31. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 7. 2006

Bude Rusko reagovat na snahy USA o raketové základny v Evropě?

Mise amerických vojenských expertů, kteří si prohlédli tři české vojenské újezdy jako možná místa pro raketovou základnu USA skončila. Podle informací našeho ministerstva obrany jsou nadále ve hře všechna tři újezdy. Ovšem končící vláda Jiřího Paroubka došla k závěru, že se touto záležitostí nebude zabývat, ale až USA podají oficiální žádost. Maďarsko podle sdělení tamějšího ministra obrany již nepřipadá v úvahu, takže Pentagon se zaměřuje mimo nás jen na Polsko. Konečné rozhodnutí, která země bude požádána, aby poskytla své území americkým raketám má učinit ministr obrany D. Rumsfeld.

Zatímco u nás se prezident republiky ani vládní a političtí představitelé touto otázkou buď vůbec nezabývají či pouze okrajově, třebaže podle průzkumu jsou čtyři pětiny občanů proti takové základně, v Polsku se o této otázce hovoří již dlouho, jak mezi představiteli minulé vlády levého středu tak i v nynější výrazně proamerické pravicové vládní administrativě bratří Kaczyńských.

Je proto zajímavé, že prezident Lech Kaczyńsky podle britského liberálního listu THE GUARDIAN vyjádřil znepokojení, že by tato americká základna na polském území měla mít exteritoriální status bez polské kontroly. List dále uvedl, že podle informací z vládních zdrojů jsou i obavy, aby základna nevedla k narušení již dnes nepříliš dobrých styků s Ruskem. Vazbu amerického raketového deštníku v Evropě na Rusko si ostatně uvědomovala již předcházející vláda, jejíž mluvčí již před rokem řekl britskému novináři, že umístění takové základny v Polsku by měly přecházet konzultace s Moskvou. Polští politici přes všechnu svou úzkou spolupráci s Washingtonem - od které očekávají jeho podporu stát se regionální mocností - neztrácejí se zřetele širší politické a vojenské důsledky amerického raketového záměru a nechtějí, aby na to doplatily polské národní zájmy.

Ostatně Rusko se k americkému záměru již několikrát jasně vyjádřilo, ovšem naše sdělovací prostředky, politici, či Černínský palác to buď nevěděli, či to nepokládali za důležité. Jako první se k americkému záměru vybudovat raketové základny v Polsku či v České republice, případně v Maďarsku vyjádřil náčelník hlavního štábu ruských ozbrojených sil armádní generál Jurij Balujevskij. Prohlásil, že tento problém je v Rusku pečlivě sledován a bude vyhodnocen s konečnou platností až budou známy parametry tam umístěných raket. V každém případě však Rusko pak učiní nutná vojenská protiopatření. Mnohem podrobněji se k možnosti výstavby raketových základen u nás či v Polsku jako součásti obranného štítu USA vyjádřil v době, kdy k nám přijela delegace amerických vojenských expertů, ruský raketový odborník a bývalý šéf štábu raketových vojsk generál-plukovník Viktor Jesin.

Ve svém prohlášení uvedl, že "bude-li americký antiraketový systém vytvořen v České republice, v Polsku či v Maďarsku, Rusko bude nuceno přijmout vhodná protiopatření a neutralizovat tyto systémy, aby si zachovalo svůj odstrašující raketový potenciál. Charakteristiky tohoto amerického systému, který má být vytvořen v těchto zemích zatím nejsou známy a proto nemohou být jeho parametry proto vyhodnoceny. Přesto však již nyní lze jen ztěží věřit tvrzení politiků a vojenských představitelů USA, že tyto raketové základny mají být obraným štítem proti iránským raketám!"

