18. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 12. 2006

Univerzity třetího tisíciletí a třetího věku

Se zatajeným dechem jsem kdysi slýchával vyprávět kamaráda, studenta informatiky na mé alma mater v Olomouci, o změnách, které na jeho katedře probíhají pod vedením současného profesora Bělohlávka. Když jsem v Univerzitní knihovně UP našel Bělohlávkovu vědeckou knihu, již vydalo prestižní americké nakladatelství, žasl jsem ještě více. V poslední době jeho tým dosáhl významného úspěchu na konferenci v Tokiu (mj. mi o tom s nadšením vyprávěl týž, nyní už vystudovaný a byznysem se živící kamarád, jako před lety) a já jsem se zaujetím v posledním čísle Žurnálu UP četl jeho laudatio pro profesora Chajdu, který patrně je jednou z těch osobností (jak jsem o tom psal minule v článku "Lákavost a zajímavost univerzity"), jež stojí za světovými úspěchy olomoucké matematiky a informatiky.

Bělohlávkovo laudatio je podepsáno prostě: Radim Bělohlávek. V titulomanském Žurnálu je to celkem div.

S podivem je i to, že ti, kdo chtějí univerzity v Česku zkvalitnit, se na to neptají úspěšných a schopných, nýbrž přemýšlejí o tom, jak zaujmout babičky nebo kantory středních škol. Tak pan docent Opatrný píše nejprve o Univerzitě třetího věku na UP: "Pokoušeli jsme se přiblížit seniorům naši práci "zevnitř"... Byl jsem velice překvapen, když jsem se od jedné studentky -- paní dojíždějící ze Zlína -- dočetl, že by se také ráda doslechla více o Olomoucinu, o tom, jak pracují nanovlákna, o stresu rostlin... Přesně přitom citovala konkrétní čísla Žurnálu, ze kterých se o těchto věcech dozvěděla." Ano, je to ušlechtilé, je ale otázkou, zda pro kvalitu univerzity není důležitější zaujmout nadané, schopné, samostatně a ctižádostivě myslící mladé lidi. Pan docent ale pokračuje: "Před časem jsem byl své dceři na třídních schůzkách na gymnáziu. Na jedné z nástěnek na chodbě zahlédnu cosi povědomého -- co nevidím, jako připíchnutý Žurnál." Osobně dosti pochybuji, zda je důvod mít radost z toho, že si studenti středních škol mohou udělat o UP obrázek na základě Žurnálu. Spíše doufám, že ti studenti, kteří za něco stojí, dokážou brouzdat po netu a prohlédnout si úspěchy různých VŠ v ČR i v Evropě a v zámoří. Ti, kdo tohle nedokážou, ti, kterým je jejich budoucnost de facto lhostejná a potřebují se jen nějak protáhnout univerzitní mašinérií k titulu, by snad ze Žurnálu mohli mít pocit, že v Olomouci o ně strašně moc stojíme, že student je tu bůžek hojnosti. A to je podle mne velkou chybou.

O úrovni Žurnálu UP navíc výmluvně svědčí nově vyhlášená čtenářská soutěž: čtenáři mají najít nejvtipnější odpověď na dvě otázky, umístěné pod fotografií rektora UP, který si nese do výuky nebo z výuky model fullerenu, ty otázky znějí takto: "Co si to pan rektor nese? A proč se při tom směje?" Odměnou je elektronické zasílaní časopisu, jenž se v tištěné podobě všude po UP rozdává zdarma (a nikdo ho nechce), a zveřejnění nejlepších čtenářských výtvorů. No už zbývá jen dodat: tak děti, a dobrou noc.

Koho tedy a čím chceme zaujmout? Skupinu, která si nechává hrát v rozhlase dechovkové písně na přání, infantilní autory školního časopisu (je již bohužel pravda, že duch vzpoury nadaných jinochů, známý ze starých českých filmů, dávno byl nahrazen konformitou naivků s jedničkami), středoškolské kantory (aby nevědomé a spíše přihlouplé miláčky směřovali na naši univerzitu) -- nebo ty studenty a badatele, již cílevědomě hledají vysokou kvalitu bádání i výuky? Chceme-li to druhé, ptejme se lidí typu I. Chajdy a R. Bělohlávka, a o již dosažených úspěších v tom, nakolik se nám podařilo proniknout k důchodcům a na nástěnky gymnázií, pak nemá smysl vypichovat, byť jsou to úspěchy milé, ušlechtilé a nepominutelné. Žurnál UP dává najevo lidem v okolí, jak dobrá olomoucká univerzita chce být: zda chce být lepší, než je, zda tento problém opravdu řeší, nebo zda si takovou otázku a ctižádost vůbec nepřipouští.

                 
Obsah vydání       18. 12. 2006
18. 12. 2006 Móda 2007: Antikomunismus už není trendy Bohumil  Kartous
18. 12. 2006 SRN: Spor s EU o veřejnoprávní rozhlas Richard  Seemann
18. 12. 2006 Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? Milan  Valach
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Vnitro: Na čem lze také vytvořit kompromis o koaliční vládě Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Univerzity třetího tisíciletí a třetího věku Boris  Cvek
18. 12. 2006 Zimní děti Ivo  Šmoldas
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
18. 12. 2006 Poklady a archeologické památky Iráku Kahlan  Al Qaisi
18. 12. 2006 Pražská charta
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
17. 12. 2006 Kontroverzní konference Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Člověk by se mohl smát, kdyby už bylo čemu Mojmír  Babáček
18. 12. 2006 Mezinárodní právo ještě žije! Petr  Schnur
18. 12. 2006 Naděje pro Dárfúr? Monika  Meislová
18. 12. 2006 K čemu všemu je nám KSČM... Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Co on tím chtěl říci? Alex  Koenigsmark
16. 12. 2006 Sláva kronikářů Václav  Dušek
18. 12. 2006 Doomsday 2010 Prague Short Story Wins BCSA Prize
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak
18. 12. 2006 Lze Gabalův "výzkum" považovat za objektivní? Jiří  Mašek
18. 12. 2006 Imre Nagy se zasloužil o Evropskou unii! Jan  Adamec
18. 12. 2006 Kupředu pravá Wenzel  Lischka
18. 12. 2006 Rakouská averze vůči jádru Marek  Bozenhard
18. 12. 2006 Zneužití monopolního postavení ČEZu
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
15. 12. 2006 Vyšetřování korupce zastaveno, "protože by to poškodilo britský státní zájem"
16. 12. 2006 Vládní rozhodnutí zrušit vyšetřování britské korupce v Saúdské Arábii půjde před soud
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 12. 2006 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy