17. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 8. 2006

Hysterický přístup Tonyho Blaira:

Za své funkční období vytvořil britský premiér 3000 nových trestných činů

Zákon o polských bramborách, 2004:

Žádná osoba nebude dovážet, formou podnikatelské činnosti, do Anglie brambory, o nichž ví anebo podezřívá, že to jsou polské brambory.

Vláda Tonyho Blaira vytvořila během svého devítiletého funkčního období více než 3000 nových trestných činů, jeden téměř za každý den, kdy byla u moci.

Toto překvapivé zjištění vyvolalo kritiku britského premiéra za jeho "hysterický přístup k vydávání nových zákonů", který je v kontrastu s klesajícím procentem odhalených pachatelů trestných činů a rostoucím počtem násilných zločinů.

Tyto informace vyšly najevo právě v době, kdy šéfové britské policie oznámili, že chtějí požádat vládu, aby jim dovolila trestat pachatele "instantními tresty" za antisociální chování.

Více než 3000 nových trestných činů zavedla v Británii vláda, která je opakovaně kritizována za to, že nepřípustným způsobem zasahuje do každodenního života občanů, od omezování svobody projevy až po její plány zavést pro všechny dospělé občany občanské průkazy.

Celkem vláda vytvořila od května 1997, kdy je u moci, 3023 nových trestných činů. Je pozoruhodné, že je to daleko více nových trestných činů, než kolik zavedli během svého posledního funkčního období konzervativci, kteří mívali pověst "strany zákona a pořádku".

Možná si řeknete, proč nás tím ten Čulík v těchto Britských listech obtěžuje, to je přece jen britský problém. Bohužel to není pravda. Blairovský přístup k zákonům se postupně prosazuje v Evropské unii...:(

Nick Clegg, mluvčí britské Liberálnědemokratické strany pro otázky vnitra, který informace o neuvěřitelném množství Blairových nových zákonů objevil, konstatoval: "Nic nemůže ospravedlnit množství nových trestných činů, které si vymyslela tato vláda. Poskytuje to zdrcující informace o skutečném dědictví devíti let Blairovy správy země - hysterický přístup k vytváření nových zákonů, tisíce nových trestných činů, neliberální víra v tvrdou regulaci a posedlost s ovládáním každého detailu každodenního života. A výsledek? Země méně svobodná než dříve a výrazné ochromení důvěry, která by měla existovat mezi vládou a občany."

Mnoho těchto nových zákonů není kontroverzních a budou mít širokou podporu veřejnosti, jako například tvrdší tresty za prodej kontaminovaných potravin anebo za násilné činy. Avšak britské vládě se přesto podařilo vytvořit surrealistický seznam nových trestných činů.

Dnes je v Británii trestným činem prodávat šedivé veverky, předstírat, že je člověk příslušníkem Městské policie bez licence, anebo nabízet služby letového dispečera bez licence. Vytvoření jaderné exploze se stalo trestným činem v roce 1998.

Majitelé domů či bytů, kteří mají u bytu elektronický poplach a nedohodli se se sousedem před odjezdem na dovolenou a nedali mu klíče pro případ, že začne elektronický poplach v jejich nepřítomnosti houkat, tím spáchají trestný čin. A trestným činem také je, aby kapitán měl na palubě své lodi zrní, pokud zároveň nemá na palubě výtisk Mezinárodních předpisů o zrní.

Úřad britského premiéra v Downing Street argumentoval, že mnoho těchto nových zákonů bylo zapotřebí, neboť bylo nutno je modernizovat. Mluvčí konstatoval: "Zločinnost poklesla od příchodu labouristů k moci o 35 procent právě proto, že jsme dali policii a soudnictví moderní zákony, aby mohly efektivně bojovat proti zločinnosti. Zavedli jsme nové zákony proti sexuálním trestným činům, antisociálnímu chování a zločinům se střelnými zbraněmi a noži. A Liberální demokrati argumentují, že to byla chyba?"

Tony Blair dal najevo, že podporuje myšlenku rozšíření "instantních" trestů a očekává se, že tyto nové zákony zavede na podzim.

Asociace policejních důstojníků uvedla, že chce požádat vládu, aby policii poskytla pravomoci pro provádění "instantní" spravedlnosti, včetně pravomocí zakázat antisociálním mladým lidem, aby se shromažďovali v centrech měst, a pravomocí rozbít gangy teenagerů.

Konzervativní stínový ministr vnitra David David to odsoudil: "Nemůžeme se vyhnout soudům. Právě soudy musejí zkoumat situaci a činit soudní rozhodnutí. Ne policie."

Shami Chakrabati, ředitelka organizace Liberty, která se zastává lidských práv, zdůraznila, že 3000 nových zákonů za labouristů dokazuje, že se politikové stávají "drogově závislí" na vytváření nových zákonů.

Enver Solomon, náměstek ředitele katedry pro studium zločinnosti a spravedlnosti na Kings College v Londýně, řekl: "Stalo se charakteristickým rysem Blairovy vlády, že kriminalizuje celou řadu sociálně škodlivých jevů, které je možné daleko efektivněji odstranit jiným způsobem než kriminálními tresty."

Některé nové trestné činy, zavedené za Blairovy vlády:

Zákon o zákazu a inspekcích jaderných explozí (1998):

Způsobit jadernou explozi je trestný čin.

Zákon o měřicích nástrojích (automatické železniční váhové mosty), 2006:

Osoba, která používá z obchodních důvodů automatický železniční váhový most, opatřený diskvalifikační nálepkou, spáchala trestný čin.

Zákon o Skotsku, 1998 (pohraniční řeky), příkaz, 1999:

Nepovolené rybaření na nižším toku řeky Esk je trestný čin.

Předpisy o organizaci jablečných a hruškových sadů, 1998:

Každá osoba, která (a) úmyslně bude činit překážky autorizované osobě při výkonu pravomocí, které mu poskytuje předpis 10, uvedený výše, či osobě, která ho doprovází a jedná podle jeho příkazů, anebo (b) bez rozumného důvodu nesplní požadavky, jak je definuje předpis 10, bude vinna trestným činem.

Ochrana vraků (Zákon o RMS Titaniku, 2003):

Žádná osoba nevstoupí do vraku lodi Titanic bez svolení státního tajemníka.

Obchodní loďařství (podmínky pro posádku), 1997:

Trestným činem je neposkytnout posádce potřebnou lodní infrastrukturu a zázemí.

Zákon o dopravě, 2003:

Osoba, která poskytuje v řízené oblasti služby leteckého dispečera, tím páchá trestný čin.

Zákon o polských bramborách, 2004:

Žádná osoba nebude dovážet, formou podnikatelské činnosti, do Anglie brambory, o nichž ví anebo podezřívá, že to jsou polské brambory.

Zákon o vzdělávání a kvalifikaci, 2000:

Trestným činem je jakákoliv snaha blokovat inspekci Inspektorátu pro další vzdělávání.

Zákon o sociální péči, 2000:

Trestným činem je jakákoliv snaha blokovat práci Dětského komisaře pro Wales.

Trestní zákon o vozidlech, 2001:

Trestným činem je prodávat státní poznávací značky, které nejsou státními poznávacími značkami.

Zákon o rozšiřování metra do východního Londýna, č. 2, 2001:

Každá osoba, která bez vážného důvodu činí překážky osobě, která jedná podle pravomocí Společnosti tím, že připravuje naplánovanou práci, anebo proti provádění schválené činnosti anebo osoba, která poškodí, odstraní či přenese jinam technické zařízení, patřící takové osobě, je vinna trestným činem.

Zákon o soudech, 2003:

Trestným činem je napadat soudní bezpečnostní zřízence.

Zákon o čistých čtvrtích a o životním prostředí, 2005:

Část sedm tohoto zákona vytvořila trestný čin nenechání klíčů u souseda, když je trvale slyšet zvuk elektronického poplachu.

Zákon o životním prostředí a vesnických komunitách, 2006:

Vzhledem k nebezpečí určitých invazivních cizích přírodních druhů je trestným činem prodávat šedivé veverky, červené kachny, či japonský knotweed, či jejich vajíčka nebo semena.

Podrobnosti v angličtině ZDE

K tomu poznamenává Jan Rovenský: Bylo by, ovšem, myslím vhodné poznamenat, že v britském právním systému nejsou zásadně rozlišeny trestné činy a přestupky (obojí jsou criminal offences). Klíčem potom zůstává přiměřenost trestů za jednotlivé činy.

Je jistě nesmysl hrozit občanům odnětím svobody za obchod s invazními druhy. Na druhou stranu by, myslím, nebylo nejšťastnější ponechat takové jednání zcela mimo působnost orgánů veřejné moci (např. s možností pokuty). Britský systém má mimoto výhodu, že o všech trestních deliktech (včetně těch méně významných, které by v ČR byly přestupkem) rozhodují soudy, u kterých lze předpokládat, že budou věcně i procesně kvalifikovanější a schopnější než české přestupkové komise zřizované při obecních úřadech... Tyto širší, IMHO vcelku důležité aspekty, většina čtenářů pravděpodobně nezná...

Pro pořádek dodávám, že tím nijak nezpochybňuji základní sdělení článku: britský i český právní řád je nepochybně zaplevelován celou řadu nesmyslných ustanovení.

                 
Obsah vydání       17. 8. 2006
17. 8. 2006 Američané by chtěli základnu v Česku či v Polsku, ale kvůli tamější opozici nyní žádají Británii
17. 8. 2006 Český občan čeká na soud ve skotském Glasgow Jan  Čulík
17. 8. 2006 Letecké společnosti chtějí žalovat britskou vládu o 300 milionů liber odškodného
17. 8. 2006 Evropská unie plánuje segregační kontroly cestujících
17. 8. 2006 Je segregace cestujících při bezpečnostních kontrolách řešením?
17. 8. 2006 Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 Zrušte extremistické webové stránky
17. 8. 2006 CATO a bezpečnostní experti se shodují: pocit nebezpečí je falešný
17. 8. 2006 Za své funkční období vytvořil britský premiér 3000 nových trestných činů
16. 8. 2006 Hrozba "teroristických útoků": Lidé nevěří britské vládě
17. 8. 2006 George Bush četl letos na pláži Alberta Camuse
17. 8. 2006 Zastaralý formát? Ne. Nova vzdala boj o politickou diskuzi Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 V tomto okamžiku Ivan  Blatný
17. 8. 2006 Rakety "darebáckých států" používají kapalná paliva a mezikontinentální balistické rakety nelétají podle pravidel civilních kosmických letů Karel  Dolejší
17. 8. 2006 V Edinburku si dělají legraci z islámu
17. 8. 2006 Hitem týdne se stal 79letý blogger
16. 8. 2006 Let Londýn-Washington odkloněn do Bostonu
17. 8. 2006 Pasti zeleného pragmatismu Pavel  Pečínka
17. 8. 2006 Odstíny české zelené politiky po roce 1989 Pavel  Pečínka
16. 8. 2006 Dopis osmnácti
16. 8. 2006 Skandál: průmysl a ministerstva doporučují zvýšení emisí CO2
16. 8. 2006 Klima: O konečné podobě alokačního plánu proběhne veřejná diskuse
16. 8. 2006 Jak se řekne Sarajevo německy Richard  Seemann
16. 8. 2006 Není co závidět Oskar  Krejčí
16. 8. 2006 Pohádka o toulavém úvěru Ladislav  Žák
16. 8. 2006 Opozice je stejně důležitá jako vláda Petr  Pithart
16. 8. 2006 Právě probíhá v Torontu mezinárodní konference Miloš  Kaláb
15. 8. 2006 Olmert pravděpodobně za Bushe zahájil válku proti Íránu Karel  Dolejší
17. 8. 2006 Vybrat si Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
17. 8. 2006 Deníky Bohemia: Supi se rvou o majetek bývalé IPB Štěpán  Kotrba
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce