30. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2007

Bídná argumentace stoupenců americké základny

Vyjádření Tomáše Čáslavky z iniciativy "Pro základnu", publikovaná v Britských listech dne 29. 1. 2007 pod titulem "Proč je dobré mít v ČR americkou základnu" mne opět utvrdila v přesvědčení, že připravenost české veřejnosti k seriózním diskusím (na jakékoli téma) je bídná.

Je smutné, že zásadní otázky, týkající se různých společenských témat, kladou často reprezentanti názorových a politických uskupení, kteří se pohybují v extrémní části politického spektra, navíc zatížení nepříliš lichotivým obrazem z minulosti, píše Miroslav Jašurek.

Stejní lidé pak mnohdy předkládají návrhy řešení, které jsou - přinejmenším v západní Evropě - součástí politických programů mainstreamových uskupení.

Ukázkovým případem tohoto stavu jsou čeští komunisté, kteří se zasazují o prosazování rovnosti příležitostí žen a mužů, práv homosexuálů, národnostních menšin apod., jsou - donuceni tlakem okolností - schopni odmítat dokonce i okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 - a zároveň fanaticky obhajují autoritářské, či přímo totalitární režimy na Kubě, v Bělorusku nebo v KLDR.

Bohužel, zrcadlovým obrazem tohoto stavu je diskurs tzv. konzervativců. Jejich argumentace je směskou populismu, spoléhání na nedostatečnou informovanost veřejnosti a vytváření obrazu veřejného nepřítele.

Tento ideologický mix je pak předkládán veřejnosti - zřejmě s nadějí, že se zalekne a poslušně se podřídí doktrině, která od časů Margaret Thatcherové nese půvabnou zkratku TINA (There Is No Alternative).

Klasickým příkladem takové argumentace je i antidesatero pana Čáslavky, vyvracející údajné mýty o americké základě v ČR. Místo, aby prezentoval ucelenou argumentaci, vytvořil seznam jakýchsi "často kladených otázek", na které je možné - s využitím oné všemocné směsky ideologie a falešného pragmatismu - odpovědět jasně, stručně a především - pádně.

Podíváme-li se na ony odpovědi podrobněji, zjistíme následující:

S obrazem veřejného nepřítele pracují odpovědi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Vidíme, že pan Čáslavka se bez "zlých" komunistů neobejde. A pokud by tom snad nestačilo, vrátí se rovnou k Mnichovské dohodě. Jakkoli jsou mezinárodní vztahy křehkou věcí a mezinárodní situace se dnes podobá himálajskému počasí, je takové argumentace přece jen přitažená za vlasy.

Není-li možné hrozit komunisty, vytahuje autor další "zbraň" - předkládání domněnek, nejistých tvrzení a osobních postojů. Jmenovitě tedy teze 1, 4, 5, 7, 10.

Pan Čáslavka se ve svém pojetí politiky zřejmě vrátil do doby vlády aristokracie, kdy zásadní principem politiky byla čest - a nikoli egoistická reprezentace partikulárních zájmů. Jak by jinak bylo možné vysvětlit jeho bezmeznou důvěru v (de facto neoficiální) vyjádření amerického velvyslance?

Posledním trumfem je pak srovnávání nesrovnatelného - body 2, 5, 9, 10. Německý zahraniční obchod je analogicky přirovnáván k českému, rozhlasová stanice k vojenskému zařízení, a období světové války a pozdější války studené k situaci na počátku 21. století. Opravdu, tak precizní analýza se jen tak nevidí!

Jan Čulík vyjádřil přání publikovat přesvědčivé argumenty na podporu výstavby americké základny v ČR.

Opus pana Čáslavky bohužel příliš přesvědčivý není. Mnohem horší ovšem je, že Tomáš Čáslavka vydává za argumenty tvrzení, skládající se ze subjektivních interpretací dějin, demagogického strašení komunisty a antiimperialistickými živly, a nepodložených tvrzení.

Lze jen doufat, že se v dohledné době objeví argumenty pro základu, které přežijí ve zdraví byť jen povrchní analýzu - pokud takové ovšem skutečně existují.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2007
30. 1. 2007 Velké problémy malé základny raketové rozvědky Oskar  Krejčí
29. 1. 2007 Maginotova linie nad oblaky aneb Pro pocit jistoty Karel  Dolejší
30. 1. 2007 Spojenci, přátelé, ústavy, smlouvy, rakety, radary Egon T. Lánský
30. 1. 2007 Několik poznámek k diskusi o základnách Michael  Kroh
30. 1. 2007 Občanská debata o míru a válce není seminář z matematiky pro první třídu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2007 Čtyři sta, anebo pětkrát tolik? Milan  Daniel
30. 1. 2007 Trocha selského rozumu Petr  Wagner
30. 1. 2007 Ešte raz Luboš  Bendziak
30. 1. 2007 Publikujte, prosím, jen kvalitní příspěvky stoupenců základny
30. 1. 2007 Bídná argumentace stoupenců americké základny
30. 1. 2007 Greenpeace odmítá americký protiraketový radar
30. 1. 2007 Homosexualita v demokracii aneb vůle k soužití Darina  Martykánová
30. 1. 2007 Jednání o mezinárodním obchodu se točí dokola Ludmila  Štěrbová
30. 1. 2007 Kapitalismus je lepší než komunismus protože se kapitalisti báli konkurence komunistů?
30. 1. 2007 Pro mezinárodní studenty...
30. 1. 2007 Všem, koho to může zajímat: O případu Adély Rajdlové
30. 1. 2007 Nebe nad Bejrútem Robert  Jarkovský
30. 1. 2007 Pro referendum
30. 1. 2007 Pozoruhodné důvody, proč neuspořádat referendum
30. 1. 2007 A proč jsem proti já? Pavel  Zoch
30. 1. 2007 Nové americké vojenské základny: Vedlejší efekt nebo příčiny války?
30. 1. 2007 Role šumperského rodáka při holocaustu Jiří  Glonek
30. 1. 2007 Chcete muset zase chodit na vojnu?
30. 1. 2007 ČR nebude americkým vazalem
30. 1. 2007 Když se dva perou, třetí se směje
30. 1. 2007 Proč působím dojmem naivního blba?
30. 1. 2007 Co vy na to?
29. 1. 2007 Česká republika je jediným státem EU, který nepodporuje činnost Mezinárodního trestního soudu
29. 1. 2007 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie železničního zdravotnictví Naděžda Vodsloň Chorkovská
29. 1. 2007 Mají rozhodnout o základně politici a vojáci, anebo občané-voliči? Miloš  Dokulil
29. 1. 2007 Proč je dobré mít v ČR americkou základnu
29. 1. 2007 ANO základnám: jak odpůrci základen lžou české veřejnosti
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006