28. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2006

Rovnost nebo opora

Proti zveřejněným názorům Vlastimila Marka "Skutečné příčiny domácího násilí" se objevily odpovědi spíše zkuriózňujícnějších příspěvků. Odhaduji, že zatímco V. Marek se svými údernými názory zabývá dlouhodobě, následné odezvy jen málo tvořil psycholog. Některá odsouzení Markových názorů připomínají dávný podiv a smích nad poznatkem, že by se snad Země měla otáčet kolem Slunce? Vždyť to může každý vidět, že naopak Slunce nás obíhá!

Vlna vyrovnání se (emancipace) ještě nemá svůj vrchol. Náš národ není agresivní, takže ani muži si nemusí stěžovat na přílišnou agresivitu svých žen, ve srovnání se zámořím a nově i s Ruskem. Přesto - lze sledovat, zda vyrovnání žen s muži ve svém vývoji překmitne hodně či málo. Žehrání některých žen na vrozenou mateřskou roli, která jim brání srovnat se s muži v profesionálním uplatnění, je možná už oním nenáležitým překmitem.

Ovšem z druhé strany popatřeno. Politikové málo dbají na to, že by měli všestranně zdůrazňovat roli maminek, že je to víc než hdp. Případně my všichni málo dbáme.

Proč se v druhé polovině 20. století staly ženy hlavou rodiny - v našem českém prostředí? Jistě proto, že si na sebe vzaly víc úkolů než muži. Nebylo v tom žádné násilné sebeprosazování či promyšlený útok na mužskou pozici. Pomáhá k tomu i podivný názor, že děti vychovává právě matka, kromě jiných jejích úkolů. Přece oba mají tu možnost a povinnost!

Rovnost žen a mužů obsahuje základní rozpor. Měly by ženy mít vyrovnaný podíl na domácích pracích s muži? Když současně má fungovat dlouhodobé spokojené soužití - manželství. Žena dosud od partnera očekává, že jí bude oporou, že se bude moci na něho spolehnout. Že tedy on bude silnější než ona. Že on si bude v mnoha situacích vybírat to horší, to těžší. Tudíž je celý vývoj k zrovnoprávnění tímto zašmodrchaný. Chápu, že různí lidé to vidí po svém.

Objevuje se jakýsi protiklad - buď rovnost, nebo opora. Je-li muž oporou, imponuje-li, pak je zřejmě ženě poněkud nadřazený, aspoň občas nebo nějak. Sám to vyrovnává souvislostmi plynoucími z jeho obdivu a touhy po ženě a převzetím horších povinností. Navíc ženám prospívá, že ony lépe rozumějí vztahům mezi lidmi, než muži. Tak to snad bývá.

Otcové nejsou pány rodiny, jejichž slovo by platilo ze zásady. Násilné řešení partnerského soužití ať zanikne, jenže ženy řeší nesrovnalosti hovorem jinak než muži, bývají hovornější.

Chlapci nebývají v mnohahodinovém styku s otcem řemeslníkem či rolníkem, jako před 150 lety bývali. I po příchodu do školy je vychovávají ženy učitelky. Nesnadno jim tolerují větší aktivitu, kterou spíš důraznější muž učitel dokáže v potřebné chvíli zkrotit. A mladé ženy pak zjišťují nedostatek vhodných zodpovědných mužů pro založení rodiny - následek chybějícího mužského vzoru. Role mužů se znejistila, po čase se objevuje zapochybování ženy, k čemu vlastně muže potřebuje.

Na internetovém "osudu" se objevila promyšlená úvaha "Kdybych žila znovu se svým mužem" , zajímavější a přínosnější, než tato moje úvaha. Přiznává, že té labilnější části lidstva, mužům, by se mohlo věnovat v partnerském životě více cílevědomé pozornosti. Ohleduplnosti. A také radí, jak na to. Docela konkrétně popisuje, že žena nemá s mužem soupeřit, nýbrž má dbát rozlišování povahových vlastností obou pohlaví.

                 
Obsah vydání       28. 12. 2006
28. 12. 2006 Britská vláda proti potravinářskému průmyslu
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna
28. 12. 2006 Stiglitz: Globální hospodářství v roce 2007 bude ohrožovat "bezuzdná americká spotřeba"
29. 12. 2006 Předsilvestrovská koaliční smlouva ODS, KDU-ČSL a SZ
28. 12. 2006 Benátky v zimě Zdeněk  Hron
28. 12. 2006 Bez kyslíku
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
28. 12. 2006 Právem proti spravedlnosti a zdravému rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2006 Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji Richard  Seemann
28. 12. 2006 Rovnost nebo opora Bohumír  Tichánek
28. 12. 2006 Člověk, to zní hrdě... Aspoň občas Jan  Stejskal
28. 12. 2006 Milan  Kozelka
27. 12. 2006 Pod stromečkem kulomet Václav  Dušek
27. 12. 2006 Dopravní statistika -- dobrý, ještě nesněží Oldřich  Průša
27. 12. 2006 Faethónova pouť II. Boris  Cvek
27. 12. 2006 Cenzura v Karlových Varech? Anna  Fidlerová
27. 12. 2006 Banky, těšte se? Antonín  Hubený
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2006 Rovnost nebo opora Bohumír  Tichánek
23. 12. 2006 Násilí nejen na ženách Věra  Říhová
22. 12. 2006 Nesejmutelná odpovědnost za vlastní chování Jan  Potměšil
22. 12. 2006 O ženách a mužích   
22. 12. 2006 Malá příhoda o domácím násilí a fungování státní moci, kterou si všichni platíme Michal  Musil
21. 12. 2006 Nikdy neříkej nikdy Darina  Martykánová
21. 12. 2006 Skutečné příčiny domácího násilí Vlastimil  Marek
21. 12. 2006 Pan Marek uráží muže Darina  Martykánová
20. 12. 2006 Silent victims don't have to remain so Irena  Ryšánková
19. 12. 2006 Na mlácení musí být vždycky dva Josef  Vít
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
1. 12. 2006 Žena-matka na plný úvazek, to není tradiční model rodiny Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Buranství české politické scény Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Testy inteligence Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Muži rádi extrémy Petra  Procházková