10. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2007

Přeběhlíci, nebo konstruktivní poslanci?

Přeběhlíci a konstruktivní poslanci... kdo je kdo? Dají se nějak rozlišit? Zdá se, že ten kdo je pro jednu stranu přeběhlíkem, je pro druhou stranu konstruktivním státotvorcem a naopak. Zástupci obou politických táborů to jasně deklarovali změnami rétoriky v průběhu vyjednávacího maratónu po loňských volbách. Svoje postoje účelově měnili podle toho, v čí prospěch by potenciální přeběhlík-konstruktivní poslanec (dále jen P-K) spor o vládu rozhodnul. Z tábora, který by mohl být případným P-K poškozen se ozývaly výkřiky o korupci, zradě a amorálnosti. Naopak, z tábora, kterému by mohl potenciální P-K prospět, se ozývaly hlasy pochvalné, omluvné a krkolomně vysvětlující. Jiří Paroubek se nikdy netajil tím, že by se mohl v případném třetím pokusu o nějakého P-K opřít. Protistrana se této možnosti velmi obávala, což dokladovala úpornou snahou Paroubkovu pokusu zabránit. Dnes chce nějakého P-K využít pro podporu své vlády Mirek Topolánek. Přesněji řečeno, zjevně takovou podporou plánoval již při prvním pokusu; jak jinak vysvětlit, proč nehledal podporu institucionální (některé strany jako celku)?

Jak je to tedy? Je P-K zavrženíhodný odpadlík nebo náhle osvícený myslitel? Bohužel, naše polistopadová demokracie je mladá a neumožňuje statistickou analýzu existujících dat. V budoucnu by mohl o motivacích P-K napovědět test, zda se v P-K probouzí svědomí jen v patových situacích, nebo zda jsou stejně aktivní i za stavu, když je rozložení sil ve Sněmovně např. 150 na 50. Dnes se můžeme při hledání "pravdy" opírat pouze o analýzu zákona.

Účeloví obhájci P-K argumentují článkem ústavy 23, odstavec 3, a citují slib poslance a senátora: "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.". A dále upozorňují na článek 26: "Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy". Účeloví odpůrci P-K poukazují na fakt, že (1) poslanci jsou před volbami nominováni na kandidátní listinu příslušnou stranou za předpokladu, že konvenují s programem a filosofií strany a že (2) volič primárně volí stranu podle jejího programu, nikoliv podle jednotlivých kandidátů.

Už v samotných paragrafech ústavy najdeme nesrovnalosti: Za prvé nutí poslance slibovat, že bude vykonávat mandát v zájmu všeho lidu. Je lid nějaká uniformní masa se společným zájmem? Na několika málo společných zájmech (jako je prosperita, právo na existenci atd.) se asi shodneme, ale co ty další? Cožpak tu nejsou zájmové skupiny s protikladnými zájmy? Není tu momentálně polovina občanů, co chtějí "pravicové reformy" a druhá polovina, co se jim brání nebo se je snaží korigovat v souladu s vlastním viděním světa? A za další: z nekonzistentnosti lze příslušný paragraf ústavy usvědčit i tím, že nerozlišuje mandát senátora a poslance Sněmovny, přestože jsou očividně rozdílné (jak plyne z odlišného způsobu volby). Jak mají poslanci Sněmovny vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nebýt vázáni žádnými příkazy? Není to v rozporu s dikcí volebního zákona (247/1995Sb)? Kandidáti do Poslanecké sněmovny jsou nominováni politickými stranami, viz § 31, odst. 1. Až do 48 hodin před zahájením voleb může být kandidát odvolán příslušným zmocněncem strany, viz. § 36, odst. 1. Hlasovací lístek je vydán individuálně pro politickou stranu, viz § 38, odst. 1. Při volebním aktu volí občané politickou stranu vhozením jediného hlasovacího lístku, viz § 39 (byť mohou v rámci strany preferovat 2 kandidáty). Není to tedy politická strana jako celek, kdo je zárukou programu a kdo nese politickou odpovědnost? Jaké prostředky má politické strana k realizaci garantovaného volebního programu, jestliže bude každý z poslanců nezávisle prosazovat svůj vlastní? Je nepochybné, že pokud se aktuální politika strany, za kterou je poslanec do sněmovny zvolen, dostane do rozporu s jeho svědomím, nemůže funkci dále vykonávat. Podle vší logiky by v takovém případě měl rezignovat a svůj mandát odevzdat straně, za kterou byl nominován. Nic takového však nemůže být ve shodě s platným zákonem vymáháno. Zatím je to výhradně otázka poslancova vnitřního etického kodexu.

Pokud nebudou ústava a volební zákon v detailním souladu a pokud budou tyto rozpory účelově využívány, nabízí se zásadní otázka: Podle čeho budou v příštích volbách občané volit? A budou volit vůbec? Smíří se s myšlenkou, že se budou mandáty jednotlivých stran po volbách nepředvídatelně a v rozporu s voličovou vůlí přelévat od jednoho politického uskupení ke druhému podle "aktuálního svědomí a potřeb" jednotlivých P-K?

                 
Obsah vydání       10. 1. 2007
10. 1. 2007 Rozhovor: Briti veria vlastným mýtom Tomáš  Mrva
10. 1. 2007 Rakety a jejich dvojí politická funkce Miroslav  Polreich
10. 1. 2007 Diskuse o ropě a o atomové energii, aneb Zase jednou srovnávání jablek s hruškami Uwe  Ladwig
10. 1. 2007 Jeden příklad za všechny Ladislav  Žák
10. 1. 2007 Když svádí Bůh Petra  Hudcová
10. 1. 2007 Třeskutá Marcela  Zengrová
10. 1. 2007 Veřejné věšení na TV Nova Pavel  Kopřiva
10. 1. 2007 Přeběhlíci, nebo konstruktivní poslanci? Jiří  Faimon
10. 1. 2007 Nová vláda - fantazírování po jmenování Oldřich  Průša
10. 1. 2007 Hra na náhodu Oskar  Krejčí
10. 1. 2007 Blbec, ženská, nebo paroubkovec Jana  Dědečková
10. 1. 2007 Nová naděje OSN Oskar  Krejčí
10. 1. 2007 Hlavní konstruktér Stanislav A. Hošek
10. 1. 2007 Hloupí čeští sedláci Wenzel  Lischka
10. 1. 2007 Dvojí reakce na popravu Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
10. 1. 2007 Eugen Korda definitivně opouští STV Štěpán  Kotrba
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
9. 1. 2007 Rybičky Václava Moravce Bohumil  Kartous
9. 1. 2007 Současná Čína: Sebevědomá, rozporná a šovinistická Lukáš  Zádrapa
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Bylo správné otisknout fotografii oběšeného Saddáma Husajna?
9. 1. 2007 Práce politikova a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
9. 1. 2007 Úvodník Jana Čulíka do nového roku a pseudodiskuse Josefa Brože Václav  Chyský
9. 1. 2007 To be or not to be law abiding? Martin  Ondreját
8. 1. 2007 Dokáže Čína překonat svou krizi?
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce