9. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 11. 2006

Kurvy jsou všude aneb o chvályhodné německé iniciativě

Uwe Ladwigovi připadlo divné, že jsem upozornil na vzácnou časovou shodu, se kterou rozviřuje téma dětské prostituce německá organizace KARO, působící v českém pohraničí. Tvrdím, že KARO působí značně nevěrohodně. Svou mediální hysterií se zdiskreditovala. Desítky charitativních organizací bojují s prostitucí. Poctivě, pracovitě, bez uměle vyvolané mediální hysterie. La strada, Rozkoš bez rizika, nebo Magdalenum - abych jmenoval ty nejznámější. Stovky streetworkerů pomáhají "padlým andělům". V Praze i Chebu. Stejně jako KARO. Vedle těch desítek organizací jiných. Potud vše v pořádku a i tato organizace si zaslouží chválu. Nejsou těch organizací ale tisíce. Nemají masivní finanční podporu státu. Stát totiž neinvestuje do prevence v rámci sociální politiky. Chvályhodná je proto iniciativa Spolkové republiky Německo k odsouzení nucené prostituce. Povede ale pouze k rozvoji turistiky v Pobaltí, na Ukrajině a v zemích Balkánu. V samotném Německu se nezmění nic.

Když Fabiano Golgo upozornil v Britských listech na homosexuální prostituty v největším gay bordelu v Praze - na Žižkově, tři minuty od Václavského náměstí, nestalo se nic.

Nikdo neuspořádal konferenci. Přitom i zde lze potkat mladíky, o jejichž zletilosti lze s úspěchem pochybovat. Pokud někdo chce opravdu s dětskou prostitucí bojovat, nemusí navštěvovat Horu svatého Šebestiána kilometr od německých hranic, kde z místních majitelů nemovitostí většina přeměnila chalupy na bordely. Zimmer frei... Skutečný boj s dětskou prostitucí vypadá jinak, než aktivity organizace KARO. Musí obsahovat spolupráci zpravodajských služeb, policie i radnic na vymýcení zločinného podhoubí a šedé ekonomiky vietnamských tržnic, barů a hodinových hotelů - i když v mnohých obcích přinesly místním - včetně policistů a zastupitelů - netušený blahobyt. Bohatý Němec na sexuálním výletu živí zprostředkovaně nejen tolerantního a slepého policistu, ale i místního starostu.

"Dobro-činná" činnost dobro-činných organizací je nesmyslnou a nelogickou záplatou na absenci účinné a promyšlené sociální politiky státu. Mají li být peníze na vojenské transportéry, musí chybět na okraji společnosti. Vysílání žoldáků na vojenské "mírové" mise způsobí, že se "válka" přesune do Čech. Zavinili jsme is to sami. Neuváženými kroky na "ochranu osobních údajů". Neuváženým rušením řady preventivních činností ve zdravotnictví. Potržněním zdravotnictví. Zrušily se tisíce depistážních sester, řízených hygienickou službou, které patřily ke "státnímu dozoru", sledujícímu šíření pohlavních onemocnění. Nejsou na jejich činnost peníze a mnohdy už ani zákonný rámec pro účinnou koordinaci jejich činnosti s policií. Máme přeci svobodu. I v šíření pohlavních chorob. Je přece odpovědností jedince, a ne společnosti, chovat se mravně a neriskovat nákazu kdesi v bordelu. Proč by měl "poctivý občan" "doplácet" na nezřízený život prostitutek "ze svého"? Individualizace a privatizace odpovědnosti je oním zločinem, který umožňuje šíření prostituce, a dalších rizikových forem spolu se sociálním vyloučením, chování do nebývalých rozměrů. Trpíme-li gastarbeitery, trpíme-li obchod s tvrdými drogami, trpíme-li celodenní flákače po barech, vietnamské tržnice a prázdné čínské restaurace, neexistenci nutnosti prokáat příjmy na nákup mercedesu u prodělávajích "podnikatelů", nedivme se. Kurvy jsou všude. Řešením je odpovědná sociální politika, péče a odpovědnost státu, nikoliv chaos byrokratických bariér, zprivatizované odpovědnosti, sociálního vyloučení sociálně neadaptabilních a vidina rovného důchodu.

Transformace zdravotnictví neumožňuje využívat dříve fungující a vysoce kvalitní depistážní síť. Tato činnost je podhodnocena v sazebníku výkonů, a proto soukromí lékaři nemohou zaměstnávat depistážní sestry, které měly tuto problematiku dříve na starosti.

Dále se opomíjejí metodická preventivní opatření. Velkému množství sexuálně výdělečně činných osob je ponechána absolutní volnost a o jejich zdraví "pečují" jejich manažeři trvalým podáváním antibiotik, čímž se vytvářejí nové rezistentní kmeny původců onemocnění, či gynekologové a sexuologové, kteří nepostupují systematicky a nemají vhodné vyšetřovací metody.

To jsem nenapsal já, ale Doc. MUDr. Petr Arenberger, CSc. v článku Syfilis v Čechách v časopisu Vesmír. A poslankyně Gerta Mazalová už v roce 1993, čtyři roky po "sametu", kdy jedny kurvy vystřídaly druhé kurvy, v Poslanecké sněmovně pronesla obžalobu nového zdravotního systému, rodícího se na troskách dříve fungujícího mechanismu, držícího prostituci v nízkých mezích.

Podle mého názoru je právě největší problematickou skutečností to, že při rozpadu zavedeného systému venerologických pracovišť nedošlo k náhradě jiným systémem, eventuelně stanovením odpovědných kompetentních osob, a to hlavně kontrolních, případně kontrolních mechanismů.

Pan ministr mi říká, že apeluje na zdravotní rady, aby dohlédli na dodržování povinností každého ošetřujícího lékaře, který chorobu zjistí a léčí, a toto hlásit dle výše citované právní normy. Myslím si, že kontrola nedodržování pouze zdravotním radou je naprosto nedostatečná. A dále: statistická hlášení v současné době jsou pouze sporadická.

Prostitutky jdou k prohlídce prakticky až při porodu. Dříve chodily pravidelně, do poradny musely, protože by jinak neměly placenou mateřskou dovolenou. Navíc v tehdejší době, jak všichni víme, to byla povinnost. Dermatovenerologickému oddělení byly hlášeny jedenkrát měsíčně nové pacientky, navíc byly aktivně vyhledávány, depistáž perfektně fungovala. Každá depistážní kožní sestra znala přesně své pacientky nebo pacienty, vedla přesnou dokumentaci i statistiku, hlídala si je a byla také pravidelně svým nadřízeným lékařem kontrolována.

Dnes se tyto specializované sestry propouštějí, nemáme na ně finanční prostředky. Například v Brně funguje, alespoň doufám, že ještě dnes v této době její pracovní poměr trvá, jediná depistážní sestra na celé Brno. Předpoklad, že promiskuitní osoby budou sami aktivně vyhledávat kontroly u lékaře je více než směsný. Navíc konkrétně jedenkrát měsíčně gynekologická oddělení povinně hlásila dermatovenerologickému oddělení nové pozitivity všech pacientek ze spádových oblastí, podobně jako transfusní stanice a mikrobiologické oddělení OHS. Seznamy se pravidelně kontrolovaly, neutekla ani myš. To všechno ovšem dnes padá.

zdroj ZDE

Uwe Ladwigovi připadlo divné, že jsem upozornil na vzácnou časovou shodu, protože po celý rok o organizaci KARO nebylo slyšet. Já prostě nemám rád uměle vyvolané mediální kampaně, zvláště ty pomlouvačné. Dobrá práce se chválí sama. Česká republika má policii. A ta policie nezjistila, že by tvrzení organizace KARO se zakládala na pravdě. Konstatoval to policejní prezident. Konstatovala to nejvyšší státní zástupkyně. Konstatoval to ministr vnitra. Konstatovali to i další ministři v reakci na diplomatický incident, za který se před třemi roky musela omlouvat i manželka německého prezidenta Raua.

Komerční sexuální zneužívání dětí - průběžná zpráva MV ČR ZDE

Zvláštní zpráva k poznatkům o trestné činnosti spojené s dětskou prostitucí - NSZ 2003 ZDE
Přehled vybraných trestných činů páchaných na osobách mladších osmnácti let za rok 2004 - MV ČR ZDE

V roce 2003 se omluvilo i Saské policejní prezídium. Písemně se bylo nuceno distancovat od tvrzení pracovníka prezidia Axela Teichmanna, který v deníku Berliner Zeitung obvinil českou policii a úřady, že nepodnikají nic proti údajné masové dětské prostituci v českých pohraničních okresech a nepředává německé straně důkazy. Právě na základě knihy, vydané německou pobočkou UNICEF na základě informací KARO: "Kinder auf dem Strich - Bericht von dem deutsch - tschechischen Grenze"

Co víc by si Uwe Ladwig přál?

Dětská prostituce není v Chebu masový jev, vyskytují se sice ojedinělé případy, ale není to tak, že by rodiče prodávali své děti," říká mluvčí policie v Chebu Vladislav Hošek.

"Většinou je to tak, že 'sexuálního turistu' Romové trochu vydírají. Řeknou: Chceš mladé, zaplať předem. Když nechce dát peníze, tak mu řeknou: Dobrá, my jdeme na policii nahlásit, že jsi chtěl za peníze zneužít naše děti," uvádí sociální pracovník.

To jsou dva citáty z článku na serveru Aktuálně, které vyprovokovala právě letošní "podzimní" aktivita organizace KARO.

"Dětská prostituce není nijak rozsáhlá, prakticky neexistuje, alespoň tedy ne viditelně na ulici; romské dívky ve věku 13 let se sice nabízejí, ale podvodně: chtějí zaplatit předem, peníze pak odnesou a klient je už nikdy neuvidí,"

To se zase píše ve studii Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která pro ministerstvo vnitra zjišťovala údaje o slovenských Romech v Česku.

Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která situaci v roce 2003 prověřovala, připustila ojedinělé případy, v žádném případě ale masový jev. Ojedinělé případy lze zaznamenat kdekoli v zemích EU. Organizace KARO tohoto stavu pouze sprostě zneužívá k mediálnímu odůvodnění své společenské potřebnsti. Větu o tom, že dětská prostituce v Chebu nadále vyskytuje, z ulic se ale přesunula do podsvětí, opakuje Cathrin Schauerová už druhým rokem. To nejspíše proto, že konkrétní výsledky nemá a peníze na KARO potřebuje pořád. Musí proto vzbudit emoce. Nejlépe rozhořčení nad nečinností státu, morální pobouření nad zvrhlíky a lítost nad zneužívanými ubožátky... Cesta za lacinými českými kurvami je v sousedním Německu oblíbeným víkendovým výletem mužů ze středních vrstev i dělníků. Ukrajinské, polské, české, rumunské nebo romské prostitutky žádného filantropa mimo klientů k otevření peněženky nedojmou. Zneužívané děti ano. I boj o granty bohatců je tvrdý. Blíží se zima. Peněz není nikdy dost.

iHNed: Většina lidí považuje týrání dětí v ČR za velký problém ZDE

                 
Obsah vydání       9. 11. 2006
9. 11. 2006 Kauza Doležel: Je po volbách, zapomeňte Michael  Kroh
9. 11. 2006 Demokraté zřejmě "ovládli i Senát"
9. 11. 2006 Donald Rumsfeld odvolán v důsledku volebních ztrát Republikánů
9. 11. 2006 Revolucionář Ortega demokraticky zvolen prezidentem Lubomír  Molnár, Štěpán  Kotrba
9. 11. 2006 Žebrák Milan  Libiger
9. 11. 2006 Pákistán: Poselství o osmi desítkách mrtvých Lubomír  Molnár
9. 11. 2006 Když Mlynáře mele mlýn justice Zdeněk  Jemelík
8. 11. 2006 Policie si plete socialismus a komunismus Radek  Mikula
9. 11. 2006 Dva premiéři, jeden Topolánek Jiří  Pehe
9. 11. 2006 Koně z Polska do Polska Pavel  Kopecký
9. 11. 2006 Dnes už se nejde a nic spolehnout... Štěpán  Kotrba
9. 11. 2006 Zpravodajství ČT k americkým volbám
9. 11. 2006 I my jsme se velice zasmály(i) Jiří  Drašnar
9. 11. 2006 Odhalení opět v Dobrém ránu s Českou televizí , dnes CHAT
9. 11. 2006 Byt k pronajmutí Meike  Snijder
9. 11. 2006 Flat to let Meike  Snijder
9. 11. 2006 Kurvy jsou všude aneb o chvályhodné německé iniciativě Štěpán  Kotrba
9. 11. 2006 Dětská prostituce v pohraničí Uwe  Ladwig
9. 11. 2006 Chudoba mění obraz městských čtvrtí Uwe  Ladwig
9. 11. 2006 Rádio Jerevan Vít  Klíma
9. 11. 2006 Názor dne Oldřich  Průša
8. 11. 2006 Reakce návštěvníků stránek BBC na odsouzení Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
8. 11. 2006 Volby 2006: tolik procent, kolik si zaplatíš Michal  Brož
8. 11. 2006 Británie je rozhodnuta hájit své právo zabíjet náhodně civilisty
8. 11. 2006 Jiří David: Nesouhlasím s výběrem projektu pro benátské Bienále Jiří  David
8. 11. 2006 V zájmu maximální bezpečnosti Michal  Vimmer
8. 11. 2006 Od babičky z Ratibořic ke gravidní hopsandě Věra  Říhová
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
9. 11. 2006 Kurvy jsou všude aneb o chvályhodné německé iniciativě Štěpán  Kotrba
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Falešná karta lidských práv a zdravotní péče Ivan  David
24. 8. 2006 "Srbovi odborníci" podávají trestní oznámení na Respekt a Oživení Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Krysy vyrážejí z mediálního podpalubí do útoku Štěpán  Kotrba
3. 7. 2006 Dalším Sorosovým cílem bude Arménie? Stanislav  Kliment
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
19. 3. 2006 Koheze, nebo kolize? Na co také jsou euromiliardy