Schnur
17. 5. 2007 Nejsme mladí komunisté, jsme hnutím občanů Milan  Valach
17. 5. 2007 Jak lze bojovat za apolitičnost politickou demagogií
17. 5. 2007 Bez základen a bez komunistů Miroslav  Šuta
17. 5. 2007 Radaroví jestřábi se budou smát?
17. 5. 2007 Putin a Evropská unie
17. 5. 2007 Klause opravdu nikdo nezná
17. 5. 2007 Paul Wolfowitz vyjednává o odchodu ze Světové banky
17. 5. 2007 Tiché sdělení jednoho (Čecho) Američana, aneb XII.mezinárodní trienále umělecké knižní vazby a grafik Ladislav Hanka Jan  Paul
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
17. 5. 2007 - - - Marcela  Pátková
17. 5. 2007 Něco je, co není, aneb Co je pravda? Uwe  Ladwig
17. 5. 2007 Opravdu ČT nechápe, co je to pluralita novinářské práce?
16. 5. 2007 Česká televize znovu záměrně manipuluje se skutečností
17. 5. 2007 Hong Kong není žádná Čína, Petr  Fiala
17. 5. 2007 Jak by reagovaly Spojené státy, kdyby Rusko začalo budovat protiraketové základny v Jižní Americe?
17. 5. 2007 Topolánkův trapas století
17. 5. 2007 ...a křičelo na lidi Pamatuj! Oldřich  Janouch
17. 5. 2007 Budu s Klausem bránit Letnou proti knihovně
17. 5. 2007 Je autorem evangelia apoštol Jan? Martin  Škabraha
17. 5. 2007 Adekvátní obraz o svědectví evangelií Boris  Cvek
17. 5. 2007 Nesmí vadit, že jednotlivá závažná svědectví se vzájemně významně liší? Miloš  Dokulil
16. 5. 2007 Klaus a úroveň českého mediálního diskursu Jan  Čulík
16. 5. 2007 Proti Rusku na věčné časy... ... a nikdy jinak Oskar  Krejčí
16. 5. 2007 Boj za 'svobodu a demokracii' opět na scéně; s falešnými tóny Karel  Dolejší
16. 5. 2007 Bestia in civitate Taborensi triumphans I. Jan  Klepetář
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
16. 5. 2007 Václav Klaus -- intelektuál proti "chobotnici" Jan  Sládek
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce