18. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 12. 2006

Naděje pro Dárfúr?

Ozbrojený konflikt v chudé západosudánské provincii Dárfúru zuří již tři roky. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o konflikt mezi arabskými, vládou podporovanými milicemi Džandžavíd na straně jedné a africkými rebelskými skupinami na straně druhé. Počátek krize se datuje do února 2003, kdy si několik afrických kmenů pomocí násilných protestů chtělo vydobýt pro Dárfúr více pozornosti ze strany vlády. Vláda odpověděla represemi, přičemž v dnešní době milice Džadžavíd mimořádně brutálními způsoby terorizují převážně civilisty nearabského původu. Bylo by však chybou zúžit danou krizi na etnický konflikt, neboť mnoho arabských obyvatel se od akcí Džanžavídu distancovalo.

Podle odhadů si konflikt vyžádal již na 400 000 mrtvých a přibližně 2 miliony lidí kvůli němu musely opustit své domovy. Mírová smlouva z května 2006 namísto uklidnění situace přinesla nové boje mezi znepřátelenými frakcemi. Poté, co se situace v Dárfúru v červenci a srpnu 2006 zhoršila, schválila Rada bezpečnosti OSN rezoluci číslo 1706, která umožňuje nasadit do oblasti 20 000 vojáků OSN. Ti by měli nahradit nedostatečně vybavených 7 300 vojáků současné mírové mise pod vedením Africké unie. Súdánská vláda však rozmístění jednotek OSN striktně odmítá s tím, že by se jednalo o koloniální invazi nepřátelského západu a na schválení rezoluce reagovala zostřením násilí. Mírová jednání konaná pod záštitou Africké unie v nigerijském hlavním městě Abuja nikam nevedou. Lze v této zemi vůbec nastolit mír?

Ve prospěch úspěšného peacekeepingu v Dárfúru hovoří řada faktorů. Odhadované náklady na misi jsou poměrně nízké (jednalo by se asi o 1 miliardu amerických dolarů, tedy částku, kterou americké a evropské krávy dostávají v podobě dotací na jeden den), což by mohlo mezinárodní společenství snadněji přimět k podpoření mise. Příslušníků milic Džandžavíd je relativně málo (několik tisíců) a pro mezinárodní síly by tudíž nemělo být obtížné je zvládnout. Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že USA označily dárfúrský konflikt za genocidu a schválily zákon prosazující sankce proti osobám odpovědným za tamní zločiny. Uzavřená mírová smlouva požaduje odzbrojení milic Džandžavíd a inkorporaci rebelů do regulérní armády, což je jeden z faktorů, který podle odborníků spoluvytváří předpoklady úspěšné peacekeepingové mise. Proč se tedy stále nedaří situaci v Dárfúru vyřešit?

Problémem je, že překážek, jež stojí v cestě úspěšným peacekeepingovým aktivitám, je mnohem více než oněch pozitivních příslibů. V zásadě je lze rozdělit do tří větších skupin. Jednou z nich je spíše zdrženlivý postoj mezinárodního společenství. Dárfúr se totiž nachází (např. narozdíl od Iráku nebo Kosova) mimo strategický zájem USA a NATO. Panuje tak jen velmi malá politická vůle mezinárodního společenství se v konfliktu výrazněji angažovat -- navíc je silně ovládána obchodními zájmy. Jsou to hlavně Rusko a Čína, které situaci blokují, neboť si nechtějí komplikovat svůj obchod se Súdánem. Ačkoli USA označily probíhající konflikt za genocidu, OSN tak zatím neučinila a nazývá krizi etnickou čistkou.

Druhou z překážek jsou nedostatečné mezinárodní peacekeepingové kapacity. V zemi působící jednotky Africké unie jsou - i přes výraznou materiální a logistickou pomoc ze strany NATO -- podfinancované, mají málo příslušníků a často se samy stávají terčem útoků. Je to vůbec poprvé, co Africká unie sama vede peacekeepingovou misi a její nezkušenost je znát. V neprospěch úspěšného mírového procesu hovoří také skutečnost, že se súdánská vláda zuby nehty brání nasazení mezinárodních mírových jednotek OSN. Podle nejnovějších informací konečně vyjádřila s misí OSN předběžný souhlas, nebylo by však překvapením, kdyby toto oznámení později dementovala. V pozadí stojí totiž zejména strach, aby si Súdán nepošramotil své vztahy s Čínou. V oblasti působí také desítky humanitárních organizací; jejich materiální i personální vybavení je však nedostatečné a práci jim často komplikují byrokratické překážky. Mezi jednotlivými aktéry je nízká míra vzájemné spolupráce a koordinace; v době těžkých bojů jim navíc nezbývá než v zájmu bezpečnosti vlastních pracovníků oblast opustit.

Třetí ze skupin překážek je samotná komplikovaná situace v zemi. Jednak se tam vyskytuje mnoho spoilerů, kteří se snaží mírovému procesu zabránit. Jedná se především o rebely a bandity, kteří se do Dárfúru sjíždějí z celého Sahelu, ale také samotnou súdánskou vládu. Dalším z negativních faktorů je skutečnost, že mírovou smlouvu, která byla na nátlak Rady bezpečnosti OSN uzavřena mezi vládou a největší povstaleckou skupinou (Súdánskou armádou osvobození), dvě zbylé velké rebelské skupiny zcela odmítají s tím, že nereflektuje jejich požadavky. Přitom platí, že pakliže mírovou smlouvu neakceptují všechny hlavní strany, naděje na její úspěšnou implementaci rapidně klesá. Díky poměrně velkému počtu soupeřících stran je situace nepřehledná a málo předvídatelná. Ačkoli súdánská vláda přislíbila, že se bude v ukončení násilí aktivně angažovat, její postoj je i nadále velmi indiferentní. Situaci navíc komplikují velice špatné ekonomické a sociální podmínky v zemi a fakt, že motivací konfliktu je přístup k existenciálně důležitým přírodním zdrojům (zejména vody a úrodné půdy).

Jak tedy situaci v Dárfúru řešit? Primárním cílem mezinárodního společenství by mělo být zabránit eskalaci násilí, zabezpečit příměří a především zajistit, aby se daný konflikt v blízké době ve stejných reáliích a se stejnými aktéry nerozhořel znovu. K tomu je zapotřebí dlouhodobá, propracovaná strategie, v jejímž rámci pak budou řešeny veškeré krátkodobé problémy. Avšak právě tato strategie je tím, co v Dárfúru citelně chybí. Veškeré problémy se řeší ad hoc; nikdo prozatím přesně neví, co se bude dít poté, co 31. prosince 2006 vyprší jednotkám Africké unie mandát. Snažit se o úspěšný peacekeeping za současných podmínek je nešťastné. Je nutné co nejrychleji přehodnotit stávající strategii: alokovat větší objem prostředků, více zapojit mezinárodní komunitu a použít účinnější metody. Co se konkrétních kroků týká, stěžejním cílem by se měla stát demobilizace a reintegrace bojovníků do regulérní armády. Mezinárodní společenství musí však garantovat, že žádná ze stran v tomto případě nevyužije zranitelnosti svých nepřátel. Poté by mělo následovat kompletní odzbrojení a repatriace uprchlíků.

Je zřejmé, že v Dárfúru potrvá ještě hodně dlouho, než budou vytvořeny podmínky pro nastolení životaschopného míru. Je však za každou cenu nezbytné předejít tomu, aby se opakovaly chyby z Rwandy, kde před 12 lety kvůli váhavosti mezinárodního společenství zahynulo na milion lidí.

SEZNAM ZDROJŮ

African leaders hold mini-summit on Darfur. CNN.com, 21. 11. 2006.

Darfur conflict zones map. BBC News, 6. 12. 2006.

Dohoda je tu. Skončí utrpení v Dárfúru? 5 .5. 2006.

Dying as Darfur awaits peacekeepers. BBC News, 21. 9. 2006.

Q&A: Peacekeeping in Darfur. BBC News, 1. 12. 2006.

The insider's guide to Darfur. CNN.com, 24. 9. 2006.

ZAH, Red: Súdánu hrozí krize horší než Dárfúr. 11. 6. 2006.

                 
Obsah vydání       18. 12. 2006
18. 12. 2006 Móda 2007: Antikomunismus už není trendy Bohumil  Kartous
18. 12. 2006 SRN: Spor s EU o veřejnoprávní rozhlas Richard  Seemann
18. 12. 2006 Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? Milan  Valach
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Vnitro: Na čem lze také vytvořit kompromis o koaliční vládě Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Univerzity třetího tisíciletí a třetího věku Boris  Cvek
18. 12. 2006 Zimní děti Ivo  Šmoldas
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
18. 12. 2006 Poklady a archeologické památky Iráku Kahlan  Al Qaisi
18. 12. 2006 Pražská charta
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
17. 12. 2006 Kontroverzní konference Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Michael  Marčák
18. 12. 2006 Člověk by se mohl smát, kdyby už bylo čemu Mojmír  Babáček
18. 12. 2006 Mezinárodní právo ještě žije! Petr  Schnur
18. 12. 2006 Naděje pro Dárfúr? Monika  Meislová
18. 12. 2006 K čemu všemu je nám KSČM... Ladislav  Žák
18. 12. 2006 Co on tím chtěl říci? Alex  Koenigsmark
16. 12. 2006 Sláva kronikářů Václav  Dušek
18. 12. 2006 Doomsday 2010 Prague Short Story Wins BCSA Prize
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak
18. 12. 2006 Lze Gabalův "výzkum" považovat za objektivní? Jiří  Mašek
18. 12. 2006 Imre Nagy se zasloužil o Evropskou unii! Jan  Adamec
18. 12. 2006 Kupředu pravá Wenzel  Lischka
18. 12. 2006 Rakouská averze vůči jádru Marek  Bozenhard
18. 12. 2006 Zneužití monopolního postavení ČEZu
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
15. 12. 2006 Vyšetřování korupce zastaveno, "protože by to poškodilo britský státní zájem"
16. 12. 2006 Vládní rozhodnutí zrušit vyšetřování britské korupce v Saúdské Arábii půjde před soud
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 12. 2006 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy