31. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 10. 2006

Jisté potíže s některými našimi prezidenty a o čem to zřejmě svědčí

28. října --- ne poprvé roku 2006 --- se mnohokrát z pražského Hradu opakovaně ozývalo do proslulého éteru u Masarykova jména po křestním jméně jako druhé jeho jméno "[garik]". U tohoto cizího jména bychom měli vyslovovat "[garig]". Přesto si počínáme s citací jména prvního prezidenta našeho moderního státu už přes osm desetiletí poněkud ležérně. A zvyk je druhá přirozenost. A vytváří příští "jakoby" obvyklou, a tedy "závaznou" normu.

Něco podobného provází také jméno dnešního našeho prezidenta. Jeho příjmení nám většinou (až na zanedbatelné výjimky) tam, kde je v prvním pádě "-s", v rozmanitých jiných pádech zazvučí do zbytečného a ne zrovna náležitého "[z]"; a to nejen v médiích. Někdy před 15 lety jsem na to poukazoval na jedné konferenci bohemistů a částečně to vyvolávalo údiv. Copak není jedno, zda se vysloví třeba spíše "[klauzovi]" než "[klausovi]"?

Jedno to opravdu není. I když kvůli tomu naše Země nepřestane obíhat kolem svého Slunce. A jazyková komunita na takových "drobnostech" nestaví okamžitě srozumitelnost svých sdělení.

Je to s největší pravděpodobností opravdu "jen detail". Jenže takový výslovnostní "defekt" přinejmenším maličko svědčí o nedostatečném respektu k žádoucímu jazykovému úzu. Bezděčně takto mluvčí dává najevo, že buďto neví, co by bylo namístě, anebo že to velkoryse přehlíží. Jenže asi i na relativních "drobnostech" bychom si měli zvykat mít respekt k přejatým normám jazykového společenství. Měli bychom určitě mít více úcty k odkázanému nám daru jazyka.

Samozřejmě že živý jazyk se ve svých formálních a obsahových prostředcích (i ve fonetické podobě!) stále vyvíjí a není žádnou konzervou. Vzhledem k tomu, že český pravopis je vesměs fonetický (a jen nepatrně zachovává historické reminiscence, jako např. svým "ů"), pak pokud se začne rychleji odlišovat ústní podoba češtiny od té pravopisné, museli bychom stále častěji reformovat způsob psaní. Potom ovšem bychom stále obtížněji četli starší české literární a historické památky. Nemusí na tom záležet při návštěvě hypermarketu. Ale ve všeobecné kulturnosti českého národa by se stále víc rozšklebovala propast mezi jeho dneškem a vnímanou minulostí. A národ je přece "národem" také historicky. Alespoň tehdy, když chce vytyčovat pro svou budoucnost nějaké "směrníky". Má tu cenu připomínat, jakou dosud hraje roli pro relativní stabilizaci mezinárodní komunikace "zastaralý" pravopis angličtiny nebo francouzštiny?

A ne na posledním místě budiž připomenuto ještě něco: V "našem" už informačním 21. století kdekdo pracuje s počítačem, brouzdá na internetu, "chatuje", mailuje, uplatňuje nové možnosti mobilu. Stačí jeden jediný symbol špatně vyťukat, a člověk se nedobrouzdá na žádoucí adresu. Takže i větší zřetel k výslovnosti by mohl celkově přispět k vzájemné větší korektnosti. Nestojí to za pokus?

                 
Obsah vydání       31. 10. 2006
31. 10. 2006 Sternova zpráva o globálním oteplování: Hlavní body
31. 10. 2006 Blair: Musíme platit nyní, abychom se vyhnuli katastrofě
31. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina versus modely Ladislav  Metelka
31. 10. 2006 Čeští ministři plánují razantně zvýšit exhalace
31. 10. 2006 Neměj mi za zlé Jiří  Pištora
31. 10. 2006 Další kontroverzní trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
31. 10. 2006 Radek Mikula: Dementi. Dopis ČTK Radek  Mikula
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie
31. 10. 2006 Nepleťe si internet se sítí elektronických komunikací Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Duchové na anglické dálnici
31. 10. 2006 Myslet na stáří - později Uwe  Ladwig
31. 10. 2006 Politická i nepoliticko nezralá úvaha Václav  Dušek
31. 10. 2006 Únos Josef  Vít
31. 10. 2006 Anarchie, nebo otevřená společnost? Egon T. Lánský
31. 10. 2006 Miliony Britů si nemohou dovolit hypotéku
31. 10. 2006 Méně než pět procent se nemá rovnat nule Pavel  Herot
31. 10. 2006 Jisté potíže s některými našimi prezidenty a o čem to zřejmě svědčí Miloš  Dokulil
31. 10. 2006 Krvavá slepá ulička Radovan  Geist
31. 10. 2006 Maďarsko: úder do červeného Michal  Polák
31. 10. 2006 Fašista izraelským vicepremiérem? Daniel  Veselý
31. 10. 2006 Kdo by měl být prezidentem České republiky? Petra  Procházková
31. 10. 2006 Maďarsko: pod povrchom to buble Radovan  Geist
31. 10. 2006 Zvítězila Velká říjnová revoluce, provedená v listopadu? Daniel  Rovný
30. 10. 2006 Verejnoprávne médium považujem za najprofesionálnejšiu formu mediálnej inštitúcie Radim  Hreha
30. 10. 2006 Další volební podraz ČT 1. Jak dlouho ještě? Stanislav  Křeček
30. 10. 2006 Britská vláda se dohodla s Al Gorem, aby v Americe přesvědčoval o nutnosti boje proti klimatickým změnám
30. 10. 2006 160 bilionů Kč: To je cena, jíž bude muset uhradit svět, pokud nezačne bezodkladně bojovat proti podnebným změnám
30. 10. 2006 Potůček a jeho Dolina pod Tatrami Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 USA: Bouře, která by mohla vést k porážce Republikánů
30. 10. 2006 Bitva o Kongres používá špínu
30. 10. 2006 Z jiného světa: Rocková hvězda zkřížená s filosofem Bohumil  Kartous
29. 10. 2006 Britské listy v ráji konzervativní inteligence Martin  Šaffek
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce