8. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 3. 2007

Několik poznámek k trestnímu řízení z pohledu obhájce

V článku "Před rekodifikací trestního řádu I" (Britské listy 7. 3. 2007) poukazuje Zdeněk Jemelík na zastaralost českého trestního práva. Zmiňuje např. neúnosný stav vládnoucí v přípravném řízení, nad jehož zákonností vykonává dozor státní zástupce. S autorem lze souhlasit v tom, že přípravné řízení, tedy vlastní vyšetřování by od počátku mělo probíhat pod dohledem soudu. V závěru článku autor napadá stávající právní úpravu zastupování obhájci v trestním řízení, kde může obhajovat pouze advokát, přičemž argumentuje tím, že monopol a jím vyvolaný nedostatek konkurence vede mnohdy ke snížení úrovně služby (tedy obhajoby). Podle autora by poučený laik nedostatek právnického vzdělání vyvážil starostlivostí a větším pracovním nasazením. Jako advokát nechci v žádném případě autora za jeho názor "ukamenovat", což autor od advokátů a státních zástupců -- jak sám na konci svého textu uvádí -- tak trochu očekává. Přesto se k některým naznačeným problémům pokusím v krátkosti a bez přílišné právní terminologie vyjádřit.

Tak jako v České republice není nová komplexní kodifikace hmotného trestního práva a stále platí (s četnými dílčími obměnami) trestní zákon z roku 1961, platí i pro trestní proces stále flikovaný trestní řád z roku 1961. Kdybychom si dali tu práci a posbírali všechny výtky proti zastaralé koncepci trestního zákona, pojednání o potřebě jeho nové kodifikace, návrhy atd. byla by to jen z odborného právnického tisku z devadesátých let věru pěkná hromádka. Kolik toho bylo napsáno kupříkladu jenom o zastaralé konstrukci trestní odpovědnosti a trestného činu, vycházející ze sovětské právní nauky! Léta plynou a dnes není nová kodifikace trestního zákona "na pořadu dne". V Britských listech poukazuji na vlastní příspěvek "Pozůstatky sovětské koncepce v českém trestním právu" (Britské listy 27. 7. 2005). Tak, jako ztroskotalo úsilí o kodifikaci trestního práva novým trestním zákonem, dopadne nejspíše i momentální legislativní program ministerstva spravedlnosti ohledně nové kodifikace trestního řádu. Po zkušenostech, jak "svižně" to u nás chodí, nemůže nikdo brát podobné výkřiky, navíc zřejmě motivované momentálním rozložením partajních uskupení, vážně.

Bude zajímavé sledovat, zda a jaké reakce vyvolá názor Z. Jemelíka, že obhajoba v trestním řízení by neměla být vyhrazena toliko advokátům. Nějaké vzdělání a praxi by obhájce přece jen asi mít měl. Pouhé zanícení pro spravedlivou věc a vysoké pracovní nasazení by nemusely vždy stačit. Za úvahu však stojí otevřenější přístup k povolání advokáta. Vzorem by mohlo být Švýcarsko, kde pro výkon advokacie (a tedy i obhajobu v trestních věcech) stačí vysokoškolské vzdělání na jakékoliv švýcarské vysoké škole, 18 měsíců praxe v advokacii a odborná zkouška (v České republice je třeba vzdělání dosaženého na právnické fakultě, 3 roky praxe v advokacii a odborná zkouška).

Názor o nevelké kvalitě práce advokátů -- obhájců v trestním řízení však jistý reálný základ má. Činnost obhájců totiž úzce souvisí s tím, jaký systém vládne v přípravném řízení. Časté obhajoby "ex offo" (soudem ustanovených obhájců v případech, kdy je obhajoba advokátem ze zákona povinná) a jejich vnímání veřejností mohou snadno vést k názorům, že obhájce -- advokát je zbytečný luxus a že s chutí pracující poučený laik by to mohl zvládnout lépe.

Ještě před několika lety bylo ustanovování obhájců ex offo soudy zahaleno mnohým tajemstvím. U jednoho soudu tak byl kupříkladu v seznamu vedených obhájců advokát, jehož roční příjmy vyplacené soudem za nutné obhajoby dosáhly dvou milionů Kč (podezření údajně vzbuzovalo již to, že ve stejnou dobu nemohl "obhajovat" na různých místech) a vedle něj v seznamu třeba advokátka, která nebyla ustanovena soudem ani jedenkrát. Česká advokátní komora se svého času snažila dosáhnout změny vládnoucích poměrů v české justici tím, že by pověřovala advokáty pro nutné obhajoby podle stanoveného pořadí sama, to se však komoře nepodařilo.

Někteří vyšetřovatelé se dokonce neskrývali s tím, že soudce se jich přímo dotazuje, kterého obhájce by si ve "svém vyšetřování" přáli. Zákonitě pak docházelo k tomu, že okruh soudy ustanovovaných obhájců byl, nehledě na skutečný seznam obhájců ex offo vedený soudy, úzký, neboť byli ustanovováni především advokáti dobře zapsáni u policejních orgánů, nečinící vyšetřovateli potíže. Že tím mnohdy při jejich přetížení trpěla kvalita obhajoby, je nasnadě. Znal jsem dokonce případ takového vyšetřovateli oblíbeného obhájce, který byl skutečně na roztrhání a mezi advokáty se o něm vyprávěly neuvěřitelné skazky. Byl již v pokročilém důchodovém věku, ztrácel přehled ve spisech, zapomínal tu tužku, tam papír, půjčoval si od vyšetřovatelů a kolegů kalendář, aby se zorientoval v dalších nařizovaných termínech úkonů ve vyšetřování a hlavně -- nikdy neměl na svědky žádné otázky, nenavrhoval doplnění dokazování a se vším vřele souhlasil. Tohoto advokáta -- obhájce, a mnohé jemu podobné, by jistě předčil "starostlivostí a vyšším pracovním nasazením" (cituji Z. Jemelíka) nejen poučený laik, ale každý druhý absolvent střední školy.

Abych byl spravedlivý, musím přiznat, že mnohé praktiky v ustanovování advokátů -- obhájců ex offo se v posledních letech na soudech změnily. Není to však zásluhou České advokátní komory, která v této věci kdysi ustrnula na přetřásání různých názorů na stránkách Bulletinu advokacie, nýbrž těch advokátů, kteří se na soudy obraceli přímo. Zákon o svobodném přístupu k informacím totiž platí i pro soudy, které by měly dokázat vysvětlit, jakým způsobem ze seznamu advokátů obhájce ex offo ustanovují. Nejde totiž o vlastní rozhodovací činnost soudu, nýbrž jen o "technickou" stránku. Dnes se zpravidla dodržuje princip ustanovování obhájců v případech nutné obhajoby postupně dle abecedního pořadí.

V celkovém systému přípravného řízení není postavení obhájce vůči vyšetřovateli rovnocenné. Návrhy na provedení důkazů (výslechy svědků, konfrontace aj.) vyšetřovatel mnohdy odmítá s poukazem na takřka posvátný názor státního zástupce, aniž je tento postup náležitě odůvodněn. Pravda, mezi vyšetřovateli se lze dnes jen v ojedinělých případech setkat s typy, dříve tak hojnými, jejichž vzdělání spočívá v návštěvě posilovny. Poměry se notně změnily, k policii přišlo mnoho nových lidí, různá policejní uskupení "starých známých" byla rozbita a běžně se lze setkat s vyšetřovateli, kteří jsou ochotni akceptovat a provést důkazy opatřené obhájcem a "nevytečou" jim nervy, když má obhájce na svědka obžaloby otázky. Nicméně i oni velmi dbají, aby státní zástupce, dozorující vyšetřování, nebyl pohněván, takže samotný systém je vede k tomu, že obhajoba je omezována s poukazem na státního zástupce, přičemž jediným zdůvodněním je to, že si to tak pan státní zástupce prostě přeje. Věc je v podstatě neřešitelná, pokud nad zákonností přípravného řízení nebude dozorovat soud. Pak bude dosud nevyvážený vztah mezi zájmy obhajoby a zájmy žalobce zrovnoprávněn.

Autor působí jako obhájce v trestních věcech

                 
Obsah vydání       8. 3. 2007
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 Vedoucí role České republiky při obraně Evropy
8. 3. 2007 Václav Klaus v New Orleansu
8. 3. 2007 Karel Bican a husitské pokrytectví Fabiano  Golgo
8. 3. 2007 V případě bilaterální dohody je ČR s USA ve velmi nerovném postavení
8. 3. 2007 Demonstrace za lidská práva v Tibetu
8. 3. 2007 Matky, blýská se nám na nečasy! Helena  Franke
8. 3. 2007 Pojetí národa je starší než tři století Lukáš  Zádrapa
8. 3. 2007 Několik poznámek k trestnímu řízení z pohledu obhájce Aleš  Uhlíř
8. 3. 2007 Letenské lejno
8. 3. 2007 "Zdvořilost" Ladislava Špačka a americká žumpa v Čechách
8. 3. 2007 Rovnoprávnost žen, aneb Míň peněz, horší práce, žádná kariéra, ale, doufáme, že budete vždy příjemná a milá... Uwe  Ladwig
8. 3. 2007 Dálkový hovor Tony  Harrison
7. 3. 2007 Pojedu do Příbrami s rodinou na výlet
7. 3. 2007 8. března je Mezinárodní den žen (MDŽ) Miloš  Kaláb
7. 3. 2007 Miminko není vetřelec Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Dějepis je smrtelně nebezpečná věc Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Informace pro psy
7. 3. 2007 Chyba v přepisu Otázek Václava Moravce Radek  Batelka
7. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu I. Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
7. 3. 2007 Doktrína etnických čistek -- usilování o národnostně homogenní státy Václav  Chyský
7. 3. 2007 Lehkovážný článek o bramborové placce a láhvi dobrého vína Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Co se o tomto problému říká a ví v Čechách Pavel  Gavlas
7. 3. 2007 Proč nemají vaše Otázky pořádný rozpočet?
7. 3. 2007 Jean Baudrillard: Intelektuální tanečník na troskách vyprázdněné civilizace Josef  Brož
6. 3. 2007 Kdo to tu dezinformuje? Karel  Dolejší
7. 3. 2007 Akademické tanečky: preemptivní akce, válka, nebo preemptivní agenda? Michal  Brož
7. 3. 2007 Pokus o jiný rámec diskuse o raketách Jakub  Wolf
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
6. 3. 2007 Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů Bohuslav  Binka
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce