13. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2007

Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. ledna 2007

Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Vystrašení okupanti se snaží monitorovat celu oblast kolem Ána. Podél Eufratu protékajícího městem a okolními vesnicemi rozmístili Američané 20-25 moderních špionážních kamer, které mají zřejmě zabránit útokům povstalců na americké hlídkové čluny, jichž v posledních týdnech neustále přibývá. Současně vyhlásili v celé oblasti zákaz rybolovu. Podle poznámky Mafkarat al-Islam působí v okolí města velmi aktivně skupina známá jako al-Asá`ib, která opakovaně oznamuje úspěšné zničení amerických člunů.

Americké síly uzavřely ve městě všechny internetové kavárny a prodejny, zakázaly jakékoli připojování na internet a pohrozily tresty každému, kdo bude zákaz ignorovat, počínaje zabavením počítačů a dalšího vybavení a konče zatčením. Už dříve byla přerušena veškerá telefonická spojení města s okolím, možnost použití mobilních telefonů ve městě neexistuje.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL

Úterý 16. ledna 2007

Fallúdža

Za poslední dva dny sebrali američtí vojáci při raziích v okrscích na západě města asi 40 lidí. Při prohledávání domů používali obvyklých metod -- pomocí granátů si zjednávali vstup do domů, rozbíjeli okna a děsili obyvatele.

Bagdád

Irácká komise Ligy palestinských uprchlíků v Evropě oznámila, že v Bagdádu byla nalezena těla čtyř zavražděných Palestinců, kteří byli zabiti při útoku mahdistů spolu se silami tzv. ministerstva vnitra na palestinský obytný komplex v Džadídě. Kromě toho oznámila, že mahdisté usmrtili jednoho Palestince v Zafaráníji a dalšího v Baládíjatu. Těla těchto obětí byla rozčtvrcena a kusy těl poházeny po ulicích. Z okrsku Karradá byl unesen Palestinec Mahmúd al-Hammúdí, jehož rodina byla vyzvána, aby za něho zaplatila výkupné ve výši 75 000 dolarů.

V úterý američtí vojáci vtrhli do budovy súdánské ambasády prohledali ji a zajali 25 příslušníků ostrahy (20 Iráčanů a 5 Súdánců). Uvnitř budovy řádili přes pět hodin, přítomné uráželi a inzultovali. Odešli poté, co se jim nepodařilo nic najít, dokonce s omluvou, ale bez vysvětlení, proč vůbec k vpádu došlo.

Exploze dvou aut naložených výbušninou u vchodu do univerzity Mustansiríja v severovýchodní části města, k níž došlo v 15:15, kdy se část studentů rozcházela z přednášek, zabila podle sdělení tzv. ministerstva vnitra 70 a zranila 138 lidí, většinou studentů či zaměstnanců univerzity. K dalším dvěma explozím nejasného původu došlo v okrsku Báb aš-Šajch, kde bylo zabito nejméně 15 a zraněno 70 osob.

TV al-Džazíra s odvoláním na policejní informace oznámila, že kolem poledne zabili neznámí ozbrojenci v automobilech nejméně 10 lidí a dalších sedm zranili střelbou na lidovém tržišti ve čtvrti Bunúk na severu Bagdádu.

Dudžajl

Americké vrtulníky doprovázející před rozedněním pozemní vojáky, kteří prováděli razii ve vesnici Mazarí nedaleko města, ostřelovaly pole a silnice a zabily pět místních lidí. Kolaboranti vesnici důkladně dům od domu prohledali a poté odjeli.

Isháqí

Ráno do města dorazila jednotka tzv. národní gardy. Protože na ulici byla dopravní zácpa a auta mohla jet jen pomalu, začali kolaboranti po jejich frontě střílet, aby provoz zrychlili. Místo toho pouze usmrtili palbou jednoho civilistu.

Ozbrojené akce

V Bagdádu zastřelil odpoledne ostřelovač v okrsku Zujúna člena mahdistické milice. Na silnici do Durá usmrtil další ostřelovač řidiče ze zásobovací kolony americké armády.

V 18:00 zničila bomba na hlavní ulici fallúdžské čtvrti Risála americké Humvee. Stojící kolonu pak povstalci přepadli, zneškodnili druhé vozidlo a svedli s okupanty 20minutovou bitvu.

Večer došlo na několika místech v centru Hadíthy k delšímu boji povstalců s americkou námořní pěchotou, jejíž oddíl asi 30 mužů zatkl několik Iráčanů. Ze dvou stran je napadly dva oddíly povstalců, okupanti byli nuceni přivolat na pomoc vrtulníky, ale ty v nastalém soumraku nemohly do boje v úzkých uličkách nijak zasáhnout.

Na silnici vedoucí k bagdádskému mezinárodnímu letišti přepadli povstalci konvoj aut policejních "pořádkových sil", zapálili jeden pickup a patrně způsobili i lidské ztráty.

Ostřelování

Kolem 22:00 dopadlo nejméně 12 minometných střel různé ráže na americkou leteckou základnu v Jathribu.

Bombové útoky

Kolem 9:00 zabila bomba v Bagdádu dva loutkové policisty a další dva lidi a zranila tři policisty.

Kolem poledne zasáhl výbuch bomby v Abú Ghurajb americkou obrněnou kolonu, zničil jedno Humvee a zranil nebo zabil jeho posádku.

Američané přiznali ztrátu čtyř vojáků, které usmrtil výbuch bomby v Mosulu.

Středa 17. ledna 2007

Vystrašení okupanti se snaží monitorovat celu oblast kolem Ána

Podél Eufratu protékajícího městem a okolními vesnicemi rozmístili Američané 20-25 moderních špionážních kamer, které mají zřejmě zabránit útokům povstalců na americké hlídkové čluny, jichž v posledních týdnech neustále přibývá. Současně vyhlásili v celé oblasti zákaz rybolovu. Podle poznámky Mafkarat al-Islam působí v okolí města velmi aktivně skupina známá jako al-Asá`ib, která opakovaně oznamuje úspěšné zničení amerických člunů.

Bagdád

Na západě Bagdádu zastřelila dopoledne skupina ozbrojenců univerzitního profesor dr. Madžída Násira Husajna z fakulty veterinární medicíny, když se vracel domů do sunnitské Ámiríje.

Ve městě bylo nalezeno dalších 11 těl umučených a zavražděných sunnitů.

Krátce před 20:00 usmrtil ostřelovač Alího Husajna Badra, známého jako Abú Hasaná, velitele stráže tzv. ministerstva vnitra (řízeného sadrovci), když vycházel z nemocnice Jarmúk. Badr byl mj. zodpovědný za mučení a vraždy sunnitů, kteří hledali ošetření v této nemocnici, odkud byli unášeni šíitskými eskadrami smrti .

Na ulici Hajfa probíhaly večer urputné boje mezi povstalci a silami Magháwir, které kryly americké vrtulníky. Kolaboranti začali ulici z obou stran uzavírat betonovými bloky, přitom provokovali místní obyvatele a zajali čtyři mladé muže. Vzápětí nato začaly na čtvrť dopadat minometné střely, vypalované od mešity Buratha, některé zasáhly čerpací stanici a zapálily ji. Další zasáhly obytné domy a zranily několik lidí včetně dětí. Nato proti útočníkům vytáhli zbraně místní lidé po boku mudžáhidů a nakonec magháwiristy donutili se stáhnout. 15 minut po jejich odchodu se nad ulicí objevil americký vrtulník a střelbou zabil jednoho z místních lidí a další čtyři osoby zranil.

Ba`qúba

Okupanti propustili ráno velitele loutkových pomocných sil v provincii Dijála, brigádního generála Muzaffara Hamída at-Ta`mímího, a vzápětí nato ho znovu uvěznily "pro vlastizradu". Podle obvinění převzal generál minulý týden od tzv. ministerstva vnitra na základě faktury 26 kulometů, doklad druhého dne spálil a zbraně spolu se velkou zásobou munice předal povstaleckým oddílům.

Basra

Odpoledne čtyři šíitští ozbrojenci zastřelili sunnitského mladíka Ahmada Kámila, jenž se pokoušel prodat zařízení svého domu. Po hrozbách kolaborantů, aby do 24 hodin opustil město, chtěl tak pro rodinu prodejem majetku získat peníze na cestu. Po činu vybídli přihlížející dav, aby nábytek rozebral jako "válečnou kořist".

Ozbrojené akce

Na jihozápadě Mosulu ve čtvrti Zahra zastřelil kolem 7:00 ostřelovač amerického vojáka z pěší hlídky.

Při útoku povstalců na dva automobily amerického Národního demokratického institutu vyjíždějící z budovy sídla Irácké islámské strany (jde o sunnitskou stranu kolaborující s Američany) bylo v bagdádském Jarmúku zabito osm osob -- Američanka, Maďar, Chorvat, zaměstnanci australské bezpečnostní společnosti a několik Iráčanů, jakož i oba řidiči. Národní demokratický institut, jehož současnou předsedkyní je Madeleine Albrightová, byl založen americkou vládní Národní nadací pro demokracii s cílem "šířit demokracii v rozvojových zemích" a je v úzkém spojení s Demokratickou stranou.

V Ámiríji na západě Bagdádu usmrtil ostřelovač loutkového vojáka, v Džámi`i zabil večer výstřel amerického vojáka.

Ostřelování

Kolem 6:00 vypálili povstalci čtyři rakety Grad na americkou základnu v Tádží.

Ráno zasáhlo několik minometných střel ráže 120 mm americkou základnu v Džable severně od Hillá.

V 9:00 dopadlo devět minometných střel ráže 60 mm na americkou základnu západně od Ramádí.

Pět střel večer zasáhlo pozice americké námořní pěchoty v bagdádském okrsku Zafaráníja.

Tři rakety středního doletu dopadly večer na štáb sil Magháwir v bagdádské čtvrti Šula. I když se nepodařilo zjistit přesný rozsah způsobených škod a ztrát, skutečnost, že ještě o šest hodin později na místo přijížděly sanitky a odvážely mrtvé či zraněné, naznačuje jejich značný rozsah.

Ve 21:00 dopadly tři minometné střely ráže 82 mm na kontrolní stanoviště tzv. národní gardy na mostě v Abú Ghurajb.

Bombové útoky

Ranní exploze bomby v Ramádí zničil jeden z kolony amerických zásobovacích kamionů i s nákladem.

Ranní exploze v bagdádské Ámiríji zabila ve zneškodněném Humvee jednoho vojáka a tři zranila. Na jihu města o něco později vybuchla bomba, kterou se pokoušeli zneškodnit příslušníci sil Magháwir, z nichž byli čtyři usmrceni. Další bomba explodovala na východě Bagdádu pod společnou hlídkou tzv. národní gardy a mahdistů, roztrhala jedno vozidlo a zabila nebo zranila všechny členy jeho posádky.

Na dálnici u Basry zničila bomba jeden z kolony kamionů, naložených zásobami pro britské vojáky. K akci se přihlásila organizace Abbásovy brigády.

Na mezinárodní dálnici jižně od Hillá zneškodnila bomba americké Humvee, usmrtila nejméně jednoho z vojáků v něm a dva zranila.

V centru Mahmúdíje zasáhl výbuch auta kolonu sil Magháwir.

Kolem poledne zničila exploze bomby americké Humvee v Latífíji a zabila či zranila celou jeho posádku.

Nedaleko Ba`qúby najela na bombu hlídka tzv. národní gardy. Ve zničeném Humvee byl jeden gardista zabit a tři zraněni, z toho dva těžce.

Vozidlo tzv. národní gardy, obsazené skupinou mahdistů, narazilo při projíždění Baládem na bombu, která je zcela zničila, tři ozbrojence zabila a tři zranila.

V Tárimíji zasáhl výbuch bomby pěší hlídku americké námořní pěchoty, jednoho vojáka usmrtil a dva zranil.

Výbuch auta naloženého trhavinou uprostřed bagdádského Madínat as-Sadr odpoledne zabil nebo zranil 51 lidí. Večer zneškodnil výbuch bomby v okrsku Mansúr americké vozidlo a zranil čtyři vojáky. Policejní hlídka najela večer v centrálním Bagdádu na bombu, která zničila její vozidlo, tři policisty zabila a dva zranila.

V Durá zabila exploze motocyklu dva příslušníky sil Magháwir.

Některé státy koalice stahují své vojáky, jiné naopak jejich nasazení prodlužují

Slovensko zahájilo stahování svých sil v Iráku, jak to v polovině minulého roku slíbil jeho nově zvolený premiér Fico. Část kontingentu už Irák opustila, zbytek bude stažen do konce února. V Iráku zůstane pouze 11 důstojníků, určených k výcviku loutkové irácké armády. Slovensko vyslalo v roce 2003 do Iráku 110 vojáků, čtyři z nich byli zabiti.

Bulharsko naproti tomu přislíbilo, že jeho 154členná jednotka v Iráku zůstane do konce roku 2007. 120 vojáků a 34členný pomocný personál střeží tábor Íránců v Ašrafu a v této činnosti budou pokračovat. Jak poznamenala agentura Reuters, rozhodnutí bulharského ministerstva obrany nebylo formálně schváleno vládou či parlamentem. Původně měl být bulharský kontinent vzhledem k velkým protestům veřejnosti stažen do konce roku 2005. Na rozkaz Američanů byl však v březnu 2006 vyslán znovu do Iráku, tentokrát v menším rozsahu a pod názvem "humanitární mise".

Čtvrtek 18. ledna 2007

Bagdád

Osud správního úředníka okrsku Mansúr, který byl ve středu při útoku ozbrojenců na jeho kolonu unesen, zůstává neznám. Zatímco jeho čtyři strážci byli zastřeleni, úředníka naložili ozbrojenci do kufru svého auta a odjeli s ním neznámo kam. K únosu došlo v oblasti, kde již několik podobných akcí provedly šíitské milice, které také tuto oblast plně kontrolují.

Dawr

Krátce po rozednění začali američtí vojáci s kolaboranty prohledávat centrum Dawru, sebrali deset obyvatel a s navlečenými pytli na hlavách je odvlekli na svou základnu.

Ozbrojené akce

V noci ze středy na čtvrtek zaútočili povstalci ve fallúdžské čtvrti Šuhadá na americkou hlídku. Obyvatelé slyšeli střelbu a exploze, ráno pak zjistili, že je celá oblast americkými vojáky uzavřena.

V bagdádském okrsku Zujúna usmrtil ostřelovač velitele mahdistické milice. Další ostřelovač usmrtil Sajjida Hajdara Abú Karrára z Brigád Badr. V Durá zasáhl ostřelovač řidiče kamionu z amerického zásobovacího konvoje. Vozidlo se převrátilo a jeho náklad byl zničen. Večer byl v Sajjidíji na jihozápadě Bagdádu pěti výstřely usmrcen důstojník irácké loutkové zpravodajské služby.

V Ramádí dopoledne usmrtil ostřelovač příslušníka americké námořní pěchoty ve chvíli, kdy vystoupil z auta, aby zorganizoval průjezd okupační kolony.

Také v Ána zabil ostřelovač kolem 9:00 člena hlídky americké námořní pěchoty.

Kulka dalšího ostřelovače usmrtila v Tikrítu člena americké hlídky, který stál u auta před vchodem do budovy provinční správy.

Odpoledne zaútočili v Ána povstalci na americký štáb v bývalém mládežnickém centru. S ohledem na prudkost boje se nikdo neodvažoval přiblížit; proto se ani nedařilo zjistit údaje o výsledcích boje.

Ostřelování

Za svítání vypálili povstalci devět minometných střel ráže 82 mm na americkou základnu v Tikrítu, kde jejich zásah způsobil velký požár.

Šest střel ráže 82 mm dopadlo ráno na americkou základnu v Saqlawíji.

Raketa S5K zasáhla rovněž ráno americkou základnu u Karmy.

Raketa Grad zasáhla dopoledne pozice sil Magháwir ve čtvrti Sisak v Sámarrá.

Šest minometných střel ráže 120 mm dopadlo kolem 12:00 na štáb tzv. národní gardy v Latífíji, způsobily značné škody na budově a okolním opevnění a několik gardistů zabily a zranily.

Pozdě večer zasáhlo devět střel ráže 60 mm americké ležení u mezinárodní dálnice jihovýchodně od Fallúdže

Bombové útoky

V Júsufíji zasáhla bomba hlídku tzv. národní gardy, zničila Humvee a usmrtila čtyři gardisty.

V 10:00 zničil výbuch bomby na severozápadě Ramádí Humvee americké hlídky. Nejméně tři vojáci ve vozidle zahynuli a další dva byli těžce popáleni.

Na jihozápadě Bagdádu se terčem bomby dopoledne stala policejní hlídka, jejíž vozidlo výbuch silně poškodil a dva z policistů zranil. V Húr Radžab na jihu Bagdádu explodovala bomba pod pěší hlídkou tzv. národní gardy, zabila dva gardisty a několik dalších zranila.

Na jihu Fallúdže zničila exploze bomby Humvee americké hlídky a jeho posádku zabila nebo zranila. Odpoledne došlo u Fallúdže k explozi bomby pod hlídkou americké námořní pěchoty. Ve zničeném Humvee byla celá posádky zabita nebo zraněna.

Pátek 19. ledna 2007

Loutkové síly přiznávají, že povstaleckých útoků přibývá

Plukovník Ahmad Abd al-Wahháb ad-Dájiní z tzv. ministerstva obrany informoval bagdádského korespondenta Mafkarat al-Islam, že během posledních 72 hodin došlo v Bagdádu, Kirkúku, Mosulu a provincii Anbár k nejméně 25 explozím aut, které zasáhly americké nebo loutkové vojáky či sektářské milice. Polovinu z těchto akcí představovaly přitom sebevražedné útoky. Vyjádřil názor, že účelem útoků je zmařit nový okupační "bezpečnostní plán" pro Irák.

Fallúdža

V noci na pátek prohledaly americké a loutkové síly část města a sebraly přes 40 mladých mužů, obviněných jako obvykle z účasti na "terorismu". Šlo již o třetí razii za poslední dva týdny. K čtvrté došlo jen o pár hodin později, když Američané doprovázení kolaboranty pohledali čtvrti Džawlan a Šuhadá, kde sebrali nejméně 36 lidí, jež označili též za "teroristy". Šlo o již čtvrtou razii za posledních deset dnů.

Okupanti zatkli Sadrova pobočníka

Za úsvitu zajali Američané v Baládíjatu jednoho ze Sadrových pobočníků Abd al-Hádího ad-Darrádžího s 10 dalšími mahdisty. Darrádží se pokusil uprchnout, okupanti však tři ozbrojence zajali a ostatní pochytali. Později agentura QudsPress oznámila, že Muqtadá as-Sadr poslal svou rodinu do "bezpečí" mimo Nadžaf a připravil se na odchod ze země, opustil svůj nadžafský příbytek a začal se skrývat, takže jen několik málo nejvěrnějších ví, ke ho hledat. Podle agentury se Sadr dozvěděl, že ho Američané chtějí zatknout na základě dva roky starého zatykače.

Bandžwín

U íránské hranice poblíž Bandžwínu ležícího na okraji severoiráckého kurdského regionu se v posledních dnech ve zvýšené míře pohybují íránské ozbrojené síly. Pod podmínkou zachování anonymity sdělil člen kurdské pohraniční stráže německé tiskové agentuře, že na druhé straně hranice se soustředilo na 150 íránských vojáků a další stovku bylo možno pozorovat o něco severněji.

Ozbrojené akce

V Tárimíji asi 30 km severně od Bagdádu zaútočili mudžáhidové na kolonu kurdských pešmergů směřující z Mosulu do Bagdádu. Zničili jeden džíp, pět pešmergů zabili a čtyři zranili.

V bagdádské Sajjidíji zastřelili povstalci kapitána sil Magháwir a jeho průvodce zajali.

Dva americké okupační vojáky zabili ostřelovači v bagdádských čtvrtích Ámiríja a Jarmúk.

V Rabí`i v severním Iráku zastřelili povstalci ředitele mezinárodní dopravní společnosti.

Ve čtvrti Tahrír na východě Mosulu zabili povstalci jednoho člena policejní hlídky.

V Durá podnikli povstalci útok na šíitskou mešitu Sadríjín, která sloužila mahdistům jako opěrný bod, v němž mučili a vraždili chycené sunnity. Po usmrcení dvou strážců položili povstalci kolem budovy trhaviny, odpálili je a objekt zničili.

Nejméně 15 povstalců přepadlo ve Fallúdže ze dvou stran americkou kolonu. Zapálili a zničili jedno vozidlo, v němž zůstala ohořelá těla dvou vojáků a třetího těžce popáleného ostatní vojáci vytáhli.

Ostřelování

V 5:30 vypálili povstalci pět raket na americkou základnu Warrár u Ramádí, z níž byly slyše druhotné exploze, ozýval se jekot sirén a o něco později přiletěly vrtulníky označené červeným křížem.

Časně ráno zasáhlo pět střel ráže 60 mm americký štáb v mládežnickém centru v Ána.

V 10:00 zasáhly dvě rakety S5K americkou leteckou základnu Anaconda v Jathribu.

Několik minometných střel dopadlo na britský konzulát v okrsku Barrádi`íja na jihu Basry. Podle sdělení britské mluvčí byl jeden britský voják zraněn vážně a pět lehce. Oficiální zdroje mezitím oznámily, že na nečekanou návštěvu přijel do Basry americký ministr obrany Robert Gates; šlo již o druhou návštěvu od jeho nástupu do funkce. Další salva minometných střel zasáhla jemu "na uvítanou" tamní americký konzulát. Krátce po 20:00 dopadly ještě čtyři rakety na britskou základnu v bývalé vládní budově ve městě.

Dvě naváděné střely zasáhly americkou vojenskou kolonu v Qasru na východě Rawy. Nejméně pět vojáků střely usmrtily a několik dalších zranily.

Čtyři rakety dopadly na americkou základnu v Durá.

Na jihozápadě Bagdádu dopadlo šest minometných střel ráže 82 mm na štáb mahdistů, kde zabily a zranily nejméně osm ozbrojenců. Dalších 11 střel dopadlo kolem 16:00 na soustředění mahdistů v Rahmáníji, kde podle prvních zpráv více než 20 z nich zabily. Podle oznámení odboje šlo o odvetu za ranní minometný útok mahdistů na ulici Hajfa.

Několik minometných střel ráže 120 mm dopadlo na americkou základnu v Hadíthě.

Bombové útoky

V poledne zasáhl výbuch bomby v Júsufíji americkou kolonu, z níž zcela zničil minolovku, zabil dva vojáky a dva zranil.

Západně od Sámarrá zasáhl výbuch bomby americkou hlídku, složenou ze tří vozidel. Zasáhl prostřední z nich a roztrhal je na kusy i s těly tří vojáků. Zbytek hlídky pak střelbou po projíždějících autech usmrtil dva civilisty.

Ráno zničila bomba v okrsku Uwajrídž na jihu Bagdádu Humvee americké hlídky a zabila nebo zranila celou jeho posádku. Na severu Bagdádu zničil výbuch bomby americké Humvee, jehož posádku roztrhal na kusy. Exploze miny zničila ve 13:00 v Ghazálíji Nissan loutkových sil, jednoho vojáka v něm usmrtila a čtyři zranila.

V Durá usmrtily dvě bombové exploze dva americké a tři loutkové vojáky, další Američan a dva gardisté byli zraněni.

V Rabí`i nedaleko syrské hranice zabil výbuch bomby plukovníka loutkové armády Nizára aš-Šurdžího, zranil amerického důstojníka a jejich tlumočníka.

Večer zneškodnila bomba v Dulu`íji americké obrněné vozidlo Bradley, zabila v něm čtyři vojáky (podle policie usmrtila jen jednoho a dva zranila). Okupanti pak z blízkého domu odvlekli čtyři bratry.

Sobota 20. ledna 2007

Okupanti zavraždili chlapce v Ramádí

Když americká hlídka míjela dům 16letého Ahmada Munadžída ad-Dulajmího v okrsku Mal`ab, chlapec jim nadával a jednomu z okupantů plivl do tváře. Okupanti se na něho vrhli a pět minut ho bili. Když Ahmadova matka vyběhla z domu a prosila je, aby ho nechali, uhodili ji do hlavy a pak syna před jejíma očima zastřelili. Nato rychle zmizeli.

U Buhrízu sestřelen americký vrtulník s 15 vojáky

Organizace Armáda mudžáhidů (Džajš al-mudžáhidín) oznámila, že nedaleko Buhrízu sestřelila americký vrtulník, v němž bylo 15 Američanů, nikoli 13, jak přiznalo americké velení, mezi nimiž byl vysoce postavený důstojník. Po pádu na zem hořící stroj "proměnil buhrízskou noc v den" a celá jeho posádka zahynula. Američané město uzavřeli a odřízli od okolního světa, prohledávali okolní pole, farmy i řeku protékající městem, protože se domnívali, že někteří z Američanů mohli spadnout tam.

Mosul

Dopoledne zastřelili ozbrojenci v Mosulu z jedoucího auta pracovníka loutkové televizní stanice Ninwa Television Mahmúda Núrího, jenž právě opouštěl svůj dům.

Odpoledne zajali okupanti na policejním kontrolním stanovišti ve městě tři muže, z nichž se později údajně vyklubali příslušníci íránských Revolučních gard, kteří se do země dostali nelegálně. Byli odvezeni na americkou základnu k výslechu.

Sebevražedný útok

Kolem 21:00 najel v Qá`imu fidá`í na kontrolním stanovišti do skupiny příslušníků americké námořní pěchoty, zapálil stanoviště a dvě vojenská vozidla. O přesných počtech zabitých či zraněných nebylo možno získat informaci.

Ozbrojené akce

Ve Falláhátu 7 km západně od Fallúdže zastřelil ráno ostřelovač poručíka v ležení loutkové armády.

Poté co bomba ukrytá ve zvířecí mrtvole zastavila v Karmě hlídku loutkové armády a zničila jedno z vozidel, zaútočili na zbytek hlídky povstalci, zničili další tři Humvee a zabili sedm kolaborantů. Pak vzali ukořistěné zbraně a zmizeli.

Kolem poledne unesli povstalci v Mosulu důstojníka kurdské pešmergské milice Azada Mahmúda. Aktivity povstalců proti pešmergům v oblasti Mosulu vzrostly poté, co kurdská rada ulamá vydala fatwu, prohlašující, že každý, kdo v řadách pešmergů slouží okupantům a šíitským kolaborantům, je nevěřící.

Kolem 16:00 zničili povstalci dvě kuvajtské cisterny z kolony směřující se zásobami na americkou základnu v Fáwu jižně od Basry. Asijští řidiči obou cisteren byli zabiti. Okupační vojáci prohledali převážně sunnitský Fáw, ale nikoho podezřelého nenašli. V nedalekém okrsku Umm ar-Rasás byli zabiti další čtyři Asiaté, kteří pracovali pro kuvajtskou společnost al-Ahmadí dodávající konzervy, pitnou vodu aj. zásoby americkým a britským okupačním silám.

Ostřelování

Kolem 2:00 vypálili povstalci pět minometných střel ráže 82 mm na americkou základnu v Rustamíji na jihu Bagdádu.

Dopoledne zasáhlo několik střel stejné ráže americký štáb v Hadíthě.

Po setmění dopadlo 14 raket do těsné blízkosti budovy provinční správy v Karbale.

Bombové útoky

Exploze bomby pod hlídkou sil Magháwir v Durá zabila tři vojáky a čtvrtého těžce zranila.

V Basře dopoledne exploze podomácku vyrobené bomby zasáhla džíp z kolony britské hlídky, zabila jednoho vojáka a tři žoldáky -- zaměstnance bezpečnostní agentury, jichž britské síly v posledních dnech hojně využívají k akcím proti stoupajícímu počtu povstaleckých útoků. Večer způsobila další bomba ve čtvrti Mudára materiální škody britské hlídce, nikoho však nezranila.

V Dulu`íji bomba zneškodnila americké obrněné vozidlo Bradley, zabila jednoho a zranila dva vojáky, okupanti pak vydali v celém městě a okolí zákaz motorového provozu a začali prohledávat východní část města a pátrat po "hledaných osobách".

Neděle 21. ledna 2007

Ozbrojené akce

V noci ze soboty na neděli se Iráčané střetli v jižních čtvrtích Fallúdže s americkými vojáky. Boj trval přes hodinu a jeho výsledky nebylo možno v době zákazu nočního vycházení zjistit.

Za svítání zaútočili povstalci v ramádském okrsku Mal`ab na hlídku americké námořní pěchoty, zapálili její vozidlo a zranili dva vojáky. Odpoledne došlo v Ramádí k boji mezi mudžáhidy a kolaboranty z tzv. Rady spásy provincie Anbár.

Východně od Ba`qúby usmrtil dopoledne ostřelovač člena tzv. národní gardy na kontrolním stanovišti na hlavní ulici.

V Madá`inu padli výstřelům ostřelovače za oběť dva příslušníci sil Magháwir, jejichž hlídka pomalu projížděla městem.

Po útoku povstalců na hlídku tzv. národní gardy se v Latífíji rozpoutal asi půlhodinový boj, v němž byli tři kolaboranti zabiti a čtvrtý zraněn.

Kolem 17:00 přepadl oddíl mudžáhidů jižně od Ba`qúby konvoj 40 pickupů a Toyot přijíždějících z Basry. Povstalci pobili 20 strážců konvoje, sebrali jejich zbraně a odjeli se všemi vozidly. Pátrání okupantů po autech -- nových typech vyrobených v roce 2006 -- bylo marné, předpokládá se, že s nimi povstalci odjeli nebo vozidla spálili.

Asi ve stejnou dobu došlo k boji mezi povstalci a okupanty v Abú Ghurajb. Trval přes hodinu a jeho výsledkem bylo hořící Humvee, jehož posádka byla zabita nebo zraněna.

Z pěti útoků povstaleckých ostřelovačů v Bagdádu se ve dvou případech stali oběťmi američtí vojáci.

Ostřelování

V 5:00 dopadlo pět minometných střel ráže 120 mm na policejní stanici v Chadře na západě Bagdádu. Mohutné exploze usmrtily pět policistů a čtyři zranily a zničily velkou část stanice.

V Mosulu došlo ráno současně ke dvěma minometným útokům na dvě policejní stanice ve východní části města. V jedné z nich byli dva policisté zabiti a šest zraněno.

Dopoledne vážně poškodilo kontrolní stanoviště tzv. národní gardy v Džurf as-Sachr pět minometných střel ráže 60 mm.

Pět střel ráže 120 mm zasáhlo mahdistický štáb u Hillá, kde bylo zabito a zraněno nejméně 10 mahdistů.

Dalších pět stejných střel dopadlo na americkou základnu na západě Hítu.

Odpoledne zasáhly dvě rakety S5K kontrolní stanoviště sil Magháwir v Latífíji, kompletně je zničily a všechny kolaboranty zabily nebo zranily.

V Bagdádu došlo během dne ke 12 raketovým a 29 minometným útokům povstalců na americké a loutkové základny, hlídky a kontrolní stanoviště. Při jednom z nich, namířeném na americkou základnu na bagdádském letišti, bylo zabito a zraněno sedm Američanů.

Bombové útoky

V 7:00 vybuchla v Basře bomba pod britskou hlídkou, zabila jednoho a zranila čtyři vojáky, dva z nich vážně.

Kolem 8:00 vybuchlo u policejního velitelského stanoviště na bagdádském náměstí Bajrút auto, poškodilo policejní vozidlo, zranilo sedm policistů a tři prodavače.

Za poledne narazila v Mosulu na bombu americká hlídka; ve zničeném Humvee zahynuli všichni čtyři vojáci.

V Kirkúku usmrtila exploze bomby policejního kapitána a zranila pět policistů.

V Bagdádu došlo během dne celkem k 19 bombovým útokům a třem explozím aut naložených výbušninou. Výbuch auta v bagdádské Ridwáníji zničil americké vojenské vozidlo a usmrtil jeho posádku. Exploze bomby v mikrobusu zabila v bagdádském okrsku Karradá 21 osob, z nichž 20 pracovalo pro okupační síly ve střežené tzv. Zelené zóně. Odpolední výbuch bomby v A`zamíji zabil vojáka z americké hlídky a tři zranil. V Ghazálíji další bomba zranila tři americké vojáky. Další čtyři bomby na různých místech hlavního města zničily dvě americká vozidla a dvě zneškodnily, zabily tři americké vojáky, čtyři loutkové a jednoho iráckého tlumočníka.

Pondělí 22. ledna 2007

Ána

Americké síly uzavřely ve městě všechny internetové kavárny a prodejny, zakázaly jakékoli připojování na internet a pohrozily tresty každému, kdo bude zákaz ignorovat, počínaje zabavením počítačů a dalšího vybavení a konče zatčením. Už dříve byla přerušena veškerá telefonická spojení města s okolím, možnost použití mobilních telefonů ve městě neexistuje.

Bagdád

Loutkové síly obsadily největší tržiště v okrsku Zujúna ve východní části Bagdádu a zřídily si z něho ležení loutkové Irácké národní gardy.

Na jihozápadě Bagdádu ve čtvrti Ámil byl neznámými ozbrojenci před svým domem zavražděn šajch kmene Ákidát Rijád Husajn al-Ákidí.

Neznámí muži se zakrytými obličeji donutili ve čtvrti Mansúr pracovníka egyptské ambasády Nábíla al-Átího nasednout do auta a odvezli ho neznámo kam. Unesený muž žil v Iráku řadu let.

Miqdádíja

Při razii ve čtvrtích Asrí a Filástín sebrali okupanti deset místních lidí, kolaboranti z tzv. národní gardy, kteří je doprovázeli, mezitím v prohledávaných domech kradli osobní majetek obyvatel a peníze.

Sebevražedný útok

Dopoledne se u kontrolního stanoviště tzv. národní gardy v centru Bagdádu odpálil fidá`í v automobilu. Exploze zcela zničila stanoviště, dvě Humvee a Nissan a zabila 15 kolaborantů.

Ozbrojené akce

V Ramádí se povstalci časně ráno střetli s americkou námořní pěchotou. Jejich boj trval téměř hodinu, zneškodnili v něm Humvee a zranili jeho posádku, sami však neutrpěli žádné ztráty.

V poledne přepadli povstalci v centru Sámarrá policejní kontrolní stanoviště a způsobili na něm značné škody.

Jeden z bagdádských ostřelovačů usmrtil dopoledne v Ámiríji dva příslušníky tzv. národní gardy. Kromě toho zasáhl v Ámiríji povstalec střelou z RPG-7 americký tank Abrams jedoucí po dálnici. Další ostřelovač usmrtil amerického vojáka v A`zamíji.

Večer přepadli povstalci v Bajdží policejní hlídku a zranili jednoho policistu.

Skupina povstalců ve čtyřech automobilech instalovala po skončení úředních hodin do čtyř rohů budovy provinční správy v Ba'qúbě trhaviny a pak je odpálila. Výbuch úplně zničil část budovy a zbytek těžce poškodil.

Ostřelování

Za svítání vypálili povstalci šest minometných střel ráže 120 mm na tábor loutkové armády v Hítu, kde zničily polovinu budovy, zabily nejméně tři a zranily minimálně pět vojáků.

V 7:00 dopadlo pět střel ráže 120 mm na americkou leteckou základnu v Habbáníji, o čtvrt hodiny později následovalo dalších pět střel. Americké dělostřelectvo na útok odpovědělo palbou po okolí a zabilo čtyři rolníky.

Čtyři silné střely zasáhly ráno americký štáb v Karmě u Fallúdže.

V poledne poškodila minometná střelba povstalců budovu bývalého prezidentského paláce v bagdádské A`zamíji, obsazeného loutkovou národní gardou.

Pozdě večer zasáhly tři střely ráže 82 mm americký štáb v Haqláníji.

Bombové útoky

Američané přiznali smrt jednoho svého vojáka a zranění 4 dalších při explozi bomby v provincii Ninive. Kromě toho přiznali ztrátu dvou vojáků v provincii Anbár.

V Kirkúku ráno došlo k explozi auta před budovou policejního ředitelství.

V Mosulu zasáhl výbuch automobilu projíždějící hlídku tzv. národní gardy. Podle policie byli zabiti dva civilisté a pět dalších zraněno; podle svědků však šlo o ztráty mezi gardisty. Na severu Mosulu zasáhla exploze bomby policejní hlídku, poškodila vozidlo a zranila dva policisty. Další bomba vybuchla pod hlídkou loutkové armády, poškodila Nissan a zranila dva vojáky.

Ve Fallúdže zničila bomba Humvee loutkové armády, zabila v něm dva vojáky a zranila třetího. V centru nedaleké Karmy najela americká hlídka na bombu, která Humvee roztrhala na kusy, takže žádný z vojáků neměl šanci na přežití.

V Rutbě výbuch bomby zneškodnil Humvee americké hlídky, dva vojáky usmrtil a dva zranil.

V Mahmúdíji roztrhl výbuch bomby americké Humvee se čtyřčlennou posádkou na kusy.

V poledne najela v západní části Dulu`íje americká hlídka na bombu, která zcela zničila Humvee, jehož kusy se rozlétly kolem, zabila nejméně tři vojáky a zbývající dva těžce zranila.

Na silnici mezi Tádží a bagdádskou Kázimíjí zneškodnila bomba americké Humvee, zabila jednoho a zranila druhého vojáka, kteří právě z reproduktoru vyzývali obyvatele, aby vydali muže, jenž se tam údajně skrýval a měl mít něco společného se sestřelením amerického vrtulníku přede dvěma měsíci.

V Durá dopoledne zneškodnil výbuch bomby americké vozidlo a usmrtil jednoho vojáka. Silná bomba zasáhla americkou hlídku v bagdádské Ámiríji, úplně zničila Humvee a zabila celou posádku. V tomto okrsku nyní dochází k bombovým útokům na americké hlídky tak často, že se mezi obyvateli rozšířilo heslo: "Každý den jedno Humvee".

Na tržišti v bagdádském okrsku Báb aš-šarqí explodovala krátce po sobě dvě auta, po nichž zůstalo 88 mrtvých a 160 zraněných, zničeno bylo 20 obchodů, šíitská husajníja, úřadovna Sadrova hnutí a redakce oficiálního sadrovského listu Hawza.

Pozdě večer těžce poškodil výbuch bomby v Mosulu Humvee americké hlídky, zabil jednoho a zranil čtyři vojáky.

Úterý 23. ledna 2007

U Hadíthy okupanti zmasakrovali 16 Iráčanů

Na Hadíthském jezeře pochytali američtí vojáci 16 místních rybářů, svázali jim nohy a pak je všechny bez jakéhokoli varování či obvinění postříleli a nechali ležet. Pak okupanti spálili všechny rybářské čluny.

Zločin objevila manželka jednoho z nich, která manželovi přinesla oběd, a ke své hrůze nalezla 16 zkrvavených mrtvých těl.

Více než dva měsíce trvající blokáda Hadíthy, zákaz motorového provozu a další americká restriktivní opatření vedou ve městě k humanitární katastrofě. Roční dítě zemřelo zimou, když se je otec marně snažil v noci na bicyklu dopravit do nemocnice. Američané z Hadíthy udělali koncentrační tábor, ze tří stran ji uzavřeli valy zeminy a ostnatým drátem a jediný vstup do ní kontrolují američtí vojáci.

Fallúdža

Americká "bezpečnostní" opatření ztrpčují život obyvatel města. U kontrolních stanovišť na okrajích města se pravidelně tvoří kolony 150 aut čekajících na odbavení, přičemž vojáci každé nyní prohledávají přibližně 15 minut. Veškerá opatření ovšem nijak nezmenšila počet povstaleckých útoků -- není dne, kdy by nedošlo ke třem či čtyřem útokům na americké síly či kolaboranty.

Bagdád

Kolem 6:00 prohledala řada mužů v uniformách sil Magháwir okrsek Karradá, zatkla tam 27 Palestinců a odvlekla je s sebou. Podle svědků kolaboranti přitom bili jak zajatce, tak i členy jejich rodin, a kradli peníze a cennosti.

Od rána probíhala razie v převážně sunnitské čtvrti Fadl v centru města, při níž američtí a loutkoví vojáci zatkli mj. imáma tamní mešity. Obyvatelé čtvrti se postavili na ozbrojený odpor, Američané proti nim použili děla a vrtulníky. Skupina místních lidí kolem poledne raketou vypálenou z přenosného raketometu jeden z vrtulníků zasáhla. Americké a loutkové posily pak čtvrť oblehly. Američané odmítli přiznat ztrátu vrtulníku a tvrdili, že sestřelen byl "soukromý letoun".

V okrsku Zujúna provedly síly Magháwir razii, při níž sebrali řadu místních mladých mužů. O několik hodin později propustili všechny křesťany, šest sunnitů však odvezli neznámo kam.

Americký voják byl ostřelovačem zabit na ulici Hajfa.

V centru města se odpoledne střetly jednotky povstalců se šíitskými milicemi, které se pokusily proniknout do čtvrtí Sálich a Qáhira, po zničení tří jejich vozidel a dalších ztrátách byli šíité nuceni stáhnout se zpět.

V rámci nového "bezpečnostního plánu" pro Bagdád zatkly americké síly v posledním týdnu v Madínat as-Sadr údajně asi 600 mahdistů včetně 33 velitelů.

Šíitské milice jsou napojeny na Írán

Podle zprávy QudsPress přiznal zajatý mluvčí Sadrova hnutí Abd al-Hádí ad-Darrádží, že vysocí činitelé íránských Revolučních gard byli ve styku s velitelem šíitské eskadry smrti známým jako Abú Dar. Přiznal také, že premiér Málikí si byl tohoto spojení plně vědom. Jak informátor agentuře sdělil, Málikí a další vůdci Jednotné irácké aliance proto na Američany naléhali, aby Darrádžího propustili.

Tikrít

Obyvatelé města vyhlásili den občanské neposlušnosti na protest proti tomu, že američtí vojáci v posledních dvou dnech zatkli několik předních členů jejich obce: vůdce kmene Dulajm Hámida Akkába, členy rady ulamá dr. Básima al-Džíšího a šajcha Chalíla al-Udžajlího, předsedu městské rady Árifa Chálila a majora zpravodajské služby loutkové armády Mu`ina ad-Dulajmího.

Huwajdžá

Ráno zatkli Američané bez jakéhokoli vysvětlení pět loutkových policistů.

Bajdží

Kolem 19:30 začali američtí vojáci ve městě bez zjevné příčiny střílet na jedoucí auto se dvěma civilními pasažéry a oba usmrtili.

Mosul

Dva Íránci, kteří byli ve městě přede dvěma dny zatčeni, se údajně přiznali k tomu, že jsou napojeni na íránské Revoluční gardy, a že vytvořili buňky, jejichž úkolem bylo podnikání ozbrojených útoků ve městě a okolí. Bagdádská vláda podle zprávy QudsPress naléhala na mosulského guvernéra Kašmulu, aby Íránce propustil a nepředával je Američanům.

Sebevražedný útok

V Sindžáru západně od Mosulu odpálil fidá`í svůj automobil u velitelského stanoviště loutkové armády, zabil nejméně šest vojáků a minimálně pět dalších zranil.

Ozbrojené akce

Na tržišti v centru Hadíthy ráno povstalci zaútočili na americkou hlídku a během půl hodiny poškodili dvě Humvee a nejméně čtyři vojáky zabili a zranili.

Poté, co výbuch bomby v Mosulu zastavil policejní hlídku, napadli ji povstalci přímo, poškodili několik aut, zabili jednoho policistu a dva zranili. Při dalším podobném útoku na severozápadě města bylo hlídkové vozidlo těžce poškozeno a dva policisté zraněni.

V Suwajrá 50 km jihovýchodně od Bagdádu zaútočil povstalecký oddíl na skupinu mahdistů a členů tzv. národní gardy, kteří podle získaných informací připravovali útok na sunnitskou čtvrť. V prudkém boji bylo zabito přinejmenším deset šíitských ozbrojenců. Shořelo šest vozidel gardy a tři další byla silně poškozena.

Na kontrolním stanovišti u východního vjezdu do Fallúdže zasáhl odpoledne smrtelný výstřel ostřelovače loutkového vojáka. Ostatní vojáci stříleli po útočníku a usmrtili přitom jednoho z motoristů, který s autem BMW čekal na stanovišti na odbavení. Pozdě večer propukly na několika místech Fallúdže ostré boje mezi povstalci a americkými vojáky a kolaboranty.

Ostřelování

Čtyři minometné střely ráže 120 mm zasáhly kolem 7:00 americký štáb v Saqlawíji.

Bombové útoky

Asi v 5:00 poškodila exploze bomby na jižním okraji Fallúdže Humvee americké hlídky a jeho posádku zabila nebo zranila. Vojáci z ostatních hlídkových vozidel pak vpadli do okolních domů, kde bili obyvatele, kradli zlato, peníze a mobilní telefony.

Kolem 7:00 zasáhl výbuch bomby v Ámiríjat al-Fallúdža americké obrněné vozidlo Bradley, těžce je poškodil a tři vojáky v něm zranil.

Na východě Hadíthy zneškodnila bomba americké Humvee a čtyři vojáky v něm těžce zranila.

V Basře zasáhl výbuch bomby automobil šíitské strany Fádila, zničil auto a usmrtil celou jeho posádku. Fádila patří k alianci šíitských stran, které požadují federalizaci Iráku.

Na silnici mezi Kirkúkem a Bajdží zasáhla bomba policejní hlídku a těžce zranila pět policistů.

Sindžárem v severní části země otřásl výbuch bomby u sídla kurdské strany vedené Džalálem Tálabáním. Informace o rozsahu způsobených škod a ztrát nebyly k dispozici.

V noci vybuchlo v Kirkúku poblíž budovy policejního ředitelství ve čtvrti Wásit auto, zranilo řadu policistů a způsobilo vážné materiální škody.

Středa 24. ledna 2007

Ramádí

Ráno ostřelovala skupina povstalců americkou hlídku ve čtvrti Andalús. Američané odpověděli střelbou na skupinu mužů stojících nedaleko ve frontě u čerpací stanice. Čtyři z nich střely usmrtily a několik dalších zraněných bylo dopraveno do nemocnice. Přitom podle svědků nepřišla palba povstalců od stanice, ale z úplně jiného směru.

Podle večerní zprávy korespondenta Mafkarat al-Islam zabili američtí vojáci za posledních 24 hodin 32 civilistů, když začali ve městě střílet po všem, co se pohnulo. Mezi zastřelenými bylo devět těhotných žen, které se pokusily dostat do porodnice; čtyři další byly střelbou zraněny. Američané obsadili budovu provinční správy a vysoké soukromé domy na hlavních ulicích. Zabrali také Mustafovu nemocnici, odkud vyhodili pacienty i personál na ulici. Hlavní ulice uzavřeli, zničili čerpací stanici a čistírnu vody.

Hadítha

Večer zasáhla americká letadla obytný dům ve městě a do základů jej zničila. V troskách našlo smrt 12 lidí a dalších pět utrpělo zranění. Mezi obětmi byly ženy a děti.

Rutba

Za rozbřesku zahájily okupační síly dělostřeleckou palbu na město a pak pod ochranou bojových vrtulníků vjela americká vojenská vozidla do ulic města. Vojáci obsadili budovu islámské školy a provinční správy, rekreační areál a nemocnici a zřídili si v nich velitelská stanoviště. Na některých místech došlo ke srážkám, v nichž bylo zabito devět civilistů, mezi nimi čtyři děti.

Odpoledne krátce před 15:00 zasáhl americkou kolonu projíždějící městem výbuch stojícího auta, jenž zcela zničil jedno Humvee a zabil nebo zranil celou jeho posádku.

Karma

Za svítání se město nedaleko Fallúdže stalo dějištěm další razie. Loutkové síly doprovázené americkými vojáky a vrtulníky prohledaly několik domů a sebraly 15 mladých mužů, které obvinily z odpovědnosti za útoky proti Američanům, k nimž došlo během uplynulého týdne.

Bagdád

Na ulici Hajfa a ve čtvrti Fadl v centru Bagdádu probíhaly od půlnoci po většinu dne tvrdé boje. Americké a loutkové síly se sem pokusily proniknout, byly však povstalci odraženy. Podle Islamic News Agency tu bylo vedle dvou Američanů zabito 30 civilistů a 27 zatčeno, mezi nimi tři Egypťané a Súdánec. Americké síly znemožnily novinářům přístup do oblasti, podle telefonických sdělení agentuře "americká letadla bombardovala místní obyvatele, kteří sami povstali na svou obranu nebo se ukrývali". Ženy a děti nemohly vyjít na ulici sehnat něco k jídlu, okupační armáda přerušila přívody vody a elektřiny a zavřela obchody v ulici.

Na dálnici v Durá přepadli povstalci dopoledne kolonu tzv. ministra školství Abd Dhijába al-Udžajlího, zabili dva jeho strážce a čtyři další zranili. Ministr sám atentátu unikl.

Čtyři muži vpadli v okrsku Zujúna do obchodu Muhammada Sachra, známého jako Abú Hajdar, předního člena mahdistické milice, a zastřelili ho.

Byla nalezena těla dvou Palestinců, unesených nedávno šíitskými ozbrojenci.

Pozdě večer přepadly síly Magháwir spolu s mahdisty sunnitské části na severu města, kde se proti nim po boku povstalců postavili místní obyvatelé. Exploze byly slyšitelné po širokém okolí, stejně jako volání Alláhu akbar! z mešit.

Obyvatelé A`zamíje v boji zajali tři mahdisty, kteří doznali, že chystali odpálení hrobky sunnitského imáma Abú Hanífy an-Numána jako odvetu za zkázu šíitské mešity v Sámarrá 22. února 2006.

Podle zpráv informovaných zdrojů pomohl premiér Málikí během čtyř dnů po zatčení mahdistického mluvčího Abd al-Hádího ad-Darradžího 12 předním mahdistickým vůdcům uniknout díky pasům s falešnými jmény z Iráku; většina z nich utekla do Íránu.

Sebevražedný útok

V 9:30 najel v bagdádské Ámiríji fidá`í do společné hlídky amerických vojáků a loutkových policistů. Výbuch jeho auta zneškodnil americké vozidlo, zabil čtyři policisty a zranil tři americké vojáky.

Ozbrojené akce

Ve vesnici Hawíš jižně od Chálisu zaútočili odpoledne povstalci na automobil se třemi mahdisty a všechny zastřelili.

Ostřelování

Pět raket Grad dopadlo ráno na americkou základnu Warrár západně od Ramádí. Podle místních svědků otřásaly základnou mohutné exploze a k nebi se valil hustý kouř.

Kolem 17:00 zasáhly tři rakety Kaťuša americkou základnu u Ámiríjat al-Fallúdža.

Bombové útoky

V 9:45 zasáhl v bagdádské Ámiríji výbuch bomby kolonu americké námořní pěchoty a zabil jednoho vojáka. Další bomba explodovala pod americkou hlídkou v okrsku Jarmúk, kde zabila jednoho a zranila tři vojáky. Výbuch miny v okrsku Arab Džabbúr zabil tři americké vojáky a dva zranil. Celkem čtyři bomby vybuchly pod americkými hlídkami v Durá.

V Mosulu dopoledne zasáhly výbuchy bomb na dvou místech policejní hlídky, poškodily tři vozidla, zabily jednoho policistu a čtyři zranily, jednoho z nich těžce. Jak poznamenal Mafkarat al-Islam, v Mosulu v posledních týdnech stoupá počet povstaleckých útoků na americké síly i kolaboranty.

V Basře zničil výbuch bomby nákladní auto z britského zásobovacího konvoje a další dvě poškodil.

Čtvrtek 25. ledna 2007

Bagdád

V Jarmúku provedli američtí vojáci doprovázení loutkovými silami další z razií, obvyklým neurvalým způsobem prohledali přes 70 domů a sebrali více než 40 lidí. Loutkoví vojáci přitom lidem brali mobilní telefony.

Hillá

Dopoledne se ve vesnici Džabla severovýchodně od města objevily vrtulníky s americkými a loutkovými vojáky. Ti prohledali vesnici a sebrali čtyři členy jedné rodiny, včetně jedné ženy, a o všech prohlásili, že jsou členy al-Qá`idy.

Mosul

Neznámí ozbrojenci zastřelili dopoledne člena loutkové městské rady Alího Husajna Abd al-Azíze. Jeho mrtvola byla nalezena v blízké vesnici Sultán Alí se střelnými ranami v různých částech těla.

Sebevražedné útoky

V Tal Afáru najel fidá`í v BMW do americké hlídky, zničil Humvee a zabil tři vojáky. Podle svědků výbuch vozidlo roztrhl a vyhodil jeho kusy a těla vojáků do vzduchu. Další vozidlo bylo poškozeno.

Do kontrolního stanoviště loutkové armády najel odpoledne v mosulské čtvrti Thawra další fidá`í, usmrtil pět a zranil čtyři vojáky.

Krátce před 22:00 se uprostřed americké vojenské kolony projíždějící bagdádským Jarmúkem náhle objevilo auto řízené sebevražedným útočníkem. Jeho výbuch zapálil dvě vozidla, mezi vojáky byli mrtví a zranění.

Ozbrojené akce

V bagdádském okrsku Ámiríja zastřelil ostřelovač jednoho amerického vojáka a druhého zasáhl do nohy. Další ostřelovač usmrtil amerického vojáka v Zafaráníji a třetího Američana zabil ostřelovač v Durá.

V 10:00 přepadli povstalci severovýchodně od Fallúdže americkou hlídku a během čtvrthodinového střetu zneškodnili Humvee, zabili jednoho a zranili druhého vojáka.

V Bagdádu dopoledne zranil výstřel ostřelovače jednoho ze strážců domu loutkového viceprezidenta Ádila Abd al-Mahdího ve čtvrti Karradá.

Po poledni se povstalci ve vesnici Súfíja východně od Ramádí střetli s americkou kolonou, která se chystala k razii.

K hodinovému střetu povstalců s americkými vojáky a silami Magháwir došlo pozdě večer v sámarrské čtvrti Šurta a jejím okolí. Na tamní štáb sil Magháwir dopadlo současně několik raket.

V centru Hadíthy zastřelil ostřelovač dvěma výstřely vzápětí po sobě dva loutkové vojáky. Město je už déle než dva měsíce uzavřeno blokádou amerických sil.

Pozdě večer přepadli ve Fallúdže povstalci hlídku loutkových vojáků, zneškodnili Humvee a dva vojáky zranili.

Ostřelování

V 5:00 vypálili povstalci čtyři minometné střely ráže 120 mm na americkou základnu východně od Fallúdže.

Asi 28 střel ráže 82 mm dopadlo v 11:00 na britskou základnu v Basře.

Čtyři stejné střely zasáhly dopoledne budovu policejní stanice v Habbáníji, zčásti ji zničily a zranily nejméně sedm policistů.

Dalších pět střel zasáhlo dopoledne štáb tzv. národní gardy na východě Hítu, zabily dva a zranily sedm vojáků.

Jižně od Bagdádu zasáhlo několik raket Abír-1 americkou základnu. Vojáci z této základny znásilnili v březnu 2006 14letou Abír al-Džanabí v Mahmúdíji. Rakety způsobily požár a několik vojáků zabily a zranily.

Pozdě večer zasáhly tři rakety Taríq bagdádskou tzv. zelenou zónu. Podle zdroje v zóně zaměstnaného zabily a zranily 21 lidí včetně několika Američanů.

Bombové útoky

V Buhrízu jižně od Ba`qúby došlo k explozi bomby pod americkým vozidlem, z jehož hořících trosek vytáhli vojáci čtyři ohořelá těla svých druhů. Protože k výbuchu došlo blízko zemědělské usedlosti, poškodil také několik budov. Američané pak zatkli několik místních lidí a novináře pracujícího pro Associated Press, neboť se přiblížil "příliš blízko" a pokusil se fotografovat. Foto pořízené Islammemo viz: www.islammemo.cc/article1.aspx?id=30046

Nedaleko tržiště v okrsku Bajjá na jihu Bagdádu explodovaly souběžně dvě bomby pod dvěma kolonami loutkových sil, které zabily a zranily 21 vojáků včetně čtyř důstojníků, kteří uhořeli ve vozidle. V bagdádském okrsku Ma`mún explodovalo auto u kontrolního stanoviště loutkových vojáků, dva z nich zabilo a šest zranilo, některé těžce.

Motocykl naložený trhavinou explodoval před velkým obchodem Ammára al-Hakíma, syna vůdce strany SCIRI, který obchod před několika měsíci sebral sunnitskému majiteli Umaru Abdalláhovi as-Sa`dúnovi. Exploze usmrtila sedm a zranila 11 lidí, které prorežimní média označila za nevinné lidi, povstalci však za Hakímovy pomocníky.

V Hadíthě zničil výbuch bomby Humvee hlídky americké námořní pěchoty, v němž usmrtil jednoho a zranil dva vojáky.

Exploze motocyklu naloženého výbušninou zasáhla ve Fallúdže policejní hlídku a zranila dva policisty.

V bagdádské A`zamíji zabila silná bomba čtyři šíitské dodavatele betonových zátarasů americkým silám. V Jarmúku usmrtila další exploze dva a zranila tři americké vojáky.

Pokus o atentát

Na silnici do Kan`ánu ležícího 35 km východně od Ba`qúby najela na bombu kolona policejního šéfa provincie Dijála, brigádního generála Ijáda Muhammada. Exploze těžce zranila čtyři z jeho strážců, jemu samému však neuškodila. Loutkové bezpečnostní síly pak prohledaly okolí a sebraly devět místních mladých mužů, o nichž prohlásily, že mají s útokem něco společného.

Pátek 26. ledna 2007

Hít

Několik amerických vojenských vozidel zdemolovalo tři obchody v sousedství bývalého mládežnického centra, přeměněného nyní v americký štáb. Zbytky obchodů pak vypálili a svůj čin zdůvodnili tím, že v obchodech byly nalezeny zbraně a munice. Kromě toho zabrali domy dvou rodin v centru starého města a stříleli z jejich střech po každém, kdo vyšel z okolních domů.

Fallúdža - Karma

Americké síly uzavřely úplně jižní vstup do Fallúdže, jímž bylo dosud možno dostat se na tržiště s potravinami; ty bylo také dovoleno do města přivážet jedině touto cestou. Městu tak v nejbližších dnech hrozí nedostatek základních potravin.

Do Karmy vzdálené 15 km od Fallúdže vtáhly opět za doprovodu bojových vrtulníků americké síly v tancích a dalších bojových vozidlech. Vojáci prohledali řadu domů a zatkli 14 lidí, mezi nimi dívku, čtyři bratry a jejich otce. Podle místního korespondenta Mafkarat al-Islam je intenzita povstaleckých útoků ve městě tak vysoká, že loutkoví vojáci odmítají sami bez amerického doprovodu do města vstupovat.

Bagdád

Mahdisté v západním Bagdádu zastřelili šajcha tamní mešity Hamída al-Hítího, když spolu se svou ženou opouštěl porodnici, v níž se jim den předtím narodila dcerka Á`iša. Holčička přišla na svět císařským řezem, tedy způsobem, jímž teď v Iráku přichází na svět většina dětí. Vzhledem k nočnímu zákazu vycházení ve většině měst a nemožnosti dostat se v případě naléhavé potřeby do nemocnice, přichází většina žen do porodnic, jakmile dovrší devátý měsíc těhotenství, a lékaři mu císařským řezem pomohou na svět.

Šajch s rodinou a bratrem mířili ke svému autu před nemocnicí. Ve dveřích stáli dva mahdisté, kteří od chvíle, kdy Sadrovi stoupenci převzali řízení tzv. ministerstva zdravotnictví, kontrolují všechny nemocnice. Šajch se chystal dát mu spropitné 5 000 dinárů, které mahdisté vybírají ode všech návštěvníků nemocnice. Muži však peníze odmítli a zeptali se: "Proč jsi dal své dceři jméno Á`iša? Chceš, aby spala s kdejakým mužem?" Otázka byla narážkou na pomluvy Prorokovy manželky Á`iši, která byla nepřítelkyní Alího ibn Abí Táliba a proto ji šíité neuznávají.

Na urážku dcerky odpověděl šajch tím, že plivl strážci do tváře a pravil: "Kdyby tu se mnou nebyla má žena, dal bych ti jinou odpověď." Pak všichni pospíchali k autu, a když otevřeli kufr a ukládali tam věci, dva mahdisté se k nim rozběhli a celou minutu je do nich stříleli ze svých zbraní. Zabili šajcha, jeho ženu i novorozeně, které se tak stalo nejmladší mučednicí v Iráku. Šajchova bratra střelba zranila.

Foto zabitého dítěte viz: www.islammemo.cc/article1.aspx?id=30200

Sebevražedný útok

Asi v 17:00 najel v centru Bagdádu fidá`í do kontrolního stanoviště tzv. národní gardy, dva vojáky zabil a čtyři zranil.

Ozbrojené akce

V dopoledních hodinách usmrtil v Mosulu ostřelovač vojáka z americké pěší hlídky.

Odpoledne se na západě Ramádí střetli povstalci s loutkovou policií tzv. Rady spásy provincie Anbár, zničili jedno její vozidlo a několik policistů zabili či zranili.

Ostřelování

Za svítání dopadlo v Sámarrá šest minometných střel ráže 120 mm na objekt přeměněný na tábor sil tzv. ministerstva vnitra. Informátor, který si přál zůstat utajen, uvedl, že šlo o druhý útok za posledních 24 hodin, byli při něm dva vojáci zraněni a budova vážně poškozena. Na místo přispěchali američtí vojáci a okolí objektu úplně uzavřeli. Dopoledne zasáhlo 10 střel vypálených z několika stran štáb sil tzv. ministerstva vnitra v hotelu Buhajrá v Sámarrá. I tady došlo ke značným škodám na budově, o případných ztrátách nebyly k dispozici informace.

V 7:00 dopadly čtyři střely ráže 82 mm společný tábor amerických a loutkových sil v Ána.

V 10:00 zasáhly tři rakety Grad americkou leteckou základnu v Jathribu.

V 11:00 vypálili povstalci dvě rakety S5K na americkou leteckou základnu severně od Ba`qúby.

Krátce před polednem zasáhli povstalci v Mahmúdíji americký vrtulník Apache, letoun za sebou zanechával pruh černého kouře, podařilo se mu však zůstat ve vzduchu a zamířil k nouzovému přistání na opevněnou americkou základnu jižně od Bagdádu.

Budovu provinční správy v Rutbě, z níž si před třemi dny Američané udělali svůj štáb, zasáhlo 14 minometných střel ráže 60 mm.

Odpoledne zasáhly tři minometné střely ráže 82 mm společnou základnu amerických sil a tzv. národní gardy v Hítu; čtvrtá střela zasáhla opevnění kolem základny.

Podle oznámení mluvčí britských okupačních sil dopadlo na britský štáb v okrsku Tuwajsá v centru Basry 28 minometných střel, které zranily dva vojáky, jednoho těžce. Podle očitých svědků byly následky ostřelování horší. Kromě toho dopadly dvě rakety Kaťuša na další britský štáb ve městě v hotelu Šatt al-Arab, kde zranily další dva vojáky.

Bombové útoky

Ráno zasáhla v Kirkúku bomba kolonu tzv. národní fronty, poškodila Humvee a úplně zničila Nissan, zabila tři gardisty a čtyři zranila.

V Haswě 33 km jižně od Bagdádu ráno najela na bombu americká hlídka. Výbuch roztrhl Humvee na kusy a všechny vojáky v něm zabil nebo zranil.

Další americká hlídka se stala terčem bomby na křižovatce západně od Ba`qúby. I tady zničil výbuch Humvee a usmrtil nebo zranil jeho posádku.

Kolem poledne explodovala bomba na tržišti v bagdádském Súq al-Ghazál, zabila sedm a zranila 15 lidí.

Sobota 27. ledna 2007

Fallúdža

Raketa vypálena z amerického vrtulníku zasáhla na severu města civilní automobil, zničila jej a usmrtila řidiče.

Bagdád

Kolem 17:00 unesl oddíl mahdistů v uniformách sil Magháwir deset zaměstnanců z prodejny počítačové techniky v okrsku Karradá.

Krátce před 18:00 vypálily šíitské milice sedm minometných střel na sídlo Rady ulamá v mešitě Umm al-Qurá, nezpůsobily však žádné škody.

Pozdě večer se šíitské milice pokusily proniknout do čtvrti Ámil, zaútočily na mešitu v jejím středu a minomety zničily její 12metrový minaret. Na odpor se jim postavili místní lidé, z nichž bylo šest zabito.

Kolem 20:00 zaútočili další ozbrojenci na A`zamíji, odkud odvlekli asi tři desítky lidí -- vesměs náhodné chodce a pouliční prodavače - a několik obránců zabili.

Sámarrá

Zástupci sunnitů se sešli s guvernérem a starostou města a informovali je, že se postaví se zbraní v ruce šíitským milicím, které by se v příštích dnech pokusily vstoupit do města. Tento krok byl reakcí na páteční oznámení Sjednocené irácké aliance, že hodlá ve městě rozmístit loutkové vojáky, aby chránili šíitskou svatyni a její obnovu. Guvernér, starosta a velitel policie vyslancům sdělili, že budou jejich hrozbu tlumočit do Bagdádu.

Zdejší lidé už z města vyhnali čtyři šíitské sektáře, kteří tvrdili, že patří k organizaci na ochranu svatyně, již v pátek vytvořili příslušníci sil Magháwir.

Hillá

Američtí vojáci začali ráno střílet na mikrobus Kia, který se k nim trochu přiblížil. Střelba zabila jednoho z pasažérů a několik dalších zranila.

Sebevražedný útok

Poté, co auto naložené výbušninou explodovalo v bagdádském Madínat as-Sadr u kavárny, jejímž majitelem je šíita a která je údajně centrem obchodu s hašišem, kokainem a dalšími narkotiky, najel fidá`í do skupiny policistů, která se na místě výbuchu shromáždili. Mezi 40 mrtvými a zraněnými byli i policejní důstojníci a mahdističtí činitelé.

Ozbrojené akce

Ráno zastřelil v Latífíji ostřelovač dva policisty na kontrolním stanovišti na dálnici. Policie pak stanoviště úplně uzavřela.

V bagdádském okrsku Mansúr usmrtil ostřelovač krátce před 9:00 amerického vojáka.

V Tárimíji 30 km severně od Bagdádu zaútočili povstalci v 9:30 na americkou hlídku a čtyři vojáky zabili.

V Ba`qúbě přepadli povstalci auto vyššího velitele mahdistů a zabili ho i se čtyřmi průvodci, mezi nimiž byl i velitelův bratr. Pak se zmocnili jejich zbraní a auta. Velitel byl současně výše postaveným členem místního policejního ředitelství.

Ostřelování

Tři minometné střely ráže 120 mm zasáhly ráno americký konzulát v bývalém turistickém hotelu v Hillá. V noci dopadlo na konzulát dalších šest střel.

Jedna raketa zasáhla americkou základnu v Durá.

Tři další rakety dopadly na americkou základnu v bagdádské Ámiríji.

Kolem 18:00 zasáhla raketa neurčeného typu tzv. Zelenou zónu.

Asi ve 20:15 podnikli sunnité raketový útok na úřadovnu mahdistů v Madínat as-Sadr, kde se právě konala schůzka jejich velitelů. Jedenáct z nich bylo zabito.

Bombové útoky

V Mušáhadě zničila ráno bomba Nissan hlídky sil Magháwir, zabila v něm tři a zranila dva vojáky. Za poledne došlo ve městě k další explozi, která tentokrát zasáhla hlídku tzv. národní gardy, zničila vozidlo, čtyři gardisty zabila a další zranila, většinou těžce.
V Dudžajlu 55 km severně od Bagdádu zničil výbuch bomby Humvee americké hlídky, zabil tři a zranil čtvrtého vojáka.

Exploze auta zasáhla dopoledne na západě Bagdádu americkou hlídku, těžce poškodila dvě Humvee a jejich posádky zabila nebo zranila. Při dalších pěti explozích bylo zabito pět a zraněno sedm amerických vojáků, jedno jejich vozidlo bylo zničeno a další poškozeno.

V Mosulu zneškodnil výbuch bomby Humvee americké hlídky, dva vojáky usmrtil a třetího zranil.

Neděle 28. ledna 2007

Bagdád

Ve 4:00 byl nad severním Bagdádem sestřelen americký bezpilotní špionážní letoun. Povstalci se zmocnili jeho vraku a pořídili jeho fotografie.

Kolem 11:00 zasáhly dvě minometné střely vypálené šíitskými milicemi sunnitskou střední dívčí školu ve čtvrti Adl, devět dívek zabily a 19 zranily. Dívky krátce předtím ukončily ústní část zkoušek a zahájily písemnou část. Jednu z nich zasáhl do očí kus skla a připravil ji o zrak.

Na dvoře svého domu v Madínat as-Sadr byl ráno nalezen mrtvý šíitský duchovní vůdce Ahmad az-Zajdí, který byl znám svým odporem k okupantům a výzvami k boji proti nim. Přede dvěma dny v kázání odsoudil počínání mahdistů a prohlásil, že "60 procent mužů Mahdího armády neví, kdo je jejich skutečným otcem; většina z nich přišla ze sirotčinců a nalezinců." Prohlásil, že mahdisté způsobili masakry tisíců sunnitů, a dodal: "Kdysi byla Mahdího armáda iráckou organizací, ale dnes se z ní stala perská organizace." Spolu s ním byl zabit zaměstnanec šíitské mešity Zajnab v Madínat as-Sadr.

Balád

Kolem 20:00 vpadli mahdisté do obchodu s autodíly Egypťana Muhammada al-Misrího a čtyřmi výstřely ho zavraždili. Došlo k tomu před očima policie, která nijak nezakročila.

Miqdádíja

Američtí vojáci prohledali vesnice Džazíra a Balwár u města a sebrali 15 mladých mužů, které obvinili z útoků na své irácké posluhovače.

Kirkúk

Ve městě došlo během dne k výbuchům čtyř bomb před obytnými domy, které zabily jednoho civilistu a čtyři další lehce zranily. Obyvatelé z nich obvinili šíitské milice, které se tímto způsobem snaží vzbudit mezi lidmi nepřátelský postoj k povstalcům a přimět je k poslušnosti bagdádské loutkové vládě. Povstalci také zajali dvě osoby, které přiznaly, že připravovaly další bombu, a z nichž se vyklubali příslušníci tzv. národní gardy.

Podle QudsPress došlo večer ve městě ke dvěma dalším explozím, tentokrát aut, jejichž obětí se stalo 12 lidí a dalších 78 utrpělo zranění.

Nadžaf

Podle oznámení policie došlo v Zarká u Nadžafu k útoku skupiny asi 400-500 povstalců na síly loutkové armády, při němž byli čtyři vojáci zabiti, tři zajati a zraněn jeden důstojník, údajně brigádní generál policie Abd al-Karím al-Mijáhí. Americká agentura AP tvrdila, že šlo o sunitské fundamentalisty, plánující zabíjení šíitských poutníků u příležitosti svátku ášúrá; podle katarské tiskové agentury šlo o skupinu Ahmada al-Hasana, tedy šíitskou organizaci.

(upřesnění zprávy viz 30. ledna).

Sebevražedný útok

Kolem poledne najel na východě Ramádí fidá`í s cisternou plnou výbušnin do policejního kontrolního stanoviště a zabil či zranil asi 30 lidí.

Ozbrojené akce

Při útoku na kolonu šesti amerických vozidel byl v bagdádské Ámiríji zabit jeden a zraněni tři američtí vojáci. Kolem 9:00 vážně zranil jednoho amerického vojáka výstřel ostřelovače v A`zamíji.

Na dálnici z Hillá do Latífíje přepadli ráno povstalci Nissan se čtyřmi příslušníky loutkové armády a všechny zastřelili. Získali totiž informace, že se tito muži podíleli na zatýkání místních lidí, z nichž pak ty, kteří podle dokladů byli sunnity, zabíjeli.

V Ba`qúbě se povstalci střetli s loutkovými silami v boji, který trval přes hodinu. Byli v něm zabiti dva policisté, zraněn gardista a tři povstalci, jeden z nich těžce, ale podařilo se ho dopravit do bezpečí.

Při desetiminutové přestřelce povstalců s Američany byl na východě Ramádí zabit jeden a zraněn druhý americký voják. Večer došlo v několika částech města k prudkým bojům, do nichž se zapojily i americké letouny. Zničena v nich byla dvě vozidla námořní pěchoty a zasažen jeden vrtulník.

Ostřelování

Jak oznámila egyptská Islámská tisková agentura, zasáhla ráno americkou leteckou základnu v Huwajdžá série minometných střel, které zřejmě zasáhly skladiště munice a způsobily druhotné exploze.

Šest minometných střel ráže 120 mm dopadlo ráno na americké ležení v Saqlawíji.

Kolem poledne vypálili povstalci deset střel ráže 82 mm na policejní štáb ve Fallúdže.

Bombové útoky

Exploze pickupu naloženého trhavinou zničila dopoledne v Mosulu vozidlo hlídky loutkové armády a zranila čtyři vojáky.

V Mahmúdíji najela americká kolona na bombu, jež zničila vojenské vozidlo a zabila čtyři vojáky.

V bagdádském okrsku Baládíjat usmrtila ráno bomba, která vybuchla nedaleko ředitelství loutkových sil civilní obrany, jednoho civilistu a čtyři zranila. Exploze bomby pod americko-iráckou hlídkou v okrsku Fadl zabila jednoho loutkového vojáka a zranila dva americké mariňáky.

V Abú Ghurajb narazila na bombu americká pěší hlídka, jeden voják byl zabit a druhý zraněn.

Kolem poledne zničila v Hadíthě bomba americké Humvee a zranila dva vojáky. Odpoledne zničila bomba na západě města další Humvee a dva vojáky zabila. Město je stále uzavřeno a veškerý motorový provoz na ulicích je zakázán.

Ve Fallúdže za poledne zničila bomba americké Humvee, v němž dva vojáky zabila a dva zranila.

Atentát

Generálního ředitele tzv. ministerstva průmyslu Ádila Abd al-Muhsina, jeho dceru, která pracovala na stejném ministerstvu jako inženýrka a jejich řidiče zastřelili povstalci v bagdádském Jarmúku.

Pondělí 29. ledna 2007

Ba`qúba

Velitelství loutkové policie provincie Dijála propustilo 1 500 policistů s tím, že nedodržovali své povinnosti. Místo nich bylo přijato 1 000 nových policistů, kteří byli uznáni schopnými po rozsáhlých jednáních s prominentními osobnostmi provincie. Propuštění policisté se provinili tím, že odmítali provádět akce proti povstalcům samostatně bez doprovodu amerických sil.

Sijáfíja

Pozdě večer zabil nálet amerických bombardérů F-16 na Sijáfíji nedaleko Suwajrá 11 obyvatel včetně žen a dětí, a přes 20 dalších zranil. Podle amerického tvrzení mířil útok na "teroristy".

Sebevražedný útok

V západní části Bagdádu najel večer fidá`í do kontrolního stanoviště loutkové armády. Exploze jeho auta zabila čtyři a zranila šest vojáků a zapálila hlídkové vozidlo.

Ozbrojené akce

Neznámí ozbrojenci s minomety přepadli obytnou čtvrť v Chálisu 57 km severně od Bagdádu, zabili tři obyvatele a zranili dalších pět.

U kontrolního stanoviště na východním okraji Fallúdže vystoupil z auta jeden z povstalců, střelil vojáka do čela a ujel. Kolem poledne zaútočili povstalci ve čtvrti Dubbat na americké vojáky a došlo k půlhodinové přestřelce. Odpoledne se ve městě povstalci střetli s americkou hlídkou složenou ze čtyř Humvee a obrněného vozidla Bradley. To bylo v boji zcela zničeno, popelem lehly také dva blízké obchody a padli dva povstalci.

V Dulu`íji zastřelil ostřelovač amerického vojáka stojícího před skupinou vojenských vozidel.

Ostřelování

Šest minometných střel ráže 82 mm dopadlo ráno na kontrolní stanoviště tzv. národní gardy na západním okraji Fallúdže.

Dvě střely dopadly dopoledne na policejní stanici v Huwajdžá jihozápadně od Kirkúku. Jedna z nich zasáhla americké Humvee, stojící na dvoře, a zničila je.

Čtyři střely ráže 120 mm zasáhly americký štáb v Hadíthě, poškodily budovu a její opevnění.

Tři střely ráže 82 mm dopadly kolem 16:00 na sídlo sil Magháwir v Sámarrá. Současně zasáhla raketa Kaťuša tamní hotel Buhajrá, změněný na americký štáb.

Bombové útoky

Asi v 8:00 najela na jihozápadě Fallúdže americká hlídka na bombu, která zničila Humvee a zabila nebo zranila vojáky v něm. Američané pak prohledali okolí a zatkli dva civilisty.

Dopolední výbuch auta ve čtvrti Baládíjat ve východním Bagdádu zabil šest a zranil 13 civilistů. Další dvě bomby vybuchly v okolí univerzity Mustansiríja, poškodily dvě civilní auta a zranily devět lidí, většinou civilistů. Všechny tyto výbuchy byly pravděpodobně dílem šíitských milic.

V Hítu dopoledne zničil výbuch bomby vozidlo americké hlídky a zranil čtyři vojáky v něm.

Ve vesnici Šáhiríja jihozápadně od Kirkúku zasáhla exploze bomby kolonu velitele tamní oblasti Muhammada Ahmada Husajna, zranila jej a jednoho ze strážců a poškodila automobil.

Úterý 30. ledna 2007

Bagdád

Pozdě večer dopadlo několik minometných střel na různá místa Madínat as-Sadr, kde zranily tři osoby. Šíitské milice naopak zasáhly čtyřmi raketami Kaťuša tržiště v centru sunnitské A`zamíje, kde zabily a zranily 89 lidí.

Sámarrá

Na severozápadě města prohledali ráno američtí vojáci dům, jednoho muže zatkli a obyvatele vyhnali. Pak dům odložili trhavinou a odpálili, údajně proto, že v něm objevili skladiště zbraní. Podle sousedů však majitel domu k žádné odbojové skupině nepatřil a žádných akcí se neúčastnil. V dalším domě vojáci zabili tři bratry a otce s dalším synem odvlekli.

Džadídat aš-Šatt

Časně ráno uzavřely americké síly obec Džadídat aš-Šatt asi 15 km jižně od Chálisu a začaly ji prohledávat.

Miqdádíja

V noci ostřeloval americký vrtulník obytný dům v zahradách obklopujících vesnice Džabbúr a Sansál u Miqdádíje. Zabil tři členy rodiny a jejich dům zničil.

Kirkúk

Po výbuchu bomby poblíž sídla jedné z kurdských separatistických stran v Kirkúku dopadly na objekt čtyři minometné střely. Výbuchy zabily dva strážce budovy a pět zranily.

Dvě bomby zasáhly odpoledne kolonu předsedy Turkmenské fronty v Iráku Sa`d ad-Dína Rakíha, poškodily dvě auta a zranily dva z jeho strážců. Rakíh sám útok přežil.

Nadžaf

Skupina Ahmada al-Hasana vydala pozdě večer prohlášení, že nemá s nedělní bitvou u města nic společného a rovněž tak obvinění, že chtěla zabít šíitské duchovní představitele, je vylhané. Jejich organizace známá jako Džund as-samá -- Armáda nebes -- je mírumilovná. Prohlášení rozšířené po ulicích celého města zároveň poukázalo na skutečnost, že v boji byli zabiti šíité, členové kmenů Hátimí a Chaz`álí.

Korespondentovi Mafkarat al-Islam vylíčil příslušník kmene Hátimí, že nešlo o boj loutkových a amerických sil proti al-Qá`idě či Hasanově organizaci. Asi 200 členů obou výše zmíněných kmenů přicházelo do Nadžafu u příležitosti svátku ášúrá, když loutkové síly (podle poutníků členové Brigád Badr), začaly střílet na auto, v němž zabily vůdce kmene, jeho ženu a řidiče. Muži kmene odpověděli útokem na kontrolní stanoviště, zapálili je a došlo k boji, v němž bylo zabito asi sto příslušníků kmene Hátimí a 30 kmene Chaz`álí.

Oba tyto šíitské arabské kmeny opakovaně vyjadřovaly svůj odpor vůči proíránské vládě v Bagdádu a vysokým šíitským proíránským duchovním a demonstrovaly proti popravě Saddáma Husajna.

Sebevražedný útok

Uprostřed davu šíitů připomínajících si o svátku ášúrá mučednickou smrt Husajna ibn Alího ibn Abí Táliba v okrsku Dawr Mandalí asi 60 km východně od Ba`qúby na sobě neznámý muž odpálil vestu s výbušninou, usmrtil 12 lidí a dalších 40 zranil.

K podobnému útoku došlo v šíitské mešitě Zahra v Sámarrá, kde byli zabiti čtyři a zraněno deset lidí.

Ozbrojené akce

Ve fallúdžské čtvrti Dubbat zaútočila skupina nejméně deseti povstalců na dům, v němž si americká námořní pěchota zřídila štáb, zabili čtyři mariňáky a dům zapálili. Jeden z povstalců byl při útoku zraněn, ale dopraven do bezpečí.

V Ramádí krátce před 19:00 povstalci zaútočili na americké síly, zničili Humvee a zabili čtyři příslušníky námořní pěchoty.

Ostřelování

Dvě minometné střely ráže 82 mm zasáhly ráno americkou základnu v centru Fallúdže.

Bombové útoky

V Chánaqínu zasáhla ráno bomba průvod šíitů, usmrtila 13 a zranila 39 lidí.

Při podobném výbuchu v bagdádském okrsku Zafaráníja bylo zabito šest a zraněno 12 lidí.

V poledne najela americká hlídka v centru Mosulu na bombu, která zničila Humvee a jeho posádku zabila nebo zranila. Po poledni zasáhl výbuch auta na jihozápadě města policejní hlídku, poškodil několik jejích aut, dva policisty zabil a dva zranil.

Večer došlo na východě Mosulu k explozi bomby pod americkou hlídkou, v jejímž zničeném Humvee byl jeden voják zabit a dva zraněni.

Poté, co výbuch bomby zabil u Dulu`íje v troskách Humvee tři loutkové vojáky a dva zranil, zaútočili povstalci přímo na kolonu 17 vozidel americké a loutkové armády.

V Isháqí bomba těžce poškodila americké Humvee a zabila či zranila celou jeho posádku.

Středa 31. ledna 2007

Fallúdža

Po sérii úterních útoků povstalců na policejní hlídky, při nichž byl mj. zabit policejní důstojník, uzavřely americké síly všech sedm vstupů do města a nedovolily nikomu dostat se do města ani z něj odejít. Řada lidí vracejících se do města byla nucena strávit noc v autech mimo město.

Ramádí

Policie zatkla ráno při rozsáhlé razii ve čtvrti Mu`allimín 50 lidí, mezi nimi řadu studentů univerzity Anbár.

Bagdád

Kolem 17:00 napadly šíitské milice ze tří stran převážně sunnitskou čtvrť Adl na západě města a současně ji ostřelovaly z minometů. Sedm střel zasáhlo domy, kde zůstali mrtví a zranění. Obyvatelé čtvrti se útočníkům postavili na odpor a donutili je k ústupu.

Tři minometné střely vypálily odpoledne šíitské milice, patrně mahdisté, na mešitu Umm al-Qurá, sídlo Rady ulamá. Střely poškodily několik okolních domů a těžce zranily jedno dítě.

Bajdží

Při razii ve městě zatkli Američané 22 místních mladých mužů, o nichž prohlásili, že jsou členy odbojových organizací, a odvezli je v transportních vozidlech Zeal na svou základnu v Tikrítu.

Sámarrá

Po boji, k němuž došlo v úterý v noci poblíž štábu sil Magháwir a v němž povstalci zabili tři vojáky, uzavřeli Američané ráno hlavní ulici města. Dopravní zácpa donutila auta i pěší k použití postranních uliček. Město je sice obsazeno americkými a loutkovými silami, akce povstalců v něm však neustávají.

V 6:00 ráno vtrhli američtí vojáci do domu člena sunnitské Rady ulamá šajcha Ahmada ad-Dají`ho, jenž byl déle než dva roky držen v americké věznici Bucca u Basry. Vojáci nevídaným způsobem zničili veškeré zařízení domu a pak zatkli dva šajchovy syny a synovce. Šajch Dají` je v celém městě znám svou zbožností a kázáními, v nichž útočí proti okupantům.

Kirkúk

Za svítání prohledali američtí a loutkoví vojáci některé domy v okrsku Ajn ad-Dibs a odvedli s sebou minimálně 15 mladých mužů. Jak poznamenal Mafkarat al-Islam, tato oblast je místem častých střetů mezi povstalci a Američany.

Sebevražedné útoky

Fidá`í s cisternou pohonných hmot najel ráno 5 km jižně od Miqdádíje do kontrolního stanoviště tzv. národní gardy, kde způsobil obrovský požár. Na zničeném stanovišti byl jeden voják zabit a deset zraněno, někteří z nich těžce.

Odpoledne najel další fidá`í v Bajdží do americké hlídky, zničil Humvee a usmrtil celou jeho nejméně čtyřčlennou posádku.

Ozbrojené akce

Za poledne se v průmyslové zóně Fallúdže povstalci střetli s hlídkou amerických vojáků a kolaborantů. Vojáci celou zónu uzavřeli, proto nebylo možno nic bližšího zjistit.

V Ramádí se odpoledne povstalci utkali s americkou námořní pěchotou. Ani tady nebylo možno zjistit podrobnosti, američtí ostřelovači na střechách domů stříleli po každém, kdo se pokusil k oblasti bojů přiblížit.

V bagdádské čtvrti Adl usmrtil ostřelovač jednoho amerického vojáka.

Ostřelování

Jedna raketa a jedna minometná střela zničily v 10:00 jednu ze strážních věží americké základny na bagdádské ulici Muhammada al-Qásima.

Dvě další rakety zasáhly americký štáb v Ámiríji.

Povstalci ostřelovali rovněž největší úřadovnu mahdistů v okrsku Šula, kde zabili a zranili 23 ozbrojenců. Jak uvedl lékař z nemocnice Núr, který si nepřál být jmenován, policie jej donutila sdělit médiím, že všichni mrtví a zranění byly ženy a děti, ale ve skutečnosti šlo o příslušníky sadristického hnutí.

V 16:00 zasáhly čtyři rakety americký štáb v bagdádském okrsku Hárithíja.

Šest minometných střel ráže 120 mm vypálili odpoledne povstalci na dům v Karmě, který Američané zabrali pro svůj štáb. Střely zničily větší část domu, zabily dva vojáky a čtyři zranily.

Kolem 22:00 dopadly čtyři střely ráže 120 mm na americkou základnu v Saqlawíji.

Bombové útoky

V bagdádské Sajjidíji došlo ráno pod hlídkou sil Magháwir k explozi bomby, která zneškodnila dvě vozidla, tři vojáky usmrtila a několik dalších zranila. Během dne došlo na území Bagdádu k řadě dalších bombových útoků, při nichž byli minimálně dva američtí vojáci zabiti a 10 zraněno, jedno Humvee zničeno a další zneškodněno. Při explozi auta na západě města shořelo další Humvee i s posádkou, přičemž silný výbuch vozidlo roztrhl a dveře z něho odhodil do vzdálenosti 30 metrů. Výbuchy dalších tří aut zasáhly loutkové síly a zabily nebo zranily 26 policistů a šíitských ozbrojenců.

V Ána zasáhla dopoledne bomba americkou pěší hlídku, nejméně pět vojáků zabila a několik dalších zranila, zčásti těžce.

Při explozi auta vedle policejní hlídky byl na jihozápadě Mosulu ráno jeden policista usmrcen a tři zraněni.

V Dulu`íji zapálil výbuch bomby Humvee loutkových sil a zranil jeho posádku.

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       13. 2. 2007
13. 2. 2007 Ako Cigáň v mojom byte kradol, alebo humanizmus do vrecka Sylvia  Rychlá
13. 2. 2007 Opakování je dcerou hlouposti Milan  Nápravník
13. 2. 2007 S okenou do politiky Erazim  Kohák
13. 2. 2007 Svou pravdu nebudeme skrývat Jiří  Jírovec
13. 2. 2007 Severní Korea "souhlasí s jaderným odzbrojením
13. 2. 2007 Když jdou děti zabíjet Nikola  Čech
13. 2. 2007 Demonstrace iniciativy Ne základnám v Římě
13. 2. 2007 Evropská unie v české politice Egon T. Lánský
13. 2. 2007 Oddávající Jaroslav  Kovanda
13. 2. 2007 Otázka otcovství a židovská moudrost, aneb Fraškovitá situace před soudem Uwe  Ladwig
13. 2. 2007 Jsme občané -- a české zpátečnictví? Petr  Kužvart
13. 2. 2007 Slovensko, genius loci Oskar  Krejčí
13. 2. 2007 Odepnutý pásek jako nejsilnější argument? Jan  Májíček
12. 2. 2007 Ne základnám pořádá v úterý demonstraci před Úřadem vlády ČR
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
12. 2. 2007 Teroristka RAF Mohnhauptová bude propuštěna na svobodu Richard  Seemann
13. 2. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. ledna 2007
12. 2. 2007 Americká radarová základna a bezpečnost České republiky Mojmír  Babáček
12. 2. 2007 Putin: Írán nemá žádné rakety, jimiž by mohl zasáhnout Evropu
12. 2. 2007 Trokavcem proti Teheránu Michal  Vimmer
12. 2. 2007 Smršť informací o radarové základně USA v Čechách Pavel  Čámský
12. 2. 2007 Z pamětí idiota Martin  Maděra
12. 2. 2007 Malé české Vlastimil  Marek
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
12. 2. 2007 Strašidelná politizace Bohumil  Kartous
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006

Zpravodajství iráckého odboje RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. ledna 2007   
23. 1. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2007   
10. 1. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. prosince 2006   
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. prosince 2006   
11. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2006   
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka   
24. 11. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. listopadu 2006   
20. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. října 2006   
16. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2006   
29. 9. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. září 2006