Toto americké tvrzení ovšem neberou vážně jenom ruští generálové ale všichni, kteří něco vědí raketách dlouhého doletu, o jejich parametrech a způsobech obrany proti nim. Především iránské rakety, které má Teherán k disposici, mají podle amerických informací akční rádius 2500 kilometrů a mohou proto ohrozit jen Izrael, Turecko, či americké spojence a základny USA na Blízkém východě a proto by měly být umístěny jinde. Podle materiálů Pentagonu o zásadách raketové obrany je totiž umístění antiraketových sil optimální v oblasti, kde končí vzestupný segment útočící rakety (boosting segment) a začíná střední segment (midcourse segment), v němž tato raketa dosáhne svého nejvyššího bodu v balistické křivce. A zde mají být umístěna hlavní antiraketová sila. To ovšem není ani u nás ani v Polsku, ale v oblastech mnohem blíže k Iránu. A to platí i pro případ, že by se v příštích letech zvětšil akční rádius těchto raket na 3500 až 4000 kilometrů, tedy do oblasti u naší země.

Je jasné, že umístění amerických raketových základen na území blíže k Rusku znamená výrazné posílení raketových kapacit USA, protože poslední americké rakety středního doletu typu "Pershing" byly po dohodě se SSSR v osmdesátých letech minulého století staženy z Německa a ruské rakety podobného typu z NDR, Polska a Československa. Američtí neokonzervativci, do jejichž řad patří i ministr obrany Donald Rumsfeld, považovaný za "jestřába", chtějí těmito raketovými základnami významně posílit oslabující se postavení USA jako jediné světové supervelmoci v době, kdy se začíná prosazovat multipolární svět.

Je proto nutné požadovat, aby naši politici a vojáci, o sdělovacích prostředcích nemluvě, chápali americkou žádost v širším kontextu záměrů a cílů, jež nemají nic společného ani s NATO, ani s našimi národními zájmy. Jako středoevropský stát, který v minulém století obnovil svou nezávislost a zažil dvě okupace, má dnes eminentní zájem, aby se nezačal znovu křísit nový systém dvou velmocí a jejich spojenců a aby se nevyvolávalo v Evropě nic, co by mohlo znamenat návrat k nějakému novému druhu jakési "studené války". Nové, demokratizující se Rusko nepředstavuje nyní pro nás ani pro jiné evropské země žádnou hrozbu. Budoucnost je proto ve spolupráci a v dobrých vzájemných kontaktech. Snahy některých sil ve Washingtonu usilovat o udržení stejného světové postaveni jako v dobách, kdy Jelcinovo Rusko ekonomicky živořilo na troskách Sovětského svazu a Čína teprve začínala svůj rychlý ekonomický vzestup, neodpovídá realitám a duchu doby. A není v našem zájmu se do této velmocenské hry zapojovat a podporovat ji.

Podle průzkumu je 82 procent českých občanů proti a pouze 17 procent pro umístění raketové základny na našem území. Americký požadavek plně podporují pouze ODS a lidovci, zelení jsou spíše proti, komunisté rozhodně proti a sociální demokrati musí brát v úvahu podle Jiřího Paroubka náladu lidí a proto požadují referendum. Samozřejmě jsou u nás pravicoví politici i publicisté, kteří svými postoji k této otázce dokazují, že mají stejnou morálku jako někdejší komunisté, pro které bylo samozřejmostí každý požadavek velkého spojence splnit, tentokrát jsou to ovšem USA. Není možné dopustit, aby se tato záležitost projednala a schvalovala pod americkým tlakem rychle a bez rozsáhlé debaty veřejnosti v nové vládě a v nové sněmovně, aniž by se připustilo zjistit názor občanů v referendu. Politici z levé i pravé části spektra by si měli uvědomit, že je pro ně velice riskantní prosazovat něco, co odmítají čtyři pětiny občanů, protože jsme letos ve volebním roce. A tehdy mají občané možnost usměrnit politiky jediným způsobem, který na ně platí, volebním lístkem.

Naši občané měli již od zrodu Československa vždy dobré vztahy k USA, jejichž vedení se v první světové válce zasloužilo o obnovu naší samostatnosti a v této tradici chceme všichni pokračovat. Ale to neznamená podporovat politiku, kterou nepovažujeme v souladu s našimi národními zájmy, či která by hrubě narušovala naše vztahy k jiným zemím, jež jsou též pro nás důležité, jako v tomto případě Rusko. Ostatně celý americký antiraketový systém je zatím pouze ve stavu pokusů, z nichž polovina byla neúspěšná a nebyly provedeny ani v bojové simulaci. A ty iránské rakety dnes nedoletí ani k nám, natož do USA. Nebude-li navíc k ostatním přitupováno z pozice pána světa a s arogancí, je možné i tento problém řešit jinou cestou.

                 
Obsah vydání       31. 7. 2006
31. 7. 2006 "Nalezli je schoulené k sobě."
31. 7. 2006 Robert Fisk: Jak můžeme zůstávat v nečinnosti a dovolit, aby tohle pokračovalo?
31. 7. 2006 c23chtek Doupov 2oo6 - armádní cvičení v pohodičce Štěpán  Kotrba
31. 7. 2006 Seminář o ochraně soukromí a cestování
31. 7. 2006 Izrael bombarduje Libanon navzdory "přestávce v náletech"
31. 7. 2006 Izrael suspendoval letecké údery proti jižnímu Libanonu
31. 7. 2006 Martin van Creveld: "Počínaje Libanonem, jdeme od porážky k porážce" Karel  Dolejší
31. 7. 2006 Irák: Spíše nightmare než cakewalk Jakub  Rolčík
31. 7. 2006 Řekne nám konečně někdo, o co ve skutečnosti jde v Libanonu? Jindřich  Kalous
31. 7. 2006 Docela malá neděle na malém městě Marcela  Gunázerová
31. 7. 2006 TV stanice C-span dává velký prostor skeptikům ohledně 11. září
31. 7. 2006 Davová hysterie
31. 7. 2006 Pane Paroubku, odejděte... Boris  Cvek
31. 7. 2006 Dotaz pro antikomunistu Ivana Biela
31. 7. 2006 Cztk Revue?
31. 7. 2006 Dvě významné české filmové akce Jan  Čulík
31. 7. 2006 Řekne ministr lidem, že už "to" nemůžeme zrušit, když "to" zašlo tak daleko?
31. 7. 2006 Bude Rusko reagovat na snahy USA o raketové základny v Evropě? Jiří G. Müller
29. 7. 2006 Horko... Alex  Koenigsmark
29. 7. 2006 Nerušte mé kruhy!
28. 7. 2006 Reggio a Tarkovskij Jan  Čulík
27. 7. 2006 Literární příběh ztrácí účinek a společenskou váhu, protože je pouze fabulovaný Miroslav  Vejlupek
28. 7. 2006 Je kritika komunistického útlaku antikomunismus?
28. 7. 2006 Výročí 10 let: 29. 7.1996 - první vydání Britských listů
28. 7. 2006 Brána pro nové myšlenky: Deset let Britských listů
28. 7. 2006 Britské listy -- a gateway of ideas
28. 7. 2006 Archiv od října 1996 do září 2001
28. 7. 2006 Prima: Vidiny Oldřich  Průša
27. 7. 2006 Antikomunistická mše Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
31. 7. 2006 Řekne ministr lidem, že už "to" nemůžeme zrušit, když "to" zašlo tak daleko?   
31. 7. 2006 Bude Rusko reagovat na snahy USA o raketové základny v Evropě? Jiří G. Müller
28. 7. 2006 Hrozí vám, pane Čásenský, nějaký postih za to, kdybyste psal demokraticky? Tomáš  Franke
27. 7. 2006 83% Čechů je hloupých -- nechtějí americké protiraketové základny Helena  Franke
27. 7. 2006 My ty lidi do ráje naženeme třeba bičem! Petr  Wagner
26. 7. 2006 Tanec na jaderných silech Martin  Šaffek
26. 7. 2006 Rakety na Střeleckém ostrově v Praze - ANO protiraketové základně   
26. 7. 2006 Nepřípustná manipulace vnitropolitické redakce České tiskové kanceláře Michal  Mašín
25. 7. 2006 Jednotka dočasnosti: jeden furt Ivan Odilo Štampach
25. 7. 2006 Následky použití Jiří  Dobrovolný
24. 7. 2006 Když víra nahrazuje úsudek František  Hezoučký
24. 7. 2006 NE základnám   
24. 7. 2006 Nevím, čemu se divíme Jindřich  Kalous
19. 7. 2006 O raketách bez iluzí Oskar  Krejčí
19. 7. 2006 Hájil někdo Brdy před vojskem za první republiky?