12. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2007

Americká radarová základna a bezpečnost České republiky

V dokumentu "Znovuvybudování americké obrany" , který prezentuje vojenskou doktrínu současné americké vlády se píše: "Pentagon potřebuje začít kalkulovat sílu nezbytnou k nezávislé ochraně amerických zájmů v Evropě, Východní Asii a Perském zálivu v kterékoli době" (str. 21 -- pdf, dokument str.9) a "Je důležité, aby NATO nebylo nahrazeno Evropskou unií a Spojené státy nezůstaly bez vlivu na evropské bezpečnostní záležitosti.

Navíc mnoho současných zařízení poskytuje kritickou infrastrukturu pro podporu americké armády v celé Evropě a pro její posílení v případě krize." (str. 28/16) Americké vojenské jednotky se mají posouvat dál na sever a východ Evropy (konkrétně se píše o budování letecké základny v Maďarsku). O amerických jednotkách v zahraničí všeobecně se dokonce píše jako o "kavalerii nové americké hranice" (str. 27 -- pdf, dokument str.15). Dokument tedy vyzývá k tomu, aby se americké jednotky přibližovaly k ruským a čínským hranicím, kontrolovaly Evropu a jeho jednoznačným vyzněním je, že americká armáda má usilovat o to, aby USA zajistila ovládnutí celého světa.

V dokumentu se už nepíše výslovně, že méně náročnou cestou, jak ovládnout svět, závislý na průmyslové výrobě, než je přímá vojenská okupace jednotlivých států světa, je obsadit státy s největšími zásobami ropy, suroviny, bez které se momentálně průmyslová výroba nemůže obejít a jejíž zásoby se blíží ke svému vyčerpání. Budou-li státy světa závislé na dodávkách ropy od amerických ropných společností, bude jim americká vláda moci diktovat jejich vnitřní i zahraniční politiku. Navíc, až se zásoby ropy budou blížit ke svému vyčerpání, americké ropné společností mohou jednoduše přestat dodávat ropu jinam než do USA a americká ekonomika zůstane poslední ekonomikou, která se bude vyvíjet, čímž USA získají další převahu nad zbytkem světa. V rámci této strategie už USA obsadily Irák a od obsazení Iránu je už několik let zadržuje odpor Ruska a Číny, které dávají najevo, že jsou odhodlány se proti odříznutí svých ekonomik od zdrojů ropy bránit i vojenskou silou. Pokud vláda USA podcení toto odhodlání Ruska a Číny a americká armáda vstoupí do Iránu, může dojít ke světové válce, ve které dojde i k jaderným úderům. Fakt, že v tomto měsíci se množství amerických válečných lodí v Perské zálivu přiblížilo množství lodí, které tam bylo před útokem na Irák toto nebezpečí ještě zvětšuje. Dojde-li ke světové válce, bude Česká republika jednou z oblastí nad kterými budou sestřelovány přilétající balistické střely z obou směrů, ať budou směrovány na Rusko nebo na USA.

Budování americké radarové základny v České republice je nesporně v souladu s americkou vojenskou strategií. Kromě zvýšení americké vojenské přítomnosti v Evropě, a tím i oslabení šancí Evropy na získání nezávislosti na USA, má radarová základna v České republice oslabit i ruské odhodlání bránit se americkému ovládnutí světa. USA přitom v současné době dokazují, že rozhodně nemají v úmyslu zavádět ve světě nějaký spravedlivý politický systém. Že si americká moc při prosazování svých zájmů nevybírá prostředky, o tom svědčí mučení iráckých odpůrců americké okupace této země. Tito lidé jsou mučeni proto, aby americké ropné společnosti mohly těžit iráckou ropu a dodávat ji přednostně do USA. Ani americká vláda ani americký kongres dodnes mučení vězňů výslovně nezakázaly. To určitě není důvod myslet si, že Česká republika bude s americkými vojáky na svém území bezpečnější. Navíc se demokracie, ke které se Česká republika hlásí, dostává v USA do krize, způsobené nejspíš úvahami amerických politických elit o možných společenských krizích spojených s vyčerpáním energetických zásob planety a oteplováním klimatu.

Jak to v této perspektivě vypadá s tvrzením české vlády, že umístění amerického radaru na českém území zvýší bezpečnost České republiky?

Za prvé česká vláda podporuje USA v politice dobývání světových ropných nalezišť, která může vyvolat světovou válku, jejímž výsledkem bude, že území českého státu přestane být obyvatelné pro lidi. To je nepochybně sebevražedné myšlení, které nemá nic společného se záměrem zajistit bezpečnost České republiky.

Za druhé, po vyčerpání ropných zásob této planety, bude energie ropy nahrazena (až do jeho vyčerpání) energií zemního plynu, jehož má největší zásoby na světě právě Rusko, které ale nebude příliš nakloněno tomu, dodávat zemní plyn do zemí, které se podílejí na ohrožování jeho bezpečnosti, tedy ani do České republiky (argument, že základna je určena jen pro obranu USA před iránskými raketami je argumentem pro nemyslící). Stavba radarové základny je proto ohrožením zabezpečení České republiky dodávkami energie.

Za třetí americká radarová základna na českém území oslabí naději Evropské unie, že se stane nezávislým subjektem světové politiky (Euro se už stalo nezávislým subjektem světové ekonomiky). Vytvoření více demokratických mocenských center ve světě je ale jedinou možnou zárukou toho, že bude v mezinárodních vztazích dodržováno mezinárodní právo. Kdyby Evropská Unie byla jedním z center světové vojenské moci a postavila se proti americkému záměru okupovat Irák, k okupaci Iráku by nedošlo. Nebezpečí jaderné války s Ruskem a Čínou pořád ještě odstrašuje americkou vládu od útoku na Irán. Bude-li česká vláda podporovat oslabení ruské a evropské vojenské pozice, bude zároveň podporovat americké ovládnutí světa. Čím více bude ale ve světě demokratických mocenských center (včetně Ruska, které je demokratickým státem a není proto reálný důvod obklopovat ho raketovými a radarovými základnami, a časem možná i Číny), tím větší bude naděje, že ve vzájemných spojenectvích ve světě udrží rovnováhu moci, která zabrání tomu, aby energetická nebo klimatická krize byly řešeny jaderným konfliktem nebo vedly k rozkladu civilizace v lokálních válkách. Jedině množina demokratických mocenských center ve světě také může zabránit tomu, aby se pod vlivem ovládnutí světa jedinou velmocí prakticky nezhroutil demokratický systém v ovládaných státech, jejichž vlády budou sloužit zájmům americké moci v první řadě před zájmy svých občanů. O tom svědčí i současná politika české vlády, která navzdory tomu, že Česká republika byla v nedávné minulosti dvakrát okupována cizími státy, aktivně podporuje protiprávní okupaci Iráku v rozporu s názorem většiny českých občanů. Stavba americké radarové základny bude tedy dalším praktickým krokem k omezení svrchovanosti české demokracie a českého státu.

Největším obhájcem světové demokracie v současné době není ani americká vláda ani americký kongres (který pořád ještě váhá s opatřeními, která by vedla k obnovení plnohodnotné americké demokracie a stažení amerických vojsk z Iráku), ale americký tisk, který v posledních dvou letech ostře kritizuje jak americkou okupaci Iráku, tak útoky americké vlády na americkou demokracii. Má-li česká vláda zájem na zachování demokracie ve světě, měla by tento zájem demonstrovat odmítnutím stavby americké radarové základny na území České republiky a tedy de facto odmítnutím spolupráce s vládou, která porušuje mezinárodní právo a v posledních letech podnikla systematický útok směřující k likvidaci americké demokracie, který zčásti neuspěl díky odporu americké veřejnosti. Náležitě zdůvodněným odmítnutím stavby amerického radaru v České republice by česká vláda podpořila právě tuto část americké veřejnosti a vzdorující americký tisk.

Souhlasem se stavbou radarové základny v České republice tedy česká vláda ohrožuje i pozitivní vývoj světové demokracie a místo toho podporuje útoky proti ní, což vzhledem k nejisté budoucnosti v oblasti vývoje klimatu a zásobování energií otevírá cestu katastrofickým scénářům vývoje lidských dějin (pouze zachování demokracie nám dává šanci zvládnout blížící se krize racionálním způsobem). Ani to nemá nic společného s proklamovaným zájmem o bezpečnost České republiky. Skutečnost je taková, že česká vláda nenachází odvahu a sílu vzdorovat americkému tlaku, jak dokazuje i posun v názoru sociálně demokratické strany potom, co přestala být stranou vládní. Dokud v České republice existuje demokracie, je možné české vládě zabránit v tomto ohrožení bezpečnosti a svrchovanosti České republiky a české demokracie jenom náležitým tlakem ze strany českých občanů (Petici za vyhlášení referenda o budování radarové základny v Čechách je možné si stáhnout na adrese http://www.nezakladnam.cz ).

                 
Obsah vydání       12. 2. 2007
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
12. 2. 2007 Ne základnám pořádá v úterý demonstraci před Úřadem vlády ČR
12. 2. 2007 Putin říkal na mnichovské konferenci o bezpečnosti, co tam asi nikdo nechtěl slyšet, aneb Hloupé pobíhání kolem pozvání Uwe  Ladwig
12. 2. 2007 Teroristka RAF Mohnhauptová bude propuštěna na svobodu Richard  Seemann
12. 2. 2007 Putin: Írán nemá žádné rakety, jimiž by mohl zasáhnout Evropu
12. 2. 2007 Smršť informací o radarové základně USA v Čechách Pavel  Čámský
12. 2. 2007 Základna: Vlastizrada? Trestní oznámení na Topolánka, Vondru a Paroubka? Tomáš  Stýblo
12. 2. 2007 Pátá kolona spojené Evropy Milan  Daniel
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
12. 2. 2007 Na konečnej Andrijan  Turan
12. 2. 2007 Strašidelná politizace Bohumil  Kartous
12. 2. 2007 Čunek a "Amnesty International"? Bohumil  Kartous
12. 2. 2007 Americká radarová základna a bezpečnost České republiky Mojmír  Babáček
12. 2. 2007 Malé české Vlastimil  Marek
12. 2. 2007 Trokavcem proti Teheránu Michal  Vimmer
12. 2. 2007 Jací jsme aneb vznik epidemie blbosti Pavel  Kučera
12. 2. 2007 Jde o základnu v ČR, anebo o členství ČR v NATO?
12. 2. 2007 Z pamětí idiota Martin  Maděra
11. 2. 2007 Slova, slova, slova aneb nerozlučný projev vůle Zdeněk  Bárta
9. 2. 2007 Radar v Nepolisích: Jak jsem si jel prohlédnout fotbalový míč Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Vědci dokážou změřit lidské úmysly
9. 2. 2007 Otec Tomáš  Koloc
9. 2. 2007 Brutální a dlouho beztrestný domácí odsouzen za šikanu nájemníků
9. 2. 2007 Sporné praktiky exekutorské komory k zamezení diskuse o pochybeních exekutorů v době přípravy novely právní úpravy
9. 2. 2007 Kdo si koupil Českou televizi? Josef  Šmída
9. 2. 2007 Pro raketovou základnu, nebo proti ní? Václav  Žák
9. 2. 2007 Veřejný prostor v krabičce cigaret Lukáš  Posolda
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2007 Pátá kolona spojené Evropy Milan  Daniel
12. 2. 2007 Americká radarová základna a bezpečnost České republiky Mojmír  Babáček
12. 2. 2007 Putin: Írán nemá žádné rakety, jimiž by mohl zasáhnout Evropu   
12. 2. 2007 Smršť informací o radarové základně USA v Čechách Pavel  Čámský
12. 2. 2007 Jde o základnu v ČR, anebo o členství ČR v NATO?   
12. 2. 2007 Ne základnám pořádá v úterý demonstraci před Úřadem vlády ČR   
10. 2. 2007 Odvahu odmítnout mnichovanství a říci základně NE Jan  Kavan
9. 2. 2007 Pro raketovou základnu, nebo proti ní? Václav  Žák
9. 2. 2007 Byli byste na základě současných informací pro stavbu americké radarové základny v České republice?   
9. 2. 2007 Václav Havel: Naši spojenci po nás už skutečně méně chtít nemohou Michal  Rusek
9. 2. 2007 Guardian: Proč Češi a Poláci spoléhají na Ameriku   
9. 2. 2007 Otec Tomáš  Koloc
9. 2. 2007 Radar v Nepolisích: Jak jsem si jel prohlédnout fotbalový míč Štěpán  Kotrba
8. 2. 2007 Americká základna v ČR: Jde o obchod   
8. 2. 2007 Raketová základna musí mít stoprocentní účinnost, jinak je nanic Zdeněk  Wognar