8. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
foto Dominika Švecová
8. 6. 2006

Volební hysterie z ČR do Itálie nedoléhala

Od středy 31. května do středy 7. června jsem pobýval na akademickém kolokviu ve středověkém klášteře Certosa di Pontignano (Kartouza Pontignanská) v kopcích nad italským městem Siena, v Toskánsku, uprostřed tamějších vinic. Klášter ze 14. století byl proměněn v moderní univerzitní hotel a konferenční středisko. Sešlo se tam asi třináct účastníků, převážně historiků, převážně Němců, Britů či Američanů, aby debatovali o postojích občanů k totalitním režimům dvacátého století. (Někteří historikové -- z dobrých důvodů - zpochybňovali samotný výraz "totalitní režimy".) Hovořilo se především o diktátorských režimech v Rusku a v Německu. Přítomni byli převážně odborníci na stalinský režim v Rusku a nacistický či komunistický režim v Německu. Já jsem tam byl v podstatě jediným Středo- či Východoevropanem, který pohovořil o situaci v Československu v letech 1948 -- 1989 (protože István Rev ze Středoevropské univerzity v Budapešti se situací v Maďarsku nezabýval a pozvaný účastník z Polska nepřijel) -- můj příspěvek je v angličtině ZDE.

Nevím, zda mělo kolokvium nějaký smysl: rozhodli se ho uspořádat italští kolegové, kteří studují italský fašismus dvacátých a třicátých let dvacátého století. Chtěli zjistit, zda se mohou nějak poučit srovnáváním s jinými autoritářskými režimy.

Nejsem si tím tak úplně jist.

Maďarský historik István Rev přednesl na shromáždění teorii, podle níž se předválečný stalinský režim v Rusku a nacistický režim v Německu radikálně odlišovaly od všech dalších autoritářských režimů v Evropě ve dvacátém století. Rusko a Německo v meziválečném období totiž mělY expanzivní projekt na ovládnutí světa. Jak na to poukázal britský historik nacistického režimu Ian Kershaw, německý nacismus se přímo definoval potřebou vést válku -- a to bylo také příčinou jeho zničení -- byl v tomto smyslu velmi krátkozraký.

foto Dominika Švecová Avšak situace po druhé světové válce už byla podle Reva vlastně jen operetou. "Dynamická" fáze (termín Iana Kershawa) diktátorských režimů v Rusku a v Německu z meziválečného období skončila. Rozšíření sovětského panství do středovýchodní Evropy bylo už jen stagnací -- Rusko už nemělo po druhé světové válce žádný projekt, šlo o režim, který byl ideologicky "ztracený" -- v tom se nijak neodlišoval od svých satelitů ve východní Evropě, jimž bylo autoritářství také nesmyslně vnuceno -- šlo už o mrtvý režim: jeho rozklad ovšem trval čtyřicet let.

Nejzajímavější byly na konferenci tři příspěvky. Thomas Lindenberger z univerzity v Postupimi vylíčil velmi přesvědčivě filozofii a hodnoty režimu, který vládl v někdejší NDR. Jeho nejvýraznějším rysem bylo podle Lindenbergera odmítání války při vědomí, že kdyby došlo k třetí světové válce mezi Západem a Východem, bojištěm by bylo právě Německo. Toto byla hodnota, na níž se sjednotili snad všichni východní Němci, včetně diktátorů Waltera Ulbrichta (který se ostře stavěl proti Pražskému jaru 1968) i Erika Honeckera. Ulbricht byl podle Lindenbergera docela reformní komunista, co se týkalo hospodářství. Lindenberger zajímavě vysvětlil Ulbrichtovu motivaci, proč byl proti československým reformám z období Pražského jara: Ulbricht je považoval za nezodpovědnou destabilizaci celého systému, která by právě mohla nekontrolovatelně vést k třetí světové válce a ke zničení Německa. Motivací existence celé NDR bylo podle Lindenbergera trauma z druhé světové války -- "toto ničení už nikdy víc", musíme udělat vše, co je v našich silách -- to byl podle německého vědce konsensus NDR.

foto Dominika Švecová

Mary Fullbrooková z University College v Londýně, další odbornice na Východní Německo, zaujala svým průzkumem názorů více než 200 současných východoněmeckých občanů na režim v NDR. Zjistila, že mezi nimi vůči absolutistickému režimu v NDR existovala relativně vysoká míra konsensu. Občané v průzkumu jejich mínění jí sdělili loni, že žádný politický útlak za komunistického režimu nepociťovali, těšili se -- na rozdíl od dneška -- podstatným sociálním jistotám a jediné, co jim vadilo, bylo, že nemohli cestovat do zahraničí -- ale to dnes také nemohou, protože nemají peníze. Výsledky výzkumu Fullbrookové se pozoruhodným způsobem shodovaly s mým vlastním pokusem, provedeným letos na jaře mezi studenty Ostravské univerzity, kdy jsem je poslal, aby si zjistili od svých rodičů, jak se jim žilo v Československu za komunismu, a odpovědi byly úplně tytéž. (Psal jsem o tom v deníku Metro dne 15. března 2006, ZDE).

Velkou otázkou ovšem je, co výsledky Fullbrookové znamenají. Vypovídali v roce 2005 východní Němci skutečně o tom, jaká byla východoněmecká komunistická republika, anebo mají jejich odpovědi daleko více co společného s jejich dnešními postoji k režimu, v němž žijí? Jinými slovy, bývaly by jejich odpovědi stejné, kdyby se ptala v roce 1990?

To bylo pro mě hlavním poučením z italského kolokvia -- jak obtížné je interpretovat získaná "historická" fakta -- jak chabá je spolehlivost jejich interpretace. Jako literární historik musím říci, že daleko přesvědčivější jako zdroj informací o společnosti mi připadá literatura a umění obecně -- protože je -- na rozdíl od zpochybnitelných a zkreslitelných jednorozměrných "faktů" -- mnohovrstevnaté a daleko autentičtější jako svědectví o době, v níž vzniklo.

Itálie

Pobyt v Pontinganské kartouze mi připadal jako na někdejším zámku "českých spisovatelů" na Dobříši. Je to v některých evropských zemích ještě tak trochu znepokojujícím pozůstatkem, že se s univerzitními učiteli zachází, jako by to byla nějaká starobylá šlechta. Je to neodpustitelné elitářství. Vynikající ubytování v luxusním, nádherném, historickém prostředí kláštera, mnohachodové snídaně, obědy a večeře v klášteře anebo ve vybraných restauracích ve městě, posluhování od mlčenlivých a dokonalých "sloužících"...

foto Dominika Švecová

Jak se v Itálii žije normálním lidem, nevím. Pozoruhodným paradoxem bylo -- v tomto prostředí toho všeho italského univerzitního luxusu -- (měli byste vidět všechny ty neuvěřitelné druhy "barokních" koláčků, přinášených do debatního sálu v pravidelných přestávkách na kávu), že je země tvrdě postižena byrokracií. Anebo že by to byla společenská kultura prostředí, kam ještě nepronikly pravé tržní principy? Anebo že prostě neznám, jak se v té společnosti chovat?

Internet ne

Od samého počátku tohoto projektu se inzerovalo, že v klášteře bude připojení na síť. A samozřejmě -- jedna starobylá klášterní místnost byla vyhrazena internetu a asi dvaceti počítačům.

JENŽE: V Itálii platí nový "protiteroristický" zákon. Znamená to, že nemůžete používat počítač jen tak. Všechny počítače mají nyní čtečky pro přístupové karty -- před použitím počítače se musíte zaregistrovat, předložit pas či občanský průkaz a přístupová karta je vám vydána teprve po přesné identifikaci -- a počítač je v době, kdy ho používáte, registrován na vaše jméno.

A tak to platí i v běžných internetových kavárnách ve městě -- k počítači vás v Itálii dnes nepustí, dokud si vás nezaregistrují.

Internet v kartouze ovšem nefungoval, a to po celou dobu našeho pobytu. Proč? Ukázalo se, že spadl server. Pátek 2. června byl státní svátek -- znamenalo to tedy, že po celý víkend nebyl k dispozici technik.

Nezájem řadových zaměstnanců o to, co mají dělat, odcizenost od svého zaměstnání, mi připadaly pozoruhodné. Když jsme jeli do města od kláštera městským autobusem, snažil jsem se zaplatit. "Nemám drobné," odsekl s nezájmem řidič (byli jsme jediní cestující) a odvezl nás do města zadarmo.

V sobotu večer 3.6. asi ve 22 hodin jsem potřeboval účastníkům promítnout jeden český film. Posluchárna byla vybavena digitálním projektorem na velké plátno, k němuž byl připojen laptop. Na něm jsem chtěl přehrát příslušné DVD. Laptop zkolaboval.

foto Dominika Švecová Pokusili jsme se ho nahradit jiným počítačem, ale digitální projektor se s ním odmítl propojit -- byl systemizovaný jen na jedinou IP adresu -- počítače, který právě přestal fungovat.

V místnosti byl i velký televizní přijímač s přehrávačem DVD. K přehrání českého filmu jsem ovšem potřeboval zapnout anglické titulky, což lze udělat jedině dálkovým ovladačem. Ten u televize nebyl.

Vydal jsem se do vrátnice kartouzy s dotazem, kde se asi skladují dálkové ovladače pro přehrávače DVD. Bylo mi řečeno, že mám smůlu: Chci-li použít televizi a přehrávač DVD, musím to nahlásit na ústředí nejpozději v onen den ráno.

Film jsme pak přehráli prostě jen na laptopu.

(Jak to ale, že - navzdory státnímu svátku či odcizenosti zaměstnanců - jedna věc fungovala dokonale - totiž onen přísun nejrůznějšího, chutného jídla :) ! Ptal jsem se italského organizátora. To je prý úplně jiná věc než všechno jiného, jídlo musí vždy klapat...:)

Itálie je sebevědomá, módní, bohatá, výtvarně a módou nesmírně stimulující země. Kapitalismus par excellence. Je proto poněkud překvapující, že komunální úřady v obou městech, kde jsem strávil poslední týden, ve středověké Sieně i ve Florencii, ovládají už léta letoucí činitelé z Italské komunistické strany. Názory místních lidí jsou silně levicové. Přitom chodí do kostela, ty jsou, jak známo, téměř neustále v permanenci - slouží se v nich skoro nepřetržitě katolické mše. Na ulicích naleznete nápisy odmítající zahraniční politiku George Bushe. Místní lidé jsou s komunální politikou, jakou prosazují komunisté, prý silně spokojeni. Je to prý efektivní a slušná správa, a to už mnoho let. To, že mají ve Florencii bulvár pojmenovaný po komunistickém předáku Antoniu Gramscim je asi tak překvapující, jako kdyby v Praze byla třída Klementa Gottwalda -- a na ní byly ty nejluxusnější kapitalistické obchody...

                 
Obsah vydání       8. 6. 2006
8. 6. 2006 Jediným řešením je kompromis Jan  Čulík
8. 6. 2006 Nelibý odér stovky Oldřich  Průša
8. 6. 2006 V české politice chybí nekompromisní postoj
8. 6. 2006 Lidi bolí představa, že by měli druhým naslouchat Vojtěch  Polák
8. 6. 2006 Den s kanály veřejnoprávní televize Štěpán  Kotrba
8. 6. 2006 "Slušní občané" budou demonstrovat proti "diktátoru Paroubkovi"
8. 6. 2006 Zarkáví je mrtev
8. 6. 2006 Ekologismus je špatný, protože je špatný -- áno? Martin  Škabraha
8. 6. 2006 Zase musím volit na befel?
8. 6. 2006 Energetická geopolitika 2006
9. 6. 2006 Podmalba II Zdeněk  Volf
8. 6. 2006 Národ sobě... Ladislav  Žák
8. 6. 2006 Je nejdůležitější vědět, jaký je ten druhý? Miloš  Dokulil
8. 6. 2006 Zhrzený předseda, nebo taktická rozehra?
8. 6. 2006 Pracovníci rakouského rozhlasu a televize volají SOS Richard  Seemann
8. 6. 2006 Volební hysterie z ČR do Itálie nedoléhala Jan  Čulík
8. 6. 2006 Neobjektivní "výzkum"
8. 6. 2006 V Itálii musíte být blondýna se slovanským přízvukem
8. 6. 2006 Rudé právo se hodí vždy - i k maturitě
8. 6. 2006 Krym teritoriem bez NATO Lukáš  Lhoťan
8. 6. 2006 SRN: Baroni vycenili zuby Igor  Záruba
8. 6. 2006 Dva měsíce a čtyři dny Igor  Záruba
7. 6. 2006 Skeptický ekolog zasadil zeleným aktivistům ránu z milosti Ivan  Brezina
5. 6. 2006 Ostuda volebního zpravodajství: kapacita připojení a meze "vteřinové" žurnalistiky Štěpán  Kotrba
7. 6. 2006 ÚOOÚ: Němec šetří IZIP pro podezření, že využili databáze v rozporu se zákonem Štěpán  Kotrba
7. 6. 2006 Hledá se Spasitel, anebo přijatelný program pro "všechny"? Miloš  Dokulil
7. 6. 2006 Somálsko: břemena neúspěchů Mesfin  Gedlu
7. 6. 2006 Skryté nebezpečí fundamentalismu Michal  Giboda
7. 6. 2006 Máme politiky, kteří jsou novou stabilitu schopni unést? Michael  Kroh
7. 6. 2006 Volby v krizové době Milan  Valach
7. 6. 2006 Volby U Vopičků: je mnohem snazší fandit nějaké ideologii a bojovat proti nějaké jiné Alex  Koenigsmark
7. 6. 2006 Kdo zavinil povolební chaos Oskar  Krejčí
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